Co je to hypotyreóza psů?

Document technical information

Format pdf
Size 1.8 MB
First found May 22, 2018

Document content analysis

Category Also themed
Language
Slovenian
Type
not defined
Concepts
no text concepts found

Persons

Organizations

Places

Transcript

Jediný veterinární přípravek
pro léčbu hypotyreózy psů
Co je to hypotyreóza psů?
•
•
50% případů je spojeno s lymfocytární infiltrací
a destrukcí štítné žlázy. Většina případů je
způsobena idiopatickou atrofií štítné žlázyi.
Hypotyreóza postihuje 0,2-0,6% psůii.
Většina postižených psů je středního věku.
Určitá plemena jsou více predisponována,
jako např. dobrman, německá doga, zlatý
retrívr, rhodéský ridgeback (v posledních letech
neobvykle často), irský setr, retrívr, jezevčík,
kokršpaněl, bernský salašnický pes, erdelteriér
othyroidism?
a další.
NOVĚ zastoupeno v ČR prostřednictvím
Středa 01
Čtvrtek 02
Pátek 03
Sobota 04
Neděle 05
Pondělí 06
Úterý 07
Středa 08
Čtvrtek 09
Pátek 10
Sobota 11
12
Pondělí 13
Úterý 14
Středa 15
Čtvrtek 16
Pátek 17
Sobota 18
Neděle 19
Pondělí 20
Úterý 21
Středa 22
Čtvrtek 23
Pátek 24
Sobota 25
Neděle 26
Pondělí 27
Úterý 28
Common
Clinical
signs
Středa 29
Čtvrtek 30
•
c infiltration and
the thyroid
gland. příznaky se rozvíjejí
• destruction
Nemoc jeofzáludná,
klinické
i
. a obvykle jsou zaměňovány s příznaky stárnutí.
sed by idiopathic thyroid
atrophy
měsíce
až roky
ii
– 0.6% of dogs
• .
Zlepšení nastává
během týdnů.
A pozitivní vliv léčby
přetrvává celý život.
• Lethargy, weakness,
exercise intolerance
• Weight gain
• Alopecia
Správná diagnóza může být obtížná, protože příznaky jsou nenápadné. Žádný test
• Seborrhoea
není
spolehlivý na 100% a hladinu hormonů mohou ovlivnit také léčiva
používaná
certain breeds such
as Dobermanns,
•
Pyoderma
are more prone. k léčbě jiných onemocnění. Léčba hypotyreózy však je přímočará.
ng over months or even years, often mistaken for
Obvyklé
ng as symptoms
are vague, noklinické
test available příznaky
is
medications and
illness can
affect
• non-thyroidal
Letargie, slabost,
unavitelnost
f hypothyroidism
is
however
straightforward.
• Zvyšování tělesné hmotnosti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alopecie
Seborrhea
Pyodermie
Hyperpigmentace
Neuropatie
Vestibulární syndrom
Infertilita u fen, zhoršený spermiogram u psů
Myxedém
Keratopatie s ukládáním lipidů
Základní fakta o tyroidním hormonu
•
•
•
•
•
Typická negativní zpětná vazba řídí množství tyroidního
hormonu (T4 a T3) vylučovaného štítnou žlázou
Sekrece je regulována hlavně stimulačním účinkem TSH
TSH stimuluje uvolnění T3 a T4 ze štítné žlázy
TSH urychluje ve štítné žlázy přeměnu T4 na T3
U primární hypotyreózy je TSH spíše vysoké, ale u 25%
případů může zůstávat na normální hladiněiii
Hladinu hormonů ovlivňuje:
•
The improvement can happen in weeks.
Věk, pohlaví, plemeno, hmotnost, pohlavní cyklus,
medikace,
konkurentní
The
positives
can lastonemocnění
a lifetime.
• Hyperpigmentation
• Neuropathy
• Vestibular syndrome
• Female infertility
• Myxoedema (“Tragic” faces)
• Lipid keratopathy
Thyr
Hypotalamus
+
TRH
Hypofýza
• A typ
amou
by the
--
+
• Secre
effect
TSH
• TSH s
thyroi
-Štítná žláza
• TSH e
thyroi
• In prim
but in
T4
T3
Adapted from podle
Daminet. S.
S. Damineta
(2002)
Upraveno
(2002)
Horm
are
• Age
• Sex
Vliv různých faktorů na hladinu T4
Faktor
Celkový T4
Volný T4
TSH
NSAID



Etodolac
=
=
=
Glukokortikoidy


& =
Furosemid

Fenobarbital



=
=
Léčivo
KBr
=
Progestagen

Zvýšení příjmu
jodu v potravě



Protilátky proti
štítné žláze

=
=
Podle N. Jansena a N. Neigera (2009)
Diagnostika
hypotyreózy u psů
Diagnostika je založena na
rozpoznání klinických příznaků typických pro hypotyreózu
a na hematologickém a biochemickém nálezu, který
diagnózu podpoří a zároveň
může vyloučit jiná konkurentní onemocnění.
Nejvhodnější ke stanovení diagnózy jsou celkový T4 a TSH.
Pro posouzení funkce štítné
žlázy má stanovení celkového
T4 85-90% přesnost. Referenční rozmezí pro celkový
T3 vykazuje mnohem větší
fluktuaci a kompenzační mechanismus mnohdy T3 udrží
v normálu. Stanovení celkového T3 tedy nemá valný diagnostický význam.
Příznaky hypotyreózy jsou
velmi podobné hyperadrenokorticismu. Aby se předešlo
nesprávné diagnóze, musí být
nejprve vyloučen hyperadrenokorticismus.
Existuje přímá úměra mezi závažností a klinickými projevy onemocnění a snížením koncentrace celkového T4 a volného T4 v krevním
séru
T4 = tyroxin
Volný T4 = volný tyroxin měřený rovnovážnou analýzou
TSH = hormon stimulující štítnou žlázu
Nemoci, které neovlivňují štítnou žlázu, ale mají za následek snížení
celkového tyroxinu:
•
Diabetes mellitus
•
Selhání jater
•
Chronické selhání ledvin
•
Hyper- nebo hypoadrenokorticismus
•
Srdeční insuficience
•
Neoplazie
Ačkoli se v těchto případech snižuje T3 a T4, prognóza a mortalita
není suplementací tyroxinu ovlivněna.
Anamnéza a klinické příznaky typické
pro hypotyreózu
Rutinní klinickopatologické vyšetření, které
vyloučí netyroidální příčinu onemocnění
Podezření na netyroidální
onemocnění
První fáze testů na hypotyreózu
Další odpovídající vyšetření
a léčba
T4 nízký
TSH normální
T4 nízký
TSH zvýšený
T4 normální
TSH normální
T4 normální
TSH zvýšený
Netyroidální
onemocnění
Vliv léčiv 25% psů
s hypotyreózou
Hypotyreóza
Eutyroidní stav
Kompenzovaná
hypotyreóza
Nedávné vysazení léků,
tlumících štítnou žlázu
Uzdravování
z netyroidálního
onemocnění
Interference
s autoprotilátkami proti T4
Další vyšetření
Druhá fáze testů na
hypotyreózu
Volný T4, protilátky
proti štítné žláze
Zopakovat vyšetření za delší
dobu po vysazení léčiv nebo
vyléčení z netyroidálního
onemocnění
Volný T4 normální
Protilátky negativní
Volný T4 normální
Protilátky pozitivní
Volný T4 snížený
Protilátky negativní
Volný T4 snížený
Protilátky pozitivní
Hypotyreóza je
nepravděpodobná
Lymfocytární
tyroiditida s časnou
nebo kompenzovanou
hypotyreózou
Hypotyreóza nebo
závažné netyroidální
onemocnění
Lymfocytární tyroiditida
s hypotyreózou
Pokud je nutné potvrdit eutyroidní stav nebo hypotyreózu, je možné zvážit
přínos dynamických funkčních testů štítné žlázy nebo scintigrafii štítné žlázy.
Reprodukováno se svolením BSAVA Manual of Canine and Feline Endocrinology, 4.ed. ©BSAVA
Léčba
Rychlý nástup účinku znamená dřívější návrat do normálního života. Hypotyreóza je druhou nejčastěji diagnostikovanou endokrinní poruchou u psů.
Proč by měl být Forthyron® Vaší první volbou? Jedná se
o jediný veterinární přípravek na trhu v České republice.
Přípravek je ochucený masovou příchutí, což usnadňuje
každodenní a často doživotní příjem tablet pacienty. Tablety jsou dostupné ve dvou velikostech a každou tabletu je
možné rozdělit na čtvrtiny, aby bylo dávkování přesnější.
Den ode dne jsou pacienti užívající Forthyron® čilejší
a aktivnější. Pro psa i majitele je to příslib návratu k takovému
zdravotnímu stavu, jaký byl před stanovením diagnózy.
Forthyron® flavoured obsahuje levothyroxin sodný, syntetický T4. Levothyroxin stabilizuje hladiny T4 a T3 a má nízké
riziko vzniku iatrogenní hyperthyreózy.
Nahrazení tyroxinu ve formě T4 je fyziologicky opodstatněné a konverze T4 na T3 zůstává zachována.
Doporučená zahajovací dávka je 10 µg/kg každých
12 hodin.
Levotyroxin vykazuje farmakokinetiku závislou na podané dávce – konečná dávka se bude u jednotlivých pacientů
lišit, protože někteří jej zřejmě absorbují lépe a/nebo jej
eliminují pomaleji, než jiní.
Hlavní vlastnosti a výhody
less time.
divisible
w lease of
Monitoring
•
and T3
absorb
w allergenicity.
•
•
30
300 µg
40
400 µg
flavour
• Tablety je možné rozdělit na čtvrtiny, aby bylo možné
200dávkování.
µg
400 µg
800 µg
přesnější
• Rozdělenou tabletu je možné v blistru uchovávat
4 dny.
• Flexibilní dávkování umožňuje přesnou titraci potřebné dávky.
Vždy odebírejte krev ve stejnou denní dobu, aby
• Jestliže se hladina T4 nenachází v referenčním roz60
600
µg
byly výsledky opravdu srovnatelné.
mezí a pokud není klinická odezva na léčbu uspokojivá, měla by se dávka přizpůsobit. Zvyšování by se
80
800 µg
Plazmatická koncentrace dosahuje
vrcholu za
mělo dít postupně po 50-200 µg, až se pacient jeví
1-5 hodin po podání Forthyronu®. Doporučuje se
•
For
dogs
with
impaired
heart
function
or
concurrent
hypothyroidism
startawith
25% ofT4
the
klinicky jako
euthyroidní
hladina
jenormal
v referenčodebírat krev za 3 hodiny po ranní dávce.
dose, increasing by 25% increments everyním
2 weeks
until
optimal
stabilisation
is
achieved.
rozmezí.
U správně kompenzovaných psů má být plazma• Po dosažení optimálního dávkování by měl být klitická koncentrace T4 (3 hodiny po podání léku)
nický a biochemický monitoring prováděn každých
u horní hranice referenčního rozmezí (přibližně
6-12 měsíců.
30-47 nmol/l).
Tělesná
hmotnost
kg
Dávka 2x
denně
5
50 µg
10
100 µg
15
150 µg
20
200 µg
30
300 µg
40
400 µg
flavoured
Monitoring
200 µg
400 µg
• Always take the blood sample at the
ráno same
večertimeráno
of day,večer
allowing a true
comparison of the results.
• Plasma peak concentrations achieved
1-5 hours after administration of
Forthyron therefore it is recommended
to take a monitoring blood sample 3
hours after the morning tablet.
• In adequately dosed dogs the plasma
concentration (3 hours after dosing) of
60
600 µg
T4 should be in the high-normal range
80
800 µg
(approximately 30-47 nmol/l).
Podle N. Jansena a N. Neigera (2009)
• If T4 levels
are outside
this reference
Psi s onemocněním srdce nebo s konkurentní
hypotyreózou
dostávají
ze
začátku 25% normální dávky a dávka serange
postupně
o 25% každé
dva to
andzvyšuje
if the clinical
response
týdny, dokud není dosaženo stabilizace.the therapy is not satisfactory the
dose should be adjusted in 50 to 200
μg increments, until patient clinically
euthyroid and serum T4 is within
50
Plazmatická hladina levothyroxinu
he lust for
difference
• Přirozená příchuť masa usnadňuje podávání léku.
Aroma se vyrábí z kvasnic, které jsou málo alergenní.
• Tablety jsou dostupné ve dvou velikostech - 200 µg
5
50 µg
a 400 µg, aby mohlo být dávkování flexibilní.
10
100 µg
• Baleny jsou v praktických blistrech.
150 po
µg
• Každé balení obsahuje 250 15
tablet, tzn. 25 blistrů
10ti tabletách.
20
200 µg
Grafické znázornění
dynamiky levothyroxinu
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0
5
10
15
25
Doba po podání léčiva (hodiny)
• When the optimum replacement dose has been attained,
clinical and biochemical monitoring should be
performed every 6 – 12 months.
FORTHYRON FLAVOURED 200 mikrogramů tablety pro psy
FORTHYRON FLAVOURED 400 mikrogramů tablety pro psy
Složení: Levothyroxinum natrium
Jedna tableta obsahuje: 200 mikrogramů, což odpovídá 194
mikrogramů Levothyroxinum nebo Levothyroxinum natrium 400
mikrogramů, což odpovídá 389 mikrogramů Levothyroxinum.
Našedlá kulatá tableta s hnědými skvrnami, rozdělená na čtyři
části dělící rýhou. Tablety lze dělit na poloviny nebo čtvrtiny.
Cílový druh zvířat: psi.
Léčba hypotyroidismu (nedostatečná tvorba hormonů
štítné žlázy) u psů.
Kontraindikace: Nepoužívat u psů trpících nekorigovanou
adrenální insuficiencí. Nepoužívat v případě známé přecitlivělosti
na levothyroxin sodný.
Nežádoucí účinky: : Obnovení fyzické aktivity může odhalit nebo
zvýraznit další obtíže, například osteoartrózu. Nežádoucí účinky
hormonů štítné žlázy jsou obecně spojovány s nadměrným
dávkováním a shodují se s příznaky hypertyreózy např. zvýšená
žízeň a močení, ztráta hmotnosti bez ztráty chuti k jídlu a Jestliže
zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce,
které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to
prosím vašemu veterinárnímu lékaři.
Interakce: Různá léčiva mohou narušovat vázání hormonů
štítné žlázy v plazmě či v tkáni, případně pozměnit metabolismus
hormonu štítné žlázy (např. barbituráty, antacidy, anabolické
steroidy, diazepam, furosemid, mitotan, fenylbutazon, fenytoin,
propranolol, velké dávky salicylátů a sulfonamidů). Zvýšení
dávky digitalis může být nezbytné u pacienta, který měl
předchozí stabilizované kongestivní srdeční selhání a který je
převeden na náhradní terapii hormony štítné žlázy. Estrogeny
mohou zvýšit potřebu hormonu štítné žlázy. Ketamin může
způsobit tachykardii a hypertenzi při použití u pacientů
užívajících hormony štítné žlázy. Levothyroxin zvyšuje účinek
katecholaminů a sympatomimetik. Po léčbě hypotyroidismu
u psů současně trpících diabetem se doporučuje pečlivé
sledování kontroly diabetu.
Většina psů s dlouhodobou terapií glukokortikoidy ve vysokých
denních dávkách bude mít velmi nízké nebo nedetekovatelné
sérové koncentrace T4, stejně jako subnormální hodnoty T3.
Diagnózu hypothyroidismu je třeba potvrdit příslušnými
testy.
Terapeutické sledování : Pro adekvátní sledování terapie
by měly být změřeny spodní hodnoty (těsně před léčbou)
a nejvyšší hodnoty (asi tři hodiny po podání) T4 v plasmě.
U psů dostávajících adekvátní dávku by nejvyšší plazmatické
koncentrace T4 se měly nacházet v oblasti vyšší hodnot
normálního rozsahu hodnot (přibližně 30 až 47 nmol/l) a nejnižší
hodnoty by se měly pohybovat přibližně okolo 19 nmol/l. Jestliže
jsou koncentrace T4 mimo tento rozsah, dávka levothyroxinu se
musí upravit zvýšením o 50-200 mikrogramů, dokud pacient
není eutyreoidní a koncentrace T4 se nebude nacházet v rámci
referenčního rozsahu. Koncentrace T4 v plazmě lze opětovně
stanovit za dva týdny po změně dávky, ale klinické zlepšení je
stejně tak důležitým faktorem při stanovení individuální dávky
a to bude trvat čtyři až osm týdnů. Jakmile bude dosaženo
optimální substituční dávky, klinické a biochemické sledování lze
provádět každých 6-12 měsíců.
Dávkování: Doporučená výchozí dávka levothyroxinu sodného
je 10 mikrogramů/kg živé hmotnosti perorálně každých
12 hodin. Kvůli variabilitě absorpce a metabolismu může být
nutné změnit dávku předtím než bude pozorována úplná klinická
odezva. Počáteční dávka a frekvence podávání jsou pouze
výchozím bodem. Terapie musí být vysoce individuální a šitá na
míru podle požadavků každého jednotlivého psa v souladu se
sledováním veterinárního lékaře.
Přítomnost potravy může ovlivnit u psů absorpci
levothyroxinu sodného. Načasování léčby a její vztah ke krmení
by se proto měl důsledně každý den dodržovat.
Když začínáte podávat psům o menší živou hmotnosti než 5 kg,
měla by se jednou denně podávat čtvrtina jedné 200 mikrogramů
tablety. Je nutné, aby takové případy veterinární lékař pečlivě
sledoval.
Uchovávejte při teplotě do 25 st. C.
Zbývající části tablety vraťte do otevřeného blistru a spotřebujte
do 4 dnů.
Balení: 250 tablet v krabičce( 25x 10 tablet v blistru)
POM-V: Pouze na lékařský předpis – veterinární přípravek
Optimální podpůrná léčba
Malaseb® Shampoo
Hypotyreóza vyžaduje medicinální léčbu. Některé
její běžné komplikace, jako jsou dermatologické
změny a nárůst tělesné hmotnosti, však mohou
být úspěšně ovlivněny podpůrnou léčbou. Při
každé kontrole se doporučuje zhodnotit nutriční
management pacientaiv. Pro každého psa by měla
být nalezena optimální výživa.
Jediná receptura s nejvyšší
účinností proti kožním bakteriálním
a kvasinkovým infekcímv.
SPECIFIC™ CED Endocrine Support obsahuje jedinečně vysokou koncentraci omega-3 mastných
kyselin a esenciálních živin, důležitých pro metabolismus kůže. Je určený speciálně pro pacienty
s endokrinními poruchami. Vysoká koncentrace
omega-3 mastných kyselin a betaglukanů ovlivňuje produkci eikosanoidů a cytokinů a podporuje imunitní odezvu.
• Účinné látky: 2% chlorhexidin
diglukonát a 2% mikonazol nitrát
• Medikovaný veterinární šampon
pro kočky a psy
• Léčebné vlastnosti –
antimykotický a antibakteriální
účinek
• Kosmetické vlastnosti – čisticí a
kondiční účinek
Literatura
i Mooney, C and Peterson, M eds (2012) BSAVA Manual of Canine and Feline Endocrinology, 4th Edition
63-64
v Muller, R et al (2012) A review of topical therapy for skin infections with bacteria and yeast. Veterinary
Dermatology 20: 330 - 362
ii Panciera, DL (1994) Hypothyroidsm in dogs: 66 cases (1987-1992). Journal of American Veterinary
Medical Association 204: 761-767
www.dechra.com
©Dechra Veterinary Products A/S April 2014
iii Daminet, S (2002) Hypothyreoidie bijde hond. Vlaams dierg. Tijdchr 71: 39 -52
iv WSAVA Nutritional Assesment Guidelines Task Force Members (2011) WSAVA Nutritional Assessment
Guidelines. Journal of Small Animal Practice 52: 385-396.
Cymedica CZ, a.s., Pod Nádražím 308, 268 01 Hořovice
tel.: +420 311 706 211, fax: +420 311 706 200
email: [email protected] • www.cymedica.com

Similar documents

×

Report this document