Д Р А Г А Н ... У П О Т Р А З И

Document technical information

Format pdf
Size 772.7 kB
First found Jun 9, 2017

Document content analysis

Category Also themed
Language
Slovenian , not defined
Type
not defined
Concepts
no text concepts found

Persons

Organizations

Places

Transcript

ДРАГАН
У
ЗА
ЂУРИЦА
ПО ТР АЗ И
КО Р ЕНИМА
(културолошка студија)
КИКИНДА, 2013.
Драгици, Дади, Селету, Цеци, Наци
ДРАГАН
У
ЗА
ЂУРИЦА
ПО ТР АЗ И
КО Р ЕНИМА
(културолошка студија)
КИКИНДА, 2013.
У потрази за коренима
Рецензија студији „У потрази за коренима“
У времену када је приоритет лични интерес, ретки су
они који то остављају по страни и вођени сопственим
идеалима, доказују да још увек није време да се предајемо.
Такви, свакако, пишу историју нашег народа. Карактеришу
их храброст, истрајност и непоколебљивост.
Након ишчитавања студије Драгана Ђурице, слободно могу
да забележим овакве придеве поред ауторовог имена.
Истичем да је овде реч о вишегодишњем прикупљању
материјала, потрагом за одговорима и личном интересовању
и мишљењу писца које уз приложене податке и информације
некако прераста у опште мишљење. Наиме, свако ко се удуби
у тежину овог рада, а да при том не мора нужно да буде
лингвиста, ономастичар или социолог, увидеће на
конкретним примерима циљ ауторовог рада.
Читајући и истражујући даље и више о овој теми, привукла
ме та чудна загонетност на коју ни дан-данас нико не
поседује конкретне одговоре. Како са филолошког, тако и са
социолошког аспекта.
У уводном делу студије налази се окосница целог рада.
Реч је о чудноватој хомогености хрватског становништва. Уз
историјске и демографске податке на којима се темељи овај
рад, аутор жели да прикаже нешто ново у нашој
истраживачкој традицији. Тема о којој је реч има свој век од
давнина, али начин на који Ђурица то чини ставља ову
студију у ред корисног, интересантног и инвентивног штива.
Износећи податке, на веома јасан, експлицитан и конкретан
начин, које нико од нас није измислио, жели да потпомогне и
поткрепи своја размишљања. На неколико страна текста
можемо да увидимо о чему је реч.
Аутор годинама гради ово своје истраживање. У раду нам
представља најснажније доказе за оно што тврди, помоћ
добија од истакнутих личности историје попут Симеона
Пишчевића, Сима Матавуља, историјских бележника и
хроничара. Консултује са са историјским, друштвеним и
географским чињеницама и подацима, али и самостално
6
тражи доказе како би веродостојно приказао своје
истраживање. Заправо, добар део живота и бављења овом
тематиком посвећује прикупљању хрватских презимена.
Наводи примере презимена из телефонског именика из шест
различитих средина Хрватске.
Ишчитавањем ових примера, закључујемо да углавном
преовлађују презимена немачког, мађарског, српског,
пољског порекла, као и то да је најмање правих хрватских
презимена. Шта нам то показује?
Труд који одликује Ђурицу не поседују ни многи
лексикографи, чији је посао да објашњавају речи, топониме,
имена, презимена.
Ако бисмо подвлачили аналогијску паралелу у вези са тим
шта се десило са јединством српскохрватског језика и са
овом темом, какав бисмо одговор добили? Или, о чему нам
говори чињеница да поједини становници Хрватске
„Енциклопедију хрватских презимена“ називају „сваштаром“
и не признају је као релевантну у расправама на друштвеним
мрежама и интернету?
Намера аутора никако није буђење политичких расправа и
сродних тема, овај рад више карактерише један филолошко социолошки приступ уз помоћ ког бисмо могли да дођемо до
одговора на питања која се током историје постављају.
Пред читаоцима је мноштво доказа у вези са овом темом и
оглед аутора који се заснива на једној јединој упитној
реченици: „Због чега је Хрватима толико битно да буду
Хрвати?“ Ово питање буди низ одговора и управо нам
Драган Ђурица омогућује да одгонетнемо на њихову
дугогодишњу потрагу.
Студија је конципирана да понуди алтернативу у
тумачењима ове теме или, пак, да оживи неке нове приступе
у изучавању ових питања. Лишена свих политичких и
националних конотација, студија је скроман и лични
допринос Драгана Ђурице истраживачима, будућим
студентима филологије, историје и културе, али и целом
српском ентитету.
Јован Јовановић, проф.
7
Поштовани читаоче,
пред Вама се налази књига која се може посматрати као сума
мукотрпно сакупљених и статистички обрађених података, а
која је више од тога израз потребе мог бића да поделим са
светом своје виђење културно – историјских и политичких
дешавања која су захватила ове просторе, са посебним
освртом на њихове последице по заједницу српског народа
и уз нарочито интересовање посвећено веома младој држави
која носи име Република Хрватска.
Подаци који се овде налазе нису преузети из званичних
архива или формалних докумената – екстраховани су из
разноврсних књига, новинских чланака, телевизијских
емисија и непосредних разговора са људима чији су лични
доживљаји мени послужили као инспирација.
Предмет мог интересовања је релативно скори распад СФРЈ,
мултиетничке и вишеконфесионалне заједнице, који је
изнедрио неколико нових независних држава, од којих су
већина остале мултиетничке, са изузетком Републике
Хрватске која данас слови за једну од етнички
најхомогенијих земаља Европе, са чак 90% хрватског
становништва. Читајући литературу која се бави овом
тематиком, стекао сам увид у начин стварања и увећавања
хрватске нације на рачун других етничких заједница,
поготово српске нације која је у то време била
најмногољуднија на овим просторима што ју је вековима
чинило главном метом агресивних напада католичке цркве и
њених мисионара, који су „милом или силом“ приводили
шизматике под своје крило. Већина српског народа,
изложена суровим нападима католичке цркве и њених
представника одриче се свог православног верског
идентитета и прихвата католичку веру да би заузврат
сачували голи живот, породицу или какву – такву имовину
којом су располагали. Осим тога, на овим просторима
живели су и Срби католици, који су због своје вере били лак
8
плен за уградњу у хрватски национ. Верујем да, као
последица ових догађаја, у данашњем хрватском корпусу
има најмање 50% некадашњег корпуса Срба. Католичка
црква користила се не само фасцинантном агресијом већ и
много перфиднијим начинима, попут унијаћења да би себи
привела некатолике. Поунијаћено становништво било је
обавезно да призна папу као врховног верског поглавара, али
је и даље имало слободу да врши верске обреде по
православним обичајима, чиме се утицај католичке цркве
ширио на, наизглед, безболнији, али једнако ефикасан
начин. Читајући дела различитих путописаца, наилазио сам
на описе њихових путовања по Славонији, Војводини,
Далмацији, Босни и Херцеговини где су наилазили на многа
„унијатска насеља“ и сретали „унијатске попове“.
Католичка црква оснивала је различите мисионарске редове
чији су припадници имали задатак да путују по свету и
пропагирају идеале католицизма, с циљем преобраћења што
већег броја „неверника“. Један од најпознатијих
мисионарских редова на овим просторима био је фрањевачки
ред чији је долазак имао посебно фаталне последице по
православно становништво Босне и Херцеговине, где су
сиротињи поклањали стоку за прехрањивање изгладнеле
породице, одводећи заузврат мушку децу у своје самостане
где су били преображавани у католичке фрањевце са
дужношћу да наставе мисионарски рад. Ови догађаји
неодољиво подсећају на савремену верзију некадашњег
„данка у крви“ замаскиран тобожњим доброчинством
мисионара. Вреди поменути да се у том периоду на овим
просторима на за хрватску нацију није ни знало. Па ипак, и
данас постоји велики број Хрвата који се изјашњавају као
„фрањевачки потомци“ и то са поносом истичу у свакој датој
прилици. Међу њима је и градоначелник града Загреба,
господин Милан Бандић, који, нажалост, никада није
објаснио ко су његови преци били пре доласка фрањеваца у
Херцеговину.
У књизи „Народи и етничке заједнице света“ наишао сам на
податак да је између река Неретве и Цетине живело
9
словенско племе чији су се припадници називали
Неретљанима, и за које је Константин Порфирогенит
написао да су били српског порекла, али да су „...данас то
велики католици и Хрвати“.
Добро је познато из историје да су ови простори вековима
били под влашћу различитих окупатора који су са циљем
учвршћивања свог положаја доводили своје сународнике,
који би се ту насељавали и обављали различите послове, па и
оне административне природе. Многи од њих су се
адаптирали на средину у којој су се нашли и остали у новом
завичају, лако се интегришући у хрватску заједницу као
припадници католичке вере. Познати фудбалер и селектор са
тих простора, Ивица Осим, на питање шта је по
националности одговара да му је порекло пољско, али да је
он „некакав“ Хрват.
Анализирајући ток Другог светског рата на просторима о
којима је овде реч, може се закључити да су највеће злочине
над српским народом извршили управо фрањевци, унијати и
други покатоличењаци, уз природно наметнуто питање
зашто је то случај. По мом мишљењу, подсвест припадника
ових група била је пуна потиснутих мисли о свом старом
пореклу којег су свакако били свесни и чврсто верујем да су
они умирење својих притајених мука видели у потпуном
уништењу свега оног што је био живи подсетник тог истог
порекла које су очајнички желели да избришу. Не смемо ни
занемарити велику, прождрљиву жељу за доказивањем у
заједници која је на њих увек стављала додатни терет
остваривања достојности коју су уживали они без тог
„срамног белега“, што беше српско порекло. Временом су се
они успешно камуфлирали личним именима као што су:
Адолф, Емерик, Густав, Бернард, Људевит, Фердинад,
Рудолф, Алфред и сл., али ипак нису успели у потпуности да
одоле зову прошлости и старог порекла дајући и имена
својих предака као што су: Мирко, Живко, Гојко, Петар,
Вељко, Никола, Љубо, Милан, Драган, Боро, Станко,
Миомир итд. Ово показује да се прошлост не да тако лако
избрисати, посебно драгоцен доказ за то јесу српске гусле.
10
Многи се труде да докажу како су Хрвати присвојили наш
језик, писмо, фолклор и многа друга културно – историјска
обележја, с чим се не бих сложио јер сматрам да они само
настављају да прате природне нагоне и тежње које су
наследили од својих предака. Гледајући на ХТВ-у (Хрватска
телевизија) емисију „Недељом у 2“ коју води Александар
Станковић, пажњу ми је привукло неколико занимљивих
прича из којих се много тога може увидети о стварима које
су скривене испод површине. Наиме, гостујући у једној од
емисија, познати хрватски академик, Душан Биланџић,
између осталог рече да у свом родном месту никада није чуо
реч „тисућа“, већ да се тамо увек користи реч „хиљада“ иако
је то место католичко.
Други гост, писац Игор Мандић, као Сплићанин изјавио је да
Сплићани „оне у свом залеђу“ зову Влаји иако су они
Хрвати. Милорад Бабић Мосор, сплитски публициста, као
стални сарадник ове емисије има задатак да коментарише
госте, па је тако коментарисао и сплитског новинара и писца
Бориса Дежуловића. Мосор се најпре обрушио на пишчево
име, изјављујући да то име није хрватско и да је он свакако
требало да добије право хрватско име попут имена Милорад
или Александар. Па ипак, многи протерани Срби са именом
Милорад изјављују да је управо њихово име недвосмислено
откривало њихов српски идентитет. Када је Мосор завршио
са критиковањем пишчевог имена, под лупу је дошло
Борисово презиме за које Мосор истиче да би требало да
гласи „Дижуловић“, а не „Дежуловић“ да је право хрватско.
Пошто је Мосор веома добро упознат са националним
идентитетом који се крије иза имена и презимена, надам се да
је исто тако свестан чије име и презиме он носи.
Најпосле, у једној од емисија гостовао је познати
муслимански новинар из Сарајева, да би му водитељ
предочио електронску пошту коју је добио пре емисије у
којој је писало: „Код ћелавог четника гостује балијски
новинар“, одакле се јасно види колико заправо загребачки
пургери верују у хрватство оних који се презивају
Станковић, Јанковић, Петровић, Милановић, Николић и сл.
11
Због таквог менталитета који влада у Хрватској, где се
признају једино Хрвати, многи су морали да мењају имена
како би више личила на хрватска, што је посебно случај са
Србима. Ово се дешавало чак крајем 20. и почетком 21. века.
О овом сведочи искуство једне новинарске екипе која је,
обилазећи село Смиљан, родно место највећег српског
научника Николе Тесле, констатовала да у том селу више
нема Срба, али да има доста Хрвата са чудним презименима
као што су Ковачевић, Поповић, Јовановић, Живковић, уз
додатак да њихови преци почивају на малом српском
православном гробљу тик изнад Цркве Светог Петра и Павла.
Са данашње тачке гледишта, тешко је замислити да Србин
буде председник Хрватског сабора, али и то је било могуће
пре сто двадесет година када је заиста Хрватским сабором
председавао Србин Богдан Медаковић. Поставља се питање
да ли је то било могуће зато што су Хрвати у том периоду
више волели Србе или можда зато што су Срби по
аустроугарским пописима на тим просторима били већинско
становноштво.
Да католичка црква не буде најзаслужнија за формирање и
увећање хрватске нације, побринули су се и комунисти, чији
је долазак на власт са тог аспекта био фаталан по Србе.
Дочепавши се власти, комунисти су се посветили прављењу
баланса између Срба и Хрвата па, уочивши да ће Срби, иако
десетковани од стране своје „браће“ (по комунистима)
Хрвата ипак бити доминантни по бројности у бившој држави,
они приступају решењу овог „проблема“ измишљањем
нових нација као што су црногорска, македонска,
муслиманска, док су многе етничке заједнице у Војводини
биле просто натеране да се изјашњавају као Хрвати због
своје католичке вере, мада су се у прошлости другачије
изјашњавали. Међутим, добро је познато да је Црна Гора
кроз своју историју била српска држава, да је у Македонији
живело много Срба који су морали своја презимена са
завршетком на „-ић“ преводити на „-ски“, а поготово да је
огромна већинa муслиманског становништва српског
порекла, те су се они чак изјашњавали као Срби муслиманске
12
вере. Један од великих пехова који је задесио муслимане,
било је њихово потпадање под власт усташко – хрватских
формација под вођством поглавника др Анте Павелића, који
их је прогласио „цвећем хрватског народа“, за шта су се
многи међу њима одужили окрвавећи своје руке. Након тога,
повратка више није било, те се данашњи муслимани од свог
српског порекла преко исламске вере све више окрећу
Хрватима. Па ипак, живећи једно време у иностранству, имао
сам прилике да упознам муслимане који су се осећали и
изјашњавали као Срби. Истини за вољу, у питању је био
мањи број, али ми је ипак било драго чути да нису сви
заборавили своје српске корене. Из свега горе наведеног
може се видети колико су комунисти на свој перфидан начин
допринели смањењу броја Срба, повећавајући број Хрвата,
па ипак – то није све. Кроз историју смо се упознали са
поглавниковим планом за решавање „српског питања” у
Независној Држави Хрватској – трећину Срба треба побити,
трећину покатоличити, а трећину иселити. Прве две визије
успешно су изведене, али поглавник није имао времена да
изврши и трећу, те су комунисти били ти који су се разним
колонизацијама постарали да се та идеја ипак изврши, а да се
српско национално биће додатно ослаби. Последице тога
осетиле су се и у последњем рату који је био фаталан по
Србе. Видећи како је стварана и увећавана хрватска нација уз
велику помоћ агресивног католицизма и перфидног
комунизма, покушаћу да прикажем како изгледа та
„најчистија” држава, помоћу анализе телефонског именика из
1987/1988. године и презимена становника из 6 хрватских
градова. Извукавши сва презимена и класификујући их по
свом нахођењу, закључио сам да Хрватска више личи на
једну мултиетничку државу јер се ништа драстично није
десило осим истеривања Срба, у шта ће се на самом крају
читалац, који буде имао довољно интерсеовања и стрпљења
да ишчита наведена презимена, и сам уверити уколико их
упореди са својом ближом и даљом околином.
13
На самом крају сам ипак одлучио да све ово поткрепим и са
неколико чињеница које су написали други писци.
Тако Симо Матавуљ у својој књизи Бакоња фра Брне на
странама 26, 27 износи неке записе из говора појединих
фратара тих времена:
+ - фра Брне 2 (++1519) привеја је пуно пуно пука из старог
закона у католичку виру у чему су му баш вридно на руку
били - - е моћениго, провидур у Задру, Т. Пилотић, капитан
У...и Р. Петак, Алфијер У... Како свидочи један запис од фра
Брне у коме реченоме запису (од године 1502. на
глагољскоме часлослову на коме има још много записах)
речени ф.Б. припоручује редовницима, посли себе да
спомињу на малој миси имена тих људи...још се приповеда о
њему у Зврљеву да је липо пива уз гусле по влашки и да је
мога дозват човика на једну уру далечине тако је јак глас
има=
= фра-Бортул (1709+1729++1776) ови славни редовник кад је
била велика глад, привеја је млого фамилијах из грчке вире у
нашу католичку. Зато га је ђенерал нашега реда зва у Рим и
приказа с.о. папи Клименту и учинили су му млого почасти,
али је у повратку, путујући из Задра на коњу, па и уломија
ногу, од шта је дуго болова...Кад је јопет била глад (1756), он
је закупија жито и прода га добро пуку, а за добит купија је у
Горњем Крају, манастиру внограде, који данаске вриде прико
30000 ф=
= фра Вићенцо (1774+1973++1835) кад је Принцип пропа,
одија је с осталом господом далматинском к свитој круни
бечкој ради покорењаДалмације ћесару како биху послате
депутације од све Далмације..бија је код круне на ручку и
разговара с њом...када Французи забранише наш с. ред, он
оста сам у манастиру за 8 година, а редовници се разбижаше
по жупах...у то је вриме притрпија млого од ришћанских
ајдуках који онда биснише стравито у једном сусрету речени
ајдуци одсикоше му уво и оста без ува до смрти=
14
У књизи Петра Влаховића „Народи и етичке заједнице света“
на странама 212,213. аутор доноси:
Неретљани, старо словенско племе насељавали предео
између Неретве и Цетине. По Константину Порфирогениту
ово племе је било српско, али је врло брзо ушло у састав
хрватске државе. У десетом веку названи су паганима јер су
се дуго одупирали примању хришћанства, познати су као
опасни гусари јер су наследили илирску гусарску традицију,
а користилин су се словенском вештином бродарења и
живота на води..Од деветог века често се помињу сукоби
Неретљана са Млетачком Републиком. Коначно су савладани
у борбама током једанаестог века од када се више не помињу
као војничка и политичка целина. Поред копненог дела
њихова територија је обухватила и нека острва међу којима
су Корчула, Мљет, Хвар и Брач.
У књизи „Мемоари“ Симеона Пишчевића човека рођеног
1731. године као високи официр Аустроугарске Монархије
или како је он назива Ћеерска добија пасош те земље и
одлази да служи руски царски двор. Руски амбасадор у Бечу
му је између осталог и поставио и ово питање: „Зна, вели, да
у Славонији има неких Срба који су одавна католици. - Да
нисте - питао је - И ви од тих“, одговорио сам господину
Черњеву: „Мој закон и вера су православни, грчког
исповедања.“
Из књиге Слободана Јарчевића „Историјске скривалице“, I
књига, страна 286. аутор се пита откуд код Хрвата толико
„Хрвата“, Јевреја, Немаца, Албанаца, Мађара, Срба...
У књизи Симе Симића „Прекрштавање Срба за време Другог
светског рата“ аутор, између осталог, доноси на страни 41.
На збору у Вуковару 8. јуна 1941. године, Миле Будак је на
адресу Срба је између осталог рекао:
„Што се тиче Срба који овдје живе, то нису Срби него
дотепенци с истока који су као трбоноше и остале слугане
довели Турци. Они су уједињени само православном
15
црквом,а ми нисмо успјели да их асимилирамо. Међутим,
нека знају да је наша лозинка „Или се поклони, или уклони.“
На збору у Новој Градишци 2. јуна главни говорник је
Милован Жанић:
„Ово има бити земља Хрвата и никога другога и нема те
методе коју ми нећемо као усташе употријебити да начинимо
ову земљу хрватском и да је очистимо од Срба...Ми не
тајимо, то је политика ове државе.“
На збору у Крижевцима 6. јула 1941. године Миле Будак
каже:
„Потребно је да се знаде да смо ми држава двију вера,
католичке и исламске.“
Загребачки „Нови лист“, између осталог, пише:
„У Независној Држави Хрватској имат ће католичка и
исламска вјероисповјест, заштиту и могућност слободног
развитка у складу са основним интересима хрватске нације
која штитећи себе, слободно брани интересе католицизма и
ислама од њиховог најљућег и најопаснијег непријатеља:
православља.
У истој књизи на страни 157 17/18 пише:
„Словеначки научник др Нико Жупанић, који је вршио
антрополошка и етнографска испитивања Жумберка, утврдио
да су они српског порекла.“
Српски историчар др Алекса Ивић, који је вршио историјска
проучавања на основу бечких архива, утврдио је да су
досељеници Жумберчани били православне вере све док
нису у другој половини 17. века силом нагнати на унију.
Преци данашњих Жумберчана унијата при свом доласку из
Босне били православни Срби који се ни по чему нису
разликовали од Срба у Срему или Шумадији. Они су писали
ћирилицом, а језик им је као и њихових данашњих потомака
најчистија штокавштина јекавског наречја. Академик А.
Ивић вели да се данашњи потомци осећају Хрватима и да од
16
Срба ником није пало на памет да Жумберачке унијате буни
у њиховим хрватским осећањима.“
У истој књизи на старни 8и/82 аутор наводи резолуцију
муслиманских првака из Бања Луке 12. новембра 1941.
године, где се између осталог каже:
„Чују се често и погрдне песме од стране неких католика
који вријеђају вјерске осјећаје муслимана и прориче им се
иста судбина као и хришћана (Срба).“
„Ми знамо доста примјера где су усташе приступиле клању
и убијању под фесовима на глави. То је било у Босанском
Новом гдје су четири камиона усташа дошли под фесом на
глави, удружили се са муслиманским олошем и извршили
клање хришћана (Срба) у масама.“
Књигу „Срби католици 2“ написао је Светозар Борак:
На страни 19. аутор наводи имена неколико знаменитих
Срба католика: Медо Пуцић, Нико Велики Пуцић, Матија
Бан, Никша Гради, Валтазар Богишић, Перо Будмани, Влахо
Буковац Целестин Медовић, Луко Зоре, Иван Ђаја, Нико
Лепет, Марко Цар, Марко Мурат, Стјепан Кастрапели,
Кристо Доминковић, Лујо Војновић, Иво Војновић, Јоспи
Берса, Вице Адамовић, Лујо Адамовић, Људевит Вуличевић,
Антун Фабрис, Антоније Вучетић, Милан Решетар, Вид
Вулетић-Вукасовић, Стијепо Кобасица, Игњат Бакотић, Лујо
Бакотић, Влахо Матијевић, Рудолф Сарделић, Ловро
Павловић, Антун Пуљези, Мароје Кабога, Јозо Бона, Никола
Бона, Ђуро Вукотић, Стијепо Кнежевић, Иво Ћипико, Петар
Касандрић, Франо Кулишић, Мато Грацић, Антун Пасарић,
Мато Шарић, Стјепан Стражичић, Јаков Групковић, Антун
Вршић, Јово Метличић, Викентије Бутијер, Мирко Трипало,
Ловро Монти, Нико Бартуловић, Драгутин Франасовић.
Међу Србима католицима било је и угледних свештених
лица који ни на који начин нису доводили у питање своју
вјерност римокатоличкој вјери и папској столици. Били су то,
међу осталима: Иван Стојановић, Јаков Групковић, Перо
17
Франасовић, Андро Мурат, Бернард Марковић, Аугустин
Павловић. У реду набројаних Срба католика био је највећи
број који су се бавили науком и умјетношћу.
Ево још неких детаља из исте књиге:
Страна 64.
„Барон франо Гундулић је на сједељци са српским
представницима у Гружу рекао: Колико ја знам, у кућама
наших старих никада се није причало о хрватству у
Дубровнику, већ о српству.“
„Неке цавтацке породице су упркос насилном похрваћивању
још 1937. године славиле Видовдан као знак своје српске
националне свијести.“
Страна 70.
„За Матавуља су Конављани били несумњиво Срби
католичке вјере.“
„Католичко Конавле и остала дубровачка околина није знала
за хрватство до друге половине 19. века. Хрватсво је тамо
настало вољом државне политике Аустроугарске и уз помоћ
римокатоличке цркве.
Занимљиво је да је аустријски статистичар Карл Вон Черниг
у попису 1851. и 1857. године становништва Дубровника и
његове околине према томе и Конавла и Пељешца означио
као Србе.
Могао сам користити и податке још неких наших
еминентних писаца и историчара, па чак и из личних
доживљаја, али сматрам да је ово сасвим довољно да се
схвати смисао ове књиге.
18
ZAGREB
Abbafy, Abel, Abinun, Abraham, Abrus, Accurti, Acel, Acinger,
Ackerman, Acman, Adelsberger, Adlaf, Adler, Agazri, Agladios,
Agnoli, Agostini, Agreš, Ahel, Aizinger, Ajbah, Ajhler, Ajman,
Ajzele, Ajzenhauer, Akerman, Ajzenšteter, Akif, Alaber, Alar,
Albahari, Albanesse, Albavati, Albert, Albini, Albl, Albreht,
Albus, Aleksander, Aleši, Alfier, Alfreider, Aliger, Allegretti,
Aller, Almadi, Almaši,Almer, Alt, Almesberger, Altabas, Alter,
Alterman, Althaller, Altman, Altschaft, Altus, Ambroš, Ambruš,
Amerl, Amon, Amšel, Ančimer, Anderlon, Andrassy, Andraši,
Anareani, Andreis, Andreanszky, Andres, Andri, Andrlon,
Androci, Angeli, Angelus, Antal, Antauer, Antoniazzo,
Antonitini, Antonioli, Anjoli, Aouf, Apelt, Appe, Apro, Arači,
Arany, Aranjoš, Arbajter, Arh, Arch, Arhi, Arih, Aringer, Arko,
Arland, Arlant, Arlavi, Armando, Armanda, Arnd, Arndt, Arneri,
Arnold, Arpaši, Arsovasky, Artl, Astaloš, Ašenbrener, Ašenrajter,
Ašer, Ašerger, Atias, Attias, Audi, Audy, Auer, Auf, Auferber,
August, Auker, Aumiler, Aumulner, Aunedi, Aurer, Ausitz,
Auslender, Auth, Avalon, Avgustini, Aviani, Azzolin, Ažman,
Babeli, Baborsky, Babuder, Bach, Bacinger, Bačani, Baćani,
Baday, Badel, Bader, Badonj, Bagari, Bagatella, Bagladi, Bagi,
Bah, Bahert, Bahler, Bahnam, Bahri, Bajai, Bajc, Bajcer, Bajči,
Bajde, Bajer, Bajnrauh, Bajs, Bajt, Bajtal, Bajutti, Bajzer,
Bakanji, Baki, Balaš, Balaž, Baldani, Baldasari, Baldasar, Baldaš,
Balder, Balent, Bali, Balinger, Balint, Balley, Balling, Ballmann,
Ballon, Balogh, Baloh, Bals, Balzareno, Balzareno, Balzer, Balju,
Banai, Bandl, Bameli, Bangoura, Banoci, Banzhof, Baranjai,
Barb, Barbaroša, Barber, Barbette, Barbieri, Barboci, Barfus,
Barilli, Barki, Barle, Barled, Barna, Barry, Bart, Barta, Bas,
Bartoluci, Baruch, Basch, Bashota, Basioli, Basler, Bassani, Bati,
Batarelo, Battaglia, Battistutti, Batuči, Bauer, Bauerle, Bauh,
Baum, Bauman, Baumeister, Baumgarten, Baumgartner,
Baumhak, Baumkiher, Baumstark, Baus, Bausman, Baver, Bayer,
Beber, Beble, Beck, Becker, Beč, Bede, Bedi, Bedenicky,
Bedross, Beer, Beidenegl, Bek, Bekafici, Beke, Beker, Bekl,
Belakon, Belani, Belc, Bele, Beler, Beli, Belicza, Belinc,
19
Belinger, Bellasich, Belli, Bello, Belloti, Bellout, Belluš, Beloti,
Belši, Bem, Beltram, Benc, Bencal, Bence, Benci, Bender, Benel,
Beneš, Benkus, Bensu, Benussi, Benyovsky, Benzinger,
Benjocki, Beranovsky, Ber, Berc, Berdon, Berg, Bergam,
Bergant, Berger, Berghaus, Berghofer, Bergler, Bergles, Berglez,
Bergman, Beri, Berke, Bernard, Bernardi, Bernardis, Bernat,
Bernata, Berner, Bernfest, Berkes, Berlengi, Bermarija, Bernadi,
Bernstein, Bernt, Berta, Bertagnin, Bertapelle, Bertogna, Bertol,
Bertolan, Bertole, Bertolino, Bertzoncelj, Bertoti, Bertoz,
Bervaldi, Bervida, Bery, Besendorfer, Besermenji, Bešker, Bete,
Beti, Betlehem, Betleheim, Beutz, Bevc, Bevilaqua, Bejer,
Bezeredi, Bezverhi, Biankini, Biber, Bichler, Bick, Bievendfeld,
Bierbifel, Bierbiffel, Bihler, Bilafer, Bilafer, Bili, Bill, Billege,
Biller, Billich, Binder, Binenfeld, Bing, Birer, Birger, Birk,
Birmili, Biro, Birt, Bister, Bis, Bišicky, Bišof, Bitner, Bituh,
Bitterman, Bjeli, Blagus, Blank, Blajher, Blas, Blass, Blat, Blau,
Blay, Blaži, Blecha, Bledšnajder, Bleha, Bleineiss, Bleuensteiner,
Bliml, Blivajs, Boc,Boch, Bodog, Bodakoš, Bogadi, Bogady,
Bogati, Bogi, Bogliuni, Bognar, Bogner, Bok, Bohanovsky,
Bohm, Bohr, Bokutinsky, Bolant, Bolf, Bolibruch, Bolont, Bolt,
Bolthausen, Boltižar, Boman, Bon, Bonacci, Bonači, Bonc,
Bonert, Bonetti, Bonott, Bonobil, Boroš, Borsky, Borš, Boršo,
Boršoš, Bortoloazzi, Borucinsky, Borzatti, Bosner, Bosenbacher,
Bosendorfer, Bosze, Bot, Bovha, Bozai, Bozoki, Bradamante,
Brader, Brajder, Brajer, Brant, Bramberger, Brandt, Branscheid,
Branšajd, Branjug, Bratman, Braum, Braun, Brauneger, Braus,
Braut, Breber, Bregant, Bregani, Breitenfeld, Brekl, Bremzay,
Brence, Brener, Brencinger, Brescher, Bresing, Breslauve,
Bressan, Bretšnajder, Bretz, Breuer, Brejer, Brezan, Brezni,
Brežni, Brgles, Brichta, Brihta, Brilli, Brinc, Brisky, Briky,
Brnad, Brolich, Brolih, Brosig, Bruči, Brući, Brombauer,
Brossler, Brotšnajder, Brovet, Brozd, Bruck, Bruckner,
Brueckler, Bruk, Brun, Bruner, Brunetta, Brunsmid, Brus,
Bruchberger, Bucifal, Bucu, Buči, Budai, Buđi, Buhberger,
Bujger, Bui, Bujnoh, Bulf, Bulog, Bunči, Buranji, Burger,
Burgermajster, Burghardt, Buri, Burigo, Buronj, Busch, Busti,
Buti, Butier, Butuči, Butući, Bzovsky, Cablk, Cajhen, Cajlan,
20
Cajner, Cajzler, Cangl, Calderon, Camarelli, Campanelo,
Canciani, Canki, Cape, Capuder, Carnelluti, Carlile, Casparides,
Catinneli, Catela, Cauner, Cazi, Ceboci, Cechini, Ceci, Cedermas,
Cegledi, Cehman, Celio, Celigoi, Cenc, Cener, Centner, Centrih,
Cepf, Cerc, Cerer, Cerha, Cerineo, Cerle, Cesar, Cessare,
Cetineo, Cetl, Cetto, Cettolo, Cezner, Chalupa, Charif, Chavrak,
Chemin, Cherubini, Chiabov, Chiabudini, Chiuchi, Chloupek,
Chlup, Chour, Chuboda, Chudy, Chvala, Chylak, Chwalowsky,
Chutil, Ciboci, Ciceli, Ciciliani, Cicjel, Cifer, Cigale, Ciganj,
Cigit, Cigler, Ciler, Cili, Cilinger, Ciling, Cimerman, Cndori,
Ciner, Cinfe, Cingel, Cingesar, Cinoti, Cipicco, Ciraki, Cirkveni,
Cirry, Ciszek, Cišper, Ciuha, Cividini, Cizel, Cizerle, Claudius,
Claut, Cmrk, Cobal, Cobenzl, Coffou, Coffov, Coha, Colnago,
Colner, Colombo, Comisso, Coner, Compagnoni, Consolart,
Corsseti, Corubolo, Corva, Cosseto, Cotman, Coufal, Crc, Crha,
Crneli, Crnkoci, Crnobori, Csataji, Csefalvay, Csikoš, Csisko,
Culi, Cumpf, Cunk, Curi, Curl, Curman Cvahte, Cvanciger,
Cvenk, Cverle, Cvikl, Cvilinder, Cvirin, Cvrk, Cvtila,
Czeisberger, Czinderz, Czund, Čaki, Čamber, Čanadi, Čanaki,
Čančer, Čandrl, Čani, Čanji, Čapo, Časl, Časni, Čater, Čegel,
Čeh, Čelant, Čelig, Čelofinga, Čempuh, Čendeš, Čerber, Čerfalvi,
Černe, Černi, Černohous, Černoš, Černy, Čerski, Čerti, Červeni,
Česi, Čifari, Čikoš, Čingel, Čirinji, Čisar, Čoch, Čoh, Čonč,
Čontoš, Čorba, Čordaš, Čoti, Čož, Črep, Čretni, Črne, Črnila,
Črv, Čuhel, Čukli, Čuže, Čvrk, Dajčman, Dajht, Dalbelo,
Dalbello, Damiani, Danhajer, Dani, Danelon, Danelon, Danigl,
Danon, Daranji, Darapi, Darmoril, Davidson, Davila, De-corti,
De- both, De-carlo, De-luca, De-martini, De-syo, De-villa, Dezan, Deak, Debartoli, Debelli, Debeljuh, Debert, Debijađi,
Debossens, Debrecin, Decker, Decorti, Deči, Dečman, Dederichs,
Dedi, Defrančeski, Degel, Degiuli, Deisinger, Dekaris, Dekorti,
Del-vechio, Del-fabro, Del-toso, Deladio, Delalle, Delapietra,
Delcet, Deletis, Delgalo, Delhunija, Delia, D-elia, Delladio,
Delonga, Delorko, Deluka, Delyannis, Demarchi, Demarko,
Demazi, Demel, Demendi, Demeter, Demeterfi, Demeterrfy,
Deml, Demori, Demšar, Demšer, Demut, Dene, Deneš, Denge,
Denich, Denih, Denk , Denona, Dent, Denzler, Deotto, Depolo,
21
Deponte, Deprato, Derado, Derk, Dermer, Dermit, Dermol,
Derrico, Desanti, Descyuk, Desselbruner, Detel, Detlbach,
Detlbah, Detling, Detoni, Deucht, Deutsch, Devald, Devernaz,
Devide, Devila, Deže, Di-derto, Di-giusto, Diceglie, Diel,
Diebalo, Diener, Dieneš, Dietrich, Digula, Dilk, Dill, Dinstl,
Dinter, Dir, Dirnbach, Ditjo, Ditrih, Dits, Dittrich, Ditz, Divila,
Dizder, Dlab, Dlesk, Dlouhy, Dmejhal, Doboš, Dobrostal,
Dobrowolsky, Dočekal, Dočkal, Dojč, Dojmi, Dokladal, Dokler,
Dokoupil, Dokupil, Dolar, Dolezil, Doležal, Dolgoš, Doliner,
Dolinger, Dolista, Domines, Dominez, Domini, Dominis,
Domiter, Donadini, Donassy, Donato, Donatti, Doneli, Donelli,
Donoval, Donovald, Dopelhamer, Dorbolo, Doricich, Dorn,
Dorner, Dorr, Dorociak, Dostal, Doterman, Dovhanj, Drabuf,
Drach, Dragia, Drahokoupil, Drahotusky, Drajer, Draksler,
Drasal, Drašner, Drder, Dreger, Dreiseidl, Dreksler, Dremil,
Dresner, Drolc, Drusany, Drutter, Dubinsky, Dudaš, Dude, Dudli,
Dugi, Duke, Dukši, Dulc, Duler, Dumanovsky, Dunger, Dunkel,
Durrigl, Durst, Dusman, Dusper, Duvel, Dvoržak, Dziatkievitz,
Džember, Đakometi, Đakometti, Đakoni, Đeneš, Đerđ, Đerfi,
Đeri, Đerki, Đermadi, Đimoti, Đimšit, Đini, Đonđ, Ebenspanger,
Echert, Eckhel, Eberhardt, Eckl, Ečer, Edelmayer, Eder,
Efenberger, Eger, Egartner, Egri, Ehrlich, Egersdorfer, Ehrmann,
Eichert, Eichinger, Einbichler, Einbuchler, Einfalt, Eisele,
Einspiegel, Einwalter, Eisenhuth, Eisenkohl, Eisenreich,
Eisenstadter, Ekart, Eke, Ekert, Ekštajn, El-tayeb, Elekeš,
Elblinger, Eler, Eles, Elger, Eliaš, Em, Embruš, Emer, Emich,
Endstrasser, Engel, Engelhard, Engelhardt, Engler, Engelman,
Engelsfeld, Englert, Eppert, Erben, Erdeg, Erdeli, Erdeluyi,
Erdelji, Ereiz, Erent, Ereš, Erk, Erker, Erlach, Erlah, Erler, Erlih,
Ermacora, Ermakora, Erman, Ernaut, Ernst, Ernješ, Eršeg, Eseš,
Esih, Eskenazi, Ester, Esterajher, Ešler, Etlinger, Ettiger,
Etringer, Ettore, Etvert, Euker, Fa, Fabbri, Faber, Fabetta,
Fabiani, Fabinger, Fabri, Fabrio, Fabris, Fabry, Faccio, Facini,
Faćini,Fafanđel, Faget, Faggioni, Fais, Faist, Fait, Fajerbah,
Fajfer, Fajler, Fajs, Fajt, Falaš, Fak, Falat, Falkoni, Fall, Falout,
Faltus, Fant, Fanfari, Fantela, Fanton, Fantoni, Far, Farago,
Faraguna, Fath, Farenvald, Farkaš, Fattorini, Fatuta, Faulend,
22
Faust, Fay, Faustenberger, Fazekaš, Fedel, Federer, Federovsky,
Fegeš, Feher, Feigelstock, Feigl, Feil, Feis, Feiss, Feist, Fejer,
Feješ, Fekete, Fekter, Fel, Felbinger, Felc, Felder, Feldbauer,
Feldhofer, Feldi, Feldman, Feliks, Felkel, Felker, Fell, Feller,
Felner, Felsztynski, Felver, Feman, Fenc, Fenrich, Fenjveši,
Feoloze, Fer, Ferara, Ferber, Ferbert, Ferdelji, Ferderber, Ferenci,
Ferenčaba, Feri, Ferk, Ferko, Ferle, Ferrari, Fertilio, Festini, Fet,
Fetah, Feuer, Feuerback, Feuerbach, Feuš, Fey, Fiala, Fiamengo,
Fiber, Fici, Fieder, Fidr, Fiedler, Figenwald, Fijember, Fikajs,
Fiket, Fila, Fileš, Filipi, Filippi, Filli, Finderle, Findri, Fingerhut,
Finkfinzi, Fio, Fiorelli, Fir, Firi, Firs, Firinger, Firm, First, Firšt,
Fischer, Fišbah, Fišer, Fiškuš, Fišli, Fišter, Fiuman, Fitz, Fiuri,
Flajpan, Flajs, Flajsig, Flajšer, Flajšman, Flak, Flambah, Flander,
Flass, Flatz, Fleck, Flegel, Fleischhacker, Flek, Fles, Fleš, Flick,
Flider, Flies, Flikler, Flis, Floglel, Flok, Floreani, Floriani,
Florijan, Florschutz, Fluks, Flumiani, Focht, Fodi, Fodor, Fois,
Foit, Fojg, Fon, Fontana, Fordren, Forempoher, Forenbacher,
Forenbaher, Forenci, Forster, Foršt, Fort, Fortuna, Fošner, Fot,
Fotoglu, Fouque, Frajsman, Frajt, Frait, Frajt, Frajfogel, Frajman,
Frajmund, Frajtag, Francem, Francl, Franceschi, Francisci,
Frangen, Frangeš, Frank, Franke, Franki, Frankl, Franzi, Frantal,
Fras, Frast, Frason, Frater, Frece, Frei, Freirmuth, Freitag, Frelih,
Fremont, Frengeš, Frengel, Frenkl, Fresl, Fressl, Fretze, Freund,
Freundlich, Freyfric, Frid, Fridl, Fridrich, Fridrih, Friedl,
Friedlander, Friedmann, Friedrich, Frigo, Friš, Fritz, Frobe,
Fronlich, Frok, Frol, Frouth, Frua, Fruk, Frumen, Fuch, Fuchs,
Fuderer, Fugger, Fuks, Fulepp, Fulgosi, Fulla, Funči, Funes,
Fureš, Furman, Furst, Fuss, Fuš, Futterer, Fux, Fuxa, Fuzy, Gaal,
Gabino, Gabor, Gabout, Gabrijel, Gabron, Gačal, Gaiser, Gajer,
Gajger, Gal, Galamboš, Galant, Galas, Galaso, Galieli, Galiot,
Gall, Galluff, Galoši, Galuf, Galjer, Gamberger, Gamberl, Gami,
Gamoš, Gams, Ganoci, Gansel, Garabajs, Garai, Garabajs,
Garaber, Gartner, Gasal, Gasparini, Gašler, Gašparini, Gašpert,
Gatii, Gattin, Gaube, Gaupp, Gaura, Gaus, Gavazzi, Gavella,
Gayer, Gazal, Gazapi, Gazber, Gazi, Gazzari, Gaži, Gabaker,
Geber, Gebert, Geceg, Geci, Gecl, Gelb, Gedike, Geli, Gelineo,
Gelli, Gelman, Genc, Genderu, Gener, Geng, Genzberger,
23
Gentilizza, Geoheli, Gerard, Geras, Gerauer, Gerber, Gere,
Gerenčer, Gergamo, Gergely, Geregelj, Geriol, Gerkman, Gerl,
Germ, German, Gerstenhover, Gerster, Gersy, Gertner, Gervais,
Gesert, Geschwind, Gessner, Getliher, Gettline, Getz, Ghilardi,
Ghyczy, Giaconi, Gianelli, Giba, Gibitz, Gilg, Gilve, Gintner,
Ginsberger, Gionechetti, Giordan, Giori, Giovanelli, Giradi,
Gisond, Giuno, Gjenero, Gjergja, Gjoni, Gjon, Gjuradeli, Glas,
Glasenhardt, Glaser, Glasl, Glasner, Glass, Glassl, Glatz, Glazer,
Gleich, Gleisinger, Glibe, Gliha, Gliksman, Glowatzky, Glucks,
Gmaz, Gmajner, Gmazel, Gnus, Goatti, Godl, Godler, God,
Godrijan, Goger, Gločer, Gold, Goldberger, Goldner, Goldoni,
Goldscheider, Goldscmidt, Goldstein, Goldšmit, Goldštajn,
Gollob, Golmajer, Golner, Golojuh, Golome, Goltes, Gomzi,
Gonan, Goncz, Gonzi, Gorianz, Gorše, Gorz, Gossain, Gostl,
Gotesman, Gott, Gottlich, Gottwald, Gozze, Graas, Graber,
Grabowsky, Gračner, Graf, Graff, Graffel, Gaffius, Graham,
Grajner, Gramer, Granater, Grandverger, Grasi, Granitz, Grassi,
Grasso, Grčman, Grebner, Greči, Gregel, Greger, Gregl,
Gregorati, Greif, Gril, Grill, Greiner, Greman, Greser, Grešel,
Griesbach, Griff, Grim, Grimani, Grimm, Grims, Grinfeld,
Grinvald, Grismajer, Grl, Grloci, Groff, Gros, Grosinger,
Grosman, Gross, Grossman, Grošl, Grubauer, Gruber, Grum,
Grunbaun, Grundler, Grudman, Gruner, Grunfelder, Grunfeld,
Grunwald, Gselman, Guarisco, Gucmirtl, Guelmino, Gugliemi,
Guljaš, Gumbas, Gumhalter, Gumhold, Gun, Gunc, Guntner,
Gunžer, Gursky, Gurtl, Gustavson, Gutenberg, Gutman, Gutschy,
Guttert, Guttman, Guy, Gvardiol, Gyerkes, Gyorek, Gyorfy,
Gyorgi, Gyori, Gyusa, Gylai, Haack, Haan, Haas, Habe,
Haberfeld, Haberl, Haberle, Haberštok, Habschied, Hac, Hace,
Hack, Hackenberg, Hackl, Hadari, Hačko, Haddad, Hadelan,
Hado, Hadivelku, Hafner, Hagenauer, Hanl, Hahn, Haid, Hajman,
Haistor, Hajdler, Hajdu, Hajm, Hajman, Hajnal, Hajneman,
Hajnrih, Hajon, Hajrt, Hajsig, Hajster, Haitfogl, Hajzler, Hak,
Hakenberg, Hakiman, Haladi, Halaman, Halas, Halasz, Halaši,
Halay, Halbauer, Haler, Halgaš, Halle, Haller, Halper, Halni,
Halder, Halt, Haltmayer, Haltrich, Haman, Hamberger, Hamel,
Hamer, Hameršmit, Hamm, Hammer, Hamp, Hampamer,
24
Hampel, Hampl, Han, Hanaman, Handl, Handal, Hang, Hangi,
Hanich, Hankonyi, Hans, Hansal, Hanser, Hanza, Hanzel,
Hanzer, Hanzl, Hanzlovsky, Hanžel, Hap, Happ, Harači, Harandi,
Harasti, Hardy, Harfman, Hari, Harmat, Harmoš, Harmut, Hart,
Harth, Hartl, Hartman, Has, Hasenauer, Hasenohrl, Hasil,
Hassler, Haške, Hašal, Hat, Hatadi, Hatala, Hatale, Hatz,
Haubrich, Hauer, Hauler, Haliepert, Hauptfeld, Haurt, Hautman,
Hauskhecit, Hausler, Havel, Havelka, Havrle, Hazler, Hazner,
Hebel, Hebile, Hebrang, Heckel, Heder, Hedever, Hever,
Heverer, Hevler, Heflinger, Hegediš, Hegol, Hegel, Heidl,
Heidler, Heigl, Heilmann, Heiri, Heimer, Hein, Heincer, Heincz,
Heinrich, Heinrih, Heinz, Heinzel, Heinzl, Heiser, Heisinger,
Heini, Hekenberger, Hekman, Helbet, Helbling, Helebtant,
Heleši, Helešy, Helfmann, Helinger, Hellebrant, Hellesberg,
Helman, Helmeci, Hemen, Hemerich, Henc, Hečel, Hendrih,
Henezi, Heneberg, Henel, Hengster, Henich, Henig, Henigman,
Hehigsberg, Henigsfeld, Henigsman, Heningman, Henneberg,
Hep, Hepp, Herc, Herbst, Hercezi, Hercog, Hering, Herites,
Herlinger, Herman, Hernaus, Hernaut, Hernes, Hernitz, Hernla,
Herold, Herr, Hertl, Herzer, Herzog, Heser, Hesheimer, Heski,
Heslenji, Hess, Hetrich, Heveši, Hewitt, Hezler, Hiber, Hibl,
Hibler, Hibšer, Hideg, Higgs, Higi, Hila, Hilc, Hildebrand, Hill,
Himbele, Himelrajh, Hinkelmajn, Hinšt, Hintermajer, Hipp,
Hippenreiter, Hirc, Hirg, Hirschsohn, Hriš, Hrišl, Hiršberger,
Hiršler, Hiršman, Hirtz, Hirtzler, Hison, Hitil, Hitri, Hitschfeld,
Hitzthaler, Hladni, Hlatki, Hlašć, Hlavaty, Hleb, Hlede, Hlubni,
Hluchy, Hlup, Hnatko, Hoch, Hochberger, Hochnetz,
Hochstadter, Hock, Hocmberger, Hodoši, Hoelbling, Hofbauer,
Hofer, Hoffer, Hoffman, Hoflinger, Hofman, Hofmann,
Hofšteter, Hogge, Hoheker, Holi, Holland, Holler, Hollos,
Holman, Holsinger, Holy, Holz, Holzinger, Holzl, Homen,
Hommer, Hondl, Hopfinger, Hopp, Hoppe, Hoper, Horetzky,
Horg, Horgas, Horn, Hornung, Horš, Horvat, Horvath, Hosi,
Hosman, Host, Hosni, Hosu, Hotschevar, Hovra, Hovanitzky,
Hradil, Hranueli, Hranuelli, Hrast, Hren, Hrenn, Hrošč, Hrowath,
Hrubi, Hrup, Hrycak, Hubeny, Huber, Huberger, Hubert, Hubver,
Hubsch, Hude, Hudetz, Hudi, Hudjber, Hudovsky, Huf, Hufnus,
25
Hugl, Huis, Hukman, Humel, Humer, Huril, Humsky, Hunjadi,
Hus, Husain, Husar, Husti, Husu, Huszler, Hušner, Huth, Hutter,
Huttup, Huziak, Ibler, Igalffy, Igaly, Iharpš, Ileš, Ille, Imbert,
Imroane, Imper, Imperl, Imre, Iroš, Isler, Ištef, Ivaci, Ivanji,
Ivegeš, Izrael, Izsing, Jadi, Jagger, Jager, Jahn, Jahud, Jakabfi,
Jaki, Jakober, Jakobi, Jambor, Jambrih, Jamnicky, Jankowsky,
Janči, Janson, Jany, Janzon, Japel, Jarni, Javorsky, Jech, Jecl, Ječ,
Ječmen, Jeh, Jembrih, Jeneji, Jenel, Jeny, Jercel, Jerg, Jinker, Jira,
Jiral, Jitner, Jo, Joanelli, Job, Jobst, Johanides, John, Joos, Jost,
Jošt, Joujou, Jozing, Jožika, Judl, Judy, Juhant, Juh, Juhat, Juhn,
Jukl, Junaci, Junc, Jung, Jungbolt, Junger, Jungfleich, Jungwirth,
Junker, Jurki, Jurman, Jus, Juss, Justament, Jutt, Kabalini, Kabaši,
Kabert, Kabiljo, Kacer, Kačinari, Kada, Kadar, Kadelburg, Kadi,
Kadmen, Kafka, Kager, Kahn, Kahofer, Kaiser, Kais,
Kaiserberger, Kaitner, Kajari, Kajdi, Kajfeš, Kajfež, Kajnih,
Kajp, Kajs, Kajzem, Kajzerberger, Kakarigi, Kalapoš, Kalauz,
Kalbe, Kalc, Kalchbrenner, Kalhbrener, Kaliger, Kaliman,
Kalinger, Kallai, Kalle, Kallo, Kalman, Kalmar, Kaluge, Kalvi,
Kamaryt, Kamčikis, Kamerman, Kamhi, Kamlen, Kampanelo,
Kampl, Kanc, Kangler, Kani, Kaniszai, Kanoni, Kanott, Kansky,
Kanoci, Kanzler, Kanjer, Kapelari, Kapicl, Kappinger, Kappler,
Kapš, Kaplano, Kapusta, Kar, Kara, Karačonji, Karafiat, Kardaš,
Kardinal, Kardoš, Kare, Karl, Karlsberger, Karneluti, Karner,
Karneval, Karol, Karoly, Karolyi, Kartelo, Karuzo, Kasap,
Kasaš, Kaspret, Kassal, Kassyk, Kastl, Kašner, Kašpert,
Kaštropil, Katineli, Katona, Katz, Kaube, Kauf, Kaufman, Kaupa,
Kautero, Kavali, Kazensky, Kazilari, Keas, Keber, Kečkeš,
Kecskemety, Kedl, Kedveš, Kegel, Kelc, Kelcher, Kelebuh,
Kelemen, Keler, Kelert, Keles, Kelher, Kell, Kellek, Keller,
Kello, Kelner, Kemer, Kemeter, Kemiveš, Kempni, Kendeš,
Kendl, Kendy, Kenig, Kenjereš, Kenjevari, Kenji, Kercel,
Kerčmar, Keresteny, Kereš, Kerner, Kernol, Keros, Kerouš,
Kerpner, Kersher, Kersting, Kerstner, Kerš, Keršner, Kertez,
Kesl, Kesler, Kesner, Kester, Kestner, Kete, Kezele, Khalil,
Khan, Kharboutly, Khermayer, Kiandusi, Kic, Kichl, Kiefer,
Kičinbači, Kiendler, Kiepach, Kihak, Killer, Kin, Kincl, Kinčl,
Kinder, Kinderman, Kindy, Kinel, Kinert, Kink, Kinkela, Kirah,
26
Kipson, Kirali, Kiralj, Kirchenmayer, Kirchenknopf, Kircher,
Kirchmayer, Krchner, Kirchofer, Kirhmayer, Kirn, Kirnbauer,
Kirhofer, Kirsch, Kirschenhutter, Kirschner, Kirš, Kiršner,
Kisegi, Kiseli, Kislinger, Kiš, Kišasondi, Kittler, Klain, Klajner,
Klajn, Klakočer, Klas, Klaser, Klaus, Klauser, Klauznicer,
Klaužer, Klauzer, Kleinberger, Kleiner, Kleinhans, Kleinhapel,
Kleinhappel, Kler, Klier, Kliment, Klimpf, Klinc, Klingelbruner,
Klinger, Klobas, Klofutar, Kloiber, Knafel, Knaffl, Knafl,
Knajter, Knapp, Knaus, Knebl, Kneif, Knekl, Knezoci, Knievald,
Kniewald, Knifer, Knitl, Knivald, Knoblauch, Knobloch,
Knobloh, Knoll, Knopfmaher, Knorr, Kobal, Kobali, Kobau,
Kobe, Kober, Kobler, Koch, Kochansky, Koci, Kocman, Koczi,
Koči, Kočiš, Kodayh, Kodri, Kodrman, Koenig, Kofol,
Kogelman, Kogl, Kohl, Kohler, Kohn, Kohner, Kohout, Koiss,
Kojc, Kokman, Kolacio, Kolačni, Kolačny, Kolander, Kolb,
Kolbah, Kolbas, Kolbezen, Kolčarš, Kolembus, Koler, Kolina,
Koller, Kollenz, Kollibaš, Kollman, Kolman, Kolombini,
Kolombo, Kolomi, Kolonkay, Kolossa, Kolueshi, Kolveši,
Kombol, Kolmoš, Kompasi, Kompes, Komunjer, Kon, Koncer,
Kondenaro, Kondres, Konečny, Konforta, Konisghofer, Konkoli,
Konisgknecht, Konrad, Konsuo, Konte, Kontent, Konti, Kontis,
Kontler, Konja, Koob, Kop, Kopacsy, Kopas, Kopecky, Kopeti,
Kopf, Kopfer, Kopi, Kopa, Koppi, Koprtila, Korade, Korais,
Koralt, Korbelyi, Korbler, Korboni, Korčmaroš, Kordi, Korejzl,
Korhecz, Koricky, Korleat, Korlat, kornfein, kornfeld,
Kornhauser, Koroci, Korontoš, Korper, Korpes, Koršoš, Korte,
Kortus, Kosaber, Koser, Kosi, Kossa, Kossi, Kostaridze,
Kosteleckyra, Koster, Kostilvy, Kosty, Koša, Košarog, Koši,
Košicky, Košti, Koteli, Koter, Kotnig, Kotri, Kottnig, Kotzbek,
Kotzmuth, Koudelka, Kous, Kovacs, Kowalsky, Kowečni, Koydl,
kozlinger, Kozole, Krah, Kranz, Krajc, Krajcer, Krajcinger,
Krajter, Krajtmajer, Krajzinger, Kraker, Kramberger, Kramer,
Kraner, Kranitz, Krapf, Kras, Krasnopjurka, Kratochvil, Kratofil,
Kratohvil, Kraupner, Kraus, Krautblat, Krauth, Krauzer,
Krauthacker, Krauthaker, Kravos, Kreber, Krebs, Krebsz, Kreft,
Kreisler, Kreitmayer, Kreizinger, Krejči, Kremple, Krelus,
Krekman, Kremer, Krempler, Kren, Krencer, Krenn, Kreafl,
27
Kresl, Kreutz, Kreuziger, Krezler, Kriel, Kriks, Kring,
kriesbacher, Krištafor, Krišto, Krištof, Krizel, Križan, Krnovl,
Krnulc, Krois, Krompler,Kron, Kroneisl, Kroner, Krot, Kronfeld,
Kronig, Kropf, Kropfl, Kroupa, Krpes,cel, Kucifer, Kučandi,
Kučer, Kučera, Kršnjavi, Krulc, Krutman, Kubinger, Kučerauer,
Kudranovski, Kufner, Kugler, Kugli, Kun, Kuhbauch, Kuhner,
Kuk, Kukučka, Kuleba, Kulhavi, Kuler, Kulmer, Kulyk, Kulji,
Kuman, Kumer, Kumerle, Kummer, Kump, Kumpare, Kumple,
Kuna, Kunc, Kunce, Kunder, Kundich, Kundih, Kunodi; Kunst,
Kunšt, Kuraž, Kurbel, Kurent; Kuri, Kurman, Kurner, Kurpes,
Kurs, Kurschaher, Kurt, Kurti, Kurty, Kuru, Kus, Kurzo,
Kuserbanj, Kuster, Kušer, Kušt, Kušter; Kuti, Kkutscheraur,
Kuzel, Kuzele, Kuzle, Kuže, Kužel, Kužnini, Kvadranti, Kvasni,
Kveder, Kviring, Kwiatkowsky, La-gresta, Laboher, Lach,
Lacher, Lacko, Laco, Laczko, Lah, Ladenhauser, Ladenhauzer,
Lahner, Lahodny, Lajb, Lahovsky, Lajdes, Lajnert, Lajnveber,
Lajoš, Lajtman, Lajtner, Lakner, Lakosil, Lambert, Lamer,
Lamot, Lampl, Lamut, Lanc, Landau, Landipet, Lang, Landsky,
Langauer, Langer, Langerholz, Lapajne, Lanji, Lapter, Laptoš,
Lapuch, Lapuh, Laslo, Last, Laszlo, Laszowski, Latal, Latki,
Lattinger, Laub, Lauc, Lauder, Lautenbach, Lavička, Lavš, Lay,
Lazar, Lazarini, Lazarus, Laznicky, Lazzarini, Leben, Leandrini,
Lebhaft, Lecher, Lechner, Lechpammer, Lechter, Leci, Lecter,
Lečer, Leder, Lederer, Lederhas, Legat, Legen, Legler, Legrad,
Legros, Legvart, Lehki, Lehman, Lehmann, Lehner, Lehotsky,
Lehpamer, Leib, Leibner, Leicher, Leichner, Leicht, Leidinger,
Lemdorffer, Leiner, Leinert, Leinneber, Leirold, Leite, Leitner,
Lemberger, Lemher, Lemut, Lenard, Lendva, Lenđel, Lener,
Lengyl, Lengefeld, Lenk, Lenkert, Lenner, Lentz, Lenuci,
lenuzzi, Lenz, Leonard, Leo, Leonhardt, Leonhard, Leoni,
Leopold, Lepen, Leppee, Lepri, Lerch, Lerinc, Lerman, Lerš, Leš,
Lesinger, Lessel, Lešer, Levai, Levanat, Levi, Leny, Lhotka,
Liber, Liberati, Liebhardt, Lihter, Li Libert, Libhard, Libl, Lic,
Lice, Lichtberger, Lichter, Liciburg, Lide, Liebermann,
Liebhardt, Lihter, Lihtental, Liker, Lili, Lincender, Lindi,
Linebah, Linke, Lipert, Linzenmajer, Lippert, Lipter, Lisicky,
List, Listeš, Lisy, Liszt, Litz, Lobisch, Lobl, Lochert, Loci,
28
Lodoly, Loffler, Lohnicky, Lojbl, Lojzer, Lokmer, Lokner,
Lokobauer, Longer, Loos, Looser, Lopatny, Lopert, Lopret,
Lorenz, Lorey, Lorger, Lorinc, Lošonc, Lovei, Lovey, Low,
Lowy, Loze, Lozer, Lubynski, Lucati, Luccas, Luckars, Lučki,
Ludvig, Ludviger, Ludvik, Luger, Lugomer, Lui, Luigi, Lukas,
Lukatela, Lukman, Luks, Lumezi, Lumpert, Luncer, Lung, Lupi,
Lupret, Lustig, Luter, Luterotti, Lutilsky, Lutz, Lutze, Lypolt,
Ljahnicky, Macarol, Mach, Machairag, Machala, Macinger,
Mack, Machiedo, Macner, Macokatto, Maccorati, Mačaš,
Mačafat, Mačefat, Maćaš, Mader, Madile, Madiraca, Madirazza,
Mady, Mađer, Mađeruh, Maestro, Masenham, Magerl,
Magenheim, Magerle, Magjer, Magnabosca, Magniuszewski,
Magoči, Magyar, Mah, Mahalup, Maher, Mahn, Mahner, Mahr,
Maitz, Maiher, Majc, Majcug, Majder, Majer, Majerhofer,
Majerhold, Majerle, Majhen, Majher, Majhofer, Majncl, Majeli,
Major, Majoroš, Majprus, Majsen, Majsner, Majsinger, Majster,
Majš, Mak, Makaj, Makalouš, Makoter, Makk, Malaro,
Malbohan, Malc, Maldini, Malekoci, Maler, Malger, Mali,
Malinger, Malinsky, Mališ, Maller, Malner, Maly, Manasse,
Manasterioti, Manc, Mance, Mandelsamen, Mandl, Manser,
Manhalter, Mann, Mannarelli, Mansour, Manzoni, Maragos,
Marath, Maraus, Marbach, Marc, Marchioli, Marchiotto,
Marcijuš, Marciš, Marcijus, Marciuš, Marcutti, Marczius,
Margreitner, Marhofer, Marijani, Marincel, Mark, Marincil,
Markioli, Markoci, Markolini, Marks, Markser, Markt, Marku,
Markuz, Marn, Marochini, Marold, Marolt, Marosini, Maroši,
Marotti, Marout, Marvt, Marsilli, Marš, Marti, Martinelli,
Martinez, Martini, Martinis, Marton, Martinuš, Martinjaš,
Masarini, Martinovsky, Masier, Massan, Massarini, Massimetti,
Mastella, Masterl, Mašaberg, Mašansker, Matajz, Mate, Matei,
Matekalo, Materini, Math, Mathe, Mati, Matiegka, Matker,
Mattel, Mattes, Mattioni, Matunci, Matuzalem, Matz, Maul,
Maurer, Mauri, Maurman, Maurus, Mausar, Mautner, Mauzer,
Maver, Mayer, Majerhofer, Mazele, Maylander, Mazi, Mazut,
Mazuth, Mecner, Meczner,Mečenero, Medeot, Medi, Medick,
Međeri, Medle, Međeral, Međeri, Međeši, Megerle, Meglen,
Megyeri, Meider, Meihner, Meker, Mele, Meleh, Meler, Melher,
29
Melkay, Meller, Melman,Menardi, Mencer, Menciger,
Mencinger, Mencl, Meneghello, Menges, Menoni, Merc, Mercel,
Mergeduš, Mergenthaler, Mergole, Merhaut, Merkez, Merkl,
Merle, Merlin, Merz, Mesaroš, Mesing, Mesner, Mesinger,
Messing, Mešeg, Meter, Metesi, Metz, Metzger, Metzing,
Metzner, Mevald, Mevorah, Meze, Mezei, Mezze, Miceli,
Micelli, Michal, Michel, Micheli, Michieli, Michl, Mihal,
Mihalicis, Mihalj, Mihalji, Mihel, Miheli, Mihevc, Mihl, Mihoci,
Mihočka, Mihok, Mikloši, Mikloška, Mikolaci, Mikolji, Mikrut,
Mikulandi, Mikulaš, Mikulecky, Milazzi, Mildner, Milies, Miler,
Milhofer, Miller, Milles, Milley, Milštajn, Mincinger, Minder,
Minich, Mingo, Minichreiter, Miniri, Minisdorfer, Miri,
Miriovsky, Mirt, Mirtl, Misbruner, Miser, Misiuda, Miškolci,
Mitter, Miškolci, Mitter, Mayer, Mizler,Mladineo, Mlaker, Mock,
Mođoroš, Modri, Mofardin, Mofardini, Mogut, Mohač, Mohači,
Mohler, Mojzeš, Mohr, Mokoš, Moll, Molino, Molnar, Mondelar,
Mondekar, Monitz, Monopoli, Monsider, Montag, Montan,
Montana, Montani, Montgomery,Monti, Montiljo, Moraitti,
Morassi, Moretti, Moric, Morgans, Morgenstern, Moritz, Moro,
Mort, Mosbach, Mosbah, Moser, Moschall, Mosello, Moses,
Mosettig, Moskatelo, Mosner, Mott, Mottl, Mozbah, Mozer,
Mozolowsky, Može, Mrkawek, Mrkoci, Mrsel, Muck, Mučići,
Mudri, Muhl, Muhlstein,Mulc, Muler, Muller,Munder, Munk,
Munkaš, Munđer, Mundorfer, Mudweil, Munđer, Munger,
Muradori, Murai, Murk, Murn, Murphy, Mušang, Mušong,
Mutier, Mutler, Mužny, Nabršnigg, Nadali,Nadj, Nadji, Nadler,
Nadu, Nađ, Nađi, Nagels, Nagji, Nagler, Nagl, Nagl, Nagy,
Nagyszombaty, Nahman, Najberger, Najcer, Najdert, Najhauzer,
Najjar, Najman, Najšvender, Najvers, Nalis, Namorš, Nanaši,
Narat, Narath, Nardeli, Nardelli, Nardi, Nardini, Narobe, Narsete,
Nasemann, Navratil, Nazansky, Nebesni, Nebesny, Nebl,
Neduhal, Neđeral, Nef, Negro, Nehr, Nehvatal, Nehule, Nehyba,
Neindharot, Neiger, Nell, Nelly, Nemet, Nemeth, Nendl, Neral,
Nerath, Nesnidal, Neubauer, Neufeld, Neugebauer, Neugold,
Neuman, Neumann, Neuner, Neuner, Neuwirth, Nevečeral,
Nevrkla, Nežmah, Nežman, Nežmahen, Nibler, Nick, Niče,
Nijerle, Niessner, Nikl, Nikler, Nikolaci, Nikolaus, Ništ,
30
Nitzinger, Nobilo, Nochta, Nodilo, Nohren, Noll, Nonveller,
Nosso, Not, Notersberg, Nusholi, Nuss, Nothig, Noutoni,
Novotny, Nowinski, Nuber, Nurnberger, Nusshol, Nutrizio,
Nweilati, Njari, Njerš, Njul, Ober, Oberhofer, Oberiter,
Obermajer, Oberman, Oberson, Oberšmit, Obhođaš, Obratilobrol,
Obrst, Obsieger, Ochs, Ocvirek, Ocvirk, Odchazel, Ofenbaher,
Ofenbeher, Oferka, Ojcinger, Okos, Olah, Olajo, Oliva, Olivari,
Olivotto, Olman, Omahen, Omeryel, Ondru[ka, Onhaus, Onsea,
Opalk, Operman, Opitx, Oppenheim, Orban, Orct, Orehoci,
Orhel, Orijaš, Oriold, Orioli, Orlandini, Oroš, Oroši, Orsag,
Orsini, Ortner, Ortynski, Oset, Osett, Osim, Osterman, Ostrihon,
Ostrman, Ostrošli, Osvald, Oškrt, Ošpuh, Oštarijaš, Ottenheimer,
Ott, Ovas, Oven, Ožbolt, Ožvald, Ožvalt, Paar, Pacadi, Pacaloš,
Pacelt, Pacenti, Pacher, Paczesniovski, Pačer, Pagliarini, Pagon,
Pahinger, Painter, Paitoni, Pajc, Pajer, Pajk, Pajtler, Pajvot, Pal,
Palajsa, Palcer, Paldi, Pale, Palenkaš, Palfi, Palinkaš, Pali,
Paliska, Pall, Palla, Pallaš, Palm, Palman, Paltfinieri, Paltrinjeri,
Paluch, Pamer, Pammer, Pangl, Pancer, Pančocha, Pandl,
Panikas, Pankau, Pansini, Pap, Papafava, Papailopulos,
Papandopulo, Pape, Papert, Papist, Papišta, Papler, Papp, Pappo,
Papo, Parst, Paradi, Paradis, Paragi, Paragis, Paraker, Paraklis,
Paranos, Parazajder, Pardon, Pari, Parigros, Paris, Parisi,
Parničky, Partbauer, Partl, Pascolo, Pascutini, Pasecky, Pasholli,
Pasini, Pasler, Pasqualin, Pastizzi, Passek, Paszko, Pašer, Patafta,
Pataki, Pataky, Pater, Patkai, Pattiera, Patz, Pauer, Paukner,
Paulis, Paulus, Paus, Pauzer, Pavel, Paver, Pavlovsky, Pavunc,
Payer, Peceli, Pech, Pecha, Pecigoš, Pečauer, Pečevsky, Peći,
Peer, Peh, Pehaim, Peheim, Peitel, Pelc, Pekorari, Pelech, Peleh,
Pelt, Pelz, Pemper, Pen, Penc, Pencoli, Pencinger, Pendl, Pener,
Pentz, Penzeš, Peratoner, Perc, Percel, Percl, Perera, Peretti,
Perger, Pergjun, Perhat, Perhot, Perl, Perme, Permoser, Persoglio,
Perši, Pertot, Pesche, Peseki, Peserl, Petaci, Petan, Petaros, Pete,
Peteh, Peter, Petera, Petercol, Peterfa, Peterman, Peternel,
Peternell, Peti, Petih, Petocz, Petr, Petre, Petrizio, Petroci,
Petronio, Petsche, Pettan, Pettera, Petti, Petto, Petty, Petyo,
Petzel, Petzold, Pezel, Pezer, Pfaff, Pfarfer, Pfefferer, Pfeifer,
Pfeiffer, Pfister, Pleger, Philipp, Piacun, Philiput, Piantanida,
31
Piasevoli, Piceg, Picel, Picer, Pichler, Picig, Pick, Pielich,
Pierobon, Pietri, Pifat, Pifel, Pigl, Pihler, Pihlert, Pikl, Pikon,Pilc,
Piler, Pili, Pilih, Pilinger, Pillauer, Pillon, Piltaver, Pininsky,
Pintauer, Pinter, Pinto, Pioker, Pipp, Pirc, Piria, Pirih, Pirker,
Pirling, Pirner, Piršer, Pirš, Piršl, Pisk, Pisker, Pissinger, Pilš,
Pišmaht, Pišta, Piterman, Piteroff, Pitner, Pitterman, Pitteroff,
Pivk, Pitzko, Pjetre, Plah, Planer, Plasč, Plantosar, Platzer,
Plausteiner, Plazzeriano, Pleh, Plehati, Pleli, Pless, Pleš, Pletz,
Plichta, Plicka, Ploh, Plohl, Plut, Plzak, Pobi, Pocajt, Poche,
Pocman, Počekal, Podhorsky, Pondar, Podner, Podstreleny,
Podubsky, Pogoreutz, Pohl, Polanc, Polehert, Poleschensky,
Poletti, Poletto, Polezari, Polgar, Politeo, Pollak, Polonijo, Polz,
Polzer, Pompe, Pomper, Pomykalo, Ponstecky, Pooshs, Popler,
Pordi, Posavi, Posch, Posedel, Posedi, Posezi, Posmodi, Pospiš,
Pospišil, Postl, Postrimovsky, Potravi, Potrč, Potz, Povh, Prancy,
Prah, Prajs, Prajz, Pramberger, Pratengrazer, Prauhardt,
Praunsperger, Praus, Prebil, Pregl, Pregler, Preidl, Preininger,
Preisler, Preis, Preiss, Preissler, Premer, Premerl, Premeru,
Premrl, Premru, Premzl, Prenc, Prenk, Prepeluh, Presker,
Preskočil, Pressl, Prester, Pretz, Preučil, Prezel, Prhal, Prigelhof,
Prigl, Priher, Prihistal, Prikril, Primc, Primer, Primi, Primus,
Princ, Prig, Prister, Prištof, Prochaska, Profaca, Profeta,
Profuntar, Prohaska, Prokl, Prokop, Prosolli, Pross, Prot, Pršle,
Prudeus, Prukner, Prutki, Pšag, Pšak, Pšibl, Ptak, Puch, Pucl,
Puhjera, Puh, Puhl, Puhr, Pul, Pulig, Puppis, Purger, Purgr, Pust,
Puškaš, Putrih, Puttar, Putz, Quien, Quintavalle, Rabel, Rabi,
Raboteg, Rac, Racz, Radi, Radimiri, Radl, Radolifi, Radovani,
Rafael, Raffaeli, Rafolt, Rajc, Rahle, Raining, Raisky, Rajab,
Rajgl, Rajh, Rajhenbah, Rajher, Rajhl, Rajki, Rajman, Rajner,
Rajninger, Rajs, Rajšp, Rajter, Rajzer, Rajzl, Rakeli, Rakoci,
Rakoši, Ramer, Rambrot, Rampot, Rampoth, Rant, Raos, Rape,
Rapp, Rasi, Rašperger, Ratajc, Rau, Raubal, Rauch, Raucher,
Rauh, Rauheker, Raumberger, Rauker, Raus, Rauš, Raušer,
Raušl, Rauter, Rautner, Ravnahrib, Ravner, Ravnih, Raymann,
Razi, Razinger, Razner, Reattig, Recher, Rechnt, Rep, Rede,
Redling, Reesch, Reffi, Regajz, Regan, Regel, Regetaš, Regio,
Rerg, Regjo, Regvart, Reh, Reich, Reichenbach, Reichner,
32
Reichherzer, Reichwien, Reif, Reiger, Reil, Reiner, Reininger,
Reinold, Reiser, Reisinger, Reisner, Reiss, Reisser, Reiter, Reitz,
Reizer, Rejman, Reketi, Remenji, Remer, Remete, Remih,
Renaud, Rendarich, Rendeli, Renelt, Rener, Renih, Renner,
Repalust, Repe, Repka, Reschner, Resler, Resman, Ressler,
Revelante, Rex, Rhomberg, Rhone, Ribier, Richtar, Richter,
Rickert, Ričl, Rieder, Rieger, Riemann, Ries, Riessner, Rieszner,
Riffer, Rigler, Rigo, Riha, Rihter, Rihtman, Riker, Rimay, Ringl,
Ripli, Ripp, Rismondo, Riss, Rister, Rišavi, Rišner, Riter, Ritig,
Ritter, Ritterman, Rittig, Rittuper, Ritz, Ritza, Rivier, Rivol,
Rivosechi, Rizmaul, Rizner, Rizzi, Rižowsky, Rob, Robl, Rocco,
Rod, Rode, Rodemond, Rodinis, rodman, Rod, Rogi, Roher,
Rohland, Rohr, Rojc, Roki, Rolef, Rolich, Rolinger, Rolih,
Roller, Romann, Rome, Romer, Romich, Ronji, Roob, Rop,
Ropret, Ror, Rorbach, Roreger, Rorzecer, Rose, Rosbacher,
Roseg, Rosenberg, Rosner, Rosenfeld, Rosenzweig, Rosman,
Roso, Roseti, Rossi, Rosini, Rosso, Rostaš, Roš, Rošoci, Roter,
Roth, Rotman, Rotschild, Rotošild, Rotter, Roudnicky, Roušal,
Rovare, Rozman, Rozner, Roža, Rožer, Rožman, Rubinjoni,
Rucker, Rucner, Ručman, Rudl, Rudolf, Rudomino, Rugle,
Rugole, Rul, Rupe, Rupert, Ruppe, Rusman, Russ, Russo,
Ruszkovski, Ruter, Ružycky, Ružyckyj, Rybak, Rysh, Ryšlavy,
Rytiš, Ryzner, Ržehak, Sabadi, Sabadoš, Sabady, Sabati,
Sabioncello, Sabo, Sacher, Sackl, Sačer, Safner, Safret, Sagner,
Saher, Saik, Saili, Sajc, Sajal, Sajdner, Sajfert, Sakalaš, Sakoman,
Saks, Sakušeg, Salai, Salajster, Salamon, Salamoni, Salamun,
Salaši, Saler, Sales, Saletto, Salous, Salvador, Salvelli, Salveter,
Salvi, Salzberger, Salzer, Samson, Samstag, Sander, Sanders,
Sandi, Sandner, Santani, Santarelli, Santini, Santo, Sapanjoš,
Sappe, Sark, Sarkany, Sarnavka, Saršon, Sarvaš, Sasso, Sasson,
Satler, Sattolo, Saucha, Sauer, Sauerbrun, Sauha, Sauhamell,
Sauter, Sautner, Savi, Sax, Schaffer, Schaps, Schaub, Schauer,
Schauprel, Scheicher, Schener, Schernhorst, Schiel, Schilahard,
Schiller, Schira, Schilei, Schleininger, Schlesinger, Schlossberg,
Schlosser, Schlotthamer, Schmid, Schmidt, Schmit,
Schneeberger, Schmitz, Schmutzer, Schmidtbauer, Schneider,
Schols, Schonbaum, Schonwald, Schramidei, Schreiber,
33
Schreiner, Schroder, Schtosier, Schubert, Schulhauserschulhof,
Schulzi, Schuster, Schutz, Schwabennitz, Schwartz, Schwars,
Schwarwald, Schwerer, Schwitzer, Seaman, Sebaher, Sebastian,
Sebele, Sebestyen, Sec, Secco, Sečenji, Seči, Seder, Sedmah,
Sefer, Sega, Sege, Segedi, Segnan, Seibert, Seidel, Seidl, Sefert,
Sefrid, Seili, Seisskel, Seter, Seitz, Seiwerth, Sekardi, Seke,
Sekeli, Sekelj, Sekereš, Sekol, Seits, Sekoret, Sekso, Selci, Seleš,
Seleši, Selgrad, Selinger, Seme, Semerl, Semelrot, Semper,
Senčer, Senđerđi, Senfer, Senfner, Senkas, Senker, Sente, Senti,
Senttinela, Senzel, Senjor, Sep, Serenčeš, Sergon, Sermazi,
Servent, Serventzy, Sessa, Setler, Setter, Sever, Sharma, Shek,
Siard, Siber, Sibila, Siebers, Siemasz, Siglhuber, Sijarto,
Sigmund, Sikinger, Sikora, Sila, Siladi, Sili, Silli, Silva, Silvaši,
Siljadi, Simeoni, Simerl, Simichen, Siminiati, Simoncini,
Simonelli, Singer, Sinti, Sinjeri, Sipl, Sirc, Siretz, Sirk, Sišul,
Sita, Siter, Sitter, Siuc, Sitcinkoff, Sivoš, Sizgoreo, Skala, Skansi,
Skazedonig, Skert, Sklevicky, Skobe, Skoliber, Skopal, Skosples,
Skowrn, Skozit, Skozrit, Skrivaneli, Skrober, Skrt, Skube,
Skuliber, Skurjeni, Skypala, Slabi, Slaming, Slani, Slany, Slatki,
Smeh, Smejkal, Smerke, Smešny, Smetana, Smoday, Smrk,
Smrke, Smutni, Sobotka, Soher, Sokler, Solgat, Soliman, Solter,
Sommer, Soltyšik, Somer, Somogji, Sonabend, Sonns, Sontacchi,
Sontag, Sorg, Sorgent, Soroniewich, Sosa, Spači, Spaveti, Spidla,
Spidzer, Spies, Spiller, Spindler, Spitzer, Spitzstein, Spiz, Splajt,
Sponte, Sprach, Sreš, Srp, Stalman, Stanpf, Stanzer, Starc, Stari,
Starman, Startz, Stary, Stasin, Stastny, Staudt, Stavridis, Steele,
Stefanini, Stegmayer, Stegu, Stehr, Steidl, Steigl, Stein,
Steinbauer, Steinberger, Steiner, Steinfl, Steinhauer, Steinman,
Stejskal, Stella, Stelman, Stemberger, Stemmer, Stenutz, Stenzel,
Sterle, Stern, Sterše, Siasini, Stiasiny, Stich, Stiegler, Stigleitner,
Stiglmayer, Stony, Stopfer, Strache, Strah, Strahoš, Stransky,
Straser, Strasny, Strasser, Straubert, Strauss, Strecha, Streicher,
Strel, Streny, Strikoman, Strigo, Strineka, Strand, Strohal, Stroili,
Strojny, Strossmajer, Strozel, Strozzi, Strutz, Struzl, Stubler,
Stuchly, Studeni, Stuhne, Sturz, Suchanek, Sucher, Sugj, Sugja,
Sušicky, Svast, Sukser, Sulke, Summerecker, Sumpor, Surman,
Susmel, Suton, Svaton, Svelkler, Svetl, Sviben, Sykora, Syrinek,
34
Szabo, Szam, Szanty, Szavitis, Szeiler, Szekoli, Szekler, Szele,
Szili, Szirovica, Szita, Szlpak, Szoke, Szorsen, Szunjug, Szuts,
Šach, Šafer, Šager, Šagi, Šah, Šahini, Šahman, Šajbinger, Šajfar,
Šajgo, Šajn, Šajteri, Šaker, Šalamon, Šalamun, Šaler, Šalinger,
Šaub, Šauer, Šavli, Šeb, Šebek, Šebešćan, Šebi, Šeavy, Šedy, Šef,
Šefc, Šefer, Šegon, Šegrc, Šehtel, Šehtl, Šel, Šejteri, Šekrst,
Šelemr, šeler, Šemberger, Šeme, Šemen, Šemeš, Šemper, Šen,
Šenbaun, Šener, Šenfeld, Šeni, Šenk, Šenveter, Šep, Šenji, Šepel,
Šeper, Šer, Šercer, Šerol, Šereg, Šeremet, Šerer, Šerfezi, Šeringer,
Šerman, Šerment, Šernhorst, Šert, Šetinc, Šest, Ševeg, Šever,
Šiber, Šibst, Šibl, Šic, Šicar, Šicel, Šifel, Šifkorn, Šifler, Šifner,
Šifter, Šilc, Šild, Šiler, Šilhard, Šilhavy, Šilpeter, Šimeg, Šimegi,
Šimenc, Šimunaci, Šimunc, Šindler, Šinogl, Šingelperger, Šinjor,
Šipicky, Šipoš, Šips, Šir, Širc, Široki, Širol, Šisl, Šisler, Šišul,
Škaler, Škember, Škerk, Škerl, Škes, Šket, Šklempe, Škoberne,
Škoda, Škof, Škopril, Škorput, Škoton, Škrabl, Škrnjus, Škrobe,
Škrut, Šlafhauzer, Šlajhert, Šlamberger, Šlat, Šlaus, Šlegl, Šleger,
Šlender, Šlezinger, Šloser, Šmajgel, Šmajgl, Šmajser, Šmalc,
Šmer, Šmajkal, Šmic, Šmid, Šmider, Šmithen, Šmidihen, Šmidl,
Šmidtbauer, Šmidt, Šmigmator, Šmit, Šmitlehner, Šneler,
Šnajder, Šnalcer, Šneller, Šheman, Šneperger, Šnobl, Šnuderl,
Šnur, Šober, Šohinger, Šojer, Šokman, Šol, Šolc, Šoln, Šomođi,
Šonc, Šooš, Šop, Šoper, Šopf, Šore, Šorli, Šorn, Šorš, Šoš, Šoster,
Šot, Šovary, Špagnut, Špalat, Šper, Špes, Špic, Špicer, Špichagel,
Špiegel, Špigel, Špigl, Špiler, Špis, Špindler, Špital, Šplajt,
Špoler, Šporer, Šporiš, Šprah, Šprajc, Šprajcer, Šprem, Šprihal,
Špringer, Špring, Špur, Šrajber, Šrajher, Šram, Šramajer, Šreder,
Šrekais, Šrekajs, Šreng, Šrenger, Šrenk, Šrepel, Šreter, Šretner,
Šrodl, Šrot, Štrumpf, Šrut, Štabi, Štadler, Štahan, Štaher, Štajb,
Štajcer, Štajdl, Štajduhar, Štajer, Štajminger, Štajnhaus, Štajnkler,
Štajnhofer, Štalter, Štamberger, Štamol, Štampe, Štampf, Štampl,
Štancer, Štrancl, Štranfel, Štranger, Štark, Štaub, Štaudaher,
Štaudinger, Štaufer, Štebih, Štecher, Štedul, Štefani, Štefanitz,
Štefči, Štefel, Šteff, Šteger, Šteher, Šteler, Štembal, Štemberger,
Štenc, Štencel, Štencl, Štencer, Štengl, Šter, Šterc, Šterger, Šterk,
Šterle, Šternberg, Štern, Štetner, Štiber, Štibler, Štifter, Štigler,
Štih, Štiksel, Štinfl, Šting, Štingl, Štirmer, Štois, Štojs, Štok,
35
Štoler, Štorfer, Štor, Štos, Štorer, Štrajher, Štraker, Štral,
Štrasberger, Štraser, Štraus, Štrbucl, Štriker, Štrithof, Štrotof,
Štrk, Štrobl, Štrodl, Štrogl, Štrok, Štros, Štroser, Štrukil,
Štrumberger, Štrumfoll, Štrulm, Štulhofer, Štunberger, Štumfol,
Štumff, Šuart, Šturman, Šuber, Šubert, Šuhajda, Šujansky,
Šujster, Šuker, Šul, Šulc, Šuler, Šulevsky, Šultajs, Šulterer, Šunc,
Šunde, Šunk, Šuper, Šupih, Šur, Šuste, Šuster, Šusel, Šušmel, Šut,
Švab, Švabe, Švagel, Švager, Švajcer, Švajger, Švajhler, Švaner,
Švarc, Švarcer, Švarcmajer, Švast, Šveh, Švedi, Švegel, Švel,
Švehler, Švendman, Šver, Šverer, Švertfajer, Švic, Švigel, Šviker,
Švint, Švob, Švoger, Švorc, Švub, Švuger, Tabaim, Taborsky,
Tagliareti, Taiber, Tajder, Tajhner, Tajs, Tajsl, Takač, Talaber,
Talian, Taloš, Talvi, Tamarut, Tanay, Tance, Tancer, Tancig,
Tankofer, Tandir, Tanodi, Tantgel, Tapšanji, Tapšanj, Tarablsi,
Tarade, Tarabochia, Taradey, Taradi, Tari, Taritas, Tarle, Tarnai,
Tarodi, Tartaglia, Tartaro, Tassotti, Tašler, Tašner, Taučer,
Taussig, Tauzer, Tavas, Tedeschi, Tedling, Teglaš, Tezgeš,
Teider, Teihter, Teker, Telebuh, Telisman, Temer, Temmer,
Tencer, Tennis, Tenodi, Teply, Tepser, Tepčer, Terebuh, Terek,
Terjki, Terkal, Teržansky, Tes, Tesner, Teški, Teuber, Teur,
Težulati, Thaler, Thhaler, Thian, Thiel, Thier, Thum, Thumm,
Thune, Thur, Tichy, Tifenbach, Tigerman, Tihava, Tihi, Tiholis,
Til, Tille, Tilšer, Timer, Timet, Tinaher, Tinodi, Tironi, Tissot,
Tišler, Titl, Tivader, Tocauer, Tofant, Toldy, Tolnauer, Tolnay,
Tomat, Tomažini, Tomc, Tomee, Tomes, Tomino, Tomorad, Ton,
Tonai, Tonchia, Tonč, Tondini, Toni, Tonkres, Tonodi, Topali,
Topfer, Torer, Torma, Torman, Toroš, Torre, Tot, Toth, Tottar,
Toumi, Toutoulji, Trah, Trajber, Trajer, Trandler, Transer,
Trauber, Trauner, Travner, Trbus, Trcol, Trebus, Treer, Trefil,
Treger, Treiber, Trenc, Tresk, Tribusson, Trinki, Trinner, Triplat,
Trišler, Trkman, Trnokop, Trobentar, Trokter, Trontel, Trontl,
Tropper, Troter, Trumli, Trupl, Trusk, Tshhom, Tschurtz,
Tudjman, Tuđman, Tuhtan, Tujmer, Tukser, Tumbri, Tumir,
Tunkl, Turas, Turato, Turcer, Turcu, Turdik, Turel, Turky,
Turner, Tus, Tuschl, Tutunzi, Uccelini, Uchytil, Udatny, Udier,
Uhtil, Uhl, Uhle, Uhrl, Ujhelyi, Ujlaki, Ujvari, Uka, Ulbrich,
Uldrich, Ule, Ulehla, Ulp, Ulle, Ullen, Ullrich, Ulman, Ulrich,
36
Ulses, Umbehendt, Unfogl, Ungur, Ungaro, Unger, Ungerer,
Unterweger, Urbanetz, Urbanke, Urbas, Urbiha, Urch, Urh, Urli,
Usmiani, Uzer, Užbolt, Vac, Vaci, Vaclavek, Vadalma, Vadnal,
Vađon, Vagjon, Vagman, Vagner, Vah, Vajc, Vajčner, Vajdička,
Vajdoher, Vajgetner, Vajler, Vajhant, Vajnart, Vajnberger,
Vajner, Vajnert, Vajsman, Vajs, Vajtner, Vajzer, Vaksmanj,
Valai, Valand, Valčer, Valdevit, Valdgoni, Valer, Valinger,
Valle, Valles, Valni, Valter, Valusing, Vampl, Vanderer, Vaner,
Varady, Varga, Varagazon, Variju, Variola, Varlandy, Vasari,
Vasary, Vassa, Vasung, Vaš, Veber, Vebi, Veble, Vedral, Veg,
Vegel, Vegh, Vegi, Veigel, Veiser, Velhes, Velicgona, Veliki,
Veltinger, Vencl, Vendl, Vendler, Vene, Veneti, Venezian,
Vengar, Vengust, Venier, Venne, Venos, Venturin, Venturini,
Venzelides, Verem, Vereš, Vergaš, Vergles, Verle, Verli, Verner,
Verona, Verson, Verzotti, Verži, Vesely, Vete, Vestermajer,
Veucer, Vic, Vicary, Viceban, Vicejanuš, Vicher, Vichra, Vida,
Viderman, Vidmajer, Vidoni, Vidrih, Vience, Vigato, Vigh,
Viher, Vihnal, Viker, Vil, Vilagoš, Villa, Vilder, Vilderding,
Vilfan, Vili, Vilm, Vilk, Vilke, Viller, Villette, Vilus, Vimer,
Vince, Vincens, Vincent, Vinshierutti, Vinčeruti, Vinder,
Vindišman, Vingšel, Vinkler, Vinkoci, Vinšer, Vinter,
Vinterhaler, Viola, Vinterštajger, Viplel, Virag, Virant, Virt,
Virth, Visoki, Vistio, Višal, Višnal, Vit, Vitale, Vitaliani,
Vitamvas, Vitman, Vitner, Vitori, Vitturi, Vitrajh, Vizer, Vizler,
Vlajki, Vobner, Vobožil, Vocet, Voglein, Vogles, Vogrish, Voh,
Vojt, Vojtek, Vojteh, Vokal, Vokoun, Voler, Volf, Volfand,
Volfer, Volgemut, Volk, Volmost, Volnut, Volmuth, Volner,
Volpe, Vondruš, Voplakal, Vorel, Vori, Vorich, Vorih, Voros,
Voskresensky, Vostner, Vostrel, Voš, Vovk, Vozab, Vrbanus,
Vrežer, Vrence, Vresk, Vrišer, Vršlag, Vrus, Vrzel, Vučer, Vudia,
Vuger,Vukres, Vulpe, Vunderl, Vut, Wachtler, Wagman,Wagner,
Wagnes, Walder, Waldgoni, Waldinger, Waldman, Walka, Walla,
Walter, Waniek, Watz, Weber, Weg, Weigand, Weiner,
Weinberger, Weinpert, Weipert, Weis, Weiser, Weisglass, Weiss,
Weissbarth, Weisz, Weitner, Weitzer, Welle, Weltermann,
Weltinger, Weltrusky, Wendung, Wengust, Wenzler, Wepper,
Werbole, Werbolle, Werk, Werker, Werle, Werner, Wernig,
37
Werthemer, Weselovski, Weygand, Wiand, Wichenhauser,
Wieman, Wiesner, Wilder, Wikerhauser, Wilhelm, Wilhem,
Wilk, Willer, Winkler, Winter, Winterhalter, Wintersteiger,
Wirth, Wipplanger, Wirnsberger, Wisinger, Wisner, Witasek,
Witte, Wittek, Wittenberg, Witthe, Wittner, Wohlfart,
Wolgemuth, Wolf, Wolff, Wolfl, Wolheim, Wolhart, Wolke,
Wollenberg, Wollner, Wolsperger, Woljski, Wosner, Wostner,
Wrischer, Wudler, Wurl, Wusrter, Wurth, Wurzberg, Wyrobual,
Xigga, Yammine, Yuill, Zabert, Zadli, Zadražil, Zagorc, Zaer,
Zagotta, Zah, Zaher, Zahorecz, Zahorodni, Zajc, Zake, Zaki,
Zaloker, Zamagna, Zamauli, Zambeli, Zambelli, Zamboni,
Zamola, Zamolo, Zanchi, Zang, Zanela, Zanella, Zanetti, Zangl,
Zanini, Zanki, Zanne, Zanze, Zaringer, Zasadny, Zauder,
Zausing, Zavrl, Zawadzka, Zbil, Zdolc, Zdorc, Zebolc, Zechner,
Zeger, Zeisler, Zeleni, Zeman, Zentner, Zergollern, Zetting,
Ziani, Ziegelmayer, Ziernfeld, Zilli, Zimmer, Zinke, Zimmerman,
Zimmermann, Zistler, Zitouni, Zlodi, Zlode, Zohrer, Zoldoš,
Zolia, Zorrati, Zorbaz, Zorc, Zore, Zorman, Zorn, Zornberg,
Zoro, Zorzenon, Zorzut, Zotman, Zozolly, Zrnc, Zuccon, Zuech,
Zugmeister, Zunder, Zuppa, Zurchaver, Zuzel, Zuzia, Zvirn,
Zwickner, Zwirn, Žager, Žagi, Žagmajster, Žak, Žakman, Žaler,
Žalont, Žalud, Žamarija, Žamboki, Žan, Žaper, Žarn, Žeger, Žele,
Želle, Žemberi, Žentil, Žerjal, Žert, Žentuš, Žganjer, Žibert,
Žibrat, Žibreg, Žigante, Žic, Žiger, Žigman, Žigmund, Žigon,
Žigri, Žiher, Žilavi, Žiroš, Žlender, Žliman, Žlof, Žmar, Žmavc,
Žnajder, Žolgar, Žolnat, Žorat, Žorž, Žubi, Žumer, Županc, Žuri,
Žuti, Žvab, Žvan, Žvorc, Alandzak, Andabak, Andrišćak,
Antolak, Antoljak, Artenjak, Baborak, Baburak, Bačak,
Badanjak, Bajdak, Balak, Banak, Banščak, Banjšak, Barak,
Baričak, Barnjak, Bartak, Basrak, Batrenjak, Bavoljak,
Bazmenjak, Bedak, Belak, Belinak, Belšak, Belšćak, Beljak,
Benak, Benčak, Bendak, Benjak, Beribak, Berljak, Bersak,
Bertak, Besak, Beštak, Beštelak, Bezak, Bezjak, Bičak,
Bezmenjak, Bićak, Bisak, Bizjak, Bicak, Bočak, Boduljak,
Borošak, Borovčak, Borovnjak, Borovšak, Boroščak, Boršćak,
Bosak, Boščak, Božak, Bratovčak, Brdovčak, Brečak, Breščak,
Brezak, Brezinščak, Brežnjak, Brljak, Brnjak, Brodnjak, Brzak,
38
Bucak, Budak, Budinščak, Budiščak, Budišćak, Budjak,
Buhinjak, Bujak, Bukovčak, Bukovšak, Bumbak, Buntak,
Bunjak, Busjak, Buzjak, Bužak, Capak, Capjak, Celinščak,
Celišćak, Celjak, Cepak, Cerjak, Cernjak, Cicak, Cicnjak,
Ciglenjak, Cimperšak, Cimprešak, Cmrečnjak, Coljak, Copak,
Corak, Crhak, Crljenak, Crlenjak, Crnjak, Crvak, Culjak,
Cvidrak, Cviljak, Cvitak, Cvrtnjak, Čatlak, Čavrak, Čeak, Čedak,
Čeplak, Čermak, Černjak, Čerpnjak, Češnjak, Čičak, Čičmak,
Čićak, Čićmak, Čirijak, Činčurak, Čirjak, Čizmak, Čorak,
Črepak, Črnjak, Čuljak, Čusak, Čuveljak, Čvorak, Čvrljak,
Čusak, Dajak, Dalenjak, Debak, Debeljak, Dejak, Delak, Dičak,
Didak, Dijak, Djurkinjak, Dobroušak, Dobrovšak, Dolovčak,
Dolšak, Dronciak, Dorvak, Dovjak, Dovšak, Dovžak, Drežnjak,
Drndak, Drobnak, Dručak, Družak, Dubovečak, Dučak, Dujak,
Dumbovečak, Duplišak, Dušak, Dvojak, Dvorak, Dvoršak,
Dvorščak, Dvoršćak,, Dvoržak, Đak, Đurak, Đurkinjak, Fak,
Falak, Faltak, Farbak, Ferenčak, Ferišak, Ferenščak, Ferlak,
Filak, Filjak, Finjak, Firak, Flak, Flanjak, Fonjak, Fotak, Frljak,
Fucak, Fučak, Fućak, Fudjak, Fuđak, Fundak, Funtak, Fuljak,
Fusak, Futak, Gajsak, Geršak, Gjurak, Gjurkinjak, Glavak,
Gluhak, Glumpak, Gojak, Goljak, Gomuzak, Grabašnjak,
Gradečak, Gradičak, Gradinščak, Gradišak, Grčak, Grdak,
Gredičak, Grguljak, Grijak, Grljak, Grubišak, Gunjak, Gusak,
Guštak, Habljak, Hađak, Hajak, Hajdinjak, Hak, Hameršak,
Hanak, Harak, Hatlak, Herak, Heršak, Hižak, Hlevnjak,
Hoćuršak, Hoćuršćak, Hojsak, Homolak, Horak, Horjak, Hosjak,
Hošnjak, Hozjak, Hrabak, Hrastovčak, Hrebak, Hreljak, Hrestak,
Hresnjak, Hržak, Hrženjak, Hubak, Hudak, Hudoletnjak, Hulak,
Huljak, Humljak, Hunjak, Hurčak, Husjak, Husnjak, Hušnjak,
Huzak, Huziak, Huzjak, Imbrišak, Imenjak, Ivak, Ivšak, Jakupak,
Jalšenjak, Jamak, Jambrak, Jambrišak, Jantoljak, Jarak, Jarnjak,
Jasak, Javorščak, Jazvinšćak, Jeguljnjak, Ječmenjak, Jednak,
Jednačak, Jedinak, Jelak, Jerak, Jevak, Jevšenjak, Jirsak, Jonak,
Jostiak, Jurak, Jurinjak, Jurišak, Južak, Kačak, Kajmak, Kalečak,
Kamenščak, Kanceljak, Kevčak, Kihak, Kišak, Klak, Klenak,
Klenovšak, Klovak, Kljak, Kljenak, Kljunak, Koak, Kobak,
Kobelščak, Kobelšćak, Kobeščak, Kobešćak, Kolak, Koldenjak,
39
Komparak, Kompesak, Konopljak, Kontak, Koprivnjak,
Kopsejak, Korak, Korenjak, Kornak, Koropčak, Koružnjak,
Kosak, Kostanjšak, Kostenjak, Košak, Koščak, Košćak, Kovak,
Kozak, Kozjak, Krašnjak, Krivak, Križak, Križnjak, Krnjak,
Krpičak, Krtak, Kruhak, Krušnjak, Krutak, Kružljak, Kržak,
Kucljak, Kučak, Kučenjak, Kućak, Kudeljnjak, Kukelščak,
Kuljak, Kunkušak, Kupak, Kupsjak, Kurjak, Kuružnjak, Kušak,
Kuštrak, Kutinjak, Kuzmak, Kvaternjak, Kveštak, Laniščak,
Lažnjak, Lelak, Leljak, Lepitak, Lesiljak, Lesjak, Leskovčak,
Lešnjak, Levak, Libernjak, Lipak, Lipnjak, Lipoščak, Lipovščak,
Lipovšćak, Lisak, Lisičak, Lisjak, Lonjak, Lovak, Lovenjak,
Lovrak, Lovrenčak, Lovrenščak, Ložnjak, Lubenjak, Ljevak,
Ljubenjak, Majdak, Majsak, Maljak, Mančak, Mandrak, Marak,
Martak, Martinjak, Maslak, Masnjak, Mastnak, Mašnjak, Matak,
Matajak, Mateljak, Matijak, Medak, Medenjak, Mehak, Melnjak,
Menjak, Mešnjak, Mezak, Micak, Midenjak, Mihalak, Mihelak,
Mihljak, Mijak, Milak, Milošak, Miljak, Mirak, Misjak, Misak,
Mizerak, Mlačak, Modrinjak, Moguljak, Molak, Mokrovčak,
Mosnak, Mrak, Mostečak, Mravak, Mrinjak, Mrzljak, Mucak,
Mučnjak, Mudrinjak, Mutak, Mužak, Nejak, Neljak, Nemak,
Nežmak, Novinščak, Novšak, Nuak, Nucak, Oblak, Octeljak,
Očak, Očuršćak, Odak, Ofak, Opačak, Orak, Osmak, Osrečak,
Osrešćak, Ostružnjak, Otročak, Pacak, Pajtak, Paleščak, Palešćak,
Paljetak, Pandak, Panjak, Papak, Paraščak, Parmak, Patljak,
Pavlak, Pavlenjak, Pavrlišak, Pečenjak, Pećnjak, Pećušak, Pehak,
Pejak, Penjak, Pepelnak, Pepeljnjak, Perak, Pernjak, Pesjak,
Petak, Petljak, Petrak, Petričak, Petrinšak, Petrinjak, Picak,
Pinhak, Pirjak, Pisnjak, Pisuljak, Piščak, Pišteljak, Plaftak,
Planinšak, Plantak, Plevnjak, Plzak, Podgorščak, Podlesak,
Podolnjak, Podolšak, Pofak, Polak, Polandak, Polanščak,
Polanšćak, Polondak, Polšak, Polundak, Poljak, Poljičak,
Pondelak, Pondeljak, Posečak, Posenjak, Posinjak, Posnjak,
Poštenjak, Potočnjak, Povoljnjak, Povrlišak, Požnjak, Praljak,
Prelošnjak, Preložnjak, Premužak, Prešnjak, Primužak, Prnjak,
Prtenjak, Psak, Pšeničnjak, Ptak, Pucak, Pučak, Pudjak, puđak,
Puhak, Pukljak, Puljak, Pupak, Pustak, Pušenjak, Putak, Puzak,
Radeljak, Rak, Ramljak, Ramšak, Ravenščak, Ravenšćak,
40
Ravnak, Ravnjak, Rebernak, Rebernišak, Rebernjak, Reberšak,
Reberščak, Rehak, Renjak, Robinščak, Rođak, Rohak, Ronjak,
Rovišnjak, Rumbak, Runjak, Rusak, Rušak, Rušnjak, Ružak,
Ruždjak, Ružđak, Ržehak, Sabljak, Sadak, Sajak, Slambunjak,
Saradak, Sačak, Sedak, Sedmak, Seđak, Sekušak, Senjak,
Sigurnjak, Skalak, Skočak, Skomrak, Skotak, Skupnjak, Slak,
Slišak, Slivak, Slivnjak, Slobodnjak, Slonjšak, Smešnjak,
Smirnjak, Smolčak, Smoljak, Sobotnjak, Solak, Somrak, Soršak,
Sotošak, Spevak, Spjevak, Spretnjak, Srdjak, Srebotnjak, Srpak,
Stamuljak, Stanišak, Stopjak, Strešnjak, Stričak, Strniščak,
Strnišćak, Strunjak, Studak, Sumrak, Surjak, Surovčak, Sušak,
Sušnjak, Sutnjak, Suzak, Svečak, Svećnjak, Svenšćak, Svetlošak,
Svjećnjak, Svržnjak, Šantak, Šašak, Šatrak, Šćerbak, Šćevak,
Šeničnjak, Šepak, Šestak, Šidak, Šijak, Šimak, Šimrak, Šimunjak,
Šipak, Šiprak, Šišak, Šivak, Šiždrak, Škorak, Škorjak, Škornjak,
Škrhak, Škriljak, Škrljak, Škuljičak, Šobak, Špekuljak, Špeljak,
Špilak, Špiljak, Štefuljak, Štipak, Štrtak, Šuljak, Šumak,
Šupeljak, Šurjak, Šušak, Šušnjak, Šuvak, Šuveljak, Švetak,
Tabak, Taboršak, Taljak, Tančak, Taslak, Telak, Tenšak, Terešak,
Težak, Tičak, Tićak, Tikvenjak, Tisak, Tomak, Tomašnjak,
Tomečak, Tomeljak, Tomičak, Tompak, Toplak, Topljak,
Topolnjak, Topolščak, Topoljnjak, Tramišak, Tratnjak, Trbuljak,
Trcak, Trčak, Trdak, Trdinšak, Tretinjak, Tročak, Trojak,
Trstenjak, Trtinjak, Trupeljak, Tucak, Tumpak, Turibak, Turjak,
Tušak, Udiljak, Ušak, Uzelak, Valenčak, Valentak, Valjak,
Vanjak, Varžak, Vediak, Vedernjak, Verbnjak, Verlak, Veseljak,
Vesenjak, Vezjak, Vidičak, Vidak, Vidjak, Vidlak, Vinceljak,
Vinščak, Vlak, Vlasak, Vojak, Volaščak, Voljak, Volovščak,
Vondrak, Voščak, Vrbnjak, Vrčak, Vrdoljak, Vrenjak, Vrešak,
Vrhnjak, Vrljičak, Vrščak, Vršnak, Vučak, Vuljak, Vunak,
Vunjak, Vusak, Vušak, Zagorščak, Zagoršćak, Zalesjak, Zamak,
Završak, Zdenjak, Zeljak, Zembjak, Zemčak, Zemljak, Zimak,
Zolak, Zornjak, Zošak, Zovak, Zrinščak, Zrinšćak, Zubak, Zurak,
Žarak, Željeznak, Željeznjak, Želježnjak, Žibak, Židak, Žiljak,
Živičnjak, Žižak, Žmak, Žužak, Adamček, Adamek, Adrinek,
Ameršek, Andoljšek, Andrašek, Andražek, Andrišek, Antolek,
Anžek, Artiček, Aržek, Bačanek, Baček, Bačiček, Bačićek,
41
Badanjek, Badzek, Bahunek, Bajek, Bajzek, Balek, Balunek,
Banek, Baniček, Baranček, Baranek, Bardek, Barlek, Bartolek,
Bartoniček, Bartošek, Barulek, Basariček, Bašek, Baštek,
Batoniček, Bebek, Bedek, Bedeniček, Bednaršek, Behek, Bencek,
Benček, Benedek, Benkek, Benšek, Beranek, Berek, Bernašek,
Beroušek, Berstovšek, Bertek, Besek, Beštek, Baštijanek, Bezek,
Bezemek, Bilek, Birek, Bizek, Blazek, Blažek, Bobek, Bocek,
Boček, Bohaček, Bohaniček, Bolfek, Boltek, Bombek, Boncek,
Bronjek, Borovinšek, Bortek, Botriek, Bosek, Bourek, Božek,
Božiček, Brajek, Brandalek, Bratranek, Bratušek, Brdek, Breček,
Brliček, Bubek, Buček, Budek, Buhiniček, Bulek, Bundek,
Burek, Bužek, Cahunek, Cajzek, Canjek, Capek, Carek, Cek,
Celiček, Cerovšek, Cerviček, Cifrek, Cinzek, Cipek, Cofek,
Crnek, Cujzek, Culek, Cvek, Cvenček, Cvetek, Cvizek, Čalopek,
Čanžek, Čapek, Častek, Čavlek, Čepek, Čerček, Čerenšek,
Čerlek, Černenšek, Černovšek, Čiček, Čizmek, Čižek, Čižmek,
Črček, Čubek, Čučak, Čućek, Čukljek, Čulek, Čumbrek,
Čumpek, Čupek, Čvarek, Čvek, Dadek, Danček, danek, Darušek,
Detiček, Dežalek, Dianek, Dobek, Dodlek, Dolček, Domek,
Domitrek, Došek, Drenek, Drevenšek, Drnovšek, Drozdek,
Droždjek, Druček, Dudajek, Dudek, Dufek, Duhaček, Durbek,
Dušek, Dvoraček, Dvoršek, Đerek, Đermek, Đimbrek, Đudajek,
Đumbrek, Đunđek, đurasek, Đurđek, Đurek, Đuretak, Đurinek,
Erlbek, Eršek, Fabek, Facek, Fanjek, Ferček, Ferek, Ferenček,
Fideršek, Fijucek, Findrek, Finek, Fištrek, Flanjek, Flek, Florek,
Formanek, Foršek, Franček, Franjek, Frček, Fronjek, Fučak,
Fućek, Furdek, Furtek, Gaberšek, Gajdek, Gajšekgalek, Gazarek,
Gazdek, Geček, Gerek, Germošek, Germovšek, Giriček,
Gjermek, Gjungjek, Gjurek, Globlek, Glogovšek, Godek,
Golubiček, Goljevšček, Golevšćek, Gomilšek, Gorenšek,
Gorinšek, Gorišek, Gošek, Govejšek, Grabušek, Gradeček,
Grahek, Grabiniček, Grediček, Gregorek, Gregurek, Grgek,
Grmek, Grmovšek, Grobelšek, Grobetek, Grobevšek, Grojzdek,
Grosek, Grošek, Grozbek, Grozdek, Grudičak, Gucek, Guček,
Gudek, Gudičak, Gudlek, Guštek, Habek, Habulek, Habunek,
Hacek, Hajdek, Hajek, Hajnšek, Hajsek, Halambek, Halamek,
Haldek, Haludek, Halusek, Hamaček, Hanček, Hanzalek,
42
Hanzelek, Hanžek, Haramustek, Harauzek, Harjaček, Hartek,
Hašek, Havliček, Havranek, Heček, Herek, Heršek, Hladek,
Hlavaček, Hodek, Holenček, Holešek, Holiček, Holoubek,
Horeček, Horvatek, Horvatiček, Hošek, Hrandek, Hrastek, Hrček,
Hrenek, Hrengek, Hrgarek, Hrupek, Hrustek, Hubek, Hudeček,
Hudek, Huljek, Humek, Hunek, Hunjek, Hušek, Hviždalek,
Imenšek, Irutek, Ivanček, Ivanek, Ivanšek, Ivanjek, Ivatek, Ivček,
Ivek, Iviček, Ivorek, Jačak, Jadek, Jakopiček, Jakubek, Jakupek,
Jambrek, Jamšek, Janaček, Janček, Jandrašek, Jandriček, Janiček,
Jankek, Janoušek, Jantolek, Janžek, Jarmek, Jašek, Javorek,
Javurek, Jazbinšek, Jednaček, Jelenek, Jelinek, Jelovšek,
Jembrek, Jendek, Jerabek, Jerbek, Jeržabek, Jesenšek, Ježek,
Jilek, Jirasek, Jiroušek, Juraček, Juratek, Juriček, Jurkek,
Jurkošek, Kadežabek, Kalausek, Kalčiček, Kalousek, Kamenšek,
Karnovšek, Karpišek, Katanek, Kaušek, Kavšek, Keček, Kefeček,
Kelek, Kencek, Kermek, Keršek, Klaneček, Klanjšček,
Klanjšćek, Klasiček, Kluček, Klimek, Klusaček, Ključariček,
Ključarićek, Kmošek, Knapek, Knezek, Knežaurek, Knežek,
Knotek, Kobišek, Kogovšek, Kohanek, Kokolek, kolaček, Kolek,
Kolšek, Komarek, Konstanjšek, Kontek, Konjarek, Koprek,
Korabek, Kornek, Korunek, Koržinek, Kosek, Kosiček, Kostek,
Kostanjček, Kostanjšek, Kosteljšek, Košćalek, Košek, Košićek,
Koštek, Koubek, Kousek, Kovaček, Kovačiček, Kovačićek,
Kozjek, Kozlek, Krampaček, Krček, Krčmarek, Krenek, Kresek,
Krištofek, Krivanek, Križek, Krmek, Krnek, Kropek, Kropivšek,
Kršek, Kruhek, Krvišek, Kržek, Kšivanek, Kubašek, Kubiček,
Kuček, Kudek, Kudlek, Kufek, Kujek, Kuhinek, Kunek, Kunstek,
Kunštek, Kunjek, Kurek, Kurtanjek, Kurtek, Kušek, Kuštek,
Kuzmak, Kužilek, Kvastek, Kveštek, Lahonšek, Lalek, Laljek,
Landek, Leček, Ledinek, Lehunšek, Lejček, Lemiček, Lenček,
Leskošek, Leskovšek, Leštek, Leutek, Leuštek, Lilek, Linek,
Lipošek, Lisek, Lokošek, Lončarek, Lovreček, Lovrek, Lovriček,
Lozinšek, Lugariček, Lukaček, Lunjek, Lustek, Ljubek, Macašek,
Maček, Majdek, Makek, Makopek, Makovšek, Maleček, Malek,
Malounek, Mamek, Marašek, Mareček, Marinšek, Marek,
Markek, Maršalek, Martek, Martinek, Martinček, Maslek, Mašek,
Mateček, Matek, Mationžek, Matotek, Medek, Medvešček,
43
Medvešek, Mehkek, Mejovšek, Mekek, Melinček, Mendek,
Mesarek, Mesek, Mesiček, Mešiček, Meštanek, Micek, Mihajlek,
Mihalek, Mihaliček, Mihaljek, Mihek, Miholek, Miholjek,
Mikašek, Mikatek, Mikulček, Mikulek, Milek, Mimohodek,
Minarek, Mindjek, Minđek, Mladiček, Mlinarek, Mlinek,
Mohaček, Mojzišek, Mokosek, Moravek, Mravljek, Mrazek,
Muhek, Mustaček, Mužek, Najdek, Najđek, Natek, Nemček,
Nemeček, Nasek, Nesladek, Nosek, Ograjšek, Ogrizek, Ogurek,
Ohnutek, Omnutek, Ondrušek, Opaček, Oršićek, Oštrek,
Ovčariček, Ovčarićek, Pahek, Pajek, Palašek, Paleček, Paološek,
Pandek, Panek, Papoušek, Pasariček, Pasek, Pašček, Patek,
Puček, Paušek, Pavlek, Pavlinek, Pavrlišek, Pavušek, Pecek,
Peček, Pekarek, Pentek, Pernek, Pernjek, Perovšek, Pertnjek,
Pešek, Petanjek, Petek, Petelinšek, Petkoviček, Petrovićek,
Petrašek, Petrek, Petriček, Pelalek, Pezdevšek, Picek, Pildek,
Piljek, Pinek, Pintek, Pipek, Pirtošek, Pirtovšek, Pisek, Pistinšek,
Piščetek, Pišćetek, Pišek, Pišpek, Pištelek, Plaček, Planinšek,
Plantek, Platovšek, Plazek, Plehaček, Pleteršek, Pnjaček,
Počivanšek, Počivašek, Počivavšek, Podbevšek, Podgoršek,
Podjaveršek, Podkrajšek, Podkubovšek, Podlesek, Pofek,
Pohižek, Polaček, Polanček, Polašek, Polenek, Polenšek, Polšek,
Poljaček, Poljanšek, Popek, Poržižek, Poslek, Poštek, Potisek,
Potlaček, Potovšek, Poturiček, Potušek, Požek, Praček, Prašek,
Prek, Prelovšek, Prešiček, Prevarek, Pristušek, Prišek, Protuđek,
Pružek, Ptiček, Puček, Puhek, Puhelek, Puklek, Pulek, Puljek,
Punek, Punjek, Pupek, Pustišek, Pušek, Putarek, Raček, Radiček,
Rajšek, Razboršek, Razbušek, Recek, Reček, Rehtaček, Rek,
Removaček, Repanšek, Repek, Restek, Rešček, Rešćek, Režek,
Risek, Robek, Rocek, Rodek, Roginek, Rohaček, Rohtek,
Romanček, Romek, Rorbek, Ruhek, Rumek, Rundek, Rusek,
Rzaunek, Ržounek, Sabolek, Sakušek, Salopek, Sambolek,
Samboliček, Sedlaček, Selinšek, Selišek, Sermek, Sešek, Sevšek,
Sikaček, Simeršek, Simonišek, Sinek, Sisek, Sitek, Skoček,
Slamek, Slavek, Slivšek, Slemenšek, Slipšek, Slaviček, Slonjšek,
Smek, Smodek, Smolek, Smrčak, Sobolek, Sohurek, Solariček,
Somek, Sopek, Sotošek, Soušek, Sovšek, Soviček, Spaček,
Spitek, Srček, Sreček, Sršek, Stanek, Starček, Stargaršek,
44
Stermšek, Stiplošek, Stipološek, Stoček, Stopinšek, Stoviček,
Strašek, Strejček, Striček, Stupinšek, Suhanek, Sunek, Supek,
Svatek, Svenšek, Svetek, Šadek, Šafranek, Šalek, Šambarek,
Šantek, Šanjek, Šašek, Šebrek, Šerček, Šek, Šembrek, Šepček,
Šepek, Šeprek, Šerbinek, Šerek, Šesek, Šešlek, Šetek, Šimek,
Šimonček, Šimonek, Šincek, Šipek, Šistek, Škarek, Škripek,
Šlabek, Šoprek, Šošek, Šoštarek, Šoufek, Šovrek, Španiček,
Šparmeblek, Špiček, Špilek, Šperek, Šprajaček, Šrajbek, Šramek,
Štabek, Štefanek, Štefek, Štipek, Štorek, Štrek, Štrubek, Šucek,
Šulek, Šundek, Šupek, Šustek, Švaljek, Švedek, Švertasek,
Tabaček, Tanšek, Tarandek, Tenšek, Terček, Tomanek, Tomašek,
Tomek, Toplek, Topolovšek, Topolšek, Toprek, Tramšek, Trček,
Trucek, Trušček, Tuček, Tudek, Tulek, Tupek, Turek, Tureček,
Turinšek, Tušek, Tutek, Tvorek, Urbanek, Urek, Vacek, Valašek,
Valek, Valušek, Vandek, Vanek, Vaneček, Vaniček, Vanovšek,
Vanjek, Vanjiček, Vanjorek, Vargek, Varnek, Varšek, Vartošek,
Varunek, Veček, Velček, Veligošek, Velzek, Verbošek,
Verbovšek, Veronek, Verstovšek, Vidiček, Videk, Videmšek,
Vidiček, Vihnanunek, Vilček, Vilupek, Vimpolšek, Vimpulšek,
Vimpušek, Vincek, Vinek, Vinšek, Višek, Vitasek, Vitek, Vizek,
Vlahek, Vlahoviček, Vlašiček, Vodelšek, Vodišek, Vodušek,
Vojtek, Volčanšek, Volčanjšek, Volek, Volovšek, Vondračak,
Voženilek, Vranek, Vrbanek, Vrbek, Vrbovšek, Vrček, Vrhovšek,
Vršek, Vrstovšek, Vrtulek, Vuglek, Vugoršek, Vugriniček,
Vurnek, Vuzmek, Začek, Zadek, Zadobošek, Zagajšek,
Zagorišek, Zajček, Zajšek, Zakšek, Zakošek, Zavišek,
Zavolovšek, Završek, Zbožinek, Zdarilek, Zdolšek, Zimšek,
Zmanjček, Zmazek, Znamenaček, Zolarek, Zubek, Zupanek,
Zvonarek, Zvoniček, Žabek, Žehaček, Žepek, Židek, Žimbrek,
Žižek, Žmitek, Žunek, Županek, Žužek, Anderlik, Babnik,
Baršnik, Becik, Bednik, Bednarik, Berdik, Bernik, Besednik,
Bezik, Blatnik, Blaznik, Babovnik, Borovnik, Borštinik, Boštnik,
Brdovnik, Breznik, Brnjik, Bubenik, Bublik, Bukovnik, Bundik,
Burnik, Bzik, Cerkovenik, Cesarik, Cik, Čelesnikčernik, Česnik,
Čik, Črešnik, Čurik, Ćurik, Dačnik, Dafčik, Davčik, Damnik,
Dodik, Domanik, Draušnik, Drblik, Drobnik, Drofenik, Drubenik,
Dvornik, Đurčik, Eržinik, Findarik, Flašlik, Fratnik, Gaberščnik,
45
Gaberšnik, Gačnik, Gajnik, Galik, Gavlik, Glasnik, Glik,
Globačnik, Globevnik, Globočnik, Goličnik, Golik, Gomunik,
Goričnik, Gornik, Govednik, Grabušnik, Gradišnik, Granik,
Grdadolnik, Grofelnik, Grubelnik, Haklik, Hevlik, Hladik,
Hledik, Hlobik, Hodnik, Hojnik, Holik, Hornik, Hrasnik,
Hrastnik, Hrubik, Hudik, Hudobreznik, Hudovernik, Ivnik,
Jagodnik, Jamnik, Javornik, Jagrišek, Jenik, Ješovnik, Jevšnik,
Jezernik, Jurik, Kačanik, Kalčik, Kalenik, Kališnik, Kamnatik,
Kamnik, Kanovnik, Karnik, Kasik, Kašnik, Kepnik, Klačik,
Kladnik, Klešnik, Klokočovnik, Kmecik, Komeštnik, Komornik,
Korbelnik, Koritnik, Kotnik, Kovarik, Kovaržik, Kozlik,
Kozumlik, Kralik, Krajnik, Kraljik, Krasnik, Krepelnik, Kresnik,
Križnik, Krpelnik, Krpenik, Krsnik, Kruhlik, Krulik, Krušnik,
Kružičnik, Kružišnik, Kubik, Kukurik, Kulik, Kurnik, Kutnik,
Kuzik, Kužnik, Kvaternik, Lakovnik, Lanik, Lapornik, Lesičnik,
Lesnik, Lešnik, Levičnik, Levovonik, Lipnik, Ložnik, Lulik,
Luzvik, Mahnik, Majnik, Matolnik, Mazanik, Maznik, Melnik,
Menčik, Menšik, Meršmik, Mesnik, Mestnik, Mik, Mikšik,
Minaržik, Mirnik, Motik, Možnik, Namesnik, Namjesnik,
Narančik, Nemarnik, Nemčik, Nižnik, Novoselnik, Ogrinšik,
Olejnik, Oprešnik, Orešnik, Ornik, Osojnik, Paclik, Pahernik,
Pantlik, Paradzik, Patik, Paučnik, Paulik, Pavčnik, Pecik, Pecrik,
Pečatnik, Pečnik, Pećnik, Peharnik, Pelesik, Pepeonik, Pernik,
Peterlik, Peteržilnik, Petrik, Petrlik, Pibernik, Pistotnik,
Plahutnik, Plačnik, Plaznik, Plešnik, Plevnik, Podgornik,
Podhosnik, Podlesnik, Podlipnik, Podmenik, Podobnik,
Podplatnik, Pogačnik, Polenik, Postružnik, Poštenik, Potlačnik,
Potočnik, Povodnik, Poznik, Praprotnik, Praznik, Pregernik,
Preloznik, Preložnik, Preprotnik, Prevodnik, Prevolnik,
Pristavnik, Prosenik, Proštenik, Pučnik, Pufnik, Pugelnik,
Pungartnik, Puščenik, Pušnik, Pvačnik, Rabik, Raspotnik, Ratnik,
Rebernik, Rečnik, Resnik, Rešetnik, Rodik, Rotovnik, Rudnik,
Rupnik, Saik, Sajtlik, Saulik, Savnik, Sekavčnik, Selnik, Setnik,
Seunik, Sindik, Skripnik, Skupnik, Slamnik, Slavik, Staržik,
Staržnik, Stehlik, Stiblik, Stolnik, Strahovnik, Strmčnik, Stropnik,
Subotnik, Suhadolnik, Sušnik, Suhodobnik, Svorvik, Šafarik,
Šebenik, Ševčik, Ševćik, Šibenik, Šimulčik, Šitnik, Školnik,
46
Špidlik, Špitalnik, Švabik, Tarnik, Točik, Topolnik, Tostoveršnik,
Tovornik, Tratnik, Travnik, Udobreznik, Uglik, Ugrik, Uhernik,
Uhlik, Ukrainčik, Ulčnik, Usenik, Valenčik, Vančik, Vargik,
Vavžik, Včelik, Vedenik, Velenik, Vernik, Veršnik, Vertačnik,
Vilčnik, Vipotnik, Vitik, Vodenik, Voljenik, Volenik, Vošahlik,
Vravnik, Vresnik, Vrhovnik, Vrtačnik, Vrtovšnik, Vučajnik,
Vučenik, Zabavnik, Zahrašthnik, Zastavnik, Zavodnik, Zavratnik,
Zbačnik, Zednik, Zemunik, Zevnik, Zglavnik, Zgoznik, Zlabnik,
Zlamalik, Zvonik, Železnik, Žemberik, Žerdik, Žitnik, Žlabnik,
Ajduk, Alduk, Bajuk, Bartuk, Bauk, Bednarčuk, Bejuk, Berčuk,
Beuk, Bezuk, Bijuk, Biuk, Brezinšćuk, Bulbuk, Cafuk, Cmuk,
Čečuk, Čučuk, Čuk, Ćutuk, Delivuk, Duk, Funduk, Gajduk,
Hajduk, Halavuk, Havriluk, Hevčuk, Horduk, Injuk, Ištuk, Jauk,
Kijuk, Kluk, Kolomičuk, Kruk, Luk, Mijuk, Mirončuk,
Moskaluk, Nuk, Persuk, Piškuk, Pofuk, Poleščuk, Puk,
Romančuk, Ruk, Semenjuk, Smuk, Sruk, Suk, Šavuk, Šešuk,
Šmuk, Štuk, Šuk, Šupuk, Tarbuk Tuk, Turuk, Vijuk, Vnuk, Vouk,
Vuk, Zafuk, Žeruk, Babok, Balok, Bertok, Blažok, Bok, Cmrok,
Cvok, Čehok, Đurok, Flok, Frok, Hajsok, Hajtok, Hardjok,
Harđok, Ištok, Ivančok, Jandrok, Krok, Marok, Matok, Mihok,
Otrok, Perok, Picok, Ranok, Skok, Smok, Sok, Šešok, Širok, Šok,
Štefok, Štrok, Šulok, Torok, Tržok, Uskoki, Vragutok, Žambok,
Belobrk, Šandrk, Štrk, Turibrk, Vovk, Ahac, Altarac, Ambrimac,
Antunac, Arapac, Arapinac, Babac, Babovac, Badovinac,
Baginac, Bainac, Bakjac, Balkovac, Banac, Banovac, Bartolac,
Baštinac, Batovac, Bausovac, Bazijanac, Bazjanac, Begovac,
Bekavac, Belac, Belajac, Benac, Bijelac, Biorac, Bitorajac,
Bitunjac, Blaževac, Bliznac, Bobinac, Bogomoljac, Boklkovac,
Bolmanac, Boljac, Boljevac, Boljkovac, Bomoštac, Borac,
Botunac, Božac, Braovac, Bregovac, Brkanac, Brnjac, Brodarac,
Brodjanac, Brođanac, Brzac, Bučanac, Buhovac, Bukovac,
Bukovinac, Buljac, Buljevac, Bunjevac, Bušac, Butorac,
Butorajac, Buturac, Buturajac, Cabunac, Ceranac, Crkvenac,
Crnjac, Cvitovac, Čabrajac, Čajkovac, Čanjevac, Čukac, Ćukac,
Dabac, Delijac, Demerac, Denac, Djakovac, Dobrinac, Dolinac,
Domanovac, Dragovac, Dravinac, Drinovac, Drljinac, Dubac,
Dubočanac, Dubravac, Dugac, Dukovac, Đakovac, Elekovac,
47
Erdeljac, Erjavac, Fabekovac, Fabijanac, Farac, Filakovac,
Filipac, Gabrilovac, Gadanac, Galac, Galovac, Garac, Gašparac,
Gerovac, Gobac, Golac, Golemac, Gorenac, Goričanac, Gorjanac,
Gotovac, Gradac, Grbac, Grčanac, Grenac, Grgac, Grohovac,
Gudac, Habijanac, Holjac, Holjevac, Hotujac, Hrebac, Hreljac,
Hrkovac, Ivanac, Ivanjac, Ivšac, Jajac, Jakovac, Jalovac, Jalševac,
Jelekovac, Jelkovac, Jezerinac, Jurac, Juratovac, Jurelinac,
Jurinac, Jurkovac, Kabljanac, Kajkavac, Kalac, Kapac, Karlovac,
Kaštelanac, Katalenac, Kelinac, Kinjerovac, Kirac, Klanac,
Klepac, Klinac, Koberac, Kobovac, Kolomejac, Komarac,
Koprivanac, Korelac, Kosinac, Kostanjevac, Kostelac, Kotarac,
Kozarac, Kozlovac, Kranjac, Krapac, Kraševac, Kreševac,
Kritovac, Krivac, Križanac, Kruljac, Krušac, Krvavac, Kućinac,
Kunjac, Kunjac, Kupanovac, Kurelac, Kutunjac, Kuterovac,
Kuzmac, Ladavac, Latinac, Lebinac, Leđenac, Legac, Lemac,
Lenac, Lesac, Leskovac, Lilovac, Lipkovac, Lipovac, Lisac,
Lopac, Lubovac, Lujanac, Lukac, Lukavac, Lukinac, Ljubac,
Madjarac, Mađarac, Mahovac, Makovac, Malovac, Maljevac,
Mandac, Marinac, Marjanac, Markovac, Marovac, Martinac,
Maruševac, Matijevac, Matkovac, Maurac, Maurinac, Medarac,
Međugorac, Melinac, Meljanac, Mihac, Mihalac, Mihalinac,
Mihaljinac, Mijakovac, Mikac, Miketinac, Mikinac, Miljavac,
Mlinac, Moljac, Moravac, Moslovac, Mostarac, Mostovac,
Mostovljanac, Mravinac, Mravunac, Mrazovac, Mrvac, Mucavac,
Muhoberac, Nanac, Nevesinjac, Nikolac, Nimac, Novačac,
Ognjanac, Ogulinac, Oljevac, Orehovac, Orihovac, Orlovac,
Ostrogonac, Pakrac, Palac, Paležac, Panac, Papac, Parac, Paranac,
Pastirac, Patajac, Paulinac, Perkovac, Petelinac, Petrinac, Petrac,
Pigac, Piljac, Pisac, Poštolac, Plavac, Podkrajac, Podravac,
Podrebarac, Podvorac, Pokopac, Pokrovac, Polenac, Polimac,
Polojac, Poljac, Poljanac, Pongrac, Popovac, Pošarac, Potkovac,
Potočanac, Požežanac, Predrijevac, Prejac, Prelac, Pribac,
Primorac, Priselac, Prutulipac, Prusac, Pustijanac, Radaljac,
Rafajac, Rajčevac, Rajnovac, Ranac, Ranogajac, Rapinac,
Rastegovac, Rebac, Relac, Reljac, Renac, Reškovac, Retkovac,
Rimac, Ropac, Rozinac, Ruhac, Runac, Rusac, Rustijanac,
Selanac, Seljanac, Semaljac, Semijalac, Severinac, Sjeverac,
48
Skrbinac, Skribinac, Slabinac, Slabinjac, Slanac, Slijepac, Slipac,
Slovinac, Smolac, Sopjanac, Srac, Stepinac, Stipac, Stražemanac,
Strganac, Strmac, Sudac, Sušac, Sužac, Svirac, Šagovac,
Šalamunac, Šalovac, Šamarinac, Šarunac, Šegavac, Šepac,
Šešerinac, Šikac, Šiljac, Šimac, Šimunac, Širac, Škalac, Škaljac,
Škrlac, Škrilac, Škriljac, Šokac, Špac, Šparac, Štefanac, Štimac,
Štofac, Štrac, Štulac, Šušnjarac, Tadinac, Tančinac, Tešanac,
Tičac, Tivanovac, Tkalac, Tomac, Tominac, Toljac, Toplovac,
Torbarac, Torjanac, Trebovac, Tremac, Trgovac, Trpinac,
Triputac, Trupac, Turopoljac, Tutavac, Udjbinac, Udžbinac,
Ulovac, Umoljac, Uzorinac, Valpovac, Vampovac, Vanjevac,
Varešavac, Vašcarac, Vatovac, Vemenac, Vecac, Verinac,
Veselovac, Viljac, Viljevac, Vipulac, Vrbanac, Vrbanjac, Vrebac,
Vrhovac, Vrlac, Vrljac, Vrpoljac, Vučevac, Vučkovac, Vuinac,
Vujnovac, Vukinovac, Vukovac, Vukovojac, Zabrdac, Žalac,
Žarinac, Ždravac, Žunac, Županac, Županjac, Adamec, Andrašec,
Andročec, Antolec, Aguštanec, Ausec, Babčec, Babec, Bađinec,
Bahmec, Bahovec, Bajec, Bojkovec, Bajzec, Balatinec, Banovec,
Barčanec, Bašnec, Bavec, Bazianec, Bazijanec, Bec, Bednjanec,
Belajec, Belec, Belinec, Benčec, Berec, Berkopec, Bermanec,
Bikanec, Biljarec, Biskupec, Bivec, Bižec, Blagec, Bobinec,
Borovec, Bodalec, Bođanec, Bogatec, Bogomolec, Bohanec,
Bohnec, Bolkovec, Bolšec, Borovec, Bosec, Brabec, Bregovec,
Bremec, Brestovec, Brezovec, Brinovec, Britvec, Brnjanec,
Brodarec, Brodanec, Bronec, Bršec, Brukec, Brumec, Brunec,
Babinec, Bučec, Budalec, Buhanec, Bukovec, Bulovec, Bunčec,
Burec, Butkovec, Bužanec, Ceglec, Cepanec, Cerjanec, Cerovec,
Cesarec, Cipovec, Crnčec, Crnec, Čabrajac, Čajavec, Čaklec,
Čanec, Čaržavec, Čavec, Čebrajac, Čegec, Čelec, Čmarec,
čmrlec, Čopec, Črlenec, Črljenec, Črnec, Dautanec, Debelec,
Delavec, Demec, Djuranec, Dobec, Dobrovec, Dobrovolec,
Dolenec, Dominec, Domladovec, Dorčec, Dravec, Drčec,
Drkulec, Drobec, Družinec, Dubravec, Dugorepac, Dužanec,
Đuranec, Đurskovec, Đurenec, Đurinec, Đurišec, Erdec, Edele,
Erjavec, Febekovec, Fabijanec, Falačec, Ferčec, Ferenec, Filipec,
Fogec, Fotivec, Franjčec, Fremec, Fribec, Frkanec, Frlužec,
Frljužec, Fučec, Gabrovec, Gadanec, Gajec, Galinec, Gamilec,
49
Gašparec, Gašparinec, Gazec, Gembec, Gerbavec, Gerbec,
Gregorec, Gledec, Gleđec, Glivarec, Gobec, Godec, Gojmerec,
Golec, Goričanec, Gorjanec, Gorupec, Grabovec, Gramec,
Granec, Grašovec, Grbavec, Gregorec, Gregurec, Grežinovec,
Grgec, Grilec, Grivec, Grkavec, Gučec, Gugec, Gužvinec,
Gvajec, Habajec, Habijanec, Habjanec, Habulinec, Halec,
Hanzec, Hamonajec, Hasanec, Herjavec, Hikec, Hitrec, Hlapec,
Hlebec, Horbec, Horvatec, Horvatinec, Hotinec, Hozmec,
Hranjec, Hrastovec, Hraščanec, Hrašovec, Hrelec, Hrebinec,
Hrlec, Hrubec, Hrupec, Hudec, Hudičanec, Hukavec, Husinec,
Hutinec, Hvalec, Idrec, Igrec, Ilijavec, Ivančec, Ivanec, Ivanušec,
Ivčec, Ivec, Ivkanec, Jadanec, Jadrašec, Jagarčec, Jagarinec,
Jagec, Jagunec, Jaklenec, Jakopanec, Jakopec, Jakopinec,
Jakubec, Jakupanac, Jakupec, Jalovec, Jalševec, Jalšovec,
Jambrec, Jančec, Jankovec, Janjčec, Japec, Jarec, Jarnec, Jazbec,
Jazvec, Jelenec, Jerec, Jertec, Jezdec, Jožinec, Jugec, Jurčec,
Jurec, Jurinec, Jurgec, Jurjec, Kadabec, Kadlec, Kalaminec,
Kapec, Kaličanec, Kanižanec, Karažinec, Karlovčec, Kašnec,
Katanec, Kedmenec, Kelčec, Keleminec, Kerec, Kermec, Kernec,
Keščec, Kirovec, Kirinec, Klanjec, Klapšec, Klepec, Klinec,
Ključec, Knaflec, Kokotec, Kolarec, Komarec, Komorčec,
Kontrec, Kopričanec, Koprolčec, Korošec, Kosalec, Kosec,
Kosovec, Kostelec, Kostrevec, Koščec, Košćec, Košec, Kovačec,
Kožinec, Krajačec, Kranjčec, Kranjec, Krapec, Krapinec,
Krašovec, Krištofec, Krivec, Križanec, Krklec, Kropec, Krpanec,
Krpečanec, Krulec, Kruljec, Krušec, Kučišec, Kuftinec, Kuhanec,
Kuharec, Kukec, Kunec, Kurelec, Kustec, Kušec, Kuševec,
Lazanec, Lažec, Lepoglevec, Leskovec, Lovec, Lipovec, Lisec,
Loborčec, Loborec, Lončarec, Lopec, Lovrec, Lovrenčec,
Lovrišec, Lubec, Lugarec, Lukec, Lusavec, Ljubec, Mahalec,
Majsec, Majurec, Makanec, Makolec, Malančec, Malčec, Malec,
Maligec, Marahovec, Marčec, Marec, Marenec, Matrinec,
Martinkec, Maruščec, Masnec, Matec, Matijašec, Matijanec,
Matočec, Matošec, Matujec, Matulec, Maturanec, Maučec,
Medvedec, Međimorec, Međimurec, Međugorec, Meglajec,
Mesec, Mesojedec, Mihaldinec, Mihalec, Mihalenec, Mihalinec,
Mihaljinec, Mihec, Mihetec, Mihinec, Mihožinec, Mihovec,
50
Mihovljanec, Mihuljec, Mikec, Miklec, Miškec, Milavec, Milčec,
Milec, Milovec, Miškec, Mlinarec, Modec, Molvarec, Moravec,
Moslavec, Mrnjec, Muhovec, Muravec, Negovec, Nemec,
Novoselec, Njegovec, Ogorelec, Ohnjec, Omejec, Orešec,
Ortavec, Osmec, Oštrec, Ozmec, Ozimec, Paklec, Pakšec, Palčec,
Palec, Paljevec, Papec, Parkulec, Pasanec, Pavčec, Pavec, Pavlec,
Pavlinec, Pavlovec, Pečenec, Peharec, Pehnec, Pekčec, Peranec,
Perčec, Perinovec, Perkec, Peršinec, Peteranec, Petermanec,
Petričec, Petrinec, Pevec, Pjanec, Pikec, Pirjavec, Pirjevec,
Plasajec, Plavec, Plodinec, Plukavec, Pliščec, Plušćec,
Podgorelec, Podlipec, Podunajec, Podvezanec, Podvorec,
Pogerelec, Pokec, Pokupec, Polančec, Polanec, Poljančec,
Poljanec, Popec, Porodec, Posavec, Posinovec, Poslančec,
Poslončec, Potec, Povalec, Požgajec, Predavec, Pregorec,
Preksavec, Prekslavec, Prekupec, Prelec, Prelovec, Premec,
Prepelec, Prepolec, Prežec, Prigorec, Primec, Prišlec, Prokopec,
Prstec, Prusec, Pružinec, Pručec, Ptujec, Pukec, Puklavec,
Pukšec, Punčec, Puntarec, Purec, Pušec, Putavec, Radanec,
Radulec, Rafajec, Rakošec, Ranogajec, Ratotec, Raščanec,
Ratajec, Ratec, Ratkajec, Rebec, Repec, Reščec, Rešćec,
Reškovec, Rijavec, Rinkovec, Rokavec, Rudec, Ruganec,
Rukavec, Rusec, Salavec, Sambolec, Samec, Samoščanec, Sec,
Sekalec, Selanec, Sekovanec, Selec, Semec, Severec, Sinovec,
Sirovec, Sivec, Skobljanec, Slavec, Slovenec, Smiljanec,
Smolčec, Smoljec, Smoljanec, Sobočanec, Sovec, Srečec,
Sremec, Srnec, Stančec, Stanec, Starinec, Strahinec, Strelec,
Stresec, Subotičanec, Sučec, Sudec, Suhobilec, Sukalec,
Sulimanec, Suhec, Svedrec, Svetec, Svibovec, Šabec, Šafranec,
Šalamunec, Šalec, Šamarinec, Šamec, Šantovec, Šarec, Šapec,
Ščapec, Šćrbec, Ščukanec, Šćurec, Ščurec, Šćapec, Šćetinec,
Šćrbec, Šćukanec, Šerec, Šerbec, Šeropec, Šijanec, Šikulec,
Šilevinec, Šimec, Šimnovec, Šimprec, Šimunec, Šinkec,
Šinkovec, Širec, Šivalec, Šklaec, Škarec, Škec, Škofljanec,
Škorjanec, Škrabec, Škramlec, Škrapec, Škrbec, Škrjanec, Škrlec,
Škrljec, Škrpec, Škulec, Šokec, Šopec, Šoštarec, Španec,
Šparavec, Šparovec, Špec, Špiranec, Špoljarec, Šporec, Štrbec,
Štefanec, Štefec, Štefinec, Štehec, Štiglec, Štignedec, Štignerec,
51
štimec, Štrkalec, Štrukljec, Štumec, Štulec, Štukec, Šušec,
Švastec, Švec, Tekavec, Telebec, Tetec, Tilošanec, Tisovec,
Tiščjarec, Tkalčec, Tkalec, Tomašec, Tomašinec, Tomec, Tonjec,
Topličanec, Topolovec, Trakoštanec, Trbanec, Trepotec,
Treskavec, Trgovec, Triputec, Trsoglavec, Trulec, Trupec, Tržec,
Tubikanec, Turčec, Turčinec, Turec, Turopolec, Ulamec, Ulovec,
Užbinec, Vabec, Vađunec, Vajdec, Valdec, Valec, Valjavec,
Varaždinec, Vargec, Varlec, Varošanec, Vatovec, Veršec,
Veverec, Vibovec, Vidanec, Videc, Vipovec, Višnjevec, Vizec,
Vlahovec, Vnučec, Vočanec, Voćanec, Vodogažec, Vodopivec,
Vođinec, Vogrinec, Volenec, Voljanec, Vrabec, Vrbanec,
Vrhovec, Vrlec, Vrtovec, Vučinec, Vučinovec, Vugec, Vuglec,
Vugrinec, Vujčec, Vujec, Vulinec, Zdravec, Zagorec, Zahorec,
Zajec, Zdelarec, Zebec, Zerec, Zgorelec, Zlatec, Zlobec, Zobec,
Zorec, Zrelec, Zrnec, Zvošec, Žabec, Žalec, Žarec, Žegarec,
Žepec, Žganec, Židovec, Žilavec, Žilec, Živčec, Žirovec, Živec,
Žlabravec, Žmidarec, Žnidarec, Žugec, Žunec, Županec, Beuc,
Debeuc, Derbuc, Fidermuc, Fidrmuc, Heruc, Kruc, Kuruc,
Makuc, Manduc, Šmituc, Vehauc, Votuc, Vutuc, Boc, Coc,
Gomboc, Matoc, Miroc, Pikoc, Škoc, Šmigoc, Doroc, Jernejc,
Konfic, Krnic, Lic, Mihalic, Modlic, Mužic, Pavlic, Petric, Ruđic,
Šajnic, Švic, Švabenic, Vidic, Vic, Žic, Planinc, Slovenc,
Šepetanc, Šetinc, Škorjanc, Bogrinc, Vrbanc, Zupanc, Pogorovc,
Šepetavc, Škvorc, Zagorc, Žvorc, Abija, Akšija, Androja, Babaja,
Bakija, Balagija, Balija, Bilandzija, Bilanđija, Bitevija, Braja,
Brzoja, Budja, Bulaja, Bunardzija, Burja, Burmaja, Busija,
Caharija, Concilija, Cvija, Čabraja, Čačija, Čaja, Čanadija,
ČanadzijaČanađija, Čapalija, Čarija, Čelebija, Čelija, Čenadzija,
Čengija, Čežmešija, Čivčija, Čizmešija, Čoja, Čopalija, Čurdija,
Ćunčija, Ćurulija, Degoricija, Delalija, Delija, Djeraja, Dodoja,
Dokleja, Dragija, Durajlija, Dzabija, dzaja, Đelalija, Đomlija,
Đozlija, Đumija, Feja, Feketija, Filija, Geneja, Gidija, Goja,
Gruja, Gulija, Gulišija, Habalija, Habdija, Hadzija, Halapija,
Haramija, Henđija, Ivandija, Jankolija, Joja, Juraja, Kandzija,
Karadzija, Kavedzija, Kazija, Kemfelija, Kendija, Kerežija,
Kezija, Kiridzija, Kobija, Koncilija, Konjicija, Koražija, Kozja,
Kudumija, Kujundzija, Kumerija, Kundija, Kutija, Laklija,
52
Livaja, Ljevaja, Malezija, Malizija, Maloseja, Markulija, Mataija,
Mataja, Matija, Mazija, Miharija, Milokonja, Misija, Mudražija,
Muraja, Musija, Mutafelija, Mutabdzija, Mutavdzija, Mutavđija,
Nadramija, Narandja, Nuja, Ostoja, Paja, Palija, Palošija, Pecija,
Pecoja, Perčulija, Perdija, Perija, Petračija, Petrečija, Piktija,
Pilija, Piralija, Pirija, Plazonaja, Polonija, Postrašija, Poznovija,
Pralija, Pustshija, Puškadija, Rabadzija, Rabađija, Radja, Rahija,
Rakidzija, Rakiđija, Rasija, Rustaja, Sabađija, Samaržija,
Samokovlija, Saratlija, Saridija, Sarija, Sefaja, Sičaja, Sigetlija,
Skeja, Skeledzija, Soja, Soptija, Spahija, Spanija, Sredoja,
Strahija, Sučija, Šamarija, šamija, Šarlija, Šentija, Šerlija,
Ševerdija, Šimolija, Šindija, Škoja, Škorja, Škurdija, Šonaja,
Štampalija, Šulaja, Šurija, Šutija, Terzija, Tešija, Trlaja, Tudija,
Turalija, Turajlija, Udženija, Urbanija, Užarija, Valadzija,
Validzija, Varecija, Vodopija, Vrbaslija, Vukoja, Zaharija,
Zakarija, Zobundzija, Zobunđija, Zorja, Zuzija, Žaja, Žamarija,
Žutelija, Acketa, Augusta, Bakota, Balta, Bareta, Batišta,futa,
Cota, Belopeta, Beneta, Bereta, Bilota, Bota, Brihta, Bruketa,
Buljeta, Bunata, Buneta, Buljšeta, Ćaleta, Čapeta, Ćaleta, Ćota,
Dolista, Draštata, Dražeta, Dreta, Družeta, Đureta, Ezgeta,
Fabeta, Fanta, Fatuta, Flinta, Frleta, Galeta, Glavota, Gojčeta,
Goreta, Grušeta, Gržeta, Halgota, Hosta, Husta, Iveta, Ježovita,
Jureta, Jurista, Kalata, Kalebota, Kalmeta, Kapusta, Kata, Kereta,
Kireta, Konta, Košuta, Kota, Kraljeta, Krejsta, Krpeta, Kuhta,
Kurta, Kušeta, Lakota, Lasta, Lažeta, Lerota, Lodeta, Lomota,
Luketa, Magišta, Majta, Margeta, Markota, Mašita, Matota,
Miketa, Mikota, Mikuta, Milata, Miota, Mišeta, Mlikota, Mrkota,
Mureta, Ničota, Niskota, Ogresta, Palata, Panjkota, Paskota, Pata,
Patafta, Pažameta, Pekota, Perleta, Pližota, Pižeta, Plihta, Poluta,
Pošta, Profeta, Pureta, Raverta, Remeta, Rota, Senta, Sita,
Skeleta, Skrbeta, Sobota, Softa, Sopta, Sorta, Strmota, Subota,
Sudeta, Šafta, Šahta, Šalata, Šegota, Šeketa, Škrbeta, Šlehta,
Šokota, Šulenta, Tanta, Talenta, Tota, Truta, Tuta, Valenta, Vojta,
Vrbeta, Zambeta, Andabaka, Andraka, Bačoka, Batelka,
Brendika, Berka, Blažeka, Bohatka, Bojka, Borovička, Boška,
Botka, Bračika, Breka, Brtka, Burka, Cepika, Cipka, Crvenka,
Čajka, Čapka, Čejka, Čeljuska, Čemerika, Červinka, Črnjeka,
53
Čuka, Ćika, Daka, Damaška, Dlaka, Finka, Frka, Gradiška,
Habrka, Hajduka, Halabuka, Halka, Hanuška, Harbolka, Hladika,
Hlavka, Hlušička, Hojka, Holinka, Holuška, Horčička, Horšićka,
Horćićka, Houška, Hrboka, Hrdlička, Hrska, Hruška, Hucika,
Hudika, Ivka, Janiška, Jasika, Jaška, Jeleska, Jiroka, Juka,
Jurelka, Kabelka, Kadrinka, Karbulka, Kiška, Kitka, Klarka,
Klika, Korenika, Koudelka, Kozelka, Krifka, Krka, Krupička,
Kubelka, Kudelka, Kukrika, Ladika, Landeka, Lavička, Lesnika,
Liska, Liška, Lovka, Luka, Ljuljka, Macoka, Macuka,
Makovička, Matejka, Maticka, Matika, Matuška, Medovka,
Merunka, Mifka, Mihočka, Mijačika, Mika, Mikloška, Miočka,
Mošnička, Motika, Mrkvička, Muzička, Nanka, Oferka, Pajeska,
Paleka, Palička, Paliska, Pališka, Panuška, Paprika, Paska,
Pavelka, Pavleka, Pažitka, Pečenka, Perika, Perutka, Peška,
Plicka, Podreka, Poduška, Pokrivka, Poštolka, Preka, Prenka,
Prilika, Prka, Protrka, Pučalka, Renka, Rička, Riška, Rojka,
Ružička, Samovojska, Sečka, Sirovatka, Sivka, Skadarka, Slivka,
Smitka, Sobotka, Sraka, Straka, Strka, Strineka, Suplika, Svička,
Šepuka, Šerka, Šinka, Široka, Šiška, Škarika, Škatupka,
Šljivečka, Špika, Štetka, Štoka, Štuka, Šuplika, Šupljika, Švajka,
Tiška, Triska, Trnjka, Trška, Vajdička, Veverka, Videka, Viduka,
Vinduška, Vistrička, Vodička, Vomačka, Vrbka, Vrdjuka,
Vrđuka, Vuka, Zahradka, Zelenika, Zelenka, Znika, Žufika,
Babara, Bacura, Barbara, Bendra, Bondora, Cingara, Čakara,
Čavara, Čečura, Čevra, Čikara, Čimbora, Čipera, Čotra, Čugura,
Čumanara, Čumura, Danira, Djidera, Duspara, Dzidara, Dzidzora,
Đidara, Đira, Đura, Ermakora, Gaura, Gora, Hmura, Houra,
Hrazdira, Hrazdjira, Hučera, Iskra, Jakara, Jindra, Jira, Jura,
Kalođera, Kaludra, Kantura, Kara, Kolobara, Kudera, Kudra,
Kustura, Kuštera, Kuštra, Labura, Lavra, Malpera, Mastera,
Matura, Maura, Mavra, Mazura, Mikulandra, Milakara, Milobara,
Mozara, Muštra, Mušura, Nora, Ožura, Palavra, Pekera, Privora,
Puhjera, Rora, Rumora, Smontara, Storebra, Sukara, Sunara,
Sutara, Svara, Šadura, Šavora, Šenbera, Šimara, Šipura, Šira,
Šišara, Šižgora, Škalamera, Škara, Šubara, Šučura, Šukura,
Šumera, Šunjara, Šustra, Šušnjara, Švara, Tafra, Tandara,
Tanfara, Tavra, Tenžera, Teskera, Tukera, Tumara, Vahra,
54
Vanđura, Vavra, Vešara, Vondra, Vupora, Žura, Žmara, Žara,
Badurina, Batina, Baturina, Bazina, Bažadona, Bekina, Belina,
Benčina, Bertina, Besna, Bezina, Biljetina, Biočina, Blažina,
Blažona, Bočina, Bona, Bosina, Bosna, Božina, Brezina, Brozina,
Brusina, Budna, Buđina, Bukovina, Butina, Buzina, Cerovina,
Cukina, Čarapina, Čavlina, Čerina, Čorapina, Čudina, Ćulina,
Ćalina, Dobrina, Domaćina, Dražina, Drobina, Droptina, Družina,
Dugina, Dzepina, Đurđina, Đurina, Ferenčina, Ferina, Frančina,
Frtuna, Fugina, Gačina, Gaćina, Galina, Galzina, Glamuzina,
Glavina, Glučina, Godina, Gregorina, Gregurina, Grgesina,
Grgona, Grgurina, Gržina, Guberina, Gubina, Gunjina, Hadjina,
Hadzina, Hađina, Hajdina, Haramina, Harmina, Hlebetina,
Hlubna, Hmelina, Horina, Hrastana, Hržina, Hudina, Hulina,
Hiljina, Husajina, Jakupina, Jakovina, Jambrečina, Jelovina,
Ježina, Jurdana, Jurina, Jurlina, Kahlina, Kajtna, Kalcina,
Kaldana, Kalina, Kaliterna, Kasana, Kešina, Klečina, Koprčina,
Kosmina, Košćina, Kovačina, Kozina, Kozlina, Kožina, Kracina,
Kraina, Krajna, Kranjčina, Kratina, Kresina, Krpina, Kučina,
Kućina, Kukina, Kunina, Kužina, Lavina, Lazovina, Letina,
Loina, Lojina, Lojna, Lopina, Lozovina, Lubina, Luketina,
Lukina, Ljuština, Maduna, Malina, Maluna, Maljuna, Marčina,
Markesina, Marina, Matana, Matina, Matojina, Matovina,
Matulina, Matuna, Matusina, Mihalina, Mihina, Milina, Mišina,
Mladina, Možina, Munivrana, Mužina, Novina, Obučina, Ošina,
Pahljina, Parčina, Pavina, Pavlina, Pavuna, Pecina, Pečarina,
Pečina, Pećarina, Pećina, Perušina, Petrina, Pleština, Počina,
Pojatina, Popratina, Pražetina, Preberina, Prusina, Pucina,
Rebrina, Robina, Rogina, Rosina, Salina, Sekamina, Sešina,
Sipina, Sirovina, Skokna, Skomina, Slanina, Slatina, Slavina,
Smokvina, Solina, Sopina, Sovina, Starešina, Stronjina, Suhina,
Sumina, Superina, Supina, Suprna, Surina, Svačina, Svalina,
Svetina, Šegina, Šetina, Šimurina, Škaberna, Škoberna, Škrbina,
Škurina, Špadina, Štefina, Štulina, Šulina, Šuperina, Šuprina,
Šuprna, Tadina, Tahmina, Tičina, Tišina, Torbarina, Trdina,
Tropina, Tudjina, Tuđina, Turina, Ugrina, Urana, Vađina,
Vančina, Varenina, Večerina, Vedrina, Verona, Vidalina, Viena,
Vončina, Vrana, Vručina, Vržina, Vučina, Vuina, Vujina,
55
Vukašina, Zamagna, Zemina, Zana, Zverina, Zveržina, Zvežina,
Žarina, Žepina, Žezlina, Žukina, Žuna, Antonja, Bačkanja,
Bačkonja, Batovanja, Begonja, Božanja, Bratonja, Bušnja,
Ceranja, Ceronja, Crnja, Čargonja, Černja, Črnja, Demonja,
Deranja, Deronja, Eškinja, Fekonja, Franja, Frkonja, Golenja,
Goronja, Graonja, Grganja, Haligonja, Halonja, Hercigonja,
Kalanja, Kaponja, Kodrnja, Kresonja, Kronja, Kruhonja, Kudrnja,
Kukanja, Laginja, Lapanja, Lazanja, Macakanja, Maganja,
Milanja, Milonja, Mrkonja, Mudronja, Paponja, Peronja,
Plazonja, Rasonja, Režonja, Ritonja, Sladonja, Slivonja, Stevanja,
Stoponja, Strahonja, Stunja, Šakoronja, Šaranja, Šaravanja,
Šekoranja, Šeronja, Šikonja, Šikoronja, Šironja, Španja, Števanja,
Štrenja, Šurdonja, Vanja, Velikonja, Vinja, Zornja, Žerinja,
Ževrnja, Baćica, Baica, Baronica, Bartulica, Barunica, Bašica,
Bedrica, Belica, Betica, Bibica, Bistrica, Bižaca, Botica, Bradica,
Bradvica, Braica, Branđolica, Branica, Brzica, Burica, Čaberica,
Čoklica, Čopica, Čubica, Dilica, Dubravica, Dušica, Falica,
Gatalica, Gazica, Glavica, Goravica, Groznica, Gvozdenica,
Hržica, Iljadica, Ivica, Jačmenica, Jasprica, Jelica, Jelovica,
Jerkunica, Jogunica, Jukica, Jurca, Jurica, Kapulica, Karajica,
Katanica, Kerajica, Kesarica, Klarica, Kočica, Koprenica,
Kosnica, Koščica, Košćica, Kovšca, Kozlica, Krvavica,
Kukovica, Kukuljica, Kunica, Laštovica, Lesica, Letica, Lozica,
Luca, Luštica, Madiraca, Maglica, Majica, Majkovica, Malenica,
Manenica, Marica, Markovica, Marunica, Mastelica, Matica,
Matijica, Medjica, Mijuca, Mimica, Mrvica, Mujdrica, Mušica,
Nežica, Ogorelica, Pajca, Parnica, Pašica, Pekica, Peraica,
Perajica, Perica, Pernica, Pešićica, Pijaca, Pilica, Pipilica,
Pivalica, Pjaca, Poca, Potrbica, Poturica, Pravoica, Pravica,
Pšenica, Radica, Raica, Rakonca, Ralica, Rašpica, Roca, Rodica,
Rojnica, Sabljica, Santica, Senica, Sikavica, Sirovica, Skaramuca,
Slavica, Sotonica, Stanica, Šenica, Škarica, Škufca, Škunca,
Šljepica, Šparica, Štefica, Šušnica, Tikvica, Tomica, Tunjica,
Ujdenica, Vaca, Vilenica, Vištica, Vlastelica, Vujica, Zetica,
Bakula, Bandula, Barila, Bartula, Bazala, Bingula, Bobula, Brala,
Brambila, Butajla, Butala, Butula, Catela, Cibula, Cigula,
Cimbola, Cingula, Čala, Čavala, Črnila, Čubela, Čurila, Ćurila,
56
Ćubela, Ćuzela, Digula, Dobrila, Drakula, Drapela, Drobila,
Đula, Fiala, Fijala, Fila, Frančula, Frigula, Gabela, Gagula, Gila,
Gogula, Gongola, Hadela, Hakala, Hemula, Hergula, Hernla,
Hila, Hvala, Jeromela, Jurela, Karakula, Karavla, Kaštela, Kejla,
Keršikla, Kisela, Kivela, Kobola, Kodela, Koprtla, Krehula,
Krepela, Kresala, Kubala, Kubla, Kukla, Kurtela, Kutela, Mačela,
Manola, Mašala, Matula, Megla, Mihela, Mikula, Mrčela, Navala,
Nedela, Nevrkla, Nevržala, Nola, Okula, Pavela, Penkala,
Percela, Picula, Pinjatela, Pola, Prela, Pretula, Pula, Radola,
Rakela, Regula,Rula, Ružela, Sekula, Sibila, Sila, Skala, Smodila,
Sokola, Spidla, Šala, Šandula, Šela, Šibila, Širola, Škala, Škahla,
Škurla, Šola, Štakula, Šutila, Švehla, Tušla, Uleha, Vacula,
Vadla, Vakula, Vampola, Vampula, Varela, Variola, Vela, Vila,
Viskila, Zamola, Zbodula, Zezula, Zmajla, Žajdela, Žgela,
Žuvela, Bakša, Barbaroša, Bareša, Bertoša, Birmiša, Bokša,
Boroša, Brajša, Bratuša, Bukša, Buriša, Buša, Čokeša, Dauša,
Galeša, Gostiša, Graša, Grbeša, Grdiša, Grekša, Grokša, Grubeša,
Grubiša, Guša, Harambaša, Imbriša, Ipša, Ivanuša, Iveša, Jakaša,
Jakša, Jaša, Jureša, Juriša, Jutreša, Jutriša, Kakša, Kirša, Kočiša,
Kokša, Komša, Korpša, Korša, Kumiša, Kutleša, Lambaša,
Legiša, Lipša, Lukša, Luša, Maruša, Mateša, Matiša, Merkša,
Mikša, Miliša, Miša, Mrkša, Mrša, Oklješa, Okreša, Okroša,
Parša, Paša, Paviša, Pavliša, Pavluša, Pauša, Pavuša, Pejša,
Periša, Perša, Peruša, Peša, Petruša, Piteša, Pleša, Poša, Prgeša,
Prša, Pruša, Rakuša, Remeša, Ritoša, Roša, Rubeša, Slovša, Soša,
Srša, Strniša, Suša, Svaguša, Šimleša, Šiša, Šorša, Tepša, Tomša,
Tukša, Vidoša, Vorša, Vraneša, Vukuša, Alaga, Antloga, Bitanga,
Blaga, Bosuga, Budiroga, Buliga, Bunčuga, Canjuga, Ciliga,
Čačuga, Čoga, Ćuga, Druga, Duga, Đolonga, Đuga, Erga, Fadiga,
Ferega, Ferluga, Fuliga, Goga, Grga, Haluga, Herega, Horga,
Hrga, Juraga, Karaga, Kluga, Kolega, Mataga, Meniga, Merga,
Mičuga, Minga, Ožoga, Papiga, Paraga, Požega, Prga, Protega,
Prtljaga, Saraga, Sbutega, Sega, Sluga, Sraga, Stanuga, Straga,
Šega, Šelega, Šeliga, Šeruga, Šešljaga, Šimaga, Šipraga, Šorga,
Štolga, Štriga, Šuljaga, Šumiga, Švrljuga, Tajaga, Ulaga,
Varnoga, Veriga, Vešliga, Vuga, Zega, Zgaga, Zlonoga, Žiga,
Žurga, Barada, Beda, Benda, Berda, Bervida, Bevanda, Brazda,
57
Brnada, Buda, Burda, Čada, Čavajda, Čekada, Čelenda, Čoporda,
Derda, Derenda, Doroda, Duda, Dunda, Frida, Funda, Furda,
Gazda, Gazivoda, Genda, Gnezda, Goda, Granda, Helenda,
Herenda, Holenda, Ivanda, Janda, Kalda, Kalivoda, Kazda,
Kolda, Kolenda, Konjevoda, Korunda, Krivda, Kučanda, Kuhada,
Loboda, Lojda, Lukenda, Magda, Mekinda, Melada, Mičuda,
Misiuda, Mjeda, Mojda, Munda, Nagoda, Nakarada, Nasakanda,
Nevajda, Palada, Peharda, Pešorda, Portada, Posuda, Preda,
Prguda, Prlenda, Punda, Rada, Rajda, Soplanda, Suljada,
Svoboda, Šalovarda, Šenda, Šmerda, Šmida, Šoda, Šoronda,
Šuhajda, Šukunda, Šveda, Švenda, Tomada, Uhoda, Uroda,
Vajda, Vejvoda, Vijerda, Vivida, Voda, Vojvoda, Zagoda,
Zavada, Zoranda, Baraba, Barba, Basaraba, Bumba, Dzeba,
Hajba, Kajba, Karaba, Kašuba, Kliba, Kuba, Kuštreba, Ljuba,
Reba, Rejkuba, Ruba, Salaba, Skrba, Štaba, Šuba, Švalba, Švarba,
Tariba, Tromba, Vrba, Zeba, Zemba, Balja, Batelja, Bendelja,
Borlja, Brulja, Cecelja, Čogelja, Čolja, Erdelja, Felja, Ferdelja,
Ferfolja, Frulja, Fundurulja, Gilja, Glogolja, Gogolja, Golja,
Grbelja, Grzelja, Herdelja, Hrdelja, Hrelja, Kefelja, Kemfelja,
Kobelja, Kodelja, Koncilja, Kotrulja, Krasulja, Krelja, Krstulja,
Kukolja, Kurelja, Kusulja, Ljilja, Mahulja, Makelja, Marčelja,
Marelja, Maurlja, Mihelja, Mihulja, Pikelja, Pudrlja, Pulja,
Pušelja, Radelja, Radobolja, Relja, Rogulja, Seselja, Šegulja,
Šekelja, Šelja, Šešelja, Škrgulja, Šogolja, Šprelja, Švrgulja,
Tartalja, Trubelja, Vadlja, Velja, Vrdelja, Vrselja, Zbodulja,
Žemlja, Žolja, Abaza, Andruza, Bajza, Bareza, Bunoza, Burza,
Ćoza, Dokoza, Ganza, Gorza, Haluza, Harabajza, Karuza,
Kokeza, Koruza, Lamza, Lonza, Mamuza, Matuza, Obreza,
Omerza, Panza, Peloza, Pereza, Pinoza, Rabaza, Raza, Skroza,
Aleksa, Baksa, Bensa, Harabajsa, Hursa, Kaksa, Kobsa, Kopsa,
Krenusa, Kvesa, Miksa, Musa, Palajsa, Pletikosa, Roksa, Rosa,
Samsa, Stoklasa, Tonsa, Bampa, Cupa, Čampa, Halapa, Halupa,
Hrupa, Kaupa, Kepa, Kipa, Konopa, Kroupa, Krupa, Mandrapa,
Papa, Paspa, Rupa, Sarapa, Skarpa, Škarpa, Štapa, Tompa,
Trampa, Tumpa, Vukorepa, Bača, Belča, Bolanča, Brkljača,
Harča, Hlača, Gunjača, Ilovača, Kakuča, Krča, Lača, Lanča,
Naranča, Malča, Patača, Plenča, Prtenjača, Skvarča, Tabača,
58
Veljača, Bakliža, Banoža, Brboleža, Fekeža, Galogaža, Galoža,
Gambiraža, Gambiroža, Goluža, Jarža, Krleža, Milolaža, Mrdeža,
Muža, Peloža, Puža, Koža, Ruža, Skvaža, Straža, Tovarloža,
Tovarlaža, Tovrloža, Veža, Bedrava, Buva, Časlava, Dulava,
Kelava, Keleuva, Kleva, Kopriva, Korodva, Larva, Mrva,
Nemrva, Pastva, Pelva, Penava, Penova, Pinkava, Pova, Sliva,
Sova, Ševa, Škeva, Tihava, Triva, Vujeva, Žemva, Blaha, Bleha,
Bovha, Cerha, Coha, Crha, Čuha, Gliha, Huha, Irha, Muha, Peha,
Piha, Pojuha, Riha, Rumiha, Trubiha, Troha, Urbiha, Žiha,
Čalma, Čima, Duma, Halama, Kičema, Klima, Korizma, Krčma,
Kuzma, Olama, Sharma, Slama, Surma, Štelma, Toma, Vadalma,
Ulama, Zima, Baća, Crnogaća, Kuća, Srića, Voća, Badza,
Ferendza, Gadza, Karadza, Karapandza, Narandza, Pandza,
Saridza, Šimundza, Dovođa, Điđa, Ferenđa, Karađa, Naranđa,
Ganđa, Ramađa, Tuđa, Benzia, Vudia, Štolfa, Štafa, Onsea, Pea,
Bua, Aban, Acan, Aman, Arfan, Auguštan, Ažman, Bacan, Bajan,
Bakan, Bakran, Balan, Balijan, Beloban, Baluban, Balvan, Ban,
Baljan, Barčan, Bašan, Bošljan, Baštijan, Batan, Baturan, Beban,
Bedran, Behtan, Belan, Belčan, Belencan, Beluhan, Beljan,
Benzan, Beran, Berlan Bertolan, Bešan, Beusan, Biban, Bičan,
Bilan, Biljan, Biščan, Bišćan, Bjelan, Blagdan, Blažan, Boban,
Bogdan, Bolfan, Boman, Borgudan, Borzan, Bošan, Botinčan,
Brajan, Brekan, Brešan, Brkan, Brodan, Bronzan, Buban, Bučan,
Budan, Budgan, Budošan, Bujan, Bukivčan, Buljan, Bunjan,
Burian, Butigan, Butizan, Caban, Cipan, Ciprijan, Cujan, Cajlan
Capan, Caratan, Cenkovčan, Cerjan, Cazin, Celesin, Celestin,
Cerin, Cerezin, Cepin, Cvetan, Cvitan, Čabrian, Čabrijan,
Čakširan, Čerjan, Čipan, Čovran, Čučman, Čukman, Ćenan,
Ćućan, Damjan, Dean, Deban, Dijan, Dikan, Diklan, Divljan,
Dogan, Doležan, Dolja, Domija, Domitran, Domjan, Domljan,
Dozan, Drljan, Drokan, Droždan, Dugan, Dujan, Dupan, Druman,
Dzolan, Đodan, Đukan, Đulman, Đurđan, Đurkan, Eldan, Eman,
Erman, Erslan, Ešan, Fabian, Feman, Ferljan, Ferlan, Fijan,
Filipan, Flajpan, Florjan, Fran, Fridan, Frigan, Frlan, Frljan,
Fučkan, Furjan, Furlan, Galian, Galijan, Galjan, Garvan, Gavran,
Gažan, Gecan, Gerčan, Gjivan, Gjurgjan, Gjurkan, Glavan,
Gliban, Gočan, Goćan, Godrijan, Gojan, Gojtan, Goman, Gonan,
59
Goran, Gorečan, Gorjan, Gortan, Gračan, Gradiljan, Grčman,
Grdan, Grdjan, Grđan, Grdijan, Grečan, Gregoran, Greman,
Grgan, Grman, Gruban, Gržan, Gubijan, Gudan, Guldan, Gužvan,
Haban, Habijan, Habjan, Habulan, Haledan, Hajsan, Halužan,
Hampovčan, Hasan, Havrlišan, Hirjan, Hižman, Hojan, Homan,
Horjan, Hozjan, Hraščan, Hrgovan, Hrkman, Hrman, Hrsan,
Hruban, Hrvačan, Hržan, Huzjan, Idzan, Ivan, Ivančan, Ivšan,
Jadan, Jaman, Jan, Javoran, Jeran, Jergan, Jerkan, Jerman,
Jezeran, Jordan, Jovan, Julijan, Juran, Jurčan, Jurgan, Juričan,
Jurišan, Jurman, Juvan, Kacian, Kačan, Kajan, Kalan, Kaliban,
Kaliman, Kalšan, Kancijan, Kapan, Kapelan, Kaplan,
Karabogdan, Karaman, Kariman, Karivan, Karlovčan, Karoglan,
Kasteljan, Kasulan, Kaštan, Kaštelan, Kauran, Kavan, Kavran,
Kezan, Kežman, Kladušan, Klapan, Klasan, Klišan, Klopotan,
Koban, Koran, Korenčan, Koričan, Korljan, Korman, Koštan,
Kotaran, Kotoran, Kotroman, Kožjan, Kožljan, Krajan, Krakan,
Krapljan, Krčan, Krejan, Krekman, Kreštan, Krijan, Kristan,
Krištan, Križman, Križovan, Krkan, Krljan, Krpan, Kruhan,
Kržan, Kucan, Kucijan, Kučan, Kućan, Kukan, Kukuljan, Kultan,
Kuljevan, Kuran, Kurjan, Kurman, Kursan, Kušan, Kvakan,
Labazan, Labinjan, Lačan, Laćan, Ladan, Lasan, Leban, Legan,
Lepan, Leščan, Levan, Likan, Lipovčan, Logušan, Lojan, Lukan,
Macan, Magzan, Majcan, Maksan, Makšijan, Malovan,
Marcapan, Marcijan, Marčan, Margan, Markan, Maskalan,
Matan, Mateljan, Materljan, Matjan, Matotan, Matušan, Mazan,
Mažuran, Melvan, Merdzan, Migan, Mijan, Mikličan, Mikulan,
Mikuljan, Milan, Milovan, Miljan, Miran, Mirjan, Mladovan,
Močan, Močvan, Moćan, Modrijan, Modrušan, Molan, Montan,
Moran, Mostovljan, Movčan, Mrgan, Mučan, Mantijan, Nebojan,
Nedoklan, Negran, Nepužlan, Nežman, Novljan, Oberan, Obilan,
Oblijan, Oderjan, Odeljan, Ognjan, Oklešan, Oklješan, Olman,
Oman, Orban, Orešan, Orgulan, Osičan, Osman, Otržan, Ovšan,
Padan, Padjan, Padovan, Pađan, Pajan, Palian, Palijan, Palman,
Paljan, Panian, Panjan, Paškvan, Pataran, Pavan, Pazdrijan,
Pazman, Pean, Pegan, Pelikan, Peran, Percan, Persan, Pervan,
Perzan, Petan, Petran, Pičman, Pičuljan, Piljuzan, Pirhan, Plantan,
Plahtan, Plehan, Plevan, Polan, Polugan, Poljan, Ponjan, Popržan,
60
Požgan, Požman, Pradegan, Predan, Presečan, Prevedan,
Pribolšan, Prislan, Prišćan, Prodan, Prščan, Prvan, Pucan,
Puljčan, Rabadan, Račan, Radan, Radjan, Radman, Radovan,
Rajan, Rajčan, Rakitničan, Rapan, Rastovčan, Rašan, Raščan,
Raužan, Reljan, Ridjan, Ritan, Roban, Roman, Rosan, Rosean,
Roštan, Rožan, Rožman, Rudman, Rujevčan, Ruman, Rusan,
Rustan, Ruševljan, Sadan, Sebastian, Sebastijan, Sečan, Segnan,
Sekošan, Seksan, Selan, Seljan, Seman, Senjan, Sesvečan,
Sigečan, Sirovan, Sisan, Siščan, Sišćan, Skolan, Skroban,
Skukan, Slobođan, Smiljan, Smoljan, Sobočan, Sobošća, Sočan,
Skolean, Soldan, Soliman, Spevan, Srebočan, Sršan, Stepan,
Stipan, Stivan, Stojan, Strojan, Strukan, Stružan, Stubičan, Suban,
Suhodolčan, Suman, Suran, Surjan, Surman, Svrtan, Svržan,
Šaban, Šabijan, Šafran, Šahman, Šamadan, Šavrljan, Šebian,
Šegan, Šemovčan, Šerman, Šestan, Šilhan, Širjan, Škarjan,
Škiljan, Šklopan, Škovran, Škraban, Škrljan, Škuljan, Škurtan,
Šneman, Šoban, Šokman, Šolman, Šoljan, Špan, Šprljan, Štahan,
Štefan, Štifan, Štrijan, Štokan, Štuban, Štuljan, Šturlan, Šuran,
Švagan, Švarčan, Talan, Talian, Talijan, Telban, Telećan,
Telišman, Teržan, Thian, Tijan, Toljan, Toman, Topličan,
Topolovčan, Trapan, Trbižan, Tremljan, Trukman, Trojan,
Tropan, Troščan, Trošćan, Tršan, Truban, Tuđman, Tuhtan,
Turan, Tržan, Tučan, Tućan, Tudjman, Turčan, Tursan, Tuškan,
Urvan, Vagan, Vakijan, Vardian, Vardijan, Veličan, Veljan,
Viceban, Vićan, Vidan, Vojtan, Vokšan, Vran, Vranjican, Vrban,
Vrcan, Vrkljan, Vudjan, Vuđan, Vukman, Vukovčan, Vuksan,
Zaman, Zdeličan, Zekan, Zelan, Zlaman, Zoran, Zorjan, Zuban,
Zulijan, Zupan, Zuljan, Žabjačan, Žafran, Žan, Žavrljan, Židan,
Žodan, Župan, Žuran, Žvan, Ahčin, Ahlin, Aldin, Amrein,
Andrijin, Aničin, Arambašin, Arčanin, Arkin, Armelin, Arnstein,
Augustin, Auguštin, Averin, Avgustin, Bačurin, Bagatin, Bahlin,
Bajurin, Bakotin, Bakulin, Balantin, Balarin, Balčin, Balentin,
Balestrin, Baletin, Balin, Barin, Barišin, Bartolin, Bartulin,
Baruškin, Batestin, Baudoin, Beclin, Behin, Belin, Berdin,
Beretin, Bertagnin, Biđin, Bilin, Birin, Blasin, Blažanin, Bobin,
Bogatin, Bohin, Boldin, Bolotin, Bonacin, Bosotin, Boškin,
Bračanin, Brahin, Brčin, Brnin, Bronzin, Budin, Buhin, Bukulin,
61
Buljin, Bungin, Burazin, Burin, Buterin, Caparin, Carin, Cervelin,
Cetin, Cetinjanin, Ciberlin, Cingulin, Cipelin, Cizerlin, Coklin,
Crvelin, Cuglin, Cuklin, Cverlin, Cvitičanin, Čapin, Čebin,
Čepin, Čerežin, Čerin, Čičin, Čimin, Čipin, Čizmin, Čizmešikin,
Čuklin, Čulin, Čupahin, Čupin, Čurin, Čušin, Ćapin, Ćurin,
Ćurlin, Debredin, Deglin, Delfin, Demarin, Dergestin, Desin,
Deškin, Deželjin, Dobrašin, Dobrin, Doljanin, Domin, Dorin,
Došlin, Draclin, Dragestin, Dražin, Drgestin, Drnasin, Dujšin,
Dulmin, Dupin, Đačanin, Đurašin, Đurkin, Erzin, Fakin, Fein,
Felain, Feresin, Ferin, Ferlin, Fičurin, Filetin, Filipin, Flerin,
Fosin, Franin, Frkin, Frkelin, Fuštin, Gaišin, Galin, Gamulin,
Garbin, Gašparin, Gašparlin, Gašperlin, Gatolin, Gazin, Gežin,
Gjurašin, Gobin, Godin, Golain, Gotlin, Govorčin, Gracin,
Grgičin, Grgin, Grgurin, Grubišin, Gržin, Gudlin, Gulin, Gustin,
Guštin, Habazin, Habulin, Habuzin, Hadlin, Haklin, Haladin,
Hamin, Harapin, Havrin, Hazulin, Heblin, Hiržin, Horvatin,
Hromin, Hrovatin, Hrvatin, Hublin, Hubzin, Hučin, Hudin,
Hudolin, Huđin, Husain, Husein, Ibatulin, Ilišin, Iričanin, Išin,
Ivančin, Ivičin, Ivin, Ivurin, Jadrešin, Jagodin, Jajčanin, Jakčin,
Jakin, Jaklin, Jakomin, Jakopčin, Jakrlin, Jakubin, Jančin, Janin,
Jelčin, Jelečanin, Jelin, Jeršin, Judin, Jurašin, Juričin, Jurin,
Jurkin, Jurlin, Justin, Kain, Kajin, Kalin, Kamenjarin, Kamerlin,
Kapalin, Kapuralin, Karagin, Karafin, Karešin, Kargačin,
Kašulin, Katušin, Kavain, Kazin, Kažulin, Kecerin, Kekin,
Kelemin, Kelin, Kerečin, Kerhin, Kerin, Kešin, Kičin, Kirigin,
Kirin, Kižlin, Kladarin, Klain, Klarin, Klasin, Kleflin, Klein,
Klešin, Klišanin, Kodrin, Kolarin, Kolbasin, Kolin, Komerlin,
Komin, Koračin, Korčulanin, Korlin, Kosmačin, Kosturin,
Kozarčanin, Kroflin, Krošlin, Krušlin, Kucelin, Kufrin, Kukurin,
Kurtin, Kusin, Kusturin, Kušin, Kušlin, Lapin, Laptjuhin,
Laškarin, Latin, Laušin, Lavrin, Lazarin, Legin, Lepčin, Levantin,
Levin, Lipičanin, Liplin, Lokin, Lopin, Lorencin, Loušin,
Lovrentin, Lovrin, Lubin, Lučin, Lukačin, Lukčin, Lušin,
Mačejin, Mačukatin, Mačvanin, Mahin, Majtin, Malekin, Malin,
Mandin, Manzin, Marčin, Margarin, Markatin, Markulin, Mastin,
Matacin, Matušin, Matešin, Matoničkin, Matošin, Matulin,
Maurin, Mavrin, Mazalin, Mažurin, Merlin, Mešin, Mezin,
62
Mikecin, Miklin, Mikuličin, Mikulin, Miladin, Milutin, Miščin,
Mišćin, Miškulin, Mladin, Mlikotin, Mofardin, Morovičanin,
Morovišanin, Movrin, Mrculin, Mubrin, Mujadin, Murlin,
Mušlin, Muvrin, Nadalin, Navalin, Nigrin, Nikin, Obajdin,
Odrljin, Opalin, Oranin, Ovanin, Ovašanin, Padelin, Pajurin,
Paladin, Panjičanin, Pasin, Paškvalin, Paulin, Pauzin, Pavelin,
Pavin, Pavlin, Pažanin, Pećin, Pederin, Pelin, Pendelin, Peradin,
Perčin, Pereglin, Peremin, Peretin, Perešin, Perišin, Perlin, Peršin,
Petelin, Peterlin, Pičulin, Pirenčin, Pirgin, Piršin, Piršljin,
Plažanin, Pleadin, Puljičanin, Postružin, Prahin, Prgin, Prislin,
Prišlin, Prkačin, Puclin, Puhin, Puklin, Pužin, Rabuzin, Racetin,
Rain, Rakvin, Rasuhin, Rein, Remetin, Reputin, Ribkin, Rogin,
Ronkulin, Rošin, Rozin, Ržaničanin, Sandarin, Segin, Selestrin,
Seražin, Seretin, Severin, Sikulin, Silađin, Simonin, Skelin,
Skorin, Skrbin, Skuzin, Slačanin, Soldin, Sorokin, Spalatin,
Spirin, Stančin, Stanin, Stilin, Stromin, Strojin, Stupin, Sušin,
Suvin, Svetlin, Šain, Šangulin, Šarčanin, Šarin, Šegedin, Šikutin,
Šimetin, Škacin, Škalabrin, Škalin, Škapin, Škevin, Škrablin,
Škreblin, Škrlin, Štainglin, Štreblin, Štropin, Štruclin, Štruglin,
Šublin, Šurin, Šviglin, Tabain, Tadin, Taubkin, Teresin, Terpin,
Tikulin, Tokin, Tomazin, Tomažin, Tomčišin, Tomerlin,
Tomplin, Travljanin, Trublin, Trcin, Trtin, Trutin, Turčin, Turin,
Turkulin, Ugrin, Urain, Ušulin, Valdin, Valentin, Valjin, Varadin,
Večerin, Vegrin, Velain, Venturin, Veselin, Viculin, Vidalin,
Vidolin, Vidušin, Visin, Vižentin, Vižintin, Vjatkin, Vlahutin,
Vogin, Voglain, Vogrin, Vrbljanin, Vrignanin, Vrinjanin, Vugrin,
Vukadin, Vuketin, Vuradin, Zalepugin, Zamberlin, Zdeličanin,
Zerdin, Zorzin, Zrinjanin, Zulin, Žardin, Žerdin, Žgalin,
Žingerlin, Žuškin, Amon, Ankon, Avalon, Balon, Baron,
Belakon, Benzon, Blažon, Bon, Bovcon, Cirkon, Cukon, Čarkon,
Đon, Fanton, Fon, Gabron, Gašparon, Hajon, Janton, Janzon, Jon,
Kajon, Kipson, Kocon, Markom, Moškon, Pagon, Pažon, Pikon,
Poslon, Prijon, Salamon, Saršon, Sergon, Simeon, Simon, Suton,
Svaton, Šegon, Šimon, Škoton, Vadjon, Vađon, Vagjon, Verson,
Žigon, Abinun, Andrun, Babun, Bačun, Bađun, Bahun, Bakašun,
Balun, Bardun, Barun, Bašun, Bencun, Blažun, Bokun, Bračun,
Brenčun, Cahun, Čakarun, Dragun, Galun, Gojun, Gun, Habrun,
63
Jogun, Kacun, Kadun, Kapun, Kasun, Klun, Kopun, Kordun,
Kračun, Makarun, Mandun, Martun, Matkun, Matun, Mehun,
Mihun, Moškun, Okun, Ostrun, Parun, Patrun, Paun, Pavun,
Perđun, Pergjun, Peršun, Pešun, Piacun, Požun, Radun, Salamun,
Simun, Somun, Šalamun, Šimun, Trzun, Tursun, Uzun, Vokoun,
Voščun, Vračun, Žigun, Balen, Bilen, Bielen, Brumen, Buben,
Buden, Caren, Crljen, Červen, Česen, Čupen, Degen, Deren,
Dreven, Durlen, Duren, Eržen, Furdren, Frangen, Frumen,
Gjuren, Gočen, Grden, Hemen, Holen, Hren, Ječmen, Jelen,
Jeren, Juren, Juzvišen, Kadmen, Klemen, Klen, Kocen, Kopren,
Koren, Krhen, Kunšten, Kuren, Kušen, Lačen, Leben, Legen,
Lepen, Ličen, Lojen, Lovašen, Lovren, Majsten, Masten, Meden,
Medven, Meglen, Mladen, Nadjen, Nađen, Nelken, Obuljen,
Ognjen, Omičen, Omrčen, Padjen, Patalen, Pen, Peršen,
Pohvelen, Popržen, Pražen, Preden, Preveden, Prosen, Ruven,
Saradjen, Sarađen, Sečen, Sećen, Senzen, Seršen, Sršen, Studen,
Sviben, Svoren, Šemen, Telen, Traven, Treščen, Tuđen, Ugljen,
Varljen, Vezden, Viđen, Zelen, Prešern, Ačkar, Andlar, Antlogar,
Anžlovar, Bačar, Badar, Bajsar, Bakar, Barilar, Basar, Batar,
Baždar, Bedeničar, Bekar, Belehar, Bičar, Bihar, Bilčar, Bobnar,
Boltar, Bomeštar, Bomoštar, Bomoštar, Bosnar, Bravar, Brdar,
Bregar, Brezničar, Brinar, Brišar, Brizar, Brodar, Brusar,
Bubnjar, Bučar, Budar, Bugar, Brucar, Buzar, Capar, Car, Cavar,
Cedar, Cerar, Cestar, Cevar, Ciglar, Cihlar, Cingesar, Colnar,
Conjar, Cukar, Cupar, Cvar, Cvelbar, Cvitar, Čanžar, Čaplar,
Časar, Čavar, Čebuhar, Čebular, Čepar, Čeredar, Čergar,
Češnovar, Čičkar, Čizmar, Čižmar, Čmelar, Čotar, Čufar, Čular,
Čupar, Ćavar, Defar, Dejdar, Delimar, Demetar, Demšar, Deskar,
Deveničar, Dežmar, Dolinar, Doltar, Dovečar, Doždar, Dragar,
Drašlar, Drčar, Drešar, Dretar, Drevenkar, Drobar, Drvar, Dugar,
Dular, Đopar, Đuđar, Felošar, Feletar, Fincar, Filar, Finžgar,
Flajhar, Flašar, Flegar, Flisar, Flojhar, Foglar, Frbežar, Fučkar,
Fućkar,Fućkar, Fuštar, Gačar, Gačpar, Galar, Galjar, Ganter,
Gašpar, Gibičar, Gjopar, Glavičar, Glažar, Glivar, Glogar,
Godlar, Golubar, Gombar, Goričar, Gosar, Govekar, Grabar,
Grabnar, Gradišar, Grahovar, Grčar, Grčmar, Gričar, Grigar,
Grobar, Grohar, Hađar, Halar, Hamar, Hebae, Hemar, Hižar,
64
Hlebar, Hočevar, Hrabar, Hrastar, Hrenar, Hrgar, Hribar,
Hruševar, Hruškar, Hrušovar, Hukar, Humar, Jagar, Jagodar,
Jamnikar, Jančar, Janičar, Jelinkar, Jevšovar, Juhar, Jurhar,
Kablar, Kalamar, Kalmar, Kamenar, Kandučar, Kantožar, Kaplar,
Kašnar, Kašnjar, Kašpar, Katunar, Keblar, Kelhar, Kerčmar,
Kesar, Kisovar, Klabučar, Klakočar, Klanfar, Klanjčar, Klaužar,
Klekar, Klemar, Klenikar, Klenovar, Klevišar, Klinar, Klobučar,
Klofutar, Klokočar, Ključar, Kobilar, Koblar, Kohar, Kokošar,
Kolar, Kolesar, Kolmar, Kolničar,Kolovratar, Koljesar, Komar,
Komesar, Komočar, Kompar, Komušar, Konjar, Kopitar, Kopjar,
Kopljar, Kobar, Koritar, Korpar, Kosar, Kostanjčar, Košar, Kotar,
Kotlar, Kotljar, Kovar, Kozar, Kozmar, Kozlevčar, Kožar,
Krajcar, Krakar, Kramar, Kranjčar, Kravar, Kregar, Krežmar,
Krokar, Kromar, Kropar, Krežnan, Kučinar, Kuhar, Kulčar,
Kumar, Kumpar, Kursar, Kuruzar, Kušar, Kutnar, Kužnar, Labar,
Labotar, Lebuhar, Laksar, Lautar, Lesar, Lesičar, Leskovar,
Lesničar, Levar, Licitar, Lihtar, Likar, Lipar, Lipohar, Lisičar,
Logar, Logožar, Lokar, Loknar, Lokotar, Lopatar, Lopotar, Lotar,
Lozar, Ložar, Lučar, Lupar, Luzar, Lužar, Ljesar, Ljevar, Mačar,
Madar, Mađar, Makar, Malinar, Malnar, Maltar, Manestar,
Mauhar, Mausar, Mavar, Mazgar, Mažar, Mečar, Mećar, Medvar,
Megušar, Milichar, Mervar, Mesar, Mesnar, Meznar, Mežnar,
Mihovar, Milovar, Miložar, Mišar, Mladar, Mlakar, Mlinar,
Mohar, Molinar, Mondecar, Mondekar, Mornar, Možar, Muhar,
Mundjar, Munđar, Munzar, Mustar, Mutvar, Mužar, Najžar,
Nazar, Navar, Nožar, Ogar, Opančar, Orešar, Orošar, Ovčar,
Pajtlar, Paklar, Pantar, Paprskar, Patekar, Pečar, Pečnikar, Pećar,
Pećnikar, Pehar, Pejar, Pekar, Peklar, Penzar, Pegrar, Pernar,
Peskar, Petar, Petovar, Petruhar, Pilar, Pintar, Plahutar, Plankar,
Plaščar, Plantosar, Plašćar, Platnar, Plenar, Plesničar, Podlogar,
Premar, Podnar, Pohar, Pogočar, Ponikvar, Potnar, Potnokar,
Požar, Prašnikar, Prelogar, Preskar, Prevendar, Profutnar, Ptičar,
Pučar, Pudgar, Pugar, Puhar, Puljar, Puntar, Puntijar, Purgar,
Puškar, Putar, Pužar, Rabar, Rakar, Ratar, Raubar, Rauhekar,
Raukar, Rautar, Ravbar, Ravnikar, Razingar, Revgar, Rekar,
Remenar, Remeškar, Renar, Renčar, Repar, Rešetar, Režar,
Ribar, Richtar, Ričar, Rihtar, Rižnar, Rogar, Ropar, Rostohar,
65
Rostuhar, Roškar, Rotar, Rudar, Rutar, Sabljar, Sakar, Salar,
Sapunar, Sedar, Selihar, Senčar, Senćar, Serdar, Sesar, Sidar,
Sitar, Skledar, Skodlar, Slapar, Slapničar, Slivar, Slogar, Slokar,
Smogar, Smolnikar, Smrekar, Sodar, Solar, Soltar, Soštar, Sovar,
Srdar, Stamičar, Staničar, Stapar, Steklar, Stergar, Stezinar,
Stolar, Stopar, Strajnar, Strelar, Strgar, Strukar, Strupar, Stubičar,
Stubljar, Sudar, Sumar, Suttlar, Šafar, Šajfar, Šantar, Šarar,
Šarotar, Šatvar, Šavar, Ščančar, Ščavničar, Šćavničar, Šćetar,
Šćitar, Šeničar, Šercar, Šicar, Šiftar, Šignjar, Škitar, Šilar,
Šilipetar, Šindelar, Šiptar, Škaber, Škafar, Šklebar, Škledar,
Škodlar, Škrinjar, Škudar, Šlibar, Šlopar, Šlogar, Šnajdar, Šohar,
Šolar, Šopar, Šolstar, Šoštar, Špehar, Špilar, Špiljar, Šplehar,
Špoljar, Šponar, Šprajcar, Šribar, Štagljar, Štajcar, Štajduhar,
Štalekar, Štancar, Štampar, Štekar, Štibohar, Štibuhar, Štomar,
Štrosar, Štupar, Šubar, Šugar, Šuvar, Šustar, Šuštar, Šuvar,
Švegar, Taičar, Tavčar, Teležar, Tesar, Tešar, Tišlar, Tišljar,
Torbar, Totar, Tučkar, Tuksar, Turnar, Tušar, Ukmar, Ulčar,
Ungar, Urankar, Uštar, Vagnar, Vahtar, Vajvar, Vandekar,
Vapnar, Vazdar, Vegar, Vehar, Vengar, Verhar, Vestemar, Vičar,
Vidmar, Vilhar, Vintar, Višnar, Vladar, Vodeničar, Vodičar,
Voglar, Volar, Vranar, Vrečar, Vretenar, Vehar, Vrtar, Vuglar,
Vuzdar, Zalar, Zalokar, Zalukar, Zdelar, Zdilar, Zemljar, Zibar,
Zidar, Zlatar, Zvonar, Žabkar, Žagar, Žalar, Žapkar, Žauhar,
Žažar, Žegar, Žekar, Žganjar, Žičkar, Žlendar, Žlibar, Žličar,
Žmar, Žmahar, Žnidar, Žohar, Žlogar, Žrvnar, Žurar, Žumar,
Žuntar, Bagadur, Bagur, Bandur, Behur, Blažur, Bokur, Cegur,
Čimbur, Deur, Fatur, Fićur, Fijur, Fišćur, Gregur, Grgur, Hađur,
Kavur, Kecur, Kišur, Kostur, Lepur, Leskur, Lataur, Majur,
Mansour, Mazur, Medur, Muzur, Pagadur, Pajur, Pandur, Pažur,
Pečur, Piškur, Pojur, Pravidur, Sigur, Skezur, Škapur, Šnur, Špur,
Šur, Teur, Thur, Tur, Ujdur, Uzur, Vanjur, Vučur, Žgur, Bambir,
Barbir, Bešvir, Borbir, Bošnir, Čičmir, Čigir, Dudmir, Đumbir,
Elamir, Fehir, Ferenžir, Finzir, Fizir, Fulir, Gelendir, Gerenčir,
Gjumbir, Granatir, Hlapir, Hanzir, Ivančir, Ivir, Jakir, Kancir,
Kanjir, Klancir, Klančir, Konir, Kosin, Kosir, Košir, Kremzir,
Kurir, Kužir, Lepir, Linčir, Ljubimir, Mahir, Makir, Mandir,
Mesir, Minčir, Nišir, Mucafir, Nakir, Oštir, Ožir, Palir, Peškir,
66
Pihir, Pižir, Prahir, Prišir, Radimir, Skočir, Smojvir, Stankir,
Stožir, Stražimir, Šatvir, Šigir, Švigir, Tolomir, Tomašir, Tumir,
Varvir, Velebir, Velemir, Vizir, Vušir, Bator, Bočkor, Bokor,
Bor, Budor, Bukor, Burazor, Cabor, Cavor, Cukor, Čipor, Čokor,
Čombor, Čopor, Doždor, Glavor, Grahor, Gregoe, Habitor,
Haistor, Hobor, Kantor, Klingor, Kosor, Krištafor, Kukor, Labor,
Lobor, Mađor, Makor, Mazor, Mohor, Mramor, Nazor, Pahor,
Pajor, Pavor, Pistor, Piskor, Piškor, Pobor, Premor, Raspor,
Rehor, Samobor, Sapor, Senjor, Sidor, Stakor, Suhor, Sumor,
Sumpor, Šavor, Šekutor, Šinator, Škugor, Šlipogor, Šmigator,
Štakor, Švogor, Tabor, Tentor, Tor, Tudor, Tuksor, Zelebor,
Znaor, Židor, Bilaver, Dzever, Kaluđer, Kulijer, Lovjer, Voloder,
Vučer, Zver, Zvijer, Živoder, Arko, Aško, Babajko, Bačko,
Badoko, Balaško, Banko, Bedenko, Belko, Benko, Berko,
Bespaljko, Bičenko, Biliško, Birko, Biško, Blaško, Blažičko,
Bobetko, Boko, Borko, Botko, Bračko, Brajko, Brako, Brcko,
Brenko, Bricko, Bubanko, Budanko, Burjačenko, Buško, Butko,
Buzaljko, Celenko, Cenko, Cerenko, Ciko, Ciljenko, Crlenko,
Crljenko, Crnko, Cvečko, Cvetko, Cvilko, Cvitko, Cvjetko,
Čačko, Čajko, Čefko, Čehko, Čerepinko, Čerinko, Čerenko,
Česko, Čičko, Čirko, Čoko, Čorko, Črnko, Čunko, Ćipko, Ćurko,
Danko, Dečeko, Doko, Draženko, Duljko, Duoko, Dzanko,
Dzeko, Điko, Ferko, Fićko, Fičko, Fijačko, Filko, Finko, Forko,
Frčko, Fučko, Glavačko, Golenko, Govorko, Grečko, Hodko,
Hotko, Hrčko, Hripko, Hromadko, Hromatko, Huško, Ivanko,
Ivanjko, Ivko, Jadreško, Jadriško, Jambriško, Janko, Jasenko,
Jedličko, Jenko, Jerko, Junačko, Jureško, Juričko, Juriško,
Kamenko, Kapko, Karamarko, Kecko, Keko, Keško, Kiričenko,
Klepko, Kličko, Klimenko, Kolačko, Kolenko, Konenko,
Kononenko,Kovačko, Kozačenko, Kozelko, Kratko, Krhalenko,
Kučko, Kuljko, Kunjko, Kurko, Kužatko, Lako, Lanko, Lasničko,
Ledenko, Ledinko, Leko, Lepko, Leško, Liko, Lisenko, Lotko,
Lonko, Lovreško, Lunko, Ljubenko, Malacko, Mmarčenko,
Marčinko, Marđetko, Marko, Martinko, Matečko, Matejko,
Matko, Matuško, Mauko, Meško, Metelko, Miko, Miljko,
Mohorko, Mucko, Munjko, Murko, Novačko, Novko, Očko,
Oniško, Osko, Pačko, Paleško, Palko, Pančiško, Parhomenko,
67
Paščenko, Patačko, Paulenko, Pavelko, Pavliško, Pecko, pečenko,
Pečirko, Pečko, Peko, Peklo, Penko, Pepelko, Perko, Peruško,
Petričko, Pilko, Plečko, Plećko, Pleško, Plevcko, Pokrivko,
Popko, Potroško, Pranjko, Pucko, Pučko, Puljko, Radčenko,
Ranko, Renko, Ričko, Rojko, Roško, Runko, Sajenko, Sajko,
Sejtko, Skalko, Slako, Slejko, Sliško, Smetiško, Smetko, Smolko,
Sorko, Stainko, Stajinko, Stanko, Stanjko, Stasenko, Stipanko,
Strbačko, Sunko, Suvaljko, Šafranko, Šanko, Šarko, Šaško,
Šešerko, Šeško, Šimunko, Šinko, Šiško, Škalko, Škoko, Šoštarko,
Špičko, Štefanko, Šteko, Šunko, Švantko, Šverko, Tabako,
Tedeško, Tenko, Teško, Tocko, Tomaško, Topolko, Trojko,
Turko, Valaško, Vašatko, Vlaško, Veljko, Venko, Verčko,
Veselko, Vitko, Vorko, Vovko, Vranko, Vrečko, Vrenko,
Vrsajko, Vrsaljko,Vučko, Vuko, Vuljanko, Zainko, Zajko,
Zanjko, Zdravko, Zeko, Zelenko, Zelko, Zeljko, Zenko, Zorko,
Zvrko, Žanko, Žarko, Ženko, Žeško, Žinko, Žitko, Živko, Žučko,
Žućko, Bacalo, Bačilo, Bailo, Bajalo, Bajilo, Bazilo, Basalo,
Batarelo, Batarilo, Bordukalo, Bralo, Brekalo, Brstilo, Bušurelo,
Cebalo, Corubolo, Čačilo, Čakalo, Čalo, Čepulo, Čorkalo, Čulo,
Čuvalo, Ćubrilo, Danilo, Dibalo, Diebalo, Dorbolo, Duilo,
Đipalo, Đuilo, Foškulo, Fučkalo, Gelo, Greblo, Hrdalo, Karlo,
Kartelo, Kasalo, Krkalo, Krolo, Kuculo, Matekalo, Menalo,
Moskatelo, Manđarelo, Moškatelo, Nadilo, Nalo, Nobilo, Nodilo,
Nogalo, Oblizalo, Pištalo, Prskalo, Prešelo, Prežigalo, Propadalo,
Praskalo, Prtilo, Radalo, Sambrailo, Sirbubalo, Skvičalo,
Smadilo, Splivalo, Stupalo, Supilo, Sušilo, Šćibajlo, Šipalo,
Škrabalo, Štokalo, Šuškalo, Šutalo, Tripalo, Trukolo, Turukalo,
Urukalo, Valjalo, Vrukalo, Vučemilo, Zamolo, Zimolo, Zlošilo,
Žolo, Banjaro, Ćuro, Dabro, Dzebro, Fabro, Foro, Gagro, Hero,
Jadro, Kautero, Kuštro, Cindro, Lovro, Malaro, Maćenero, Moro,
Negro, Njavro, Omero, Paro, Salvaro, Santro, Srebro, Šapiro,
Šapro, Škaro, Škegro, Špero, Tafro, Ungaro, Zadro, Zoro, Žuro,
Cerineo, Cetineo, Gelineo, Fabrio, Fortilio, Fio, Kolacio,
Petronio, Regio, Cico, Laco, Peco, Švaco, Vuco, Armado, Bujdo,
Gado, Gedo, Gisondo, Gredo, Medo, Rado, Rubido, Soldo, Vedo,
Žido, Čendo, Dado, Čabo, Dabo, Gobo, Lebo, Šerbo, Škrabo,
Škrobo, Zabo, Žabo, Bajo, Brajo, Čajo, Čujo, Ditjo, Kljajo,
68
Polonijo, Regjo, Škojo, Vlajo, Čapo, Čepo, Dzapo, Đapo, Klepo,
Papo, Rapo, Topo, Burigo, Čargo, Durigo, Flego, Frigo, Grego,
Gugo, Jugo, Knego, Mingo, Rigo, Strigo, Šajgo, Šego, Štrigo,
Tajgo, Vego, Bruvo, Červo, Jazvo, Kevo, Brezo, Čezo, Davanzo,
Kurzo, Lozo, Omerzo, Pezo, Rezo, Belso, Čoso, Galaso, Likso,
Noso, Omerso, Proso, Roso, Ruso, Sekso, Beljo, Čveljo, Kabiljo,
Sabljo, Smoljo, Škeljo, Štrukljo, Franjo, Armano, Balzareno,
Bano, Gabino, Kapuano, Kolano, Koleno, Molino, Peno,
Romano, Sukno, Tomino, Zrno, Gaćo, Pećo, Bajto, Barto, Ganjto,
Geto, Hrsto, Peto, Sijarto, Šesto, Širato, Šuto, Toto, Turato,
Vigato, Žesto, Gergamo, Lemo, Šarmo, Gjafo, Sefo, Graho,
Vlaho, Boršo, Grašo, Jašo, Krešo, Pešo, Pliško, Rašo, Šašo, Šešo,
Šošo, Konsuo, Bačo, Bučo, Kovčo, Pučo, Leo, Politeo, Zavoreo,
Mladineo, Ališevski, Arnaudovski, Aslanovski, Babinski,
Baranovski, Beranovski, Bešenski, Bjelinski, Bohutinski,
Božanski, Brežanski, Briski, Bučinski, Budimski, Budinski,
Bukovinski, Bukovski, Burdeljski, Butrovski, Bzovski, Cebrinski,
Cerinski, Cerovski, Cetinski, Cigrovski, Cikalovski, Cirinski,
Cvenarski, Čajkovski, Čenčikovski, Čerljavski, Čezmadziski,
Diakovski, Dolanski, Dolanjski, Dolski, Doljanski, Drapčinski,
Dravinski, Drenski, Drndarski, Dvorski, Đurinski, Frančeski,
Gorski, Grabenski, Graberski, Gradinski, Graholski, Grdanski,
Hainski, Harinski, Harnovski, Hodovski, Hojski, Holodovski,
Hrastinski, Hriberski, Hudovski, Humski, Hunski, Hutinski,
Januškovski, Jašinski, jazbinski, Jelenski, Jesenski, Jušinski,
Kalinski, Kamenski, Kaminski, Kardovski, Kolinski, Kometinski,
Komorski, Kosiljski, Kosovski, Kostanjski, Košanski, Kotarski,
Kovaljevski, Kozačinski, Kraljevski, Kirčanski, Krivski,
Križanovski, Krnjajski, Krupski, Kuharski, Kuljanski,
Kuzminski, Lahovski, Laškovski, Lazanski, Levandovski, Lipski,
Lisinski, Lojevski, Lubienski, Lugomerski, Lupinski, Maceljski,
Majerski, Malagurski, Malogorski, Maltarski, Maršavelski,
Matuski, Matjanovski, Milagurski, Mohenski, Mučenski,
Mušedski, Nebeski, Oberski, Okunski, Ožminski, Psačirski,
Paradovski, Pelivanski, Pepelugorski, Pilski, Pisanski, Podgajski,
Podgorski, Podhorski, Podhurski, Podolski, Podravski, Podubski,
Podvinski, Pohovski, Pokuševski, Polanski, Polikovski, Poljski,
69
Poredski, Postonjski, Preseđanski, Prikarski, Prošenski,
Provodovski, Puchlovski, Puhlovski, Puhovski, Puškarski,
Rabotski, Rajski, Ravenski, Reberski,Rihnovski, Rohatinski,
Rukovanjski, Ruškovski, Ružinski, Sabolevski, Semenski,
Sinkovski, Sjerobabski, Skorupski, Slatinski, Slunski, Slunjski,
Sošanjski, Staroševski, Stiperski, Stipevski, Stošinski, Stracenski,
Strmski, Šajanski, Šimanski, Škranjski, Šoaranjski, Špigelski,
Šujanski, Šviderski, Tarnovski, Tedeski, Tešinski, Tomaševski,
Trnski, Tršinski, Turjanski, Tušinski, Vadaski, Vandrovski,
Veltruski, Vicenski, Videnski, Vinski, Viljarski, Visinski,
Višnjovski, Vitovski, Vitunjski, Vlahovski, Voberski, Vodenski,
Vohalski, Vrhovski, Vukovinski, Zaborski, Zagajski, Zagoranski,
Zagrajski, Zavorski, Zbiljski, Zojarski, Zelinski, Zilinski,
Zinzovski, Zrinski, Zrinjski, Zvirovski, Žeinski, Želehovski,
Želimorski, Želinski, Žiborski, Živanski, Aranicki, Bohunicki,
Borecki, Debicki, Dobrovocki, Dohocki, Dubovicki,Fošicki,
Franicki, Fristacki, Gajicki, Glovacki, Jamnicki, Jedovnicki,
Jelecki, Kašicki, Konjicki, Kopecki, Koricki, Košocki, Lavicki,
lednicki, Lipecki, Lomnicki, Medecki, Melčicki, Mogilnicki,
Netolicki, Novicki, Pernicki, Pesocki, Petrovicki, Prešecki,
Radecki, Rojecki, Sadecki, Skalicki, Smolenicki, Sonicki,
Stermecki, Strmecki, Sudicki, Sveticki, Šimecki, Štricki,
Tikvicki, Vadocki, Velicki, Višaticki, Višnecki, Vranicki,
Zavacki, Aznoški, Biruški, Blaguški, Breški, Briški, Drenški,
Frančeški, Glogoški, Juraški, Kaniški, Luški, Meaški, Mejaški,
Obreški, Oreški, Ostroški, Pavlišaški, Piški, Podhraški, Podreški,
Pološki, Sokreški, Staroveški, Sukreški, Trniški, Turneški,
Turniški, Vinovrški, Zaluški, Zanoški, Završki, Badnjički,
Berečki, Binički, Bistrički, Bobovečki, Borovečki, Botički,
Brestovečki, Breznički, Brezovečki, Bunjački, Cerovečki,
Cibenički, Ciglečki, Ciglenički, Cmrečki, Crnečki, Crnički,
Cukovečki, Debeljački, Dolački, Dolički, Drenovački, Dugački,
Gmajnički, Goljački, Gorički, Grabovečki, Gradečki,
Hanževački, Hrupački, Jalšovečki, Jankovečki, Jelečki, Jelenečki,
Jelovečki, Jurički, Kamenečki, Kladnički, Kletečki, Klokočki,
Komerički, Konečki, Kostanjevački, Kučkovečki, Kuzmički,
Latečki, Lazički, Lovnički, Lovrečki, Lučki, Lukavečki,
70
Menjački, Milečki, Milički, Mrzlečki, Novački, Oborovečki,
Okički, Opalički, Osenički, Osrečki, Osredečki, Ostrički, Perički,
Petrovački, Pertovečki, Pirički, Podbreznički, Podsečki, Poklečki,
Polarečki, Potočki, Prasnički, Prašnički, Prašnjički, Presečki,
Prosinečki, Prugovečki, Rački, Radovečki, Repovečki, Riđički,
Rudnički, Sečki, Smrečki, solenički, Sprečki, Starijački,
Strepački, Strmečki, Srmički, Šajnički, Škalički, Škrnički,
Težački, Trstenjački, Velički, Vistrički, Vrankovečki, Vrbički,
Zlački, Zločki, Žigovečki, Rivoseki, Ačaj, Aleraj, Alkalaj, Baj,
Bakaj, Bakšaj, Balaj, Bečaj, Belaj, Bešlaj, Bezlaj, Bicaj, Blagaj,
Bočkaj, Bonjaj, Brzaj, Budaj, Camaj, Ceraj, Culifaj, Cuvaj,
Čabaj, Čataj, Češnaj, Delaj, Derifaj, Djinaj, Dobaj, Dombaj,
Donaj, Dunaj, Duraj, Đetvaj, Đolaj, Filipaj, Fožgaj, Fraj, Gabaj,
Gaj, Garaj, Gecaj, Gevaj, Gjetvaj, Gjulaj, Gjuraj, Grozaj, Jedvaj,
Jeraj, Junčaj, Juraj, Kabaj, Kalaj, Kaločaj, Kanižaj, Karšaj, Kašaj,
Kavaj, Kolaj, Koraj, Korotaj, Kožaj, Križaj, Kručaj, Kuljaj,
Kunaj, Labaj, Laškaj, Lekaj, Lendvaj, Lešdedaj, Levaj, Ljubaj,
Maj, Makaj, Markaj, Matulaj, Meglaj, Micudaj, Mičudaj, Mikšaj,
Mikulaj, Milaj, Mocnaj, Močaj, Moraj, Mrzaj, Muraj, Nikolaj,
Nokaj, Njilicaj, Ošlaj, Paj, Parlaj, Pataj, Pečkaj, Perhaj, Peštaj,
Petaj, Peterfaj, Pigaj, Plasaj, Počekaj, Podržaj, Požgaj, Prenkaj,
Pustaj, Rafaj, Rančigaj, Raškaj, Rataj, Rečaj, Romaj, Rozgaj,
Rožaj, Salaj, Santaj, Silaj, Sirmaj, Smodaj, Sokolaj, Spačaj, Šalaj,
Šalgaj, Šelebaj, Šlaj, Šraj, Šuflaj, Šuklaj, Tarcaj, Terhaj, Terihaj,
Tisaj, Tizaj, Tolnaj, Tonaj, Tošaj, Tuškaj, Ušaj, Vagataj, Valkaj,
Vardaj, Varlaj, Večaj, Večenaj, Velaj, Vešligaj, Vezaj, Volaj,
Vučaj, Začkaj, Zdenčaj, Zobaj, Žitvaj, Žolnaj, Žugaj, Žuraj,
Brodej, Cej, Culej, Čadej, Čibej, Dušej, Erdej, Filej, Guzmej,
Guzej, Harej, Hečej, Hubej, Ilej, Jadrej, Jernej, Kogej, Kordej,
Kričej, Kunej, Lepej, Lipej, Lozej, Lubej, Ljubej, Maftej, Matej,
Mazej, Metej, Milej, Mordej, Mulej, Palej, Petej, Podvalej,
Povalej, Pudmej, Radej, Ratej, Sadej, Sedej, Skačej, Smolej,
Škrijej, Šutej, Tadej, Taradej, Tej, Vutmej, Zlodej, Žužej, Beligoj,
Cigoj, Černigoj, Črnigoj, Donoskoj, Dravoj, Havoj, Hervoj,
Hrvoj, Lozovoj, Milekoj, Ploj, Poboj, Poj, Radivoj, Stroj, Suligoj,
Šuligoj, Bilij, Budij, Čehovij, Kindij, Lapidarij, Plaksij, Sudj,
Bagat, Bahat, Barat, Berat, Bernat, Bosat, Boljat, Brnat, Bulat,
71
Buljat, Čokljat, Čuljat, Donat, Dukat, Dunat, Đulvat, Falat, Grgat,
Hrovat, Hrvat, Jerat, Jugat, Karafiat, Kolovrat, Končurat, Korlat,
Kosmat, Kužat, Legat, Levanat, Mačafat, Mačefat, Mačukat,
Marmat, Mijat, Milat, Muljat, Murat, Narat, Nerat, Pačalat,
Pačelat, Parat, Perhat, Pernat, Pifat, Pilat, Pirnat, Plazibat,
Poropat, Prekrat, Privrat, Regvat, Soldat, Solgat, Šalgat, Šepat,
Šimat, Šlat, Špalat, Šubat, Triplat, Varat, Vrbat, Žibrat, Žorat,
Barčot, Baškot, Brbot, Cipot, Copot, Debot, Despot, Fot, Galiot,
Hompot, Krbot, Krmpot, Krobot, Krot, Lamot, Manot, Medeot,
Pajvot, Perhot, Pertot, Prot, Rambrot, Ramrot, Semerot, Škrobot,
Šot, Troskot, Žabot, Behet, Berket, Brovet, Delcet, Dragozet,
Faget, Fiket, Grget, Greget, Hedzet, Heđet, Hehet, Helbet,
Hunjet, Kanajet, Kaspret, Kocet, Kočet, Korleat, Kornet, Lopret,
Lupret, Mahmet, Majkopet, Market, Mošet, Novokmet, Oset,
Panjkret, Prgomet, Ropret, Safret, Sekopet, Šeget, Šepet,
Šeremet, Šešet, Šket, Škrget, Timet, Vocet, Žabret, Zimet, Žibret,
Balent, Bažant, Bregant, Bolant, Bolont, Brgant, Brlent, Čelant,
Fant, Fremont, Juhant, Klement, Kliment, Kontent, Kurent,
Pizent, Pižent, Rant, Šerement, Švint, Tofant, Valent, Vijant,
Vincent, Žalont, Bogut, Braut, Caput, Cigut, Daut, Desput,
Ernaut, Falout, Gabout, Habut, Harmut, Hernaut, Hrbut, Jeđut,
Kleut, Kohout, Kohut, Korkut, Lamut, Lemut, Macut, Malout,
Matur, Mazut, Merhaut, Mogut, Nanut, Pašut, Plut, Prkut,
Škorput, Škrut, Špagnut, Šrut, Šut, Tamarut, Volmut, Vut, Zorzut,
August, First, Furst, Hrast, Hrust, Jagust, Jost, Last, Napast,
Obrst, Papist, Papst, Pust, Svast, Šekrst, Šibist, Švast, Venegust,
Vist, Apelt, Koralt, Marolt, Ožvalt, Pacelt, Pelt, Perželt, Rafolt,
Renelt, Užbolt, Bajt, Frajt, Hojt, Pocajt, Splajt, Šplajt, Vojt,
Dermit, Foit, Frait, Popit, Prekrit, Skozrit, Valdevit, Velebit,
Foršt, Jagušt, Jošt, Kunšt, Kušt, Ništ, Pašt, Markt, Marovt, Mirt,
Mort, Oškrt, Papert, Šuart, Orct, Pišmaht, Sept, Abram, Adam,
Dam, Dujam, Flam, Gulam, Jaram, Kram, Lam, Adum, Braum,
Bulum, Đeldum, Đugum, Gjeldum, Grum, Hum, Išgum, Jurum,
Kardum, Kazum, Kerum, Razum, Adzem, Bem, Em, Golem,
Kizem, Kosem, Pem, Ražem, Sem, Šprem, Urem, Vuzem, Uzum,
Zirdum, Badzim, Braim, Dim, Harazim, Muslim, Pehaim, rotim,
sim, Tabaim, Salom, Som, Rom, Kajm, Anduš, Antoš, Abraš,
72
Arnuš, Babuš, Bakiš, Bakoš, Baldaš, Bališ, Baloš, Baš, Bendeviš,
Bendiš, Beniš, Berkeš, Bernaš, Beroš, Biloš, Biluš, Biruš, Bjeliš,
Bobuš, Bodiš, Bohuš, Borbaš, Bortaš, Braš, Bratoš, Bratuš,
Bregeš, Brlabaš, Brlobaš, Brlobuš, Bubaš, Budeš, Buklijaš, Bulaš,
Bureš, Buruš, Caktaš, Cepuš, Cikoš, Cimaš, Cinkuš, Cipriš,
Curiš, Cvitaš, Čajiš, Čakš, Čaktaš, Čatoš, Čauš, Černoš, Češljaš,
Čikeš, Čilaš, Čiš, Čonkaš, Čontoš, Čuhaš, Čuješ, Čukljaš,
Čuturaš, Ćoraš, Damiš, Darabuš, Debuš, Delaš, Deriš, Derviš,
Dieneš, Dijanuš, Diviš, Doboš, Dodoš, Dokoš, Dolgoš, Dološ,
Domaš, Drmeš, Drviš, Duš, Durmiš, Đelmiš, Đeneš, Đerkeš,
Đigaš, Đunđaš, Embreuš, Embruš, Eseš, Faboš, Fakleš, Falaš,
Fegeš, Feruš, Feuš, Fileš, Foruglaš, Friš, Fucijaš, Fučijaš, Fugaš,
Fumiš, Fureš, Gabriš, Galijaš, Gamoš, Garboš, Gereš, Gjuraš,
Gjuriš, Glavaš, Goleš, Gradiš, Greguš, Groš, Gubaš, Guliš,
Habeduš, Habuš, Hadaš, Hajaš, Hajdaš, Haleš, Haniš, Harbaš,
Hariš, Hasnaš, Hmelaš, Horvatuš, Hrnjkaš, Hruš, Ilijaš, Iljaš,
Imriš, Iroš, Ivanuš, Ivanjoš, Jagaš, Jakoliš, Jakopaš, Jakuš,
Jandraš, Jandriš, Janeš, Januš, Janjiš, Jareš, Jegeš, Jelaš, Jermaniš,
Jirouš, Jiruš, Juraš, Juroš, Kajfeš, Kalapoš, Kalaš, Kampuš,
kandiaš, Kandijaš, Kapeš, Kapš, Kareš, Karniš, Kartuš, Keleš,
Keliš, Keriš, Kereš, Kerhaš, Kerouš, Kirbiš, Kiternaš, kletuš,
Kobaš, Kokoš, Kolbaš, Kološ, Komuš, Kopilaš, Kordeloš,
Kordiš, Kormoš, Korontoš, Kotaraš, Kotoraš, Krapeš, Kraš, Kreš,
Krtenaš, Kubiš, Kučiš, Kuiš, Kulaš, Kuleš, Kuliš, Kuljiš, Kureš,
Kuš, Labaš, Laboš, Ladiš, Lakoš, Lakuš, Lankuš, Lapaš, Laptoš,
Lauš, Leboš, Lelaš, Lepeš, Leš, Levkuš, Ludaš, Lukeš, Magaraš,
Magaš, Mageš, Mikalouš, Mališ, Margaš, Markeš, Markiš,
Markoš, Markuš, Maroš, Martinuš, Martinjaš, Mataš, Matejaš,
Mateš, Mateuš, Matijaš, Matoš, Matuš, Medoš, Meheš, Mejaš,
Meleš, Mendaš, Mendeš, Mergeduš, Merkaš, Meteš, Metlaš,
Mijoš, Mikuš,Miroš, Miš, Miš, Mlekuš, Moguš, Mojaš, Mokoš,
Mokriš, Morduš, Mrduljaš, Murelaš, Murgaš, Nališ, Njerš,
Njikoš, Obhođaš, Oremuš, Ormuš, Ostreš, Oštarijaš, Oštarjaš,
Palacoš, Palaš, Paleš, Palijaš, Papeš, Paradiš, Pavleš, Pavliš,
Pecigoš, Periš, Peroš, Peruš, Peš, Pertiš, Petraš, Pilaš, Pilatuš,
Piliš, Plemenitaš, Pleš, Pleteš, Pleteš, Poleš, Ponoš, Poredoš,
Prakiš, Premiš, Pripeljaš, Pristaš, Prokeš, Radaš, Radouš, Radoš,
73
Rakijaš, Rakoš, Rališ, Ramovš, Regetaš, Remuš, Reš, Ricijaš,
Rmuš, Rodeš, Rokoš, Romeš, Ropuš, Rostaš, Roviš, Rožiš,
Rubeš, Rudaš, Runjaš, Sitaš, Sivoš, Skerbiš, Smodiš, Sporiš, Sreš,
Strakoš, Sudaš, Svatoš, Šaš, Šipuš, Škudaš, Taloš, Tambolaš,
Tambulaš, Taraš, Targuš, Taritaš, Tauš, Tepeš, Tepuš, Tetuš,
Tibljaš, Tomaš, Tomeš, Toraš, Toš, Trampuš, Travaš, Trkeš,
Tutiš, Valeš, Vancaš, Vaniš, Verdiš, Vereš, Vergaš, Veroš,
Verteš, Vicijanuš, Vidaš, Vidiš, Vidoš, Vindiš, Vinduš, Vitauš,
Vogleš, Vondruš, Vreš, Zmiš, Zoldoš, Zoldoš, Žertuš, Žiroš,
Abrus, Altabas, AltarasAltus, Anđus, Angelus, Arbanas, Atias,
Atijas, Balas, Baljkas, Baras, Banas, Barabas, Barfus, Baus,
Belas, Batas, Benkus, Bergles, Berus, Beus, Bis, Blagus, Blas,
Boras, Braus, Brgles, Brlas, Brnas, Brnjas, Brus, Bujas, Bujas,
Čampas, Čerpes, Čukvas, Čus, Ćus, Deletis, Derkos, Domes,
Đuras, Đurkas, Eles, Fais, Firis, Funes, Galas, Garvas, Geras,
Gibas, Gjuras, Glas, Gnus, Goltes, Grgas, Gromes, Gumbas,
Habus, Hrdas, Hrs, Hus, Ihas, Ivas, Jakus, Jandras, Janes, Janus,
Jardas, Jekas, Junus, Juras, Jurkas, Kais, Kajs, Kamčikis, Kapus,
Karas, Karnas, Keles, Keres, Keros, Kes, Kihas, Klas, Klobas,
Komes, Kompes, Kondres, Kores, Korpes, Kotus, Kravos, Kres,
Krpes, Kučas, kukas, Kupres, Kurpes, Kurpis, Kus, Lajdes, Lates,
Legros, Lelas, Les, Lokas, Lokus, Lomas, Lovas, Lukas, Lupis,
Ljubas, Majprus, Malus, Manas, Mankas, Maragos, Maras,
Maraus, Markes, Markus, Matas, Matus, Maurus, Mes, Mikas,
Mikes, Milas, Miles, Milos, Mintas, Movos, Mrkus, Mrkus,
Mrnjaus, Nalis, Okos, Ovas, Pajas, Pankas, ParadisParagis,
Paranos, Parigros, Paris, Paulus, Pavlas, Pecigus, Pekas, Peras,
Peris, Petaros, Petas, Petolas, Petras, Petris, Pokos, Porges,
Pralas, Praus, Prelas, Primus, Pros, Prudeus, Pujas, Radas, Rakas,
Raos, Raus, Ris, Robas, Rovis, Runkas, Rus, Senkas, Smičiklas,
Taras, Taves, Tes, Tomas, Tomes, Trampus, Trbus, Trebus,
Tumbas, Turas, Tus, Urbas, Vadas, Velhes, Venos, Vidas, Vilus,
Vorus, Vrbanus, Vrbas, Vrbos, Vrus, Vukres, Vulas, Balač, Barč,
Basač, Bedrač, Begač, Belač, Berač, Bergoč, Bigač, Bijač, Bilač,
Bohač, Brkinjač, Budeč, Buhač, Bukač, Cupač, Čač, Danč,
Debač, Degač, Delač, Derkač, Dimač, Dolmač, Drmač, Dugač,
Dugeč, Duhač, Fagač, Figač, Forgač, Fostač, Frkač, Fukač, Furač,
74
Futač, Gegač, Geroč, Gibač, Glavač, Glogač, Gnječ, Golač,
Gombač, Grahač, Grbač, Greč, Hapač, Harjač, Henč, Hogač,
Hoholač, Hrkač, Imprič, Ivrlač, Jankač, Ječ, Jenkač, Jobač, Jurač,
Jurič, Karač, Kasač, Keč, Kerhač, Kivač, Klapač, Klepač, Kopač,
Kosmač, Krajač, Krampač, Kreč, Krhač, Kuhač, Kukoč, Kutinjač,
Kuvač, Luč, Mahač, Marač, Markač, Markoč, Maslač, Medoč,
Mijoč, Mikoč, Mlač, Mohač, Njegač, Orgič, Opijač, Opuhač,
Orač, Pajač, Parač, Parč, Parmač, Pekeč, Pekoč, Percač, Perhač,
Perhoč, Petač, Pertač, Petrič, Pihač, Pindač, Pintač, Piskač, Plasč,
Podrugač, Pohajač, Pokrivač, Pomahač, Popijač, Popinjač, Potrč,
Povijač, Prihač, Puhač, Repač, Ribič, Rogač, Rukljač, Sakač,
Sarač, Srdoč, Surač, Škarač, Škofač, Škvarač, Tonč, Tukač,
Tulač, Urač, Verbič, Vidič, Vokač, Vrač, Vrgoč, Vuglač, Zarač,
Žmegač, Acel, Ahel, Alil, Amčel, Andjel, Anđal, Anđel, Antol;
Anžel, Bajtal, Bartol, Bencal, Benel, Benzal, Bertol, Bestal,
Bival, Bižal, Bočkal, Bonovil, Brdal, bučkal, Burčul, Cekol,
Cicjel, Cingel, Cizel, Cobal, Čegel, Čekol, Černjul, Čingel,
Čuhel, Degel, Demel, Detel, Dostal, Drasal, Dunkel, Duvel,
Fafanđel, Fedel, Frankol, Frantal, Franjul, Fuzul, Gačal, Gazal,
Gmazel, Gol, Gotal, Gregel, Gudel, Habul, Hamel, Hanđal,
Hanžel, Hasil, Hebel, Henčel, Hervol, Humel, Jakil, Jandjel,
Janđel, Jangjel, Jantol, Japel, Jenel, Jercel, Jermol, Jiral,
Jirkalkarol, Kasal, Kapural, Karneval, Kendlel, Kenđel, Kercel,
Kobal, Kobol, Kofol, Kokel, Koncul, Kosovel, Kostel, Koštal,
Kožul, Kral, Kresal, Krizel, Krnoul, Kršul, Kucel, Kuzel, Kužel,
Lakosil, Licul, Macarol, Marincel, Marincil, Matul, Mazal,
Mihal, Mihel, Mormil, Mrsel, Musil, Nedjeral, Neduhal, Neđeral,
Nehvatal, Neral, Nesnidal, Nevečeral, Novosel, Njul, Obratil,
Obrol, Omerzel, Operčkal, Orel, Orhel, Pencel, Peternel, Pezel,
Picel, Počekal, Posedel, Prebil, Prejel, Preučil, Prezel, Prhal,
Pribil, Prihistal, Prikril, Rabel, Raubal, Regel, Regul, Rizmaul,
Roušal, Rul, Sabol, Sambol, Samodol, Sekol, Senzel, Skopal,
Sobol, Sokol, Strel, Strohal, Sišul, Šantel, Šašel, Šehtel, Šepel,
Širol, Šišul, Španjol, Šrepel, Štamol, Štanfel, Štedul, Štembal,
Štral, Šul, Šušel, Šušmel, Švegel, Švel, Švigel, Terkal, Topol,
Trcol, Trontel, Turel, Uhitil, Vandal, Verdal, Vesel, Vihnal,
Višal, Višnal, Vobožil, Vokal, Voplakal, Vorel, vrzel, Zadil,
75
Zadražil, Zambal, Zbil, Zuzel, Žentil, Žerjal, Žežul, Atelj, Bacelj,
Badelj, Bandelj, Bartolj, Bazdulj, Bažulj, Bertoncelj, Boncelj,
Bosilj, Bratelj, Breulj, Bricelj, Brkulj, Burbelj, Cergolj, Cizelj,
Copelj, Cugelj, Cvrkalj, Čagalj, Čakalj, Čapelj, Čegrlj, Čekolj,
Čukelj, Dešpalj, Detelj, Demcelj, Dragelj, Dupelj, Fertalj, Fraculj,
Frigelj, Frtalj, Gradelj, Gazilj, Gimpelj, Gredelj, Grizelj, Grošelj,
Grzelj, Hranitelj, Hukelj, Jakulj, Jeromelj, Jurilj, Kapelj,
Karabalj, Karbelj, Kaselj, Kavelj, Kebelj, Kegalj, Kekelj, Kocelj,
Kokalj, Kokelj, Kokolj, Korbelj, Kordelj, korolj, Koselj, Kožulj,
Kragelj, Krebelj, Krecelj, Krevelj, Krmelj, krošelj, Krstelj, Krtelj,
Krušelj, Krželj, Kucelj, Kukalj, Kunstelj, Kurtalj, Kušelj,
Lampelj, Ljulj, Mačulj, Marincelj, Markelj, Markulj, Mihelj,
Mrdalj, Mrkalj, Mrkelj, Nikpalj, Obrdalj, Ordulj, Partelj, Patrlj,
Pažulj, Pešelj, Pezelj, Picelj, Pilj, Pikelj, Prašelj, Praštalj, Patrlj,
Pažulj, Prijatelj, Pržulj, Pucelj, Puhalj, Pušelj, Radalj, Radulj,
Rakulj, Rapelj, Raulj, Rebolj, Rebgelj, Recelj, Renčelj, Rihelj,
Rogulj, Rubelj, Rulj, Rutalj, Sakalj, Sandalj, Smerdelj, Smrdelj,
Smrkulj, Sobolj, Sovulj, Srkulj, Stibilj, Šagelj, Šagolj, Šebalj,
Šelj, Ševelj, Šindilj, Škerlj, Škobalj, Škomrlj, Škovrlj, Škripelj,
Škulj, Škutelj, Šmalcelj, Šragalj, Štamfelj, Štampfelj, Štanfelj,
Štefulj, Štrbuncelj, Štrekelj, Štrkalj, Štrmelj, Štrucelj, Štrukelj,
Šulj, Švagelj, Švagulj, Tocilj, Tolj, Treselj, Trošelj, Trucelj,
Tucelj, Turkalj, Turkelj, Vartalj, Vasilj, Vatralj, Vinkšelj, Zadelj,
Zubalj, Žbulj, Žedelj, Žokalj, Žugelj, Žulj, Agejev, Alfirev,
Ampov, Antulov, Antunov, Aremijev, Arlov, Bačev, Badrov,
Balov, Banov, Bedalov, Bekhanov, Belov, Bijedov, Biloglav,
Blaglov, Blažev, Burgejev, Bulakov, Buzov, Carev, Chiabov,
Cukrov, Čabov, Čačev, Čaušev, Čerškov, Čkorov, Čomakov,
Črv, Čulav, Čurkov, Ćabov, Ćulav, Dančev, Dunatov, Dundov,
Fadejev, Fancev, Fantov, Fedorov, Filatov, Filipčev, Franov,
Gajdarov, Garov, Gašparov, Gizelov, Gjadrov, Glebov, Gobov,
Gregov, Grginov, Grgurev, Grižov, Grzunov, Gubarev, Gukov,
Hajsov, Huljev, Isajev, Ivančev, Ivljev, Jačov, Jakov, Jakovčev,
Jančev, Jarčov, Jerolimov, Jeskov, Jurčev, Juričev, Jurov,
Kačkov, Kaurov, Kamenov, Kapov, Kavaev, Kederov, Kobzev,
Kocakov, Korov, Kraljev, Kranječev, Kršev, Lapov, Lefterov,
Lev, Levkov, Limov, Lovrentjev, Lučev, Ljubimov, Majav,
76
Maljcov, Maslov, Matkov, Matov, Matvijev, Matvijov, Mesarov,
Meštrov, Mihaljev, Mihatov, Mihov, Miranov, Mladinov,
Moskov, Moškov, Naglav, Naroglav, Nedov, Obratov,
Ostrovidov, Pancirov, Pančirov, Parlov, Paškov, Pelov, Perfiljov,
Perkov, Peskov, Petrokov, Piskačev, Pristov, Prvanov, Radionov,
Radoslav, Ramov, Ražov, Reškov, Ricov, Rokov, Rubijev,
Ručnov, Rukav, Sabolov, Silov, Skerlev, Skljarov, Skoklev,
Sladkov, Soldatov, Srdarev, Stanislav, Stipaničev, Stiskalov,
Sveštarov, Šalov, Šapirov, Šarkov, Ščebrov, Šćedrov, Šeferov,
Škiljev, Štefekov, Šumanov, Šundov, Šupov, Švacov, Tabulov,
Tagirov, Tankov, Terzijev, Turčinov, Turmišov, Ugrinov,
Ungarov, Vainkov, Valerijev, Vatkov, Vatrov, Vickov, Vitlov,
Vjetrov, Vladov, Vlahov, Vlkov, Vodanov, Volkov, Vrgov,
Vučkov, Zajcev, Zglav, Zimbov, Zlodarev, Žarkov, Žerjav,
Žeškov, Židov, Županov, Baće, Bajde, Bere, Barle, Beble, Bedlje,
Bede, Beke, Bele, Bence, Bertole, Bete, Beze, Blaće, Braje, Brce,
Buklje, Buble, Bule, Cape, Cene, Cerle, Cigale, Coce, Crnoje,
Cvrlje, Čale, Črne, Čule, Čuže, Ćuze, Ćuže, Dože, Drače,
Dragoje, Drave, Drlje, Dude, Đeke, Đivoje, Eke, Ferle, Ferce,
Gabre, Gaće, Gadze, Gale, Gere, Glibe, Golome, Gorše, Grce,
Grle, Habe, Hace, Hanže, Hatale, Havrle, Hlade, Hleđe, Hraste,
Hrste, Hude, Jakše, Janje, Jerele, Ješe, Jonke, Kalanje, Kalbe,
Kale, Karadzole, Karađole, Kare, Kobe, Korte, Kovše, Krce,
Krile, Kriste, Kriše, Križe, Kumrle, Kure, Kutle, Kuzle, Kuže,
Lice, Lide, Loje, Loze, Ljolje, Marenče, Masle, Mazele, Merle,
Meze, Mike, Miše, Moreše, Movre, Može, Mrevlje, Mrle,
Mrndze, Mrše, Muše, Muže, Narobe, Niče, Pale, Perme, Perše,
Pešice, Petre, Pleše, Poje, Pompe, Pope, Povše, Prce, Prše, Pršle,
Pruže, Rade, Rahle, Rape, Raše, Rede, Repe, Rilje, Roje, Rose,
Rovare, Rugle, Rugole, Rnje, Rupe, Saje, Sekne, Seme, Sente,
Skale, Skare, Skobe, Skube, Slabe, Slade, Slonje, Smerke,
Smode, Smole, Smrke, Solje, Stanke, Stare, Sterle, Streše, Strize,
Strunje, Svete, Šale, Šare, Šeme, Škare, Šklempe, Škoberne,
Škrobe, Škulje, Škvrce, Šore, Šonje, Šoše, Štampe, Šuklje, Šulje,
Šunde, Šupe, Šuste, Šute, Tarade, Tarle, Terze, Tiške, Tomše,
Trepše, Troje, uhle, Veble, Vete, Vukoje, Vulje, Zake, Zanze,
Zlodre, Zore, Zoroe, Zrile, Žele, Žigante, Žmire, Alajbeg, Beg,
77
Bing, Bodog, Brosig, Bubrig, Bulog, Čamrag, Čavrag, Čelig,
Čivrag, Čolig, Čulig, Čvorig, Dzim-beg, Eršeg, Fabrig, Geceg,
Hrg, Jug, Košarog, Krog, Majcug, Malošeg, Mešeg, Nedog,
Ožeg, Paljug, Paulig, Perlog, Piceg, Picig, Podrug, Požeg, Prebeg,
Predrag, Prelog, Pribeg, Prig, Pšag, Pulig, Razlag, Ritig, Roseg,
Smjerog, Šanjug, Šarlog, Šenjug, Ševeg, Šiljeg, Šimag, Šimeg,
Škrnjug, Špeg, Vudrag, Žibreg, Abaz, Bakmaz, Bengez, Berglez,
Bertoz, Brez, Broz, Burmaz, Čećez, Čerkez, Delez, Dergez,
Đukez, Elkez, Erdelez, Ereiz, Galez, Gavez, Gmaz, Gomaz,
Hajvaz, Ivaz, Jaramoz, Kalauz, Knez, Knjaz, Kopuz, Kumpez,
Kuruz, Majpruz, Malez, Markez, Markuz, Merkez, Mraz, Perez,
Perviz, Podviz, Pokaz, Pripuz, Ppuljiz, Raguz, Roboz, Rogoz,
Sekelez, Sekiz, Varmaz, Vitez, Zelenbrz, Zorbaz, Alviž, Bratuž,
Čadež, Čož, Drobež, Duž, Ferlež, Frlež, Grabež, Ilijaž, Judež,
Kajfež, Križ, Kvež, Lež, Lukež, Metež, Mlekuž, Obrež, Ormož,
Ostriž, Pakiž, Papež, Paruž, Premuž, Puž, Raguž, Repovž, Reguž,
Stolaž, Trampuž, Žertuž, Akrap, Biškup, Chlup, Čarap, Čelap,
Čep, Črep, Čop, Dižep, Filep, Filip, Gorjup, Gorup, Hlup, Hrup,
Ižep, Jusup, Kajp, Kap, Kerep, Klep, Knap, Kop, Krep, Lip,
Mahalup, Merčep, Musap, Olup, Pop, Rup, Sep, Soukup, Srp,
Ščap, Šćap, Šep, Ulip, Trnokop, Vukorep, Arih, Baloh, Bezuh,
Biloh, Bituh, Brolih, Bujnoh, Cilih, Čempuh, Čenpuh, Ćoh, Dah,
Erlah, Erlih, Golojuh, Grah, Jeh, Jesih, Juh, Kajnih, Kanjuh,
Karavlah, Kelebuh, Kipah, Konjuh, Kožuh, Kuh, Kundih, Lapin,
Mađeruh, Mevorah, nežmah, Ošpuh, Peh, Peleh, Peteh, Petih,
Pilih, Pinjuh, Pirih, Plah, Plečuh, Ploh, Prah, Prepeluh, Pputrih,
Reh, Remih, Renih, Rolih, Romih, Smeh, Štebih, Šupih, Telebuh,
Terebuh, Trah, Vah, Vidrih, Vlah, Vrtiprah, Vorih, Balaband,
Banjad, Barled, Brozd, Čeviđ, David, Ded, Deograd, Dobud,
Eđed, Gabud, Glad, God, Hajtud, Hlad, Haid, Hunjed, Jahud,
Jedjud, Jeđud, Konjevod, Kundid, Legrad, Marold, Medjed,
Medvid, Nad, Novosad, Obad, Obrad, Posud, Pregrad, Rod,
Selgrad, Smud, Strbad, Strnad, Šagud, Vid, Vlad, Žalud, Barb,
Basarab, Dlab, Garb, Gelb, Golob, Golub, Grab, Hrab, Jakob,
Jereb, Kaleb, Laub, Močibob, Oreb, Prib, Rajab, Ravnahrib,
Ribarib, Srb, Šantalab, Šeb, Škreb, Švob, Švub, Vozab, Žvab,
Akif, Drabuf, Ištef, Baranj, Bartonj, Baubanj, Gunj, Česenj,
78
Dovhanj, Godanj, Gužvanj, Hranj, Kuserbanj, Ostupanj, Raženj,
Sečanj, Seginj, Sušanj, Šestanj, Tapšanj, Trtanj, Vrganj, Zakanj,
Bensu, Hajdu, Hosu, Husu, Kuruvađ, Landau, Marku, Nadu,
Omerzu, Premeru, Premru, Stogu, Turudiu, Variju, Đonđ, Huđ,
Kivađ, Smuđ, Fabic, Rubic, Abramović, Aćimović, Adamović,
Adzić, Agbaba, Ajduković, Aleksić, Amanović, Amidzić,
Andrejević, Andrić, Andrijašević, Andrijević, Androić, Anđelić,
Anđelković, Ančić, Anić, Antić, Antonić, Antonijević, Anušić,
Aralica, Arambašić, Arbutina, Arsenić, Avramović, Babić, Babin,
Bačić, Bajčetić, Bajić, Bakić, Baković, Bakrač, Balaban, Baljak,
Bandić, Banić, Banković, Banović, Barac, Barać, Barišić, Basta,
Bašić, Batić, Batinica, Batinić, Bauk, Begović, Bekić, Belić,
Belović, Berić, Bevanda, Bibić, Bijelić, Bikić, Bilić, Bjelić,
Blagojević, Blašković, Blažić, Bobić, Bodrožić, Bogdanović,
Bogić, Bogunović, Bojanić, Bojić, Bokan, Boljević, Borčić,
Borić, Borković, Borovac, Borović, Borozan, Bosanac, Bosnić,
Bošković, Bošnjak, Bošnjaković, Botić, Božić, Božin, Božinović,
Božović, Bradić, Brajević, Brakus, Branković, Bratić, Brdarić,
Brkić, Brković, Bubalo, Budić, Budimir, Budimlija, Budišić,
Budisavljević, Bugarin, Buha, Bujić, Bukarica, Bukva, Bukvić,
Bulajic, Bulat, Bulatović, Bulić, Bulović, Bunčić, Bunić, Bunjac,
Bunjevčević, Carević, Carić, Ceković, Cetina, Ciganović,
Crnogorac,Crnojević,Crvenković, Cvetanović, Cvetić, Cvetković,
Cvijanović, Cvijić, Cvjetičanin, Cvjetković, Čabrić, Čajić,
Čakarević, Čakić, Čalić, Čanak, Čančar, Čanković, Čavić, Čavka,
Čeko, Čelar, Čelić, Četković, Čiča, Čičić, Čipčić, Čizmić,
Čobanov, Čolak, Čolaković, Čolić, Čolović, Čović, Čubić,
Čubrilo, Čulić, Čupić, Ćalić, Ćorić, Čorković, Ćorluka, Ćosić,
Ćoso, Ćuk, Ćulum, Ćurčić, Ćurčija, Ćurić, Dabović, Dakić,
Damjanić, Damjanov, Damjanović, Dangubić, Dašić, Dautović,
Davidović, Deanović, Dedić, Dejanović, Delić, Dereta, Deretić,
Despot, Despotović, Dević, Diklić, Dimić, Dimitrijević, Divić,
Divjak, Djurić, Dobranić, Dobrić, Dobrijević, Dobrilović, Dodić,
Dodig, Dokić, Dojčinović, Dokmanović, Domazet, Dončić,
Dopuđa, Došen, Draganić, Draganović, Dragaš, Dragičević,
Dragić, Dragišić, Dragobratović, Dragojević, Dragomanovic,
Dragović, Drakulić, Drašković, Dražić, Drobnjak, Dubajić,
79
Dučić, Dudić, Dugonjić, Duka, Dukić, Dunjić, Dupor, Dušanović,
Duvnjak, Dzakula, Dzodan, Đajić, Đaković, Đekić, Đelić,
Đermanović, Đilas, Đokić, Đorđević, Đorić, Đukanović, Đukić,
Đuranović, Đurđević, Đuretić, Đuričić, Đurić, Đurin, Đurković,
Đurović, Elez, Elezović, Erak, Eraković, Erceg, Erić, Filipović,
Gačić, Gaćeša, Gaćina, Gagić, Gagulić, Gajić, Gajski, Galić,
Galović, Garić, Gašić, Gavrančić, Gavranić, Gavranović, Gavrić,
Gavrilović, Georgijević, Gerić, Gilić, Glamočak, Gligorić,
Glumac, Glušac, Gluščević, Gnjatović, Gnjidić, Godić, Gogić,
Gojić, Gojković, Golić, Golubičić, Golubović, Gordić,
Gostimirović, Govedarica, Grabovac, Gračanin, Grahovac,
Graovac, Grbić, Grbin, Grčić, Grkinić, Grković, Grmuša,
Grozdanić, Grozadnović, Grozdić, Grubač, Grubić, Grubješić,
Grubor, Gruden, Grujić, Gudelj, Gugić, Gušić, Guteša, Gverić,
Gvozdić, Hadzić, Hajduković, Harambašić, Ignjatović, Iličić, Ilić,
Ilišević, Ivančević, Ivanić, Ivaniš, Ivanišević, Ivanković,
Ivanović, Ivetić, Ivezić, Ivić, Ivković, Ivoš, Ivošević, Ivšić,
Jablan, Jagodic, Jajić, Jakić, Jakovljević, Jakšić, Jančić, Jandrić,
Janić, Jankov, Janković, Janošević, Janović, Janjanin, Janjetović,
Janjić, Jarić, Javor, Jazić, Jeftović, Jelača, Jelčić, Jeličić, Jelić,
Jelovac, Jeremić, Jerinić, Jerković, Jokić, Jolić, Josić, Josipović,
Jovanović, Jovičević, Jović, Jugović, Jurišić, Jušić, Juzbašić,
Kačić, Kadijević, Kalajdzić, Kalanj, Kalinić, Kaluđerović,
Kangrga, Kapetanović, Kapor, Karadzić, Karakaš, Karalić,
Karamarković, Karan, Karanović, Karapandzić, Karić, Kasum,
Katić, Keča, Kekaz, Kekić, Kesić, Kežić, Kikić, Kilić, Kirić,
Klasnić, Kljajić, Kmezić, Knežević, Kočević, Kokanović, Kokot,
Kokotović, Kolaković, Kolarić, Komadina, Komarica,
Komljenović, Končar, Konstantinović, Kostić, Konjević, Koprić,
Korać, Korajlija, Kordić, Korica, Kosanović, Kos, Kosić,
Kosovac, Kosović, Kontić, Kostović, Košutić, Kotur, Kovač,
Kovačev, Kovačević, Kovačić, Ković, Kozić, Kožul, Krajinović,
Krajnović, Kralj, Kraljević, Krasić, Krčmar, Kresojević, Krga,
Kričković, Kristić, Krišković, Krneta, Krnetić, Krnić, Krnjajić,
Krnjeta, Krsmanović, Krstičević, Krstić, Kršić, Krunić, Kuduz,
Kujundzić, Kukavica, Kukuić, Kulić, Kulundzić, Kunić, Kurilić,
Kurteš, Kurtović, Kuzman, Kuzmanović, Kuzmić, Lacković,
80
Lacmanović, Lajić, Lakić, Laković, Lakušić, Lalić, Lapčević,
Latas, Latinović, Latković, Lazarević, Lazić, Lekić, Lemaić,
Lemić, Lešić, Letica, Lilić, Lipić, Lisica, Livada, Lončar,
Lončarević, Lončarić, Lovre, Lovrić, Luburić, Lučić, Lugonja,
Lujić, Lukač, Lukić, Lukin, Luković, Ljubanović, Ljubibratić,
Ljubić, Ljubičić, Ljubišić, Ljubojević, Majstorović, Maksić,
Maksimović, Malbaša, Malbašić, Maleš, Malešević, Maletić,
Malić, Malinović, Maljković, Mamić, Mamula, Mandarić,
Mandić, Manojlović, Maravić, Marčeta, Marčetić, Marčić,
Marelj, Maričević, Maričić, Marić, Marijan, Marin, Marinković,
Marinović, Marjanović, Markanović, Markičević, Markov,
Marković, Markovina, Marojević, Martić, Martin, Martinov,
Martinović, Marunić, Marušić, Maslić, Mašić, Matić,
Matijašević, Matijević, Matković, Matović, Mazalica, Meandzija,
Medaković, Medar, Medić, Medved, Micić, Mičić, Mićunović,
Migić, Mihajlov, Mihailović, Mihajlović, Mihić, Mijač,
Mijaković, Mijić, Mijatović, Mijović, Mikelić, Mikić, Miković,
Milačić, Milaković, Milinković, Milanović, Milašinović,
Milatović, Milenković, Milenović, Milešević, Mileta, Miletić,
Miletović, Mileusnić, Miličević, Miličić, Milićević, Milin,
Milinović, Milisavljević, Milivojević, Milojević, Milosavljević,
Milošević, Milovac, Milovanović, Milović, Milutinović, Miljanić,
Miljanović, Miljenović, Miljević, Miljković, Minić, Miodragović,
Mirić, Mirilović, Mirković, Miščević, Mirosavljević, Miščević,
Mišić, Mišković, Mladenović, Mladić, Momčilović, Mraović,
Mrđenović, Mrkić, Mrkonjić, Mršić, Mudrinić, Musulin, Mutić,
Nađvinski, Narančić, Narandzić, Nedeljković, Nedić, Nemanić,
Nemanjić, Nenadić, Nenadović, Nikić, Nikolić, Nikšić, Ninić,
Novaković, Nović, Novković, Njegovan, Obadić, Obradović,
Obućina, Odobašić, Ognjenović, Oklobdzija, Olić, Olujić,
Opačić, Opalić, Orlić, Orlović, Oroz, Ostojić, Ožegović, Pađen,
Pajić, Palaversić, Palčić, Paliković, Panić, Pantić, Papić,
Paravina, Paripović, Pašalić, Pašić, Paunović, Pavić, Pavković,
Pavličević, Pavlić, Pavlović, Pažin, Pejaković, Pejanović, Pejčić,
Pejić, Pejčinović, Pejnović, Pekić, Penezić, Perčević, Perić,
Perišić, Perković, Perović, Pešić, Pešut, Petković, Petranović,
Petričević, Petričić, Petrić, Petrov, Petrović, Pilipović, Pivac,
81
Pjevac, Plavšić, Plećaš, Plemić, Počuča, Pokrajac, Polić,
Polovina, Popara, Popov, Popović, Potkonjak, Poznanović,
Poznić, Pravdić, Pražić, Predojević, Preradović, Pribičević,
Pribić, Prica, Princip, Prolić, Prodanović, Prokopović, Protić,
Prpa, Pudar, Puđa, Puhalo, Puljić, Pupavac, Purić, Račić, Radak,
Radaković, Radanović, Radičević, Radić, Radin, Radinović,
Radisavljević, Radišić, Radivojević, Radmilović, Radočaj,
Radojčić, Radojčin, Radojević, Radojković, Radonić, Radonjić,
Radosavljević, Radošević, Radovanović, Radović, Raduka,
Radulović, Rađenović, Rajačić, Rajaković, Rajčević, Rajnović,
Rakić, Rakitić, Rakočević, Rakonić, Raković, Ranić, Ranković,
Rapaić, Rapajić, Rastović, Rašeta, Rašić, Rašković, Ratković,
Rausavljević, Rebić, Relić, Repac, Resanović, Restović, Ribić,
Ristić, Rodić, Rogan, Rogošić, Rokić, Roksandić, Rokvić,
Romac, Romčević, Romić, Rosić, Rubin, Rudan, Rudić, Rusić,
Rusmir, Ružić, Sabljić, Sadzak, Samac, Samardzić, Samardzija,
Sarić, Savatović, Savičević, Savičić, Savić, Savin, Sedlar,
Sekulić, Selak, Selaković, Sikirica, Simeunović, Simić,
Simonović, Simović, Skendzić, Skočić, Skoko, Skorupan, Sladić,
Sladojević, Slavković, Slijepčević, Slović, Smiljanić, Sokić,
Sokolović, Solomun, Spajić, Spasić, Spasojević, Spremić,
Srdanović, Srdić, Sremac, Srzentić, Stajčić, Stajić, Stakić,
Stamenić, Stamenković, Stančić, Stanić, Stanišić, Stanivuković,
Stankić, Stankov, Stanković, Stanojević, Starčević, Stefanović,
Stevović, Stjepanović, Stojaković, Stojanac, Stojanov,
Stojanović, Stojčević, Stojčić, Stojić, Stojiljković, Stojković,
Stojnić,Stojsavljević, Stojšić, Stolić, Stošić, Strugar, Studen,
Stupar, Subašić, Subotić, Sučević, Sušić, Svetličić, Svilar,
Svirčev, Svirčević, Šabić, Šajnović, Šakić, Šakozić, Šantić, Šarac,
Šarčević, Šarić, Šašić, Ščepanović, Šćekić, Šćepanović, Šegrt,
Šepić, Šestić, Šešelj, Šetka, Šević, Ševo, Šijan, Šijaković, Šikić,
Šilić, Šiljak, Šimpraga, Šišić, Škarić, Škoro, Šljivić, Šobot, Šoć,
Šolaja, Šplević, Šošić, Španović, Špirić, Šteković, Štetić, Štrbac,
Štulić, Šubarić, Šućur, Šujica, Šumanović, Šumonja, Šuput, Šuša,
Šušić, Šušnjar, Šuvaković, Tabaković, Tadić, Tasić, Tanasković,
Tatalović, Tatić, Tatović, Taušan, Tejić, Teodorović, Tepavčević,
Tepić, Tepšić, Terzić, Teslić, Tešanović, Tešić, Tica, Tijanić,
82
Tintor, Tojić, Todorić, Todorović, Tomaš, Tomašević, Tomičić,
tomić, Topalović, Topić, Tošić, Trajković, Travica, Trbojević,
Trbović, Trifunović, Tripković, Trišić, Trivanović, Trkulja,
Trninić, Trošić, Tucaković, Turudija, Tutić, Ugarković, Unković,
Urukalović, Urumov, Utješinović, Uzelac, Varda, Vasić, Vasilić,
Vasiljević, Vejin, Vekić, Veličković, Veljić, Veljković,
Veselinović, Vesić, Vešović, Vezmar, Vičević, Vidačić,
Vidaković, Vidović, Vidić, Virić, Višić, Višnić, Višnjić, Vitas,
Vitasović, Vitorović, Vladić, Vladisavljević, Vlahović, Vlaić,
Vlainic, Vlaisavljević, Vlajnić, Vlaović, Vlašić, Vlatković,
Vijnović, Vojvodić, Volarević, Vorkapić, Vračar, Vračarević,
Vraneš, Vranić, Vranković, Vranješ, Vranješević, Vranjković,
Vrzić, Vučetić, Vučemilović, Vučičević, Vučić, Vučićević,
Vučinić, Vučković, Vujaklija, Vujanić, Vujanović, Vujasin,
Vujasinović, Vujatović, Vujčić, Vujičić, Vujić, Vujisić, Vujkov,
Vujković, Vujinović, Vujović, Vukas, Vukas, Vukadinović,
Vukasović, Vukašinović, Vukčević, Vukelić, Vukelja, Vukić,
Vukičević, Vukmir, Vukmirović, Vukobratović, Vukoja, Vukoje,
Vukojević, Vukomanović, Vukosav, Vukotić, Vukov, Vuković,
Vuksan, Vuksanović, Vukša, Vuletić, Vulić, Vulin, Vulović,
Zagorac, Zajić, Zarić, Zdjelar, Zdravković, Zebić, Zec, Zečević,
Zekić, Zeković, Zelenović, Zelić, Zrnić, Zubanović, Zuber,
Zubić, Zeljić, Zeljković, Zlatić, Zobenica, Zonjić, Zorica, Zorić,
Zrilić, Zubović, Žabić, Žarković, Žegarac, Žeravica, Žeželj,
Žigić, Žilić, Živanović, Žižić, Živković, Žugić, Žunić, Žurić,
Abadzić, Abazović, Aabdihodzić, Abdulah, Abduli, Abdulov,
Abdurahimi, Ademi, Ademović, Adili, Adilović, Ađulović,
Afgani, Agan, Aganović, Agić, Agović, Ahmedi, Ahmedović,
Ahmetašević, Ahmeti, Ahmetović, Ahmić, Ajanović, Ajdari,
Ajdarović, Ajdinović, Ajdinovski, Ajkunić, Ajnadzić,
Akmetašević, Alagić, Alajbegović, Alečković, Ali, Alibašić,
Alibegović, Aličelebić, Alić, Alijagić, Alijanović, Alijevski,
Alikalfić, Alikić, Alimović, Alimanović, Alispahić, Ališanovski,
Ališić, Aliti, Alitović, Alkaz, Altić, Aljić, Aljiti, Aljović,
Amedovski, Anadolac, Arapović, Arifagić, Arnaut, Arnautović,
Arnautalić, Arslanagić, Arslanovski, Asad, Asan, Asani,
Asančijić, Asanovski, Asanović, Aslani, Aslanovski, Asović,
83
Atiković, Avdagić, Avdić, Avdiovski, Avidu, Avdović,
Azirovski, Babahmetović, Babaić, Babović, Bačevac, Badić,
Badnjević, Bahić, Bahri, Bahtić, Bahtijaragić, Bahtijarević,
Bajagilović, Bajraktarević, Bajramali, Bajramović, Bajraktarević,
Bajrić, Bajruši, Bakalović, Balić, Baljić, Barjaktarević, Basarić,
Bašagić, Bašić, Batanović, Bečević, Bešić, Bečiragić, Bečirević,
Bečiri, Bečirbegović, Bečirović, Bećiragić, Bećirević, Bećirović,
Bedak, Bedzet, Beganović, Begić, Begović, Begulić,
Behaderović, Beharić, Bejdić, Bejtović, Bejtula, Bekiri,
Berberović, Berbić, Beriša, Bečić, Beširović, Bešlagić, Bešlić,
Bešlija, Bezdrob, Bijedić, Bilal, Bilalović, Biogradić, Bisaku,
Bise, Bislimi, Biščević, Bitevija, Bitić, Bitići, Blekić, Bobić,
Bojić, Bolić, Bosnić, Bosović, Brahimi, Brdarević, Brđanin,
Brestovci, Bristrić, Brkić, Bubrić, Budaković, Budima, Budimlić,
Bukvić, Bundavica, Burnić, Burzić, Busovača, Busuladzić,
Bušati, Cacović, Cakić, Camaj, Cepić, Cerić, Crnalić,
Crnovršanin, Cvijetić, Čajić, Čamdzić, Čanović, Čapić, Čatak,
Čatić, Čaušević, Čedić, Čehajić, Čehić, Čejvan, Čekić, Čelebić,
Čelhasić, Čeliković, Čenan, Čenanović, Čengić, Čerimagić,
Čerimi, Češo, Četa, Čičić, Čimić, Čirkinagić, Čišić, Čizmić,
Čolaković, Čolakhodzić, Čorbo, Čošabić, Čurt, Čurtović, Čustić,
Čustović, Ćatić, Ćatović, Ćejvan, Ćelić, Ćemalović, Ćerimagić,
Ćevapović, Ćizmić, Ćoralić, Ćorić, Ćosović, Ćošabić, Ćumurija,
Ćuprilić, Ćurić, Ćustić, Dacić, Dalip, Dalipi, Dautbegović,
Dautčehajić, Dazdarević, Dedić, Dedović, Delić, Defterdarević,
Delalić, Delkić, Deljkić, Demirov, Demirović, Demirovski,
Dendić, Denjlić, Dergić, Dervišagiš, Dervišević, Derviščaušević,
Derviškadić, Deva, Didić, Dilberović, Dindić, Dizdarević,
Dizdarić, Djedović, Djeldumović, Dobruna, Dolmagić, Drenić,
Drinjaković, Drljačić, Drljević, Drmaku, Drnda, Dobrić,
Dubravić, Dudić, Dumnica, Dumonjić, Duračak, Durak,
Duraković, Dzafić, Dzaferbegović, Dzaferović, Dzaforović,
Dzafović, Dzakmić, Dzanić, Dzebo, Dzeko, Dzemidzić,
Dzerahović, Dzindić, Dzinić, Dzomba, Dzuber, Đemaili,
Đenanović, Đenđo, Đerzić, Đikoli, Đoni, Đonlagić, Đozgić,
Đozlić, Đozić, Đozović, Đulić, Đumišić, Đumrukčić, Đuvelek,
Đuzel, Ebibi, Efendić, Ekinović, Ekmečić, Elezi, Elezović, Elfić,
84
Elšani, Fajić, Fakić, Fazlagić, Fazlić, Fejzić, Fejzo, Fejzulahi,
Feratović, Feerhatović, Feriz, Ferizbegović, Ferizović, Ferušić,
Fetahi, Forić, Fetahović, Filipović, Fišek, Fizović, Frljić,
Gačanin, Gačo, Gafić, Galijašević, Galijatović, Galjatović,
Gardilčić, Gašević, Gaši, Glinac, Gobetić, Golač, Golać, Golić,
Gopo, Gradaščević, Grbeši, Gulanović, Gutlić, Guzin, Habibović,
Hadrović, Hadzalić, Hadzavdić, Hadziabdić, Hadziagić,
Hadziahmetović, Hadziamhić, Hadzialić, Hadzialijagić,
Hadziavdić,
Hadzibaščaušević,
Hadzić,
Hadziefendić,
Hadzifejzović, Hadzihalilović, Hadzijusufović, Hadzimusić,
Hadzimustafić, Hadzimustić, Hadzioman, Hadziomerović,
Hadziomerspahić,
Hadziosmanagić,
Hadziosmanović,
Hadzišabić,
Hadziselimović,
Hadzišehić,
Hadzović,
Hađiarapović, Hađić, Hađiosmanović, Hafizadić, Hafizović,
hajdaragić, Hajdarević, Hajdarhodzić, Hajdari, Hajdarević,
Hajdarpašić, Hajrulahović, Halilagić, Hajro, Halilaj, Halilhodzić,
Halilić, Halilkavazović, Halilović, Halimović, Halimić,
Hamedović, Hamidović, Hamzagić, Hamzić, Handanović,
Handzić, Hanić, Hanušić, Harambašić, Hasaković, Hasanagić,
Hasanbegović,
Hasančević,
Hasanefendić,
Hasanović,
Hasanpašić, HasičevićHasić, Haskić, Havala, Hatipović, Haziri,
Haznadar, Haznadarević, Hečimović, Heber, Hegić, Hekić,
Heremić, Hergić, Hidanović, Hidić, Hilmi, Hodzić, Horić,
Horozović, Hot, Hota, Hoti, Hović, Hozdić, Hozić, Hozo, Hrle,
Hrnčić, Hrnić, Hrnjica, Hromalić, Hrustanbegović, Hrustić,
Hrvić, Hudorović, Hukić, Huković, Huremović, Huršidić, Hurtić,
Husadzić, Husanović, Husedjinović, Husedzinović, Huseđinović,
Huseidinović, Husić, Huskić, Huskanović, Ibiši, Ibrahimbegović,
Ibrahimefendić, Ibrahimović, Ibrahimpašić, Ibrašimović, Ibrekić,
Ibrić, Ibrišević, Ibrišimović, Idrizbegović, Idrizi, Idrizović,
Ikanović, Ikeljić, Iljazi, Iljazović, Imamović, Imširević,
Imširović, Isajbegović, Isak, Isaković, Iseni, Islam, Islamčević,
Islamović, Ismailovski, Ismajlovski, Izetbegović, Jacić, Jaganjac,
Jahić, Jakić, Jakupović, Jakupov, Jamak, Jašar, Jašaragić,
Jašarbegović, Jašarević, Jašarevski, Jašarovski, Jelenković, Jogić,
Junčaj, Junuzović, Jupić, Jusić, Jusufagić, Jusufbegović,
Jusufhodzić, Jusufović, Jušić, Kabadalja, Kabil, Kačinari, Kadić,
85
Kadiu, Kadribašić, Kahrić, Kahrimanov, Kajkuš, Kajtazović,
Kalajdzisalihović, Kalesić, Kamberović, Kamberovski,
Kapetanović, Kapić, Kapiđić, Kapurović, Karabašić,
Karabegović, Karahasanović, Karahmetović, Karahodzić,
Karajić, Karajlić, Karalić, Karamehmedović, Karamović,
Karasalihović, Karaselimović, Karić, Kartal, Kasić, Katana,
Kasumović, Katlak, Kavaz, Kazaferović, Kažinić, Kćira,
Kečević, Kedić, Kelecija, Keserović, Kilim, Kišević, Klarić,
Kljako, Ključanin, Ključo, Kočo, Kojić, Komad, Kondzić,
Konjhodzić, Korajac, Koro, Kosami, Koso, Kosovari, Kospić,
Kotlo, Kovačević, Krlićbegović, Kršlak, Kučević, Kučukalić,
Kudumović, Kujović, Kujundzić, Kulaglić, Kulašić, Kulenonević,
Kulenović, Kulović, Kulbanović, Kurbegović, Kurspahić,
Kurtagić, Kurteši, Kurtić, Kurtović, Kusturica, Kušnić,
Lagumdžija, Lagundžija, Laličić, Lemo, Lešdedaj, Levan,
Limanović, Lipovac, Lipovača, Livić, Livnjak, Lizalović, Lošić,
Lugić, Lugović, Ljatifi, Ljubijankić, Ljubunčić, Ljumanović,
Ljutviji, Mačkić, Mahić, Mahmudčehajić, Mahmudi, Mahmut,
Mahmutbegović, Mahmutčehajić, Maksud, Malagić, Maličević,
Malićević, Malići, Malkić, Maljoku, Mandzuka, Mango, Mašič,
Manovović, Mašinović, Mašović, Matrić, Medanhodzić, Medara,
Medijović, Medunjanjin, Međedović, Međić, Mehadzić,
Mehanović, Meharović, Mehdić, Mehdin, Mehičić, Mehić,
Mehinović, Mehmedagić, Mehmedbašić, Mehmedović,
Mehremić, Mehulić, Mekić, Memagić, Memed, Memedi, Memić,
Memišević, Menkovoić, Menzildzić, Merdanović, Merdović,
Merdzanović, Mešanović, Mešetović, Mešić, Mešinović,
Mešković, Meta, Metaj, Midzić, Miftaraj, Mimić, Miričanac,
Misimovoć, Mistrić, Močić, Moralić, Mrkaljević, Muftić,
Muhamedagić, Muharem, Muharemagić, Muhasilović, Muhiljić,
Muhović, Mujadzević, Mujadzib, Mujadzić, Mujagić, Mujanović,
Mujičić, Mujdza, Mujdanović, Mujezinović, Mujičić, Mujić,
Mujinović, Mujkanović, Mujikić, Mujnović, Mulabegović,
Mulahalilović, Mulahasanović, Mulahuseinović, Mulalić,
Mulanović, Mulaosmanović, Mulić, Mulović, Muminagić,
Muminović, Muniš, Muratagić, Muratović, Murgić, Murseli,
Murtić, Murselović, Musaefendić, Musafija, Musemić, Musić,
86
Muslić, Muslija, Mustafa, Mustafi, Mustafić, Mustić,
Mustajbašić, Mustajbegović, Mustedanagić, Mušeta, Mušić,
Mušinović, Mutevelić, Mutić, Muzaferija, Muzafer, Muzorović,
Nadarević, Nalbantić, Nanić, Nasupović, Navrboc, Nesimović,
Nezirević, Nezirović, Nikočević, Nimani, Ninaj, Nizamić, Nokaj,
Novalić, Novalija, Novkinić, Novljaković, Nuhanović,
Nuhbegović, Nuhić, Nukić, Nuković, Nuspahić, Nušinović,
Obračanin, Odobašić, Okanović, Okerić, Omahić, Omanović,
Omeragić, Omerbašić, Omerbegović, Omerhodzić, Omerinović,
Omerov, Omerović, Ometlić, Omić, Operta, Orlati, Orman,
Osmani,Osmanagić, Osmanbegović, Osmančević, Osmanefendić,
Osmanović, Osmanovski, Osmić, Oštro, Ovčina, Pajažetović,
Palangić, Paratušić, Pašagić, Pašalić, Pašić, Pašović, Pačukan,
Peci, Pečenković, Pehlivanović, Pelić, Pervić, Perviz, Pezerović,
Pipić, Piragić, Pirkić, Pirolić, Pličanin, Pliska, Poplata, Porić,
Prcić, Prekić, Premilović, Prohić, Prusac, Radončić, Rajifi, Rama,
Ramadan, Ramadani, Ramadanović, Ramičić, Ramić, Rapović,
Rašidagić, Rašidkadić, Rašiti, Ratkušić, Razić, Rečica, Redza,
Redzebašić, Redzepagić, Redzepi, Redzepović, Redzić,
Redzović, Ređepi, Rekić, Rešić, Resulbegović, Rešidbegović,
Rizvić, Rizvo, Rovčanin, Rufati, Rustemagić, Ruščukić,
Rušćukić, Ruždić, Ruždija, Ruždijić, Sabedinovski, Sabrija,
Sačić, Sadagić, Sadik, Sadiković, Sadiku, Sadović, Safić, Saiti,
Sajnica, Sakalaš, Sakić, Salahović, Salčin, Salešević, Saletović,
Salihagić, Salihbegović, Salihodziić, Salihović, Salijevski,
Salimović, Salkić, Salković, Salkunić, Salman, Salmani, Salja,
Sarač, Saračević, Sarajlić, Sarhatlić, Sarvan, Sedić, Sefer,
Seferagić, Seferi, Seferović, Sefić, Sejdić, Sejdinović, Sejfić,
Sejfulović, Selimbegović, Selimi, Selimić, Selimović, Selman,
Selmani, Selmanović, Selmić, Selmanpašić, Serdarević, Serhatlić,
Sijamhodzić, Siječić, Silić, Sinanović, Skadrak, Skender,
Skopljak, Smaić, Smailagić, Salimbegović, Smajić, Smajiš,
Smajlagić, Smajlović, Sočo, Sofilić, Softić, Sokolović, Solaković,
Spahić, Srebreniković, Srkalović, Srna, Subašić, Sučeska,
Sudzuković, Suhonić, Sula, Sulejman, Sulejmani, Sulejmanović,
Sulić, Sultanović, Suljagić, Suljanović, Suljičić, Suljić, Sušić,
Svibašić, Šabanaj, Šabani, Šabanović, Šabić, Šačiragić, Šaćiragić,
87
Šadić, Šahinagić, Šahini, Šahinović, Šahinpašić, Šahnić, Šahović,
Šakanević, Šakiri, Šakirovski, Šarac, Šarić, Šarkić, Šečeč,
Šećerbegović, Šećerkadić, Šećerović, Šećkanović, Šehić,
Šehilović, Šehović, Šerbečić, Šeremet, Šerić, Šerifović, Šeta,
Ševki, Šišić, Škaljo, Škapur, Šljivar, Štruklje, Šulić, Šuvalić,
Tabaković, Tahirović, Tahiri, Tajić, Talalović, Talić, Tanović,
Tantegl, Tataragić, Tatarević, Telalbašić, Telalović, Teparić,
Terzić, Teskeredzić, Tešaković, Teufiković, Tihić, Topić,
Travančić, Travljanin, Trobradović,Trtovac, Tulek, Turčinhodzić,
Turković, Tursić, Turtuli, Tuša, Tutundzić, Tuzlak, Uka, Umić,
Ustamujić, Ustić, Uzeirbegović, Vaiti, Varešanović, Varupa,
Vehabović, Vejapi, Vejzović, Velagić, Velić, Vezaj, Vikić, Vilić,
Volić, Voloder, Voljevica, Vrače, Vranduklija, Začiragić,
Zahirović, Zaimović, Zajnilagić, Zebić, Zečić, Zejnilović, Zekaj,
Zekić, Zekir, Zelenović, Zenkić, Zildum, Zildzo, Zizaku, Zjakić,
Zoranić, Zubanović, Zuhrić, Zujović, Zukić, Zuko, Zulfikar,
Zulfikarpašić, Zulić, Zvizdić, Ždralović, Žerić, Abičić, Adamčić,
Aginčić, Akmačić, Alinčić, Anadačić, Antolčić, Aščić,
Augustinčić, Babačić, Bahčić, Bajčić, Bakarčić, Balinčić,
Balukčić, Bančić, Banjavčić, Baretinčić, Bartolčić, Barukčić,
Barunčić, Bastijančić, Bastjančić, Baučić, Belačić, Belčić,
Benačić, Benčić, Bertečić, Bijelčić, Biličić, Biočić, Birčić,
Bjelčić, Bjelovučić, Blaženčić, Blažinčić, Bogavčić, Boljunčić,
Bonačić, Bončić, Bonefačić, Bonifačić, Boščić, Bračić, Bradičić,
Brajčić, Bratičić, Brčić, Brečić, Brenčić, Brkičić, Brkljačić,
Brlečić, Brnčić, Brščić, Bručić, Brunčić, Bubičić, Bučić,
Budimčić, Budrovčić, Buzančić, Bužančić, cenčić, Cerčić,
Cigarčić, Cinčić, Cimermančić, Cirkvenčić, Crčić, Crnčić,
Cucančić, Čačić, Čavčić, Čovčić, Čučić, Dajčić, Degmečić,
Denačić, Devčić, Dikaučić, Dimčić, Dlačić, Dolčić, Dolenčić,
Domančić, Domjančić, Dorčić, Doželenčić, Dražančić, Drčić,
Drežančić, Dropučić, Duančić, Dubravčić, Dugančić, Dukovčić,
Dulčić, Dumančić, Duplančić, Duvančić, Dvorničić, Đačić,
Đuračić, Elčić, Ernečić, Erpačić, Ervačić, Evačić, Fabčić,
Fabečić, Fabijančić, Farčić, Ferenčić, Ferjančić, Filičić,
Filipančić, Filipčić, Florijančić, Forčić, Frančić, Franjčić, Frgačić,
Frinčić, Friščić, Funčić, Furčić, Galečić, Garačić, Gaščić,
88
Gašparinčić, Gečić, Geričić, Gaičić, Gičić, Gizdavčić, Glavičić,
Gluhačić, Glunčić, Gluščić, Golčić, Gomerčić, Gospečić,
Grbačić, Grbavčić, Gregurinčić, Grgačić, Grgečić, Grgevčić,
Grginčić, Grivičić, Grzančić, Gržinčić, Gustinčin, Guščić,
Habčić, Habečić, Habijančić, Hačić, Hajčić, Haraminčić,
Herenčić, Hlapčić, Horvatinčić, Hrčić, Hreščić, Hrgovčić, Hrnčić,
Hrvačić, Hučić, Igerčić, Igrčić, Ilečić, Ivačić, Ivančić, Ivčić,
Ivičić, Jagačić, Jakičić, Jakopčić, Jakopinčić, Jakovčić, Jalžečić,
Jambrečić, Jamičić, Jandrečić, Jandričić, Janečić, Jedrečić,
Jelenčić, Jelovčić, Jenčić, Jerčić, Jerečić, Jezerčić, Jukčić, Jukičić,
Juničić, Juračić, Jurajevčić, Jurčić, Jurečić, Jurejevčić, Juričić,
Jurinčić, Juvančić, Kalačić, Kalčić, Kalečić, Karačić, Karčić,
Karinčić, Kaštelančić, Katančić, Katarinčić, Katičić, Katinčić,
Kaučić, Kavčić, Kavečić, Kedačić, Kedačić, Kelečić,
Kelemenčić, Kerbavčić, Kereačić, Kipčić, Kirinčić, Klačić,
Klančić, Klanjčić, Klapčić, Klaričić, Klečić, Klemenčić,
Kleončić, Kleščić, Klinčić, Kobačić, Kocijančić, Končić,
Koljučić, Kopčić, Koporčić, Korečić, Korenčić, Koričančić,
Korinčić, Kosorčić, Kosirenčić, Krajačić, Krajčić, Kranjčić,
Krasavčić, Kraščić, Krbavčić, Krejačić, krenčić, Krilčić,
Krizmančić, Križančić, Križmančić, Krstačić, Kučić, Kukovčić,
Kumičić, Kunčić, Kuničić, Kurečić, Kusačić, Kuvačić, Kvočić,
Lačić, Lančić, Lavrenčić, Ledinčić, Ledinščić, Lenarčić, Leščić,
Letinčić, levačić, Lipovčić, Lipozenčić, Liščić, Litričić, Lovinčić,
Lovrečić, Lovrenčić, Lovrinčić, Lozančić, Lučenčić, Lukačić,
Lukančić, lukčić, Lušičić, Mađerčić, Magačić, Magličić,
Mahečić, Majačić, Majdančić, Malačić, Malčić, Malojčić,
Marečić, Marijančić, Marinčić, Marjančić, Markočić, Markovčić,
Markučić, Martinčić, Marunčić, Masovčić, Matačić, Matejčić,
Matijačić, Matijaščić, Matjačić, Mavračić, Mavrečić, Mihalinčić,
Mihelčić, Mihičić, Mikačić, Mikinčić, Miklečić, Mikolčić,
Mikučić, Mikuličić, Milašinčić, Milčić, Milečić, Milevčić,
Miloščić, Milošinčić, Milovčić, Mlačić, Mohorovčić, Mostarčić,
Motočić, Mračić, Mravlinčić, Mrvčić, Mudrovčić, Nakomčić,
Navračić, Nemčić, Neimčić, Nikolčić, Novačić, Njemčić, Očić,
Odorčić, Odrčić, Odvorčić, Okinčić, Oklopčić, Okrajčić,
Opuvačić, Orčić, Orečić, Orinčić, Ostojčić, Ožvačić, Ozvačić,
89
Pačić, Padarčić, Pamčić, Pangerčić, Parčić, Pastorčić, Patačić,
Paučić, Pavačić, Pavečić, Pavičić, Pavlačić, Pavlečić, Pavličić,
Peičić, Penčić, Pepčić, Peračić, Perčić, Peričić, Petančić, Peterčić,
Petrčić, Petrovčić, Pinčić, Pisačić, Planinčić, Plavčić, Plemenčić,
Pleščić, Pocrnčić, Podbočić, Podkovčić, Pogačić, Pogrančić,
Pokrajčić, Pokupčić, Polčić, Poljančić, Pongarčić, Pongračić,
Posavčić, Petkovčić, Potkrajčić, Potočić, Poturičić, Požgajčić,
Prčić, Prinčić, Prološčić, Proročić, Prstačić, Prvčić, Pučić,
Pupačić, Radačić, Radančić, Radečić, Radičić, Radičić,
Radoničić, Radovčić, Rajčić, Rastočić, Ratkovčić, Rečić, Reščić,
Ribičić, Ročić, Rovčić, Rubčić, Rubenčić, Rudančić, Rujevčić,
Ruljančić, Rumenčić, Rupičić, Ruščić, Salečić, Sarajčić, Sečić,
Sekačić, Semenčić, Senčić, Senečić, Seničić, Sepčić, Seračić,
Sičić, Silobrčić, Simčić, Simončić, Sinčić, Sindičićsinovčić,
Siročić, Skačić, Skločić, Skočić, Skopančić, Skračić, Slavčić,
Smirčić, Smolčić, Sobotinčić, Sočić, Sokačić, Soljačić, Sopčić,
Spinčić, Sporčić, Sračić, Srakočić, Srebačić, Sričić, Srpčić,
Stačić, Stagličić, Staničić, Starčić, Starešinčić, Staroselčić,
Stepančić, Stepčić, Stevčić, Stinčić, Stipančić, Stipčić, Strčić,
Strgačić, Stričić, Stručić, Sučić, Suličić, Sumajstorčić, Supančić,
Supičić, Svitličić, Svirčić, Svjetlačić, Šanjčić, Šćrbačić, Šegavčić,
Šetrajčić, Šimičić, Šimunčić, Škabičić, Šmalčić, Šindarčić,
Šokičić, Šolčić, Špančić, Špičić, Šporčić, Štefančić, Štefičić,
Štivičić, Tečić, Tenčić, Tičić, Tkalčić, Tojčić, Tolvajčić,
Tomečić, Tomičić, Tončić, Topolčić, Trečić, Trgovčić,
Trogrančić, Trohavčić, Tračić, Tuličić, Turčić, Tuščić, Tuzlančić,
Ubojčić, Udovčić, Udovičić, Ujčić, Uovčić, Urbančić, Urličić,
Utrobičić, Vahčić, Vajčić, Vajdovčić, Valučić, Valčić, Valečić,
Valenčić, Valendečić, Valentinčić, Valinčić, Varjačić, Velčić,
Veljačić, Veseličić, Vičić, Viličić, Vlajčić, Vlakančić, Vlaščić,
Volčić, Vračić, Vranaričić, Vrančić, Vrandečić, Vrbančić, Vrčić,
Vrhovčić, Vugrinčić, Vuičić, Vuščić, Zajčić, Zečić, Zeljčić,
Zjačić, Zorčić, Zoričić, Zubčić, Zupančić, Žapčić, Žirovčić,
Živčić, Žlebečić, Žnidarčić, Žubčić, Žugčić, Žugečić, Žunčić,
Župančić, Župčić, Abrlić, Agelić, Ajelić, Akelić, Amulić,
Andrlić, Androlić, Antolić, Antulić, Arlić, Babojelić, Bačelić,
Badalić, Bakulić, Barbalić, Bartolić, Bartulić, Bastalić, Bastelić,
90
Batelić, Bažulić, Biuklić, Bodulić, Boglić, Bokolić, Bokulić,
Božulić, Bralić, Bratolić, Bratulić, Brlić, Bublić, Bucalić,
Budalić, Budimlić, Bušelić, Buškulić, Buzolić, Calić, Celić,
Cepelić, Cibilić, Ciulić, Colić, Cuculić, Cvelić, Čakalić, Čandrlić,
Čehulić, Čepulić, Černelić, Čilić, Čmelić, Čokolić, Čokrlić,
Črnelić, Črtalić, Čubelić, Čuklić, Ćepulić, Ćubelić, Ćurlić,
Dabelić, Dagelić, Dalić, Danolić, Darlić, Debelić, Detelić,
Deželić, Dolić, Dorosulić, Došlić, Drgalić, Drlić, Drndelić,
Dropulić, Drvodelić, Dulić, Durlić, Đirlić, Erdelić, Eskolić,
Eskulić, Fabulić, Fijolić, Filić, Fiolić, Fižulić, Frajlić, Franculić,
Franolić, Franulić, Frlić, Frtalić, Fundelić, Fundurulić, Furlić,
Gabrijelić, Ganžulić, Generalić, Gladulić, Glagolić, Gojsalić,
Grakalić, Grdelić, Grlić, Grubelić, Gubelić, Gulić, Gurdulić,
Halić, Hanjalić, Herlić, Hodalić, Hrlić, Ivelić, Jaglić, Jakelić,
Jaklić, Jakolić, Jakoplić, Jakovlić, Jakulić, Jandrlić, Jorgulić,
Jovelić, Jozelić, Kahlić, Kantolić, Kaplić, Kapuralić, Karabalić,
Karlić, Karmelić, Katulić, Kendzelić, Kihalić, Kirlić, Knaflić,
Kobašlić, Kolić, Korelić, Kormalić, Kostelić, Kovilić, Kozolić,
Krčelić, Krmelić, Krtalić, Kudelić, Kukulić, Kurelić, Kuspilić,
Lengelić, Lulić, Macolić, Maglić, Mahovlić, Marcelić, Marelić,
Marmelić, Marmilić, Matulić, Meglić, Metlić, Mezulić, Mihalić,
Mihelić, Miholić, Mihovilić, Mihulić, Mijalić, Mikolić, Mikulić,
Modlić, Mrčelić, Nadalić, Naglić, Naletilić, Natanelić, Nazlić,
Negulić, Neralić, Nevolić, Novalić, Novarlić, Novoselić, Obelić,
Okroglić, Omelić, Oršolić, Oršulić, Oslić, Ostrelić, Ozorlić,
Pahlić, Pajalić, Pamuklć, Paulić, Pavalić, Pavelić, Peklić, Perlić,
Peštelić, Peterlić, Petrlić, Pielić, Pilić, Pinculić, Piškulić, Plepelić,
Plepilić, Pletilić, Plivelić, Pocedulić, Premelić, Prepelić, Prišilić,
Prlić, Pulić, Pulišelić, Radelić, Rahelić, Raslić, Rašlić, Rašpolić,
Ravlić, Razmilić, Rebelić, Rendulić, Roglić, Rogulić, Rudelić,
Ruklić, Rulić, Sabalić, Sablić, Sabolić, Sambolić, Sandalić,
Sardelić, Selić, Skanderlić, Skalić, Skazlić, Skočilić, Smolić,
Smotalić, Soklić, Sokolić, Solić, Srdelić, Stašelić, Strilić, Stublić,
Sulić, Sutlić, Svetlić, Svilić, Šlabalić, Šalić, Šantolić, Šašlić,
Šebelić, Šibalić, Šiklić, Škalić, Škoflić, Školić, Škorlić, Škuflić,
Šoklić, Šolić, Špeglić, Špelić, Štavlić, Štefelić, Štiglić, Štulić,
Šturlić, Švaglić, Švelić, Teršelić, Tilić, Tkalić, Tolić, Tomulić,
91
Trogrlić, Tulić, Urlić, Uščumlić, Valić, Vezilić, Vidulić, Vilić,
Violić, Vitulić, Vlastelić, Vodinelić, Vukalić, Zamlić, Zavalić,
Zdrilić, Zekulić, Zemlić, Zgrablić, Zlomislić, Zolić, Ždralić,
Želalić, Žeželić, Žgrablić, Žigolić, Živolić, Žuglić, Žuklić,
Žveglić, Abramušić, Adlešić, Ambrošić, Andrašić, Andrejašić,
Andrišić, Anišić, Antalašić, Antešić, Balošić, Baranašić, Barešić,
Barjašić, Baršić, Barušić, Bastašić, Batušić, Belošić, Belušić,
Benašić, Benešić, Berišić, Beršić, Bilešić, Bilušić, Biošić,
Blakšić, Bobšić, Bogišić, Bolješić, Borošić, Bradašić, Brašić,
Brešić, Brkašić, Brlošić, Brubešić, Bukšić, Bulešić, Bulimbašić,
Burnašić, Buršić, Bušić, Cvetišić, Cvišić, Cvitešić, Cvitkušić,
Čajkušić, Čalušić, Čaljkušić, Čaušić, Čoašić, Čordašić, Čošić,
Čukušić, Čurčibašić, Ćalušić, Ćišić, Čikušić, Demšić, Despotušić,
Dijanošić, Dolušić, Doršić, Dorušić, Drašić, Dragšić, Drakšić,
Drkušić, Dujmušić, Dukšić, Durbešić, Emeršić, Embrešić,
Filipašić, Filipušić, Fišić, Franušić, Franjušić, Gajdašić, Garašić,
Gelešić, Geršić, Geušić, Glavišić, Glušić, Gojšić, Goldašić,
Goljašić, Golešić, Gorišić, Goršić, Govorušić, Grabušić, Grašić,
Grabašić, Grbešić, Grdašić, Grdošić, Grimšić, Grljušić, Grošić,
Gršić, Grubešić, Grubišić, Hašić, Hegedušić, Hergešić, Hlišić,
Hrešić, Hurdišić, Ikšić, Imbrišić, Iršić, Išić, Ivanišić, Ivanušić,
Ivašić, Ivušić, Jadrešić, Jagušić, Jalušić, Jambrešić, Jambreušić,
Jambrošić, Jambrušić, Jandrašić, Janošić, Janušić, Jelušić,
Jemeršić, Jendrašić, Jerešić, Jeršić, Jurašić, Jurešić, Juršić,
Jurušić, Juzbašić, Kalašić, Karaušić, Karašić, Kardašić, Karšić,
Kašić, Katušić, Kaušić, Kešić, Kišić, Klašić, Kolakušić, Korošić,
Komšić, Kontušić, Korešić, Korošić, Korušić, Kostešić, Košić,
Kotrošić, Kovarbašić, Kramaršić, Krašić, Krešić, Krivošić,
Kulišić, Kulušić, Kuljašić, Kurešić, Kušić, Ladašić, Ladišić,
Laješić, Laktašić, Lamešić, Landikušić, Lekšić, Lemešić, leošić,
Lepešić, Lepušić, Leušić, Levašić, Lišić, Lovašić, Lozušić,
Lukšić, Lušić, Ljubešić, Magašić, Magušić, Mardešić, Markušić,
Maršić, Martinušić, Matešić, Matijanšić, Matišić, Matjašić,
Matošić, Matušić, Meašić, Mežnaršić, Mikešić, Miklaušić,
Miklošić, Mikloušić, Miklušić, Mikošić, Mikšić, Milašić Milušić,
Modrušić, Muršić, Noršić, Odlešić, Omašić, Opašić, Orešić,
Orošić, Oršić, Palašić, Palaveršić, Palavršić, Pavešić, Pavišić,
92
Pavlešić, Pavlinušić, Pavšić, Pedišić, Pekušić, Perošić, Peršić,
Perušić, Pešušić, Petešić, Petošić, Petrišić, Petrušić, Pinjušić,
Piršić, Platušić, Plešić, Plišić, Podberšić, Povšić, Prentešić,
Previšić, Pukšić, Radašić, Radešić, Radošić, Rakijašić, Ralašić,
Rogišić, Rošić, Serdarušić, Seršić, Siromašić, Skočibušić, Skušić,
Sošić, Sršić, Stanešić, Stanušić, Stašić, Strbašić, Subošić,
Suntešić, Šarušić, Šiklušić, Šipošić, Šnidaršić, Špišić, Šušteršić,
Takšić, Tarašić, Tašić, Temšić, Tenšić, Tješić, Tolušić, Tomašić,
Tomšić, Tomušić, Turšić, Unišić, Uršić, Ušić, Valešić, Varšić,
Veršić, Vidošić, Vidušić, Vilešić, Vladušić, Vranešić, Vrbešić,
Vrbošić, Vrtodušić, Vukošić, Vukšić, Vukušić, Vurušić, Vušić,
Zdešić, Žnidaršić, Žnideršić, Abutić, Agatić, Agotić, Andretić,
Artić, Augustić, Bakotić, Balotić, Bantić, Baotić, Baretić,
Basletić, Bastić, Batistić, Beketić, Bencetić, Benkotić, Benotić,
Benutić, Beritić, Bertić, Bestić, Birtić, Blažetić, Blažotić,
Bobetić, Bogetić, Bunetić, Buntić, Buretić, Butić, Cepetić, Certić,
Cigetić, Ciketić, Cotić, Crnetić, Čuletić, Čutić, Ćutić, Dobtetić,
Doklestić, Dorotić, Dražetić, Drempetić, Drnetić, Družetić,
Ergotić, Erhatić, Erstić, Fajdetić, Faletić, Faljkutić, Feketić,
Feretić, Filetić, Fintić, Foretić, Frajtić, Francetić, Franetić,
Frketić, Frntić, Galetić, Glivetić, Gospodnetić, Gostić, Gotić,
Granatić, Gretić, Grgetić, Grotić, Gršetić, Gržetić, Gustić,
Gustetić, Gutić, Hajtić, Hatić, Havetić, Holetić, Horvatić, Hostić,
Hrastić, Hrgetić, Hrovatić, Hrstić, Hrustić, Hrvatić, Hustić,
Idzojtić, Idzotić, Ilotić, Ivanetić, Ivčetić, Jagatić, Jagetić, Jajetić,
Jajtić, Jalžabetić, Juratić, Juretić, Jurketić, Justić, Kalafatić,
Kaapustić, Karabatić, Karabotić, Keletić, Keretić, Kišpatić,
Kmetić, Knezetić, Kobetić, Koletić, Koljatić, Kopajtić, Koretić,
Kretić, Kriletić, Krmpotić, Krpetić, Krtić, Krutić, Kuhtić,
Kunetić, Kunstić, Kunštić, Kuntić, Kuretić, Kusetić, Kustić,
Kvestić, Labetić, Lenartić, Lentić, Leontić, Lepetić, Lerotić,
Levatić, Livatić, Ligatić, Ligutić, Litić, Lopatić, Lovretić, Leutić,
Luketić, Ljubetić, Ljutić, Macokatić, Majetić, Marcetić, Margetić,
Marijetić, Marketić, Markotić, Matetić, Mavretić, Mičetić,
Mihelić, Mihotić, Miketić, Milatić, Milčetić, Milotić, Mirtić,
Mišetić, Mlikotić, Možetić, Muktić, Muntić, Muretić, Negovetić,
Nestić, Nevestić, Nevistić, Nevjestić, Nikoletić, Nižetić, Novtić,
93
Oletić, Osetić, Ozretić, Ožvatić, Parapatić, Paržetić, Pavetić,
Paveltić, Pecotić, Peretić, Perotić, Pestić, Peštić, Petić, Petretić,
Pierotić, Pikutić, Piletić, Pincetić, pinčetić, Pinojtić, Pintić,
Plantić, Plastić, Plavetić, Portić, Postić, Prekratić, Preprotić,
Pribetić, Puratić, Puretić, Purtić, Pustić, Pušetić, Rabatić, Radetić,
Radotić, Rajtić, Rastić, Rešetić, Robotić, Rogutić, Rontić,
Rubetić, Runtić, Rustić, Rutić, Saftić, Sarkotić, Sastić, Savretić,
Sentić, Sertić, Sesartić, Sigetić, Sikerić, Simetić, Sirotić, Skrtić,
Sladetić, Slavetić, Soldatić, Soltić, Spetić, Stantić, Stipetić,
Strmotić, Sugnetić, Svetić, Šebetić, Šegotić, Šeputić, Šerbetić,
Šiletić, Šimatić, Šimetić, Šintić, Šipetić, Škrgatić, Škrtić, Šmintić,
Šoletić, Šoltić, Šotić, Špeletić, Štefatić, Štefotić, Šulentić, Šuntić,
Šustić, Šutić, Tintić, Tomazetić, Tometić, Tončetić, Tonšetić,
Tonžetić, Tortić, Totić, Trampetić, Trempetić, Trumbetić,
Truntić, Tustić, Valentić, Valetić, Valpotić, Vaupotić, Vestić,
Vidatić, Viljetić, Vincetić, Vitić, Vratić, Vrbetić, Vuketić,
Vuljetić, Vunetić, Zaplatić, Zetić, Zoretić, Zrnetić, Žanetić,
Žestić, Župetić, Afrić, Agrić, Alaburić, Alerić, Arić, Arnerić,
Baburić, Badrić, Bagarić, Bahorić, Bakarić, Baketarić, Barbarić,
Baeberić, Barbirić, Barborić, Barić, Baždarić, Belamarić,
Bencarić, Bencerić, Bezerić, Bibarić, Bistrić, Boberić, Bobnjarić,
Bolarić, Bosorić, Botrić, Božurić, Bradarić, Breberić, Brebrić,
Brezarić, Brodarić, Buturić, Cagarić, Cavrić, Cekurić, Cicvarić,
Cifrić, Ciglarić, Cimprić, Cindrić, Ciprić, Cizarić, Cokarić,
Colarić, Crvarić, Cukerić, Curić, Cutvarić, Čantrić, Čarić, Čerić,
Čibarić, Čorić, Čuturić, Ćibarić, Deverić, Dilparić, Dorić,
Drvarić, Dukarić, Duniskvarić, Dusparić, Dzebrić, Ferić, Figurić,
Firić, Fistrić, Florić, Fornazarić, Fraterić, Fratrić, Friderić,
Fudurić, Funarić, Furić, Gabrić, Gašparić, Gazibarić, Gregorić,
Glavurić, Glažarić, Glojnarić, Glonjarić, Gorić, Gosarić,
Gospodarić, Grabarić, Grabrić, Grancarić, Gregorić, Gregurić,
Grgurić, Gulikorić, Gunarić, Hamarić, Harić, Herić, Hertarić,
Hrabrić, Hundrić, Imprić, Iskrić, Jadrić, Jagarić, Jagorić, Japarić,
Javorić, Jemrić, Jularić, Jurić, Kalabrić, Kamprić, Kamenarić,
Kancelarić, Kandrić, Kaparić, Kapitarić, Katrić, Katunarić,
Kaurić, Kauzlarić, Kavurić, Kebrić, Kelentrić, Kelnerić, Kenjerić,
Kevrić, Kidrić, Kladarić, Klafurić, Klarić, Klobučarić, Ključarić,
94
Kodarić, Kodrić, Kokorić, Kokurić, Kolendarić, Kolesarić,
Komparić, Kondrić, Kontarić, Korparić, Kostrić, Koščičarić,
Koturić, Kozarić, Kožarić, Kramarić, Krčmarić, Križarić,
Krkvarić, Krvarić, Krznarić, Kudrić, Kuharić, Kukurić, Kuljerić,
Kumparić, Kumrić, Kurić, Lastrić, Laurić, Lavrić, Lazarić,
Lebarić, Lendarić, Lerić, Librić, Likarić, Linarić, Litrić, Logarić,
Lončarić, Lucarić, Lugarić, Madjarić, Mađarić, Mađerić, Majerić,
Majnarić, Majnerić, Majsterić, Makarić, Malarić, Malinarić,
Maltarić, Mandurić, Maškarić, Matarić, Matorić, Maurić, Mavrić,
Medarić, Medurić, Mesarić, Maslerić, Meštrić, Meznarić,
Meznerić, Mežnarić, Mihorić, Mišerić, Mlinarić, Modrić,
Moharić, Mohorić, Mokorić, Morić, Mušterić, Narić, Nikolorić,
Njirić, Oliverić, Oputrić, Oštrić, Ovčarić, Pačarić, Pandurić,
Parić, Pasarić, Patarić, Paurić, Pećarić, Pelicarić, Pergarić,
Perharić, Pernarić, Pernerić, Picukarić, Pilarić, Pindrić, Pintarić,
Pinterić, Pinturić, Pirić, Piškorić, Plahtarić, Plantarić, Podrić,
Pokorić, Poparić, Posarić, Poturić, Požarić, Premerić, Psarić,
Puharić, Puntarić, Pugarić, Puškarić, Putrić, Rajterić, Rakmarić,
Rakarić, Rašperić, Rehorić, Remenarić, Rendarić, Ribarić,
Rihtarić, Rižmarić, Rozmarić, Rožmarić, Sabljarić, Sačerić,
Sadarić, Salarić, Sapunarić, Sesarić, Senjarić, Sestrić, Sijerić,
Sikirić, Sisarić, Sitarić, Sivorić, Sivrić, Skorić, Skurić, Skutarić,
Slivarić, Smerić, Smirić, Snjarić, Solarić, Sorić, Stakorić,
Strancarić, Stuparić, Stvorić, Sudarić, Sunarić, Surić, Sutarić,
Sverić, Svinjarić, Šabarić, Šafarić, Šantorić, Šavorić, Ščurić,
Šćetarić, Šćurić, Šeperić, Šerić, Širić, Šiverić, Šižgorić,
Škrinjarić, Škurić, Škvorić, Šnarić, Šnidarić, Šnjarić, Šogorić,
Šošterić, Šoštarić, Špoljarić, Štibrić, Štivorić, Šurić, Šusterić,
Šuštarić, Šušterić, Švarić, Tandarić, Tarabarić, Tatarić, Tavorić,
Tepurić, Tišlarić, Tišljarić, Torić, Tučkorić, Tudorić, Tukerić,
Turić, Tvorić, Ušurić, Vahtarić, Večerić, Vekarić, Verić,
Vidmarić, Vigurić, Volarić, Vratarić, Vučerić, Vunarić, Vurić,
Vuzdarić, Zgurić, Zidarić, Zirić, Žderić, Žerjarić, Žgurić, Žmirić,
Žnidarić, Župarić, Adanić, Agnić, Alunić, Andrijanić, Arhanić,
Atanić, Avanić, Azenić, Babanić, Badenić, Balabanić, Barinić,
Bastijanić, Bedenić, Belinić, Benić, Beronić, Beršinić, Bertalanić,
Bešenić, Bešinić, Bičanić, Bićanić, Bilanić, Bilinić, Biljanić,
95
Biščanić, Bišćanić, Blazinić, Blaženić, Blažinić, Bogdanić,
Bokunić, Bolonić, Bonić, Boranić, Borenić, Božanić, Brajnić,
Bratanić, Brkanić, Brlenić, Brnić, Bronić, Brozanić, Bršanić,
Brumnić, Bubanić, Budnić, Bujanić, Buvinić, Caganić, Canić,
Celinić, Ceranić, Cerinić, Cernić, Cetinić, Ciganić, Crljenić,
Cvenić, Cvitanić, Čakanić, Čanić, Čenić, Čeranić, Čubanić,
Čulanić, Dananić, Deanić, Debanić, Dekanić, Devunić, Dianić,
Dijanić, Dikanić, Diknić, Dimnić, Dobrinić, Dobronić, Dojnić,
Dokmanić, Dolinić, Domjanić, Dominić, Domjanić, Dovijanić,
Dovranić, Drnić, Drobnić, Družijanić, Družinić, Držanić, Dujnić,
Dukmenić, Dumanić, Durjanić, Dvornić, Đuknić, Đuranić,
Đurnić, Fabijanić, Fazanić, Fenić, Ferjanić, Fistonić, Fitnić,
Fortunić, Franić, Furjanić, Furlanić, Galanić, Galenić, Galijanić,
Galunić, Galjanić, Gardašanić, Geržanić, Glavinić, Gložinić,
Gluhinić, Gmajnić, Godinić, Godnić, Golenić, Goranić, Granić,
Graonić, Grdanić, Grdinić, Greguranić, Grižanić, Grnić, Grošinić,
Grudenić, Gržanić, Guloznić, Habjanić, Habijanić, Hajnić,
Halovanić, Hanić, Herjanić, Hranić, Hrenić, Hulenić, Huzanić,
Ilenić, Iljanić, Ištvanić, Jadanić, Jagnić, Jagunić, Jamanić,
Jedrlinić, Jelinić, Jerenić, Jordanić, Judnić, Juranić, Jurenić,
Jurinić, Justinić, Jutronić, Kačunić, Kaftanić, Kalenić, Kamenić,
Kancijanić, Kanić, Kapetanić, Kapitanić, Karavanić, Kasanić,
Kasunić, Katalenić, Katalinić, Katarinić, Kelemenić, Keleminić,
Kirinić, Klišanić, Klišmanić, Klunić, Kohanić, Kolenić, Kolonić,
Kopinić, Korenić, Korunić, Kosanić, Kostanić, Krapanić,
Kremenić, Kristanić, Krizmanić, Križanić, Ksenić, Kučinić,
Kučanić, Kupnić, Kušanić, Kušenić, Kuzmanić, Lenić, Letinić,
Letunić, Levanić, Linić, Lipšinić, Lisnić, Lonić, Lordanić,
Lucijanić, Lukanić, Lukenić, Lukinić, Ljubonić, Macenić,
Madunić, Maganić, Magdalenić, Majcenić, Majhenić, Majtanić,
Makjanić, Malatestenić, Mandalinić, Marangunić, Marenić,
Marinić, Markulnić, Marnić, Marohnić, Maronić, Maršanić,
Martinić, Marunić, Masnić, Mašanić, Matanić, Mažuranić,
Medanić, Miculinić, Mihaljinić, Mihanić, Mikacinić, Miklenić,
Miknić, Milohanić, Milohnić, Mladenić, Mladinić, Monić,
Možanić, Mratinić, Mrganić, Mudnić, Munić, Muranić,
Murganić, Mužanić, Mužinić, Nadinić, Novinić, Nunić, Obranić,
96
Očinić, Orbanić, Ordanić, Oršanić, Ostrunić, Ounić, Ožanić,
Pajnić, Palinić, Pavlenić, Pavlinić, Pavunić, Pečenić, Pećanić,
Penić, Peranić, Perčinić, Perinić, Perkunić, Petranić, Petrinić,
Petrunić, Peunić, Pikunić, Pipinić, Pipunić, Pirnić, Pišonić,
Planić, Planinić, Plazonić, Plovanić, Pocrnić, Počanić, Polunić,
Pomenić, Povrženić, Pranić, Prebanić, Predanić, Pribanić, Prnić,
Puhanić, Pukanić, Pulanić, Puljanić, Radanić, Radenić,
Radmanić, Radnić, Radunić, Rakinić, Ravnić, Renić, Repanić,
Roginić, Rohnić, Rojnić, Rojtinić, Romanić, Rubinić, Rujnić,
Rukonić, Rutonić, Saganić, Salamunić, Sasunić, Sedinić,
Sekovanić, Semenić, simonić, Simunić, Sinić, Sironić, Slovnić,
Smoljanić, Sočinić, Srbljanić, Starešinić, Stepanić, Stipanić,
Stranić, Strunić, Stunić, Sušnić, Suzanić, Šafranić, Šajnić,
Šamanić, Šanić, Šarenić, Šarinić, Šarunić, Šebjanić, Šerkinić,
Šesnić, Šimonić, Šimunić, Širinić, Škanić, Škrivanić, Španić,
Štefanić, Štifanić, Štrinić, Šunić, Šušnić, Talavanić, Telesmanić,
Tianić, Tisanić, Toljanić, Tominić, Tončinić, Tonić, Tovernić,
Travinić, Trbljanić, Trutanić, Tvrdinić, uljanić, Unić, Uranić,
Uršanić, Važanić, Velnić, Vernić, Vetnić, Viškanić, Vlahinić,
Vogmanić, Vojnić, Vonić, Vrbanić, Vukmanić, Vunić, Zanić,
Zdunić, Zemunić, Zidanić, Zorinić, Zormanić, Zupanić, Žafranić,
Žanić, Žarnić, Židanić, Žinić, Žuanić, Županić, Žuvanić, Žuvenić,
Aladić, Alivojvodić, Audić, Baldić, Bardić, Barundić, Bedić,
Belobrajdić, Bencedić, Bernardić, Besedić, Bevandić, Bijondić,
Bjelobrajdić, Bodić, Borondić, Brajdić, Brnadić, Brodić, Brundić,
Čidić, Čondić, Dadić, Dandić, Donadić, Drdić, Dundić, Dzidić,
Đidić, Đikandić, Fadić, Fajdić, Filajdić, Frndić, Furdić,
Galijardić, Gazdić, Gendić, Getaldić, Gizdić, Gladić, Glaurdić,
Glavurdić, Govedić, Grandić, Grdić, Gudić, Haurdić, Havidić,
Hegedić, Herendić, Herdić, Hudić, Hundić, Ivandić, Jandić,
Kajdić, Kladić, Klindić, Koledić, Košuljandić, Krivdić, Kundić,
Labudić, Ladić, Ledić, Legradić, Lenardić, Livadić, Lopandić,
Madić, Magdić, Marendić, Medvedić, Merkadić, Miladić, Modić,
Nagradić, Nardić, Nevajdić, Obidić, Odić, Osladić, Pahdić, Pedić,
Petvajdić, Pocedić, Pogledić, Prajdić, Pribudić, Randić, Raspudić,
Rendić, Rusendić, Ruvidić, Samardić, Sesardić, Sevdić, Siladić,
Skokandić, Slobodić, Smodić, Smudić, Sodić, Soldić, Sondić,
97
Spudić, Stipandić, Stjepandić, Sudić, Sundić, Šelendić, Šudić,
Tudić, Turudić, Uvodić, Vajdić, Vajlandić, Vardić, Varvodić,
Veldić, Vrcibradić, Vrdić, Zaradić, Zidić, Zvjezdić, Žudić, Alkić,
Babakić, Balikić, Birkić, Biškić, Blaškić, Boškić, Braškić, Bukić,
Čolakić, Čorlukić, Dekić, Dorkić, Dučkić, Dvokić, Dzajkić,
Djikić, Djurakić, Ekić, Ferkić, Franekić, Frankić, Frkić, Gatačkić,
Guskić, Horkić, Iljkić, Ivankić, Ivkić, Jančekić, Jukić, Jurkić,
Kajkić, Karadakić, Katkić, Keškić, Kljakić, Kokić, Krakić,
Kričkić, Kvakić, Landekić, Likić, Lojkić, Mandekić, Mandukić,
Mandzukić, Marđokić, Markić, Marukić, Mazarekić, Merkić,
Miškić, Mukić, Nekić, Okić, Orkić, Palackić, Pavkić, Pejakić,
Pejikić, Pelkić, Perkić, Pokić, Priskić, Prkić, Ratkić, Ruškić,
Skokić, Smrkić, Sukić, Šekić, Šerkić, Šinkić, Škokić, Šmrkić,
Špikić, Štokić, Šulekić, Tokić, Tomakić, Tonkić, Trokić, Ukić,
Videkić, Vijačkić, Vinokić, Virovkić, Vončikić, Vrankić, Vrkić,
Vučkić, Zlokić, Zokić, Zovkić, Žakić, Žekić, Alebić, Arčabić,
Bambić, Barbić, Barnabić, Brnobić, Bubić, Cibić, Debić, Dembić,
Dolibić, Dulibić, Durbić, Dzambić, Đebić, Fabić, Glibić,
Glumbić, Golobić, Golubić, Grabić, Habić, Harbić, Hrbić, Jerbić,
Kabić, Kajbić, Kambić, Karbić, Kobić, Kolumbić, Korbić, Kubić,
Lubić, Mabić, Orubić, Orebić, Orobabić, Porubić, Robić, Rubić,
Sibić, Skerbić, Sklobić, Srbić, Strabić, Svrabić, Šebić, Škabić,
Škobić, Škrabić, Štrbić, Šubić, Švarbić, Tambić, Trobić, Trubić,
Trumbić, Urbić, Vabić, Verbić, Vilibić, Vrbić, Zembić, Zgombić,
Žebić, Žgombić, Arbanasić, Asić, Bajsić, Basić, Blasić, Brusić,
Bursić, Ćasić, Desić, Fusić, Galesić, Ivasić, Kirasić, Kisić, Klasić,
Kobasić, Kopsić, Korasić, Kusić, Kvesić, Lasić, Leksić, Lepesić,
Lesić, Lisić, Lovasić, Marsić, Masić, Matesić, Mesić, Nasić,
Osić, Pusić, Resić, Sosić, Susić, Tajsić, Tomasić, Treursić,
Trusić, Tusić, Ursić, Vusić, Žnidarsić, Ambrožić, Amižić, Ažić,
Banožić, Belužić, Benažić, Bjažić, Voltužić, Celižić, Čavužić,
Čizmić, Čužić, Ćužić, Denžić, Derežić, Dežić, Družić, Držić,
Gamberožić, Gažić, Gložić, Grižić, Hajnžić, Hanžić, Horžić,
Hržić, Jalžić, Janežić, Janžić, Ježić, Klinžić, Knežić, Kožić,
Kružić, Kržić, Lukežić, Lužić, Mamužić, Markežić, Markužić,
Maržić, Mažić, Miklaužić, Mrakužić, Mužić, Nežić, Nižić,
Okmažić, Ožić, Panežić, Pažić, Pižić, Platužić, Prebježić,
98
Premužić, Pribožić, Primožić, Primužić, Ražić, Režić, Strižić,
Svažić, Tržić, Valožić, Varžić, Vežić, Vražić, Želežić, Želježić,
Žužić, Apić, Belokapić, Biskupić, Biškupić, Bjelokapić, Copić,
Čepić, Čipić, Đapić, Erkapić, Filipić, Forkapić, Garapić, Gašpić,
Gorupić, Gospić, Hlupić, Hropić, Jakopić, Jakupić, Kalpić,
Knapićkopić, Korpić, Košpić, Krapić, Krpić, Lampić, Lapić,
Limpić, Mustapić, Opić, Orepić, Pilepić, Pilipić, Pokupić, Prpić,
Pupić, Repić, Rupić, Sklepić, Stijepić, Stopić, Strpić, Supić,
Šepić, Škopić, Škrapić, Škripić, Šupić, Tipić, Tompić, Trepić,
Tumpić, Vodopić, Žepić, Abramić, Adamić, Adzamić, Bojmić,
Budimić, Burmić, Celimić, Cimić, Čamić, Čimić, Čizmić, Emić,
Damić, Dikmić, Domić, Drmić, Dujmić, Halamić, Halmić,
Hromić, Hrmić, Jamić, Jeromić, Jumić, Jurmić, Kajmić, Kemić,
Krmić, Kumić, Lokić, Mamić, Mić, Đermić, Fumić, Nejašmić,
Oskomić, Pemić, Prižmić, Razumić, Resimić, Rimić, Salamić,
Slamić, Semić, Sremić, Strmić, Sumić, Šimić, Škramić, Trkmić,
Trumić, Zimić, Bazić, Bezić, Bibezić, Bilanazić, Blazić, Borzić,
Brezić, Brizić, Brozić, Brzić, Celizić, Dokozić, Gazić, Genzić,
Hanzić, Jozić, Kazić, Kezić, Knezić, Krezić, Lozić, mamuzić,
Markezić, Matezić, Matuzić, Mazić, Mezić, Pecikozić, Pezić,
Pinezić, Profozić, Rezić, Rozić, Stazić, Strizić, Stuzić, Šlezić,
Tecilazić, Vitezić, Železić, Željezić, Bagić, Belegić, Blagić,
Bojagić, Borongić, Cigić, dazgić, Dogić, Đogić, Fegić, Filagić,
Frgić, Glogić, Gregić, Grgić, Grigić, Hergić, Ivanagić, Jagić,
Jengić, Jergić, Jungić, Keragić, Kesegić, Magić, Managić,
Margić, Matagić, Mendragić, Murgić, Okrugić, Ožegić, Segić,
Stegić, Šegić, Škrgić, Šorgić, Talargić, Vargić, Vorgić, Andrijić,
Aždajić, Bajtajić, Belobrajić, Blajić, Božajić, Cajić, Čabrajić,
Čujić, Dujić, Ervojić, Golomejić, Gomojić, Gujić, Gvojić, Hajić,
Havajić, Hrvojić, Hujić, Jedvajić, Jurajić, Kadojić, Kajić, Kesejić,
Klajić, Kopajić, Lijić, Livajić, Ljevnajić, Marijić, Mezojić,
Mihajić, Nujić, Prisojić, Rejić, Salajić, Smojić, Šejić, Škojić,
Špejić, Talajić, Talijić, Zmajić, Zujić, Babaić, Baić, Baklaić,
Bednaić, Blagaić, Blažaić, Bljaić, Crnaić, Daić, Držaić, Dzaić,
Fašaić, Haić, Havaić, Jaić, Kaić, Karabaić, Karaić, Kasaić, Kraić,
Križaić, Lenaić, Levnaić, Livnaić, Ljevnaić, Maić, Mataić, Oraić,
Peraić, Percaić, Plaić, Pozaić, Pracaić, Radaić, Raić, Sadaić, Saić,
99
Sataić, Smaić, Spaić, Suknaić, Šaić, Švaić, Tomaić, Uraić, Vaić,
Vitaić, Vlaić, Vuraić, Zaić, Zmaić, Beić, Golomeić, Jerneić,
Koceić, Meić, Peić, Pleić, Tvrdeić, Veić, ČemeljićDropuljić,
Geljić, Gubeljić, Huljić, Iveljić, Kapljić, Kraljić, Ljoljić, Meteljić,
Mrljić, Piljić, Puljić, Pušeljić, Radeljić, Rakuljić, Rašljić,
Roguljić, Smoljić, Šmuljić, Šoljić, Šuljić, Vrljić, Zemljić,
Zgrabljić, Žemljić, Žgaljić, Zivaljić, Žuljić, Botonjić, Brezonjić,
Buconjić, Franjić, Goronjić, Jagnjić, Jonjić, Krnjić, Lišnjić,
Munjić, Njunjić, Pranjić, Renjić, Runjić, Strnjić, Šanjić, Šonjić,
Šunjić, Šušnjić, Tunjić, Vranjić, Arabadzić, Dukandzić,
Kalafadzić, Kavedzić, Klindzić, Kodzić, Kojundzić, Koldzić,
Kovandzić, Kuvedzić, Majdandzić, Majurdzić, Pandzić,
Pehadzić, Skelendzić, Tobdzić, Validzić, Boić, Ernoić, Galoić,
Gladoić, Goić, Gvoić, Havoić, Hoić, Hrvoić, Kadoić, Koić,
Kurtoić, Loić, Matoić, Roić, Skoić, Soić, Šeić, Toić, Uroić, Zloić,
Birucić, Bucić, Cecić, Cincić, Gucić, Jecić, Krecić, Lacić, Lucić,
Mecić, Mocić, Mucić, Pakracić, Pucić, Tucić, Vicić, Vucić, Buić,
Čuić, Duić, Gluić, Guić, Huić, Kuić, Luić, Muić, Nuić, Puić,
Ruić, Struić, Stuić, Vuić, Baćić, Bjelićić, Ćaćić, Banfić, fofić,
Knifić, Štefić, Tranfić, Buhić, Gluhić, Pahić, Prihić, Suhić, Cviić,
Dođić, Kanđić, Vađić, Plašć, Šeć, Žmegać, Parać, Noć,
Agramović, Akalović, Alačević, Alajković, Alaupović,
Alešković, Alilović, Alujević, Aljinović, Ambreković,
Andraković, Andrašević, Andreović, Andričević, Andrilović,
Andrišević, Androšević, Andrović, Anđelinović, Antičević,
Antolković, Antolović, Anzulović, Aprović, Arasović, Arlović,
Artuković, Atević, Augustinović, Avirović, Azimović, Azinović,
Babarović, Babačković, Babunović, Bačanović, Bačeković,
Bačević, Bagović, Balagović, Balašković, Balažević, Balenović,
Balentović, Baličević, Balković, Balogović, Balunović,
Baneković, Baraković, Baranović, Baričević, Barilović, Barković,
Barlović, Bartaković, Bartolović, Bartulović, Barunović,
Basorović, Batinović, Bautović, Bavčević, Bečović, Bedaković,
Bedeković, Bedeniković, Beladović, Belanović, Belašković,
Belavić, Benaković, Benceković, Benčević, Behdeković,
Benković, Benović, Beoković, Beović, Beraković, Bereković,
Berislavić, Berković, Berleković, Bernatović, Berović, Bertović,
100
Besarović, Beuković, Bezinović, Bezmalinović, Biberović,
Bibković, Bikaljević, Bikčević, Bilanović, Bilogrević, Bilović,
Biljaković, Bilješković, Birjuković, Bistrović, Biškupović,
Bižanović, Bjelkanović, Blagović, Blagušević, Blažinović,
Blažeković, Blaženović, Blažević, Blažičević, Blažinović,
Bobanović, Bodlović, Bogović, Bohović, Bolavić, Bolčević,
Bolković, Bonjeković, Boričević, Bosiljević, Botković,
Božičević, Božiković, Bračević, Bradašević, Bradvić, Brađašević,
Brajenović, Brajinović, Brajković, Branilović, Branović,
Brašnović, Brataljević, Bratanović, Bratinčević, Bratković,
Bratović, Brborović, Brcković, Brečević, Bregović, Breković,
Breščanović, Brešković, Brezavić, Brezović, Brigljević, Britvić,
Brkanović, Brleković, Brljević, Brničević, Brodanović,
Bronzović, Brozičević, Brozinčević, Brozović, Brunović,
Brusović, Brzović, Bubalović, Bubanović, Bucković, Bučević,
Budanović, Budojević, Budrović, Bujanović, Bukojević,
Bukorović, Buković, Buljanović, Buljević, Bunarević, Buraković,
Buratović, Burkanović, Butković, Butorović, Calković, Caušević,
Cebović, Cerančević, Cerković, Ciglević, Cigljević, Cikojević,
Ciković, Cimermanović, Cincović, Ciprijanović, Cirković,
Cobović, Cripović, Crneković, Crnković, Crnović, Crnjaković,
Crnjević, Cundeković, Curavić, Curilović, Cviličević, Cvitanović,
Cvitković, Čabaković, Čačković, Čaklović, Čaldarević,
Čalogović, Čatipović, Čavarović, Čavlović, Čabetarević,
Čečković, Čedović, Čeović, Černjević, Češković, Čevanović,
Čevapović, Čevizović, Čikanović, Čiković, Čipraković, Čivić,
Čižmeković, Čleković, Črnjević, Čubeković, Čubretović,
Čučević, Čučuković, Čulinović, Čunović, Čurković, Čuvić,
Ćulumović, Ćurković, Dabčević, Dabinović, Dabrović, Dacović,
Dajović, Darović, Daskojević, Dasović, Datković, Debogović,
Dečković, Dedeović, Dekanović, Deković, Delajković,
Delišumović, Delković, Demetrović, Derenčinović, Derković,
Derinković, Desović, Despalatović, Dešković, Devlahović,
Dežulović, Didović, Dijaković, Dijanežević, Dijanović, Diković,
Dimović, Dinković, Divković, Doblanović, Dobričević,
Dobrović, Dobutović, Dodigović, Dodiković, Dokuzović,
Domačinović, Domaćinović, Dominiković, Dominović,
101
Domitrović, Domjanović, Domović, Domuzović, Donatović,
Dončević, Donković, Donjerković, Dosegović, Došilović,
Draženović, Dražević, Drenčević, Drenjančević, Drotvić,
Drinković, Drugčević, Drugović, Druzović, Duboković,
Dubrović, Dudović, Duduković, Duhović, Dujmović, Dujović,
Dukanović, Dulanović, Dumbović, Dundović, Dunković,
Durević, Dušević, Dušković, Dutković, Duždević, Dužević,
Dvojković, Dvorović, Dvorneković, Dzalitović, Dzingalašević,
Đakulović, Đanković, Đanović, Đelošević, Đenđinović, Đenović,
Đeraković, Đuraković, Đurašević, Đurčević, Đureković,
Đurinomanović, Đurišević, Đuroković, Ećimović, Eldović,
Elegović, Emanović, Emrović, Eranović, Ercegović, Ergović,
Ernjaković, Eršegović, Esapović, Eterović, Evetović, Ević,
Fabeković, Fabković, Fabijanović, Facković, Fadljević, Faković,
Falinović, Ferenčaković, Ferenčević, Ferković, Ficović,
Filaković, Filković, Fisković, Fištrović, Fleković, Folnegović,
Folnović, Franosović, Franceković, Francesković, Francisković,
Francišković, Francuzović, Frančišković, Franetović, Franičević,
Franković, Franović,
Franotović, Franulović, Franjević,
Franjković, Fredotović, Friganovć, Frkatović, Frković, Fulanović,
Furković, Futivić, Gabričević, Gajčević, Galavić, Galeković,
Galetović, Gavranović, Gastović, Gašljević, Gašparević,
Gašparović, Gazarović, Generalović, Gerjević, Geršković,
Giljević, Glasnović, Glavačević, Glavanović, Glavić, Glavinović,
Glavočević, Glogović, Glokević, Gloković, Glušević, Gojsović,
Golemović, Gombović, Gorjanović, Gospodinović, Gović,
Grabarević, Grbanović, Grčević, Grdanović, Gregorović,
Gregović, Greguričević, Gregurković, Gregurinović, Grganović,
Grgasović, Grgčević, Grgičević, Grgoković, Grgović, Grgurević,
Grgurinović, Grivić, Grladinović, Grnović, Gršković, Grvić,
Guberović, Gudalović, Gudeljević, Gudević, Gulamović,
Guljašević, Guljemović, Gusković, Gustović, Guzović,
Gvozdanović, Habeković, Hajdinović, Halepović, Hančević,
Hanžeković, Havić, Hebović, Hećimović, Hendeković,
Heraković, Hereković, Hergović, Herljević, Hermanović,
Hodniković, Holujević, Holjević, Horović, Horvatinović,
Hrastović, Hrljenović, Hrndeković, Hrendović, Hrković,
102
Hrnčević, Hručević, Idzaković, Ileković, Ilišinović, Irović,
Išaretović, Ištvanović, Ivaković, Ivasović, Ivašković, Ivaštinović,
Iveković, Iverović, Ivičević, Ivinović, Ivšinović, Ižaković,
Jacmenović, Jadrijević, Jagmarević, Jajčević, Jajčinović,
Jakasović, Jaklinović, Jakobović, Jakopčević, Jakopović,
Jakovčević, Jakšeković, Jalšević, Jamaković, Jambreković,
Jambrović, Jančiković, Jandrijević, Jandrilović, Jandroković,
Janeković, Janžeković, Jarnević, Jauzović, Jazvić, Javorović,
Jednaković, Jednobrković, Jegović, Jelaković, Jelavić, Jelečević,
Jeleković, Jelenović, Jergović, Jeričević, Jesenović, Juginović,
Jugović, Juković, Junašević, Junković, Juraković, Juranović,
Jurasović, Jurašinović, Jurašković, Juratović, Jurčević, Jureković,
Jurenović, Juričević, Jurinović, Jurišković, Jurjević, Jurković,
Justinjaković, Jutrović, Kalacanović, Kamenjašević, Kanjugović,
Kapitanović, Kapraljević, Karaturović, Karković, Karlović,
Karzulović, Kasapović, Kasović, Kateković, Katilović,
Katoliković, Katović, Kavić, Kazesović, Keglević, Keglović,
Kegljević, Keleković, Keleminović, Kelemović, Kelović,
Kemenović, Kereković, Ketović, Kevešić, Kević, Kilijanović,
Kitarović, Kleković, Klinčinović, Klisović, Kluković, Kmetović,
Knezović, Kocković, Koharović, Kolačević, Kolenković,
Klimbatović, Koludrović, Komatović, Komendanović,
Komlinović, Konaković, Končilović, Kondrović, Kononović,
Kopačević, Korinčević, Korlević, Kosoković, Kostanjivić,
Kostrešević, Košavić, Koščević, Kotrljanović, Kozlović,
Krajčević, Kranjčević, Krašković, Kratković, Kreković,
Krezović, Krističević, Krištović, Krivić, Križanović, Krnčević,
Krnjević, Krović, Krovinović, Krstulović, Kršulović, Kružičević,
Kubanović, Kučinović, Kudović, Kukmanović, Kukuruzović,
Kumanović, Kumpović, Kunović, Kunštović, Kurjaković,
Kurkutović, Kušeković, Kušević, Kuštović, Labavić, Lacović,
Ladović, Laganović, Lanović, Lasinović, Laslavić, Lasović,
Lavčević, Lebarović, Legčević, Legović, Leleković, Lemezović,
Levović, Leuškiljević, Lesković, Lešković, Lešnjaković,
Letilović, Levaković, Lijović, Likarević, Lijović, Lipanović,
Lipošinović, Liščević, Litović, Livazović, Livić, Livojević,
Lizatović, Lombarović, Loneković, Lorković, Lovoković,
103
Lovošević, Lovoreković, Lovrenčić, Lovrenović, Lovričević,
Lovrinčević, Lovrović, Lucović, Lugović, Lukačević, Lukinović,
Lunjajević, Lutrović, Ljepović, Ljevaković, Maceković,
Mačković, Maćašović, Manović, Majanović, Majcenović,
Majerović, Majstrović, Makarović, Maković, Maksimilijanović,
Makvić, Maleković, Malović, Mandaković, Manjerović,
Maraković, Marasović, Maratović, Marazović, Marceković,
Marčinković, Marčinović, Marđunović, Mareković, Marjanović,
Marijašević, Markolović, Markovanović, Markovinović,
Markunović, Markusović, Maroković, Martinčević, Martinković,
Maskaljević, Mastanjević, Mašković, Maštrović, Mataković,
Matančević, Matanović, Mateković, Mateljević, Matešković,
Matezović, Matleković, Matokanović, Matoković, Matosinović,
Matosović, Matošević, Matošković, Matošović, Matulović,
Matusinović, Matutinović, Matuzović, Matvejević, Maurović,
Mavrović, Mazulović, Mazurević, Mecenović, Mečkarević,
Medvedović, Medvidović, Melinčević, Mervić, Meštrović,
Metković, Mičković, Mihalović, Mihaljčević, Mihaljević,
Mihaljković, Mehanović, Mihatović, Mihljević, Mihočević,
Mihočinović, Mihoković, Miholjević, Mihovilčević, Mihovilović,
Mijašević, Mikleušević, Mikolašević, Mikolčević, Mikovilović,
Milardović, Miloslavić, Mindoljević, Miočević, Mironović,
Miroslavić, Mirošević, Mislović, Mlacović, Mladinović,
Mladošević, Močković, Mogorović, Mohorović, Mojsinović,
Moklović, Mokrović, Momčinović, Morković, Morović,
Mosković, Mraković, Mrazović, Muhvić, Mulković, Murković,
Musković, Muslović, Mušković, Muštrović, Mutnjaković,
Mužević, Nadović, Nadjaković, Nanković, Neferović, Nerlović,
Nigoević, Nigrović, Nijemčević, Obilinović, Oblaković,
Obranković, Obranović, Ognančević, Ojurović, Okovanović,
Oković, Olenković, Opravić, Oremović, Orešković, Ohranović,
Oslaković, Ostarčević, Ostović, Ostrogović, Ošavković,
Oštarčević, Otković, Ovničević, Padović, Pajdaković, Palačković,
Palanović, Palković, Paljević, Pamuković, Pandaković,
Pandilović, Papković, Paradinović, Parađiković, Parković,
Parmaković, Pandaković, Pandilović, Papković, Paradinović,
Parađiković, Parković, Parmaković, Pasinović, Paskičević,
104
Pasković, Ppastković, Pastrović, Pastuovoć, Paštrović, Patrčević,
Paubenović, Pauković, Paulinović, Paulović, Pavčević,
Pavlaković, Pavleković, Pavlinović, Pavljašević, Pavoković,
Pavuković, Pećarević, Peičević, Pejković, Pelinović, Penavić,
Penović, Peračković, Peradinović, Peraković, Peranović,
Perasović, Pereković, Peričević, Peroković, Peršinović,
Peruzović, Pešaković, Petanović, Peterković, Petraković,
Petravić, Petreković, Petrešević, Petrinović, Pilanović, Pilković,
Pirović, Pisarović, Pismarović, Pismestrović, Pišković, Pitarević,
Piuković, Pivčević, Plaščević, Plavić, Plenković, Pohmajević,
Poklepović, Polanović, Polović, Polzović, Poljaković,
Pormačinović, Popivić, Posilović, Posinković, Postović, Pović,
Pozderović, Pozojević, Pracević, Prahović, Prajković, Pranjković,
Prašević, Pravilović, Prelogović, Pretković, Prević, Pribilović,
Prikadinović, Puceković, Puhalović, Puhović, Puljašević,
Puljizević, Puntarović, Radatović, Radavić, Radielović,
Radiković, Radilović, Radolović, Rakasović, Raljević, Raspović,
Ratinčević, Raušević, Ravić, Razmilović, Razović, Razumović,
Ražnjević, Rebrović, Regović, Redovniković, Reljanović,
Reljković, Resinović, Rešković, Retković, Ribarević, Ribarović,
Ričković, Rijetković, Rilović, Rimšević, Rogović, Rojčević,
Rojković, Rotkvić, Rožanković, Rožanović, Ručević, Rulnjević,
Rupanović, Rušinović, Rušković, Ružanović, Ružević, Sabolović,
Salamunović, Sanković, Samsović, Sanjiković, Sarjanović, Sević,
Semenović, Seneković, Senković, Senjanović, Severevović,
Sinković, Sinovčević, Siroglavić, Sirotković, Sklizović,
Skoković, Sladović, Slatković, Slavić, Slavnović, Slepčević,
Slipšević, Slišković, Sloković, Smiljanović, Smokvić, Smokrović,
Smolković, Smoljanović, Smuković, Sočković, Solanović, Sović,
Srbljinović, Srdarević, Srebrenović, Srebrović, Srezović,
Stabarković, Staklarević, Staneković, Steović, Stilinović,
Stipančević, Stipanović, Stipčević, Stipičević, Stipinović,
Stipković, Stjepančević, Stjepčević, Strapajević, Strinović,
Stunković, Sudarević, Sudović, Sukobilević, Sukobljević,
Sulimanović, Susović, Sušilović, Sutlović, Suvić, Svatović,
Svedrović, Svetinović, Svić, Svilković, Svinjarević, Svitanović,
Šabaković, Šajatović, Šajković, Šalimović, Šalinović, Šalković,
105
Šandorović, Šatović, Šegavić, Šegmanović, Šegović, Šegvić,
Šeparović, Šepović, Šestanović, Ševeljević, Ševrović, Šiković,
Šilović, Šiljković, Šimanović, Šimatović, Šimeković, Šimičević,
Šimonović, Šimpović, Šimunović, Šimunković, Šimonović,
Šinković, Širanović, Širović, Škavić, Školneković, Škorčević,
Šlanković, Šokčević, Šorogović, Špičković, Špiranović,
Špoljarević, Štabarković, Štarković, Štefanović, Štefinović,
Štefković, Štefović, Šteković, Šterjović, Števinović, Štiković,
Štikić, Štivojević, Štoković, Šrapajević, Štrković, Šujdović,
Šuljević, Šurkalović, Šurmanović, Šušković, Švađumović,
Švaganović, Švajgović, Švepović, Tadejević, Tadijančević,
Tadijanović, Tajčević, Telarović, Teminović, Temšanović,
Terković, Terlević, Tičinović, Tijardović, Tikvić, Tkalčević,
Tolović, Tomasović, Tomašegović, Tomašičević, Tolmašković,
Tomeković, Tominović, Tomlinović, Tomljanović, Tomljenović,
Tončević, Tonković, Torbašinović, Tošanović, Tovarović, Tović,
Trajčević, Trbuhović,Trcović, Trgovčević, Trupčević, Trupković,
Tufarević, Tufeković, Tuković, Tuleković, Tunković, Tunuković,
Turčinović, Tuteković, Tužilović, Tvrtković, Ucović, Udović,
Udragović, Ugrinović, Ujaković, Ujević, Ukalović, Ulaković,
Ulović, Umljenović, Uremović, Urmović, Utović, Utvić,
Užarević, Valenteković, Valentičević, Valičević, Valković,
Valović, Vanjković, Vargović, Varkašević, Varović, Vašarević,
Vdović, Večković, Verković, Verović, Vesanović, Vezmarović,
Vicković, Vidlanović, Vidmarović, Vidošević, Vilković, Vilović,
Vinceković, Vindakijević, Vinkešević, Vinković, Virović,
Visković, Višnjović, Vitković, Vladislavić, Vladović, Vlahićević,
Vlajčević, Vlajsović, Vlasanović, Vodanović, Vojaković,
Vojković, Volarević, Volović, Vrabičević, Vragović, Vraneković,
Vranović, Vračević, Vratović, Vrbanović, Vrčković, Vrebčević,
Vrljanović, Vrsalović, Vucković, Vučević, Vučinović,
Vugljenović, Vujević, Vuljanković, Vušković, Zadijelović,
Zadjelović, Zadrović, Zajević, Zafranović, Zalović, Zaninović,
Zbukvić, Zdenković, Zečković, Zenzerović, Zetović, Zidarević,
Ziković, Zlović, Zmijarević, Zoranović, Zorović, Zrnčević,
Zuanović, Zubičević, Zverković, Zvonarević, Zvonković,
Žabarović, Žagrović, Željković, Žigrović, Žilajković, Žirović,
106
Žitković, Žižanović, Žokvić, Žuković, Žuljević, Žunković,
Žunjević, Županović, Žuvić, Žvanović.
107
VARAŽDIN
Abraha, Abram, Ajman, Amadori, Aman, Andrle, Antauer,
Antoš, Astaloš, Avar, Bacinger, Bajer, Bais, Bajs, Bajtai,
Baladauf, Balaž, Balient, Barfuss, Barlafa, Barna, Bartoluci,
Bauer, Badman, Baunhak, Beek, Bek, Belcar, Benc, Beneš,
Benkus, Bereš, Berger, Bernat, Berta, Besten, Birolla, Blass,
Blaži, Blaumclein, Bogadi, Bosnar, Bomeštar, Brade, Brežni,
Brgles, Brumen, Bun, Bureš, Burgar, Businger, Bzik, Ceboci,
Cener, Cesar, Cik, Cikron, Cimerman, Cindori, Cividini, Coner,
Curiš, Czeisberger, Čanadi, Čanaki, Čani, Častven, Čater, Čeh,
Čelig, Čep, Češljaš, Čikeš, Čilaš, Čoh, Čondor, Čonkaš, Črep,
Čretni, Črnila, Čukli, Čug, Čuš, Ćus, Dakkouri, Damše, Daraboš,
Debelli, Deduš, Delimar, Delonga, Derges, Derner, Detoni,
Dilger, Dinter, Dolgoš, Dragsler, Dudaš, Dukši, Đeri, Đud, Đula,
Ebert, Ehgartner, Endt, Engler, Ereš, Erhard, Erlih, Eršeg, Fadiga,
Fajt, Fara, Farkaš, Faulvetter, Fegeš. Fejer, Felthofer, Feman,
Federer, Ferenc, Fic, Fidler, Fiket, Fižbah, Fišer, Fiškuš, Fišter,
Flack, Flajčman, Flegar, Floch, Flojhar, Florijan, Fluks, Foder,
Forst, Fošnar, Fridelj, Fruk, Fuchs, Gal, Galoši, Gazari, Gazzari,
Geber, Geci, Geiger, Gepert, Gerenčar, Glazer, Goce, Goder,
Goger, Gold, Goldini, Gott, Grabner, Gracer, Gregl, Grimm,
Grims, Grunbaum, Grus, Habrun, Habuši, Hajcman, Halapir,
Hans, Happ, Harači, Has, Haslinger, Haubrih, Havelka, Hresch,
Hehet, Heinl, Helinger, Henezi, Hercog, Herman, Hip, Hirson,
Hiršzon, Hiti, Hitrec, Hlad, Hlaj, Hleb, Hofer, Hofman, Hokman,
Holi, Hosni, Hoza, Hrbut, Hren, Hruby, Hudler, Hujber, Hunjadi,
Huljeti, Hus, Inkert, Ister, Jambor, Janeš, Jani, Jany, Jembrih,
Jergan, Job, Jošt, Juhas, Kadlec, Kahliva, Kallay, Kanižai,
Kanoti, Kapelari, Kapusta, Kauzler, Kečkeš, Kegl, Kelemen,
Kelner, Kemiveš, Kenji, Kerep, Kereži, Kerhat, Kermoni, Kern,
Keterer, Kezele, Kiđemet, Kihas, Kim, Kin, Kircbaum,
Kirchbaum, Kiš, Kišasondi, Kitner, Klačmer, Klampfer, Klein,
Klemen, Klen, Klun, Knezoci, Knobloh, Knolmajer, Knor, Kobal,
Kocen, Koch, Kociper, Kocman, Kočiš, Kogl, Kodba, Koegl,
Kolbert, Kolarr, Koloži, Koljnrekai, Kompes, Komiveš, Kondres,
Konfic, Korabi, Korade, Kosi, Kostiha, Košmerl, Kovary, Kovše,
108
Krajcer, Krajner, Kraš, Kratohvil, Krbot, Kreber, Krfoceg, Krišto,
Križan, Krnjoul, Kros, Kronast, Krošl, Kuhta, Kukret, Kulari,
Kunst, Kuntner, Kuserbanj, Kuščer, Kušter, Kvarda, Lach, Laci,
Lajnvaš, Lajtman, Lakatoš, Lampl, Lamprecht, Lampreht,
Lapaine, Lazar, Lepen, Lesinger, Liber, Lisse, Lukman, Majcen,
Majer, Majhen, Mak, Makaj, Makoter, Mance, Manger,
Manharth, Marcijuš, Masten, Marciuš, Marincelj, Martinez,
Marton, Mateuš, Mautner, Meder, Međeral, Mesloba, Mencinger,
Mencl, Mendaš, Mercl, Metz, Mihoci, Miler, Milihram, Miri,
Mismer, Missoni, Miter, Mjeda, Modlic, Mojzeš, Mojziš, Molnar,
Morandini, Mudri, Muren, Nađ, Nagode, Nagy, Najman, Nardi,
Nemec, Nemet, Nemeth, Novotni, Njari, Ocvirek, Olda,
Osterman, Ovas, Ožvald, Pačandi, Pagon, Pajger, Pal, Palatinuš,
Palošika, Pap, Papp, Par, Paskutini, Passek, Patafta, Paver, Peer,
Pelikan, Perc, Perollini, Pešti, Peterman, Petroni, Pithler, Pilinger,
Pinter, Pirker, Pitner, Plajh, Plešner, Ploh, Pokorny, Pomper,
Pospiš, Prajs, Prandell, Pratnemer, Prepeluh, Prestner, Priher,
Prizl, Pšeid, Pulfer, Resler, Reven, Rizman, Roc, Rojc, Rome,
Rosenthal, Rosman, Roth, Roža, Rožman, Seidl, Sekelj, Serni,
Sever, Siber, Silađi, Sili, Skozit, Skuhala, Skurjeni, Stolfa, Strah,
Strand, Suk, Sukner, Sviben, Šac, Šafar, Šafkauzer, Šagi,
Šalamon, Šalamun, Šalvari, Šams, Šandor, Šantalab, Šantel,
Šardi, Šbil, Šebastian, Šenkiš, Šenvala, Šenji, Šenjug, Šercer,
Šerdoner, Šernman, Šest, Šiler, Šinjori, Šipoš, Šipuš, Škoda,
Šlehta, Šmer, Šlezinger, Šmic, Šmit, Šmitlehner, Šmuc, Šokman,
Štampfer, Štebih, Štaudaher, Štefan, Štenglin, Štiber, Štih, Štingc,
Štrocinger, Štraumberger, Šturm, Šulte, Švagel, Švajghart, Švarc,
Švoger, Tači, Takač, Taler, Taradi, Tobias, Tomany, Toš, Tot,
Toth, Tribusson, Trojher, Troker, Tropp, Tropper, Ujlaki, Ullen,
Ungar, Urban, Vadla, Vagner, Varga, Vauda, Vegar, Venchi,
Venciarutti, Vene, Venutti, Vereš, Vergles, Verteš, Vercel, Verži,
Vever, Vilaboš, Vilbung, Vincens, Vinter, Virth, Vitez, Volf,
Vorih, Vrus, Vuzem, Walaszek, Weber, Wedemajer, Weiss,
Weissbarth, Werthheim, Zozoli, Žganjer, Žiger, Žiher, Žoldoš,
Žuti, Bačak, Badanjak, Belščak, Beljak, Besak, Bezjak, Borak,
Borovčak, Borovščak, Borščak, Bosak, Božak, Breljak, Brešnjak,
Cicak, Cmrečak, Copak, Culjak, Čapljak, Čizmak, Dušak,
109
Dvorščak, Dvoržak, Đurak, Filjak, Fotak, Fučak, Fuljak,
Garguljak, Glavak, Gluhak, Gorenak, Gradinščak, Gredićak,
Grubljak, Hajdinjak, Hatlak, Hižak, Hlevnjak, Hočurščak, Hodak,
Hojsak, Hrebak, Hršak, Hrženjak, Hodoletnjak, Humljak, Hunjak,
Husak, Husnjak, Huzjak, Ječmenjak, Jelak, Jurak, Jurinjak,
Jurišak, Jurnjak, Kiseljak, Kišak, Kobeščak, Kolak, Kontak,
Kolednjak, Konopljak, Koprivnjak, Koščak, Košćak, Kozjak,
Kožnjak, Krivak, Križnjak, Krofak, Krušnjak, Kudeljnjak,
Kupak, Kutnjak, Lanbreščak, Ledinščak, Lesičak, Lesjak, Levak,
Lisak, Lisjak, Lojnjak, Lonjak, Lovrak, Ljeljak, Matečak,
Matejak, Medenjak, Melnjak, Mišak, Mrak, Mržljak, Mužak,
Novak, Novinščak, Nožak, Nušak, Oblak, Orak, Paštak, Paljak,
Petak, Petrinjak, Plantak, Platnak, Plevnjak, Polak, Polanščak,
Polonščak, Prešnjak, Poskurnjak, Pšak, Pučak, Puzak, Ramuščak,
Rođak, Runjak, Rusak, Ružđak, Sabljak, Sigurnjak, Skupnjak,
Stišćak, Strinščak, Studak, Svržnjak, Šerjak, Šestak, Šemečak,
Šiprak, Šobak, Špernjak, Špiljak, Šulak, Šumak, Šušak, Tabak,
Trstenjak, Težak, Toplak, Topolnjak, Torlak, Tretinjak, Trojak,
Trtinjak, Tuholjak, Turščak, Valentak, Valjak, Vedak, Veseljak,
Vesenjak, Vidak, Vrbnjak, Vrdoljak, Vrščak, Vušak, Zagorščak,
Zdravljak, Zeljak, Žedak, Želježnjak, Žitnjak, Antolek, Badanjek,
Badzek, Bahunek, Bajzek, Banek, Baniček, Barlek, Barulek,
Bašek, Bednarek, Bencek, Benček, Besek, Beštek, Blažek,
Bobek, Boček, Bolfek, Boltek, Bombek, Brlek, Burek, Butek,
Cahunek, Capek, Cifrek, Cvek, Časek, Čavlek, Čepek, Čizmek,
Čulek, Čusek, Čvek, Došek, Drozdek, Droždek, Drvarek, Đerek,
Đunđek, Đurasek, Đurđek, Ercek, Eršek, Fideršek, Fištrek,
Flajšek, Foršek, Fuček, Funtek, Gaberšek, Gajšek, Gazarek,
Gazdek, Geček, Giriček, Globlek, Goljevšček, Gradiček,
Grediček, Grilek, Grobotek, Grozdek, Grudiček, Gunek, Gvajdek,
Habek, Habunek, Hacek, Hajdek, Hajek, Hanžek, Harjaček,
Horvatek, Hrandek, Hrgarek, Hrupek, Hrudek, Huđek, Humek,
Hunjek, Ivanček, Ivanek, Ivek, Jakurek, Jambrek, Javorček,
Jembrek, Ježek, Keček, Kisiček, Kišiček, Klek, Kliček, Kolarek,
Koprek, Koržinek, Kovačiček, Kozlek, Kozliček, Krček, Kreček,
Kristek, Kropek, Krtanjek, Krivanek, Kubaček, Kumek, Kunek,
Kurtanjek, Kurtek, Kveštek, Ljaljek, Lacek, Leskošek, Lukaček,
110
Ljubek, Maček, Mavrek, Mavriček, Melinček, Mendek, Mesek,
Micek, Miholjek, Miketek, Mikulek, Milek, Minđek, Mrazek,
Mumlek, Osredek, Oštrek, Pahek, Pajek, Pasek, Patek, Pavlek,
Pavliček, Peček, Pentek, Perek, Pernek, Petanjek, Petek, Piasek,
Picek, Piplek, Pizek, Plahinek, Poslek, Prelovšek, Preložiček,
Ptiček, Puček, Putarek, Putrek, Režek, Risek, Rodek, Rohtek,
Rušek, Sabolek, Sakelšek, Salopek, Sambolek, Slaviček, Smodek,
Soldatek, Stošek, Stanek, Starek, Stiplošek, Šadek, Šafranek,
Šambarek, Šantek, Šanjek, Šelek, Šimek, Šincek, Šipek, Šoštarek,
Špaček, Šrajbek, Štefanek, Štefek, Trlek, Tršek, Tomašek,
Tomiek, Turek, Tušek, Vargek, Veronek, Vidaček, Vidiček,
Vincek, Vlahek, Vostatek, Vrček, Vugrek, Zlatarek, Zvonarek,
Žibek, Žimbrek, Žižek, Žuliček, Žunek, Bedenik, Bernik, Cik,
Černik, Gaternik, Glavnik, Golik, Hladnik, Hojnik, Jeseničnik,
Jezernik, Jošnik, Kalčik, Kracik, Krajnik, Krasnik, Lešnik,
Nalesnik, Nemjesnik, Oslovnik, Pečetnik, Peberčmik, Poštenik,
Potočnik, Prapotnik, Rebernik, Resnik, Rodik, Rojnik, Setnik,
Sivočnik, Slamnik, Slavik, Zgoznik, Žitnik, Babok, Čehok, Fijok,
Hajsok, Jandrok, Skok, Štrok, Bejuk, Cafuk, Fruk, Funduk,
Hajduk, Suk, Štruk, Vnuk, Vuk, Dlesk, Vresk, Vovk, Arapinac,
Banac, Bitorajac, Bobinac, Božejac, Čanjevac, Denac, Ferinac,
Gašparac, Grbac, Hreljac, Ignac, Jurinac, Kranjac, Malunac,
Mikac, Pigac, Pletinac, Pongrac, Rimac, Semialjac, Šac, Tomac,
Žalac, Arapinec, Balažinec, Banec, Bartolec, Bastalec, Belec,
Bobinec, Bodalec, Borovec, Brezovec, Bujanec, Cepanec,
Cerovčec, Cerovec, Cesarec, Crnčec, Čabrajec, Čajavec, Čaklec,
Čavec, Čmrlec, Črlenec, Dobec, Dolenec, Dravec, Drčec,
Dubravec, Dugorepec, Đuranec, Đurinec, Erdec, Ferčec, Flinčec,
Galinec, Gamilec, Godec, Golec, Grabovec, Gregurec, Grivec,
Grmec, Gužvinec, Habijanec, Hajec, Hamelec, Herjavec, Hlebec,
Hohnjec, Horonec, Hozmec, Hrastovec, Hraščanec, Hrlec,
Hrubec, Igrec, Ivanec, Ivanušec, Jagec, Jagarinec, Jakopec,
Jelšovec, Jandrašec, Jarnec, Jerec, Jertec, Jurec, Jurenec,
Juričanec, Kaličanec, Karažinec, Katanec, Kedmenec, Kerec,
Kerovec, Klinec, Kolarec, Kontrec, Koprivec, Kostanjevec,
Kostelec, Koščec, Kovačec, Kranjčec, Kranjec, Krfogec,
Križanec, Krklec, Kufrinec, Kujec, Kukec, Lebinec, Lepoglavec,
111
Leskovec, Lipovec, Lisec, Loborec, Lovrec, Lusavec, Markovec,
Malec, Marčec, Martinec, Maruševac, Matijašec, Matučec,
Medvedec, Međimurec, Mesec, Megec, Metlokovec, Mihalinec,
Mikec, Milovec, Moravec, Nemec, Novoselec, Njegovec, Papec,
Pavlec, Pehnec, Peranec, Perec, Petrinec, Petrmanec, Petrošanec,
Petrušinec, Pevec, Pijanec, Pintarec, Plasajec, Plavec, Plukavec,
Podbojec, Podgorelec, Pokupec, Polančec, Polanec, Poljanec,
Posavec, Posinovec, Podunajec, Podvezanec, Poslončec,
Požgajec, Prekupec, Premec, Pristovec, Prstec, Puklavec, Punčec,
Rafajec, Ranogajec, Ratkajec, Rijavec, Sambolec, Selec, Sirec,
Spevec, Srnec, Starinec, Strelec, Sudec, Sušec, Šafranec, Šamec,
Šarec, Šćepec, Šćurec, Šilec, Šimunec, Škoranec, Škorjanec,
Škrapec, Špiranec, Štajerec, Štefanec, Štimec, Štuhec, Švelec,
Tkalčec, Tkalec, Toplovec, Trščec, Trupec, Tržec, Vađunec,
Vajdec, Valdec, Valec, Vidanec, Videc, Virovec, Vnučec,
Vrabec, Vrbanec, Vrhovec, Vuglec, Vugrinec, Vujec, Zdravec,
Zagorec, Zajec, Zebec, Zernec, Zgrebec, Zorec, Žganec, Žirovec,
Živčec, Žugec, Žunec, Dolenc, Fic, Kic, Šmaguc, Dolovski,
Dravinski, Dvorski, Francki, Gajski, Galevski, Gorički, Gorski,
Gradiški, Gremplinski, Grobenski, Hajrulovski, Hanževački,
Hojski, Hrupački, Hutinski, Jalošovečki, Jelinski, Junozovski,
Kaniški, Klekocevski, Komerički, Končevski, Korenički,
Kostanjevački, Koški, Kuzminski, Ledinski, Lednicki,
Lukavečki, Majski, Malogorski, Maltarski, Mohenski, Nanovski,
Opolski, Oreški, Osenjački, Osonjački, Osredečki, Ostrički,
Ostruški, Petrovečki, Podbeznički, Podhraški, Podolski,
Podoreški, Podsečki, Potočki, Polstecki, Prašnički, Presečki,
Prikratki, Rački, Rudnički, Slunjski, Smrečki, Strmečki,
Šaršanski, Šemnički, Šimecki, Škriljevečki, Šumečki, Težački,
Trstenjački, Velički, Veljavečki, Zagraiski, Zrinski, Želimorski,
Bakšaj, Belaj, Kunej, Lendvaj, Lipaj, Matej, Matvej, Mikšaj,
Paplaj, Požgaj, Premužaj, Radej, Ratkaj, Silaj, Skočaj, Starej,
Šartaj, Šinigoj, Vilaj, Vučaj, Žugaj, Belcar, Boltar, Bomeštar,
Brdar, Breskvar, Brezničar, Brodar, Bubnjar, Bučar, Burgar,
Cestar, Ciglar, Conar, Cupar, Čelar, Delimar, Dervenkar,
Deveničar, Dinjar, Dretar, Drvar, Drvenkar, Đopar, Flegar,
Fornažar, Fošnar, Fošnjar, Kerenčar, Golubar, Grabar, Grebenar,
112
Hlebar, Hrgar, Hribar, Hruškar, Jamnikar, Janičar, Kamenar,
Kamnikar, Karničar, Kelvišar, Klobučar, Kolar, Komar, Kopljar,
Korbar, Korpar, Košutar, Kozar, Kožar, Krčar, Krznar, Kučar,
Kuhar, Lebar, Lesičar, Leskovar, Lesničar, Likar, Logožar,
Lončar, Makar, Malnar, Maltar, Mavar, Medar, Metličar, Mlakar,
Možar, Muhar, Munđar, Obrstar, Patekar, Pintar, Plahutar,
Plesničar, Ptičar, Purgar, Putar, Remar, Remenar, Rešetar, Rogar,
Roškar, Sedlar, Senčar, Sitar, Slamar, Slivar, Smolar, Sodar,
Solar, Staničar, Stubičar, Šafar, Šambar, Škrinjar, Škudar, Šlibar,
Šopar, Špoljar, Štaglar, Štefičar, Telebar, Tišljar, Trančar, Uzar,
Voćar, Vrhar, Vrtar, Zvonar, Žagar, Žganjar, Žnidar, Barbir,
Bešvir, Fulir, Halapir, Kanjir, Klancir, Košir, Saktir, Bokor,
Cukor, Javor, Mikor, Pahor, Samobor, Sontor, Šavor, Švogor,
Gregur, Grgur, Kavur, Kišur, Pažur, Kokijer, Zver, Bakula,
Birola, Bučela, Cinfula, Črnila, Drobila, Đula, Frigula, Hergula,
Manola, Manovela, Megla, Šengula, Škarila, Vadla, Babaja,
Bonaja, Budija, Čizmadija, Čizmešija, Delija, Kadija, Kudumija,
Kundija, Laklija, Musija, Paviglija, Porobija, Spahija, Šamarija,
Šutija, Tudja, Vodopija, Žaja, Balenta, Bunata, Čaleta, Fabeta,
Ježovita, Ježunita, Kireta, Klasta, Kuhta, Lakota, Margeta,
Markota, Mekota, Murata, Pižeta, Sobota, Šlehta, Baliga, Berga,
Canjuga, Fadiga, Herega, Juraga, Porga, Sraga, Straga, Šemiga,
Šemuga, Šeruga, Šaraga, Šumiga, Zlonoga, Blažina, Čudina,
Gačina, Galina, Glamuzina, Glavina, Godina, Gregorina,
Gregurina, Kahlina, Klečina, Krpina, Letina, Matovina, Matulina,
Matušina, Mihalina, Pavlina, Petrina, Rogina, Rubina, Rukavina,
Solina, Svalina, Svetina, Šurina, Turina, Vrućina, Zrna, Kukuna,
Žuna, Beloša, Brajša, Dokša, Dopša, Ipša, Januša, Jutreša,
Klapša, Lukša, Lupša, Mališa, Matuša, Okreša, Parša, Tropša,
Tukša, Banda, Funda, Kvarda, Lebeda, Peharda, Svoboda, Šoda,
Švenda, Vajda, Vauda, Vojvoda, Zgazivoda, Bradiška, Crneka,
Halabuka, Hudika, Kokučka, Mečka, Muška, Paska, Perika,
Roška, Ružička, Slivka, Sraka, Suplika, Špika, Šuplika, Šupljika,
Treska, Zelenika, Baba, Giba, Kodba, Ljuba, Megloba, Bakliža,
Krleža, Miloloaža, Roža, Ruža, Hoza, Kalamiza, Munjiza,
Baranja, Bušnja, Frkonja, Golenja, Hercigonja, Hernja, Huhonja,
Kresonja, Strahonja, Batelja, Cecelja, Erdelja, Kefelja, Kukolja,
113
Rogulja, Špirelja, Čevra, Duspara, Fara, Mazura, Mozara, Ožura,
Smonatara, Vupora, Čoplica, Glavica, Iljadica, Karlica, Kovšca,
Krupica, Malenica, Oljica, Perica, Tomica, Hulama, Tuma,
Barlafa, Bolonča, Kuča, Naranđa, Olđa, Moživa, Papa, Bačan,
Ban, Borjan, Brckan, Buljan, Capan, Cerjan, Čvoran, Deban,
Domjan, Domitran, Domijan, Dugan, Furjan, Furlan, Globan,
Gortan, Grđan, Habijan, Habulan, Hadeljan, Halužan, Hrman,
Jakopan, Jaman, Jergan, Jovan, Juvan, Kancijan, Kapitan,
Kežman, Klopotan, Kocijan, Koričan, Krajan, Kristan, Krizman,
Krpan, Kučan, Kuzman, Labinjan, Lojan, Lukan, Lukman,
Macan, Makitan, Makšan, Marčelan, Martan, Mažuran, Mikuljan,
Odeljan, Pacan, Pađan, Pazman, Pelikan, Pervan, Petranpolan,
Poljan, Prevedan, Radan, Rizman, Rožman, Rusan, Selan,
Slukan, Stipan, Supan, Svrtan, Šafran, Šarman, Šebijan, Tuđan,
Tursan, Vrban, Vuđan, Zrinjan, Bađun, Bahun, Bencun, Kasun,
Klun, Kračun, Marčun, Mehun, Perdun, Vađun, Žgun, Behin,
Buhin, Burazin, Cizerlin, Cuklin, Čepin, Dražin, Fosin,
Gašparlin, Gudlin, Habulin, Habuzin, Hajdin, Hiržin, Hržin,
Jaklin, Jurkin, Kelin, Kerečin, Kirin, Kosmačin, Latin, Laušin,
Legin, Liplin, Markulin, Marelin, Matušin, Mešin, Mihin, Mišein,
Miškulin, Mubrin, Odrljin, Pavin, Puclin, Puklin, Rumlin,
Seketin, Seretin, Stančin, Škutin, Štenglin, Turčin, Vukašin,
Buden, Došen, Dreven, Hren, Juren, Klemen, Koren, Kušen,
Lojen, Masten, Muren, Cikron, Pagon, Pažon, Simon, Vađon,
Hrain, Balaško, Batalo, Benko, Blaško, Borko, Bračko, Bratko,
Brekalo, Butko, Cmrečko, Cvetko, Cvjetko, Čačko, Čolo, Čorko,
Črepinko, Čunko, Demko, Dominko, Druško, Ficko, Franjo,
Fučko, Frčko, Golenko, Ivko, Jambriško, Juranko, Kolačko,
Kolenko, Krešo, Kučko, Ledenko, Matijaško, Miko, Novačko,
Novko, Pačko, Paro, Pecko, Pepelko, Petriško, Plačko, Pucko,
Pučko, Ričko, Sajko, Saško, Skoko, Smetiško, Stanko, Stočko,
Šarko, Šaško, Šego, Šesto, Šimunko, Šinko, Špičko, Tenko,
Topolko, Trojko, Vinko, Vuco, Zeko, Zorko, Žetko, Alfirev,
Arnovljev, Gusjev, Huljev, Kalčev, Kerencov, Lučev, Majdov,
Maglov, Silov, Sladoljev, Stipaničev, Šćedrov, Žerjav, Židov,
Bahat, Barbot, Bernat, Bočkot, Čuljat, Dunat, Fiket, Hehet,
Hrbut, Huljet, Jeđut, Jošt, Kerhat, Kočet, Kokot, Krbot, Krobot,
114
Kukrot, Marget, Perat, Pešut, Prgomet, Radat, Soldat, Šiket, Šket,
Šojat, Triplat, Valent, Anđel, Bakal, Bartol, Bival, Bukal, Gotal,
Kobal, Mercel, Novosel, Posel, Rasol, Sabol, Sambol, Sekol,
Sokol, Šantel, Topol, Žungul, Žužul, Belas, Blagus, Blas, Brgles,
Derges, Đuras, Gomas, Grus, Gumbas, Hus, Jardas, Juras,
Komes, Kondres, Kos, Kudas, Kupres, Matas, Mintas, Peras,
Pokos, Radas, Rakas, Smičiklas, Stankus, Tomas, Bereš, Brkiljaš,
Curiš, Češljaš, Čilaš, Deduš. Deuš, Graš, Ivaniš, Jakuš, Janeš,
Jaroš, Kampuš, Kapeš, Kirbiš, Kraš, Kreš, Labaš, Mogaš, Maroš,
Matoš, Mejaš, Meliš, Petriš, Pilaš, Piljaš, Premuš, Radoš, Ranteš,
Rodeš, Tepeš, Toš, Belač, Buč, Delač, Dolmač, Erlač, Figač,
Futač, Glavač, Grlač, Hanjč, Hrkač, Jurač, Kivač, Klepač, Kreč,
Popijač, Sakač, Šargač, Šmegač, Bosilj, Cencelj, Cvrkalj, Čukelj,
Detelj, Fridelj, Fridlj, Gredelj, Kegelj, Kezelj, Kragulj, Kralj,
Kucelj, Lampelj, Marincelj, Mavelj, Rukelj, Šmerdelj, Šebalj,
Štrucelj, Švagelj, Turkalj, Žbilj, Žeželj, Broz, Gavez, Gomaz,
Kalauz, Kekez, Knez, Malez, Raguz, Brozd, Đud, Gabud,
Medved, Strbad, Šagud, Adam, Čelam, Juram, Klem, Šitum,
Urem, Vuzem, Golob, Hleb, Kaleb, Škreb, Čelig, Erceg, Herceg,
Hrg, Dug, Krog, Dzeg, Razlog, Vudrag, Biškup, Gorup, Ređep,
Jež, Klapež, Premuž, Pleše, Poje, Smuđ, Vlah, Abramović,
Aleksić, Anić, Babić, Bajić, Banić, Bašić, Belić, Belošević,
Belović, Bilić, Blašković, Blažić, Bogdanović, Borović,
Bošković, Bošnjaković, Botić, Božić, Bratić, Brdarić, Brkić,
Brković, Bukvić, Bulić, Bunčić, Bunić, Cvetković, Čolaković,
Čolić, Čubrić, Čupić, Damjanović, Dejanović, Delić, Despotović,
Draganić, Dragičević, Dragišić, Dragović, Dragojević, Drašković,
Dražić, Dučić, Đaković, Đukić, Đuranović, Đurđević, Đurić,
Đurović, Filipović, Gajić, Galić, Galović, Gerić, Gverić, Ilić,
Ivančević, Ivanić, Ivanković, Ivanović, Ivetić, Ivić, Ivković,
Jagodić, Jakić, Jakšić, Janić, Janković, Jelić, Joković, Jošić,
Jovanović, Jović, Kalember, Karović, Kežić, Kikić, Kirić, Kljajić,
Knežević, Kolarić, Konjević, Kordić, Kosić, Kostović, Košutić,
Kovačević, Krčmar, Krnić, Krnjaić, Krstić, Kukić, Kunić,
Kuzmić, Lacković, Lalić, Lazić, Lekić, Lešić, Lilić, Lončar,
Lučić, Lukač, Lukić, Ljubić, Majstorović, Malinović, Malović,
Mandarić, Mandić, Marčetić, Maričević, Marić, Marinović,
115
Marjanović, Marković, Martić, Martinović, Marušić, Mašić,
Matanović, Matić, Matijašević, Matijević, Matković, Medić,
Mihaljević, Mihić, Mikić, Miladinović, Miličević, Milić,
Milinović, Milošević, Miljević, Mišković, Mitrović, Mrđenović,
Nedeljković, Nikolić, Novaković, Nježić, Olujić, Orlović, Pajić,
Panić, Papić, Pavić, Pavličević, Pavlić, Pavlović, Pejčić, Pekić,
Perić, Petković, Petričević, Petrić, Petrović, Pilipović, Polovina,
Popović, Radanović, Radić, Radočaj, Rafailović, Rajić, Rajković,
Rašković, Ratković, Ribić, Rodić, Ružić, Sabljić, Samac, Sekulić,
Simić, Srzentić, Stančić, Sokolović, Stanić, Stanković, Starčević,
Stošić, Sušić, Šabić, Šarić, Šestić, Škorić, Tomić, Topić, Vasilić,
Veselić, Vidačić, Vidaković, Vidić, Vidović, Vinčić, Višnjić,
Vlahović, Vlašić, Vojnović, Vučetić, Vučković, Vujanić,
Vujnović, Vujović, Vukajlović, Vukalović, Vukelić, Vukotoć,
Vuković, Vuletić, Vulić, Zebić, Zec, Zekić, Zlatarić, Zrnić, Žikić,
Živković, Ademović, Aliji, Bajerić, Beriša, Bratanović, Dedić,
Đerahović, Farizi, Gušić, Gušmirović, Hadžić, Hadžiselimović,
Halili, Hamulić, Hasanović, Ibrić, Ismaili, Junozoski, Jupa,
Kahveđić, Krasnić, Krdžalić, Mađarević, Mašinović, Memišević,
Milak, Mustačević,Musliu, Mustajbegović, Obeid, Pajić,
Pečenković, Perđeđaj, Purković, Rahmanović, Ramić, Ramović,
Redžai, Sadiku, Salemi, Salihović, Salimi, Selmani, Spahić,
Šabani, Šahmazar, Šabić, Šezairi, Tači, Tuholjak, Žilić, Abramić,
Adamić, Humić, Domić, Zimić, Šimić, Žamić, Adlašić,
Ambrošić, Andrašić, Baranašić, Barušić, Boršić, Dorušić,
Emeršić, Filipašić, Frišić, Grašić, Ivanušić, Jadrošić, Jalšić,
Jambrešić, Jambrošić, Jandrašić, Janušić, Juzbašić, Kanešić,
Kašić, Kišić, Korušić, Košić, Kušić, Lukšić, Mardešić, Markušić,
Makšić, Matešić, Matijašić, Matišić, Miklaušić, Mladošić,
Muršić, Oršić, Peršić, Pukšić, Šebešić, Šetušić, Špišić, Tomašić,
Tomšić, Varšić, Vršić, Vuršić, Vurušić. Antončić, Aračić, Bahčić,
Bančić, Belačić, Benčić, Bračić, Brčić, Brkljačić, Brlečić, Bručić,
Cirkvenčić, Crnčić, Devčić, Dolenčić, Dražinčić, Dulčić, Dumčić,
Ferenčić, Frančić, Friščić, Gregorinčić, Grgevčić, Hančić,
Henčić, Herenčić, Hlapčić, Hrnčić, Ivačić, Ivančić, Jagačić,
Juručić, Kalčić, Katančić, Klemenčić, Klinčić, Končić, Krajčić,
Kraljčić, Križančić, Kučić, Kurečić, Levačić, Lovrenčić,
116
Lorenčić, Lukačić, Lukčić, Marenčić, Markulinčić, Matačić,
Matijačić, Mihelčić, Miholčić, Mikuličić, Mostarčić, Mravlinčić,
Pavičić, Pečić, Pavličić, Peričić, Pokorčić, Pongračić, Prevolčić,
Rabačić, Sačić, Sekačić, Senečić, Sinčić, Siročić, Sračić, Stipčić,
Stručić, Sukačić, Šimunčić, Špančić, Šporčić, Tomačić, Topčić,
Trgovčić, Valčić, Varjačić, Vogrinčić, Vugrunčić, Zoričić,
Žapčić, Župančić, Bamburić, Baturić, Belamarić, Blatarić,
Bobnjarić, Cindrić, Colarić, Colnarić, Čibarić, Dežmarić, Dorić,
Drvarić, Dukarić, Đebrić, Fajfarić, Flegarić, Gašparić, Gosarić,
Grabarić, Kelnerić, Klarić, Klobučarić, Kramarić, Križarić,
Krznarić, Kuharić, Kumrić, Lončarić, Loparić, Lugarić, Mađarić,
Majnarić, Maltarić, Mešarić, Meštrić, Mežnarić, Mlinerić,
Mlinarić, Moharić, Mohorić, Pintarić, Purgarić, Rakarić, Ribarić,
Rihtarić, Roškarić, Rožmarić, Skorić, Smirić, Šafarić, Šavorić,
Škrinjarić, Škvarić, Šindarić, Šoštarić, Špoljarić, Tavrić, Tišlerić,
Tišljarić, Vahtarić, Večerić, Volarić, Vrtarić, Zidarić, Žnidarić,
Anderlić, Antolić, Bartolić, Brlić, Čumbelić, Grafolić, Halić,
Hanželić, Kozulić, Kranželić, Kukulić, Manolić, Merlić, Mihalić,
Miholić, Mihovilić, Mikulić, Neralić, Obelić, Petrlić, Pocedulić,
Prepelić, Prišlić, Sabolić, Sardelić, Saulić, Sedlić, Silić, Smolić,
Sokolić, Štrulić, Teklić, Trogrlić, Zorilić, Arulnić, Bednjanić,
Bešenić, Brašnić, Bubanić, Bujanić, Bužanić, Družinić, Držanić,
Franić, Galunić, Gložinić, Gmajnić, Grošinić, Hajnić, Hranić,
Jerenić, Jurinić, Kamenić, Kelemenić, Kljunić, Kolmanić,
Kolonić, Korenić, Kušenić, Majnić, Marinić, Maršanić, Možanić,
Mudnić, Obranić, Oršanić, Pavlenić, Petrinić, Plovanić, Pocrnić,
Prnić, Ritmanić, Sedlanić, Sekovanić, Semenić, Sironić, Sušinić,
Šafrančić, Šarinić, Šimunić, Španić, Štefanić, Tovrenić, Tunić,
Tvrdinić, Vrbanić, Zdunić, Zelenić, Artić, Blažotić, Buntić,
Cvitić, Detić, Drempetić, Erhatić, Frntić, Gotić, Horvatić, Hostić,
Hrastić, Ivanetić, Jagetić, Jajetić, Kalafatić, Kapustić, Kopajtić,
Kuretić, Lenartić, Luketić, Margetić, Markotić, Oletić, Ozvatić,
Ožvatić, Pavetić, Pentić, Plantić, Prekratić, Rabatić, Rotić,
Runtić, Rutić, Sertić, Stipetić, Svetić, Šoltić, Valentić, Vaupotić,
Vincetić, Zaplatić, Barkić, Biškić, Jukić, Malkić, Mukić, Nekić,
Slukić, Sukić, Špikić, Agnezović, Aladrović, Augustinović,
Avirović, Barlović, Bedeković, Bedeniković, Benković, Bičvić,
117
Bistrović, Blažeković, Bobanović, Bodlović, Bolčević,
Borongović, Bradović, Bratović, Bregović, Brezičević, Brleković,
Brndošanović, Cirković, Crnković, Cuković, Čmigović,
Čubeković, Dobrović, Dodiković, Dokuzović, Domislović,
Dučakojević, Dujmović, Dumbović, Dužević, Đakulović,
Ferković, Folnović, Galeković, Gašparović, Glavić, Hadrović,
Hrgović, Iveković, Jakopović, Jelaković, Jurasović, Jurašković,
Jureković, Keglević, Kozlović, Kreković, Križanović, Krnčević,
Kumović, Kuštović, Loncević, Lovreković, Mandović,
Marasović, Martinčević, Matoković, Medevedović, Meštrović,
Mosorović, Mrazović, Objedović, Odniković, Orešković,
Patliđanović, Paurević, Pavleković, Sović, Staneković, Stecović,
Stilinović, Šegović, Šimović, Šimunković, Šimunović, Šinković,
Tomljenović, Ujević, Vargović, Varović, Vidlanović,
Vinceković, Vinković, Vucković, Balažić, Benažić, Bodrožić,
Bužić, Čalužić, Horžić, Hržić, Ježić, Kanežić, Knežić, Kružić,
Premužić, Režić, Varžić, Vražić, Biondić, Brodić, Drdić,
Govedić, Hegedić, Hudić, Ladić, Ledić, Ponudić, Rendić, Spudić,
Uvodić, Vajdić, Vozvodić, Andžić, Čamdžić, Dugandžić, Bajsić,
Fosić, Tumpić, Cigić, Jagić, Jungić, Magić, Čemeljić, Dropuljić,
Puljić, Roljić, Žemljić, Čubić, Jerbić, Skerbić, Škerbić, Škrebić,
Trubić, Ernoić, Hoić, Kadoić, Maloić, Soić, Uroić, Jagnjić, Jozić,
Željezić, Klaić, Pozaić, Raić, Lucić, Meić, Pahić, Suhić.
118
KUTINA
Abraham, Ajhner, Ambroš, Andraš, Arači, Arndt, Balog, Barta,
Berc, Bogadi, Bosner, Brandl, Cingel, Crc, Čatari, Černeli, Eler,
Ermacora, Faltis, Farkaš, Felc, Ferreri, Fezi, Fišter, Fresl, Freund,
Grestner, Gotvald, Grof, Grundler, Gutrung, Dinter, Hafner, Has,
Hecer, Hegol, Hemen, Herzel, Hofman, Holberger, Homan,
Honc, Horvat, Hudi, Imbri, Jakob, Jeger, Junaci, Karolj, Kašner,
Kešer, Kinder, Kiš, Kraus, Križan, Kunšte, Kurtz, Lacko, Lahner,
Lampert, Lenart, Litz, Lustig, Majer, Manfred, Markus, Mesaroš,
Mihalke, Miler, Mirt, Mokry, Nejman, Nemec, Nemeth, Novinc,
Njari, Oliver, Orct, Pendl, Peteh, Peternel, Petres, Philipps,
Pierobon, Pirker, Poletto, Policer, Politeo, Pomper, Pontoni,
Prager, Prohaska, Rais, Roc, Rozer, Rozman, Sabo, Saks, Satler,
Serdoz, Sever, Shejbal, Somodji, Stigleinter, Sumpor, Sviben,
Szabo, Šalamon, Šarkezi, Šmid, Šmit, Šnur, Šomođi, Šprajer,
Štajcer, Štiksel, Štrok, Švob, Švub, Takač, Tausz, Terek, Toth,
Turk, Uzel, Vagner, Vajnberger, Valcl, Varga, Velcl, Veliki,
Vida, Vizner, Vuger, Zaneti, Žlof, Badanjak, Barnjak, Bartovljak,
Borovnjak, Brezniščak, Crnjak, Černjak, Čorak, Filjak, Gluhak,
Herak, Hršak, Hubak, Jurak, Južvak, Klusak, Kobelščak, Koščak,
Lisak, Mučnjak, Mudrinjak, Novak, Ramljak, Sabljak, Srbotnjak,
Šivak, Špiljak, Tompak, Trubeljak, Vanjak, Vondrak, Zrinščak,
Žiljak, Baranek, Bek, Belhaček, Bouček, Brlek, Carek, Cejpek,
Crnadek, Čiček, Čuček, Ćusek, Fuček, Grahek, Habek, Haludek,
Hažnek, Lelinek, Klopček, Kunštek, Lisek, Marinšek, Milek,
Piljek, Polaček, Puček, Rambovsek, Rehtaček, Rendek, Roginek,
Rumšek, Sambolek, Strejček, Šlabek, Špaček, Števek, Švalek,
Tomek, Tomijek, Tušek, Vanjek, Viček, Vidiček, Vlahek, Židek,
Bursik, Cesnik, Hlobik, Hrastnik, Maznik, Podsednik, Stadnik,
Žalik, Bok, Cvok, Bezuk, Duk, Ruk, Sruk, Aparac, Bračevac,
Bunac, Gobac, Hajdinac, Kostekac, Kunac, Lisac, Lupoglavac,
Maljevac, Mihalinac, Mrakovac, Mrazovac, Primorac, Pružinac,
Slegovac, Stipurinac, Štimac, Tomac, Trputac, Žalac, Bastalec,
Benčec, Bolšec, Borovec, Budovec, Cerovec, Fabijanec, Frec,
Goričanec, Hanzec, Hanljilec, Herjavec, Hudec, Jalšovec, Jurgec,
Kustec, Lisec, Masnec, Medvedec, Mihaljinec, Mostarec,
119
Novoselec, Petrinec, Posavec, Požežanec, Prelčec, Sudec,
Šamarinec, Šćapec, Šimunec, Štruklec, Tkalec, Valjvec, Vrabec,
Vučinovec, Zajec, Koruc, Kotuc, Žic, Županc, Bahorski, Bielicki,
Cerovečki, Cerovski, Dolački, Dvorski, Javornicki, Komerički,
Kostanjevački, Kostecki, Koški, Luški, Meaški, Podoreški,
Prugovečki, Smrečki, Solenički, Suhanjski, Šerbecki, Veltruski,
Zrinski, Andlar, Bosnar, Brdar, Car, Cesar, Ciglar, Čar, Čarapar,
Dular, Gašpar, Glavičar, GrebenarHromičar, Hođevar, Jančar,
Klobučar, Kolar, Lesičar, Licitar, Lokotar, Ložar, Malinar,
Mažar, Munar, Pergar, Pernar, Prevendar, Ptičar, Pugar, Ribar,
Štrgar, Šafar, Šlibar, Špehar, Štajdohar, Vazar, Zlatar, Žagar,
Bujter, Slakoder, Bandur, Fehir, Nazor, Klingor, Kukor, Bakran,
Baluban, Borgudan, Ciban, Dean, Garvan, Globan, Grljan,
Karasman, Kezan, Kežman, Križman, Krpan, Majcan, Mateljan,
Ortolan, Palijan, Pribolšan, Puran, Papuljan, Resan, Skukan,
Slukan, Supan, Šturlan, Talan, Uldrijan, Amrein, Begedin,
Durlin, Frankulin, Habazin, Harapin, Horvatin, Hudolin, Kirigin,
Kufrin, Mihaljišin, Milihin, Mišičin, Mujadin, Obajdin, Pelin,
Plažanin, Škreblin, Vugrin, Degen, Koren, Maren, Omrčen,
Pađen, Blažun, Matacun, Pregun, Maršon, Bojko, Brcko, Cvetko,
Čajko, Dzajo, Franko, Gelo, Glibo, Halajko, Hoško, Hrmo, Keco,
Kotlo, Kužatko, Mrđetko, Mlinko, Patko, Pletko, Šiško, Švantko,
Todesko, Vuco, Zovko, Batrla, Cigula, Jerala, Smola, Škurla,
Bazina, Bertina, Čudina, Hržina, Mladina, Pojatina, Rukavina,
Sopina, Udina, Vončina, Bervida, Bijonda, Brnada, Kalivoda,
Svoboda, Šimurda, Burja, Čengija, Delija, Gulija, Hendija, Juraja,
Pustihaja, Stublija, Šenija, Šutija, Vodopija, Canjuga, Caljuga,
Ožega, Straga, Šemiga, Cikota, Kuhta, Mikuleta, Slota, Šafta,
Šegota, Čonka, Hojka, Kabelka, Mošnička, Vacka, Čustonja,
Ferenđa, Glavica, Koščica, Mastilica, Škarica, Vujica, Jureša,
Kirša, Luša, Mikša, Periša, Šorša, Kačera, Pazdera, Pekera,
Karadza, Kodba, Kroupa, Pariža, Žiža, Piha, Troha, Pletikosa,
Arbanas, Zorbas, Brgles, Petres, Bernat, Milat, Varat, Fiket,
Kebet, Novokmet, Panjkret, Dermut, Copot, Krbot, Pleskot,
Jagušt, Rast, Adzaip, Arpaš, Cvitaš, Glavaš, Makaš, Bikeš, Dološ,
Faltiš, Friš, Goleš, Kordiš, Kuleš, Matuš, Poredoš, Strakoš, Šipuš,
Toš, Birač, Bukač, Delač, Fekeč, Figač, Forgač, Kreč, Krkač,
120
Malkoč, Mikoč, Mioč, Sakač,Bez, Gmaz, Tomaz, Bubanj,
Plaskonj, Trtanj, Čavrag, Čelig, Dodig, Herceg, Doležal,
Novosel, Obal, Piral, Sokol, Zavoral, Đuđaj, Podvalej, Preglej,
Raj, Rimaj, Tadej, Vešligaj, Hranitelj, Pezelj, Šebalj, Štavalj,
Štiblj, Turkalj, Žulj, Korov, Sabljov, Štefekov, Kruh, Pinjuh,
Lukež, Raguž, Obad, Poje, Rade, Šantalab, Demiri, Devlić,
Dzendzo, Đozo, Fazlić, Fejzula, Gjidoda, Hajdarević, Hodzić,
Kadrispahić, Krasnić, Ljumanović, Maleković, Muhamedagić,
Muharemi, Šakrak, Vidačković, Abramović, Aničić, Babić,
Bačić, Barišić, Bjelanović, Blažević, Borić, Borović, Bošnjak,
Božić, Brajković, Brkić, Brković, Budimir, Budimlija, Bukvić,
Bulić, Crnojević, Čolak, Čović, Ćosić, Dukić, Đaković, Erceg,
Filipović, Gak, Gerić, Gligić, Grbić, Gvozdić, Hajduković,
Ivanković, Jakšić, Janković, Janjić, Jelača, Jelčić, Jelić, Jerković,
Josipović, Jurić, Katić, Kljajić, Knežević, Komadina,
Komljenović, Kordić, Kos, Kovačević, Kovačić, Kovjanić,
Kajinović, Kralj, Kujundzić, Kvrgić, Lacković, Lešić, Lončar,
Lovrić, Lukač, Lukačević, Lukić, Majić, Marić, Marinović,
Matković, Medved, Medić, Mihaljević, Milanković, Milkanović,
Miletić, Milošević, Nikić, Nikšić, Panić, Pavić, Pavlić, Pavlović,
Penezić, Perić, Perković, Perošević, Patranović, Petrović,
Podunavac, Popović, Radić, Rajić, Romić, Rosić, Rudić,
Sokolović, Stojić, Stojković, Šajnović, Šakić, Šarić, Vidaković,
Vojnović, Vučetić, Vujinović, Vukelić, Vuković, Zagorac, Zebić,
Zorić, Žilić, Žunić, Agatić, Budetić, Certić, Fuljatić, Hrstić,
Juretić, Kalafatić, Koretić, Kretić, Lenartić, Luketić, Majetić,
Maretić, Mičetić, Sertić, Siketić, Stipetić, Valentić, Vicentić,
Alodić, Bijondić, brajdić, Grdić, Magdić, Obadić, Smudić,
Sokodić, Špendić, Bakarić, Baltorić, Barbarić, Barić,n Bolarić,
Burić, Cindrić, Čorić, Ferić, Fudurić, Gazibarić, Gregorić,
Grgurić, Kačurić, Karapetrić, Kelentrić, Klarić, Kramarić,
Krznarić, Lazarić, Majnarić, Mavrić, Mesarić, Modrić, Oparić,
Oštrić, Pasarić, Posarić, Puškarić, Škurić, Šnjarić, Šoštarić,
Špoljarić, Tandarić, Devčić, Filičić, Florijančić, Friščić, Glavičić,
Ivančić, Ivičić, Jakopčić, Juričić, Klečić, Klemenčić, Končić,
Kučić, Lovrenčić, Lisičić, Malačić, Marenčić, Mikličić, Pavičić,
Planičić, Pogačić, Posavić, Rubčić, Rupčić, Skočić, Starčić,
121
Stipčić, Svetličić, Štefčić, Tropčić, Bolješić, Galešić, Gršić,
Ivkošić, Jambrešić, Jurušić, Krešić, Krivošić, Krušić, Kušić,
Milješić, Prišić, Temšić, Valešić, Vukčić, Antolić, Čubelić,
Hatalić, Krmelić, Kudelić, Marmilić, Mihalić, Miholić, Miklić,
Mikulić, Rendulić, Smolić, Zlomislić, Belinić, Caganić, Dobrinić,
Fabijanić, Gluhić, Grdenić, Ištvanić, Katalinić, Kopinić, Lenić,
Marohinić, Miklenić, Ožanić, Pranić, Pribanić, Sedlanić, Vojnić,
Vrbanić, Zidanić, Županić, Andrilović, Avirović, Baneković,
Bogović, Božičević, Branović, Brozinčević, Crnković, Cvitković,
Čleković, Ćurković, Dasović, Domitrović, Dujmović, Dumbović,
Đuroković, Gašparović, Gračković, Hećimović, Ivaković,
Ivaštinović, Jambreković, Jelavić, Jergović, Jurčević, Jurković,m
Kojaković, Kosković, Kranjčević, Kumpović, Ladović, Leaković,
Livić, Ljevaković, Majcenović, Majstrović, Marjašević,
Masinović, Matanović, Matešković, Mihatović, Mijočević,
Nigović, Orišković, Pastuović, Petravić, Raljević, Rebrović,
Rijetković, Rončević, Sabolović, Sajković, Sanković, Sladović,
Sović, Šimunović, Šterjović, Tonković, Udragović, Umljanović,
Utović, Valentović, Vdović, Vlajčević, Vučemilović, Žigrović,
Aramić, Fumić, Blažić, Batnožić, Kožić, Rožić, Tomažić, Barbić,
Turbić, Škobić, Dujić, Šojić, Ernoić, Franjić, Krnjić, Runjić,
Šibonjić, Haić, Juraić, Uroić, Klaić, Mataić, Krčaić, Tomaić,
Vaić, Hegić, Murgić, Šegić, Ikić, Jukić, Kljakić, Krakić, Špikić,
tokić, Jozić, Kapić, Pilepić, Pletikapić, Prpić, Repić, Kirasić,
Lasić, Mesić, Kraljić, Puljić.
122
OSIJEK
Abdelghani, Ač, Ajh, Ajhart, Ajhenberger, Ajhinger, Ajhner,
Ajzeli, Aksman Alfort, Altgajer, Altman, Aman, Ambreuš,
Ambroš, Ambruš, Ambruž, Amrajn, Amšlinger, Amštat,
Anderluh, Andraši, Androš, Angalt, Angebrant, Antrit, Arfal,
Arači, Arbanas, Arnold, Astaloš, Aubelj, Ašenbrener, Aubreht,
Auguštin, Ausman, Advejev, Babok, Bach, Bacho, Bačani,
Bader, Bihmajer, Bajcer, Bajer, Bajs, Bajsman, Bajtl, Balaš,
Balaž, Balaži, Bali, Balint, Balog, Banaji, Bandl, Bank, Barabaš,
Barači, Bareš, Barrech, Bart, Bartoš, Bartovsky, Bartowsky,
Bassi, Bastijan, Batistuta, Batona, Bataji, Bauer, Bauerfrajd,
Bauernfreund, Baum, Bauman, Bayer, Baungernter, Baumstark,
Beck, Beč, Becheli, Bečheli, Bečkeji, Bede, Bednar, Beker,
Bekeš, Beleki, Belijann, Belovari, Belt, Bem, Benc, Bence,
Beneš, Benjocki, Ber, Berger, Beri, Berki, Bernhardt, Bernvald,
Bertagnin, Bertolan, Berton, Bertoni, Bešker, Beti, Betlehem,
Bezer, Bičanji, Biderman, Biglbauer, Bill, Binder, Birger,
Birmili, Birnbaun, Biro, Bise, Bišof, Bitte, Blank, Blazi, Bluha,
Blum, Bodakoš, Bodi, Bodza, Bognar, Bolf, Bondor, Bonert,
Bonifart, Boroš, Boršoš, Bot, Bouše, Božer, Brajtenbah,
Brandeker, Brandt, Braz, Breger, Brence, Brikler, Brust, Budano,
Burjan, Bušbaher, Buzaši, Cajzler, Cangajst, Cangl, Ce, Cee,
Cehmajster, Celing, Centner, Cergol, Cesar, Cezner, Chadima,
Cibula, Cigler, Cimer, Cindori, Cini, Ciraki, Cizel, Coha, Corn,
Czezner, Ćuti, Čapo, Čeh, Čeke, Čelant, Čeljuska, Čendeš, Čepel,
Čepl, Čeple, Čer, Čerget, Čeri, Černava, Černi, Černoš, Čes, Čiki,
Čordaš, Čus, Dagen, Dajčman, Dajč, Deak, Deberni, Degel,
Degoricije, Dejak, Dekanj, Deli, Demeter, Dencinger, Dener,
Deni, Denjiz, Detling, Devald, Deže, Digula, Dinter, Dir, Disep,
Disto, Ditrih, Dješka, Dlab, Dlouhi, Doboš, Dohnal, Dokletal,
Doležal, Dori, Dorner, Doryn, Doskoči, Dragila, Drahokoupil,
Drahotusky, Draksler, Dreiseidl, Dresner, Drobila, Dudaš, Dupt,
Duh, Dunai, Durgel, Dronj, Đafran, Đambo, Đeker, Đeneš, Đerđ,
Đeri, Đerfi, Đerke, Đerki, Đordani, Đurok, Eberhart, Eberl,
Eberling, Ebner, Eck, Eđed, Ehman, Eis, Eisenburger, Eksinger,
Ekštajn, Elek, Elter, Elveđi, Eman, Emedi, Emih, Ender, Enderle,
123
Endres, Endrih, Engelhart, Engl, Engler, Epih, Erdeg, Erdeši,
Ereg, Eregdi, Erent, Ereš, Erhard, Eri, Erl, Erler, Erman, Erslan,
Eršeg, Ertl, Esterajher, Eustahijo, Faber, Fabing, Fabo, Faboš,
Fabrio, Fadi, Fafanđel, Faj, Fajcl, Faler, Faller, Faltum, Fanton,
Fapali, Faraho, Farkaš, Feglain, Feher, Fehir, Fehervary, Fehtig,
Fekete, Feld, Feldvari, Felltar, Felger, Feliks, Felinger, Feller,
Fenjveši, Ferenc, Fertner, Fet, Feter, Feth, Fiala, Fijala, Fiker,
Filep, Filer, Fingler, Fink, Finta, Firanj, Firi, Firinger, Fischer,
Fišbah, Fišer, Fišteš, Fizir, Flačer, Flajšaker, Flaker, Flauder, Flel,
Fleisig, Fleitz, Floreani, Florjan, Florschutz, Fodor, Fogl, Fogt,
Folebert, Forsomba, Foriš, Foro, Fot, Frajtag, Fraj, Frajman, Fran,
Frank, Frauncheim, Fraunheim, Frehlich, Frejtag, Frelih, Frencl,
Fridl, Fridrih, Fuks, Furi, Furtinger, Fury, Gabaver, Gadri, Gajari,
Gajdl, Gajdoš, Gajody, Gajoha, Gajzer, Gajzler, Gal, Galir,
Galjer, Gall, Gatner, Gardoš, Gari, Garmaz, Gartner, Gas, Geci,
Gelenčer, Gelenčir, Geraro, Gerber, Gerbol, Gerdi, Gereš,
Gergelj, Gerike, Gernet, Gernhardt, Gerusimenko, Gerstner,
Gertner, Gesler, Geto, Getoš, Getto, Getwert, Giba, Gida, Giener,
Giesler, Gilih, Giliman, Giner, Ginter, Gitler, Glad, Glas, Glaser,
Glavati, Glazer, Glok, Gnjezdur, Gol, Goldstejn, Gomp, Gompf,
Gotler, Gottwald, Graber, Gracel, Gracer, Gradvol, Graf,
Gramosli, Greger, Greser, Gribl, Griner, Grinwald, Grisbaher,
Grizbaher, Grnja, Grof, Gros, Gruber, Grunevald, Grunaler,
Grunwald, Gucmirtol, Gujaš, Guljaš, Gungel, Gurtzmirto, Gutal,
Gutert, Gverijeri, Habuda, Hafner, Hajman, Hajnc, Hajncl, Hajne,
Hajtl, Hakenberger, Haladi, Halapa, Halas, Halaši, Halauš,
Halbauer, Haler, Halt, Halter, Halužan, Halvaks, Ham, Hamilton,
Han, Haner, Haničar, Hanjc, Hanzer, Hanž, Hap, Hartl, Hartman,
Havas, Haslah, Hatta, Hauer, Hauskonecht, Hausman,
Hausmaninger, Havelka, Hazenaver, Hazler, Hebrang, Hedl,
Heđi, Hefler, Hegeduš, Heil, Hein, Heinzelman, Heitl, Helajz,
Helbih, Held, Helebrant, Heler, Helfrich, Heller, Helmrih, Hen,
Henč, Hengl, Henich, Helt, Hep, Herbstsomer, Hercog,
Herdoman, Herget, Hermenreder, Hekman, Herold, Hetih, Hibler,
Hideg, Hidegh, Higi, Higl, Hill, Himelrajh, Hin, Hip, Hirnštajn,
Hirster, Hitner, Hleb, Hmura, Hodonji, Hofer, Hofman, Hošajer,
Hogl, Hohoš, Hojt, Holjenko, Homan, Homayr, Homoki,
124
Homolka, Hompas, Hornuns, Hornitz, Horvat, Horvath,
Horžicky, Hosi, Hosu, Houra, Hozjan, Hozlinger, Hrehor,
Hromatko, Hromiš, Hrpka, Hrs, Huber, Hucika, Huis, Hujber,
Hum, Humel, Humer, Hunjadi, Husar, Hvasta, Ibriks, Ignac,
Iharoš, Ileš, Inhof, Ištoka, Ištvan, Ivanfi, Ivanjoš, Ivaščenko, Iža,
Jager, Jagustin, Jakabfi, Jakob, Jakobfi, Jakofi, Jakša, Jan, Jang,
Janger, Janoši, Janotko, Janson, Janša, Janus, Jeđud, Jeger, Jenko,
Jeuša, Jindra, Jo, Jobst, Jokoš, Jonaš, Jost, Jozving, Jožef, Judi,
Jug, Juhas, Jung, Jurman, Juroš, Kahn, Kainz, Kajba, Kajfeš,
Kajkali, Kajpl, Kajtar, Kakarigi, Kalea, Kalman, Kalmar, Kaloci.
Kanaet, Kanis, Kaniža, Kanižai, Kanižaj, Kapant, Kapeter,
Kapoči, Kapoši, Karačonji, Kardo, Kardoš, Kardum, Karl,
Karloci, Karnaš, Karner, Karolji, Karpati, Karpov, Karuza, Karv,
Krzalko, Kasa, Kaser, Kaspret, Kata, Katava, Katona, Kazda,
Kečkeš, Kelečeni, Kelemen, Keler, Kempf, Kenda, Kendl, Kenig,
Kenjereš, Keresteš, Keri, Kern, Kertis, Kertiz, Kerže, Kes,
Kesegi, Kesl, Kestelji, Kesztheli, Kezerle, Kiđemet, Kifner,
Kinder, Kiralj, Kirchhoffer, Kirh, Kirhofer, Kiris, Kirš, Kiršner,
Kisela, kiss, Kiš, Kišasondi, Kiternaš, Klaban, Klajn, Klančičar,
Klein, Klauznicer, Klem, Klement, Klen, Kliba, Klibert, Klinger,
Klun, Kmet, Knitl, Knobloh, Knochl, Knol, Kobe, Kocian, Kočiš,
Kogan, Kohler, Kohout, Kokolari, Kokoška, Kolar, Kolembus,
Kolhamer, Komar, Komlaši, Kon, Koncept, Kondaš, Konjuh,
Knopka, Konrad, Kopf, Kopi, Korbus, Kordi, Korenj, Kori,
Kormoš, Kornburger, Korolji, Koser, Kosi, Koša, Košaroš,
Košorog, Košta, Kortis, Kotuas, Kovač, Kozma, Krajlah,
Krajtner, Kraker, Kral, Kramar, Kramer, Kraml, Kratil, Kraus,
Kratofil, Krauz, Kravsky, Kremer, Kremsher, Kren, Krha, Kribl,
Krišto, Krištof, Križan, Krnic, Kroo, Kubala, Kubatka, Kuci,
Kučera, Kučan, Kuči, Kufner, Kugli, Kujčar, Kun, Kukučka,
Kulhari, Kulhavi, Kumer, Kuna, Kunce, Kuran, Kurbel, Kurilj,
Kuti, Kuzelj, Kuže, Kvas, Labant, Laboda, Labor, Lacko, Lač,
Ladenhauser, Ladis, Lajdes, Ladoczky, Lahner, Lajdes, Lajoš,
Lakatoš, Laki, Lakner, Laksar, Lamza, Lanc, Landher, Lang,
Lapajne, Lasinger, Laslo, Lauc, Laufer, Lazar, Lederer, Lef,
Lefler, Legen, Lehki, Lehman, Lehner, Leinauer, Lekše, Lenardo,
Lenc, Lenđel, Leninger, Lepeduš, Ler, Lerinc, Lesinger, Ligenza,
125
Lihtental, Lili, Link, Lipert, Liszka, Lober, Loci, Lodoly, Loher,
Lokajner, Loki, Lokner, Lorenc, Lorenz, Loške, Lovizor,
Lučinger, Lujzer, Lustig, Luš, Luthar, Machiedo, Mađer,
Magdika, Magud, Majcen, Majcan, Majer, Majera, Majhen,
Majk, Majlinger, Major, Mak, Makaro, Maldini, Manc, Mance,
Manci, Manestar, Mangold, Marczi, Margit, Margold, Margulies,
Marincel, Marlot, Maršo, Martini, Marton, Mas, Mašaberg, Maul,
Maurus, Mautner, Mazur, Mažer, Medovka, Madvar, Melar,
Meler, Mendler, Merc, Mergl, Merki, Merunka, Mesaroš,
Mesinger, Mesner, Mešeg, Mešter, Meter, Metuzalem, Metzger,
Metzing, Meze, Mifka, Mihalička, Mihalj, Mikla, Mikler, Mikloš,
Mikola, Mikrut, Mikš, Mikulaš, Mikulecky, Miler, Mikuska,
Miling, Milla, Miter, Mink, Minchreiter, Miškolci, Mitermajer,
Mjeda, Močilnikar, Moguš, Mohači, Moharoš, Moherm Mohr,
Mokriš, Molnar, Mores, Moro, Morrison, Moser, Motl, Mozer,
Mozeš, Mrevlje, Mrmoš, Mudri, Muha, Mundus, Mundweil,
Murm Murinji, Murk, Muter, Nacl, Nađ, Nađpalfi, Nađsombat,
Nađsombati, Nađvegi, Nagy, Najbader, Nebes, Nelken, Nemeš,
Nemeth, Nepl, Nett, Neuman, Neverli, Nevidal, Nikolozo, Nikter,
Ništ, Novta, Novotni, Novotny, Nuber, Nuskern, Njari, Njikoš,
Ober, Oberkirš, Oberman, Odstrčil, Ojvan, Olajoš, Olivari,
Olrom, Olivitz, Omrčen, Onesorg, Onozor, Ornštajn, Oros,
Osvald, Ott, Ožbolt, Ožuška, Ožvald, Pajc, Pajcur, Pajestka,
Pajor, Pajtler, Pajur, Pal, Palamas, Palcer, Palinkaš, Pancer,
Pandi, Panela, Paneth, Pap, Papert, Papišta, Papo, Peris, Pariz,
Pastar, Pasti, Pašer, Pašuld, Paulini, Paulus, Panzar, Pavela
Pavlovsky, Pazaver, Pažman, Pec, Pečet, Pek, Pelegrin, Pelzer,
Penga, perči, Perl, Peroli, Perolli, Pesorl, Pest, Petelka, Peter,
Peterka, Peteš, Petraello, Petto, Pfaf, Pfajfer, Pfan, Pfeifer,
Pfister, Pichler, Pifat, Pigl, Pihler, Pilicar, Pinter, Pirel, Pirk,
Pitner, Pjerobon, Plajn, Plander, Plehinger, Pleli, Plic, Poc,
Podnar, Pok, Pokorni, Polc, Polgar, Polih, Polonji, Pomper, Pon,
Ponka, Ponton, Pope, Popoli, Porc, Porcio, Potfay, Potnar,
Preissler, Prekl, Prekop, Prem, Premuž, Prhal, Prigl, Prikryl,
Prisuda, Prohaska, Prokš, Proskura, Protrka, Prukner, Prutki,
Puncer, Purgar, Purkar, Pug, Puškaš, Rab, Rabl, Raboteg, Radl,
Raf, Raizner, Rajc, Rajda, Rajh, Rajhl, Rajle, Rajman, Rajndl,
126
Rajzer, Rajs, Rancinger, Rank, Rap, Rašperger, Rauch, Rauher,
Raumberger, Rauner, Rauš, Razl, Razman, Rasztresen, Rechner,
Rehner, Reinhardt, Reis, Reisner, Reisz, Reiter, Reketi,
Remzinger, Rengel, Renih, Renžgar, Resiga, Resler, Reveland,
Ricl, Ridl, Rigo, Rihard, Rihter, Rihtner, Rikl, Rilke, Ringel,
Ringsmut, Rip, Rišner, Ritinger, Ritteser, Ritzl, Rivol, Romštajn,
Ronta, Rosenberg, Roso, Rošker, Rot, Rotenbauer, Roth, Rotim,
Rotman, Rozgony, Rozing, Rozman, Rozner, Rožman, Rubil,
Ruf, Ruff, Rugole, Rulovs, Rupert, Ružička, Sabo, Sačer, Sahula,
Sajdl, Sajfert, Sajler, Sak, Salamon, Saler, Salinger, Sambol,
Santo, Santoši, Sapanjoš, Sasi, Sauerborn, Scarpa, Schell,
Schmidt, Schmutz, Schon, Sebauer, Sebenji, Sečenji, Segedi,
Segi, Seginj, Seibert, Seitz, Sekereš, Seki, Sekol, Selci, Seleš,
Seleši, Seligman, Selthofer, Seman, Semeš, Senđervari, Senel,
Seneši, Senta, Senzel, Sep, Siber, Sikinger, Sikork, Sikra, Sili,
Silika, Silner, Singer, Sinrajh, Sitaš, Sitlet, Sitni, Skladany,
Slama, Slivka, Smažil, Smerdel, Smerdelj, Smeška, Smješka,
Smojver, Sokele, Sombot, Somer, Sokolaji, Sonenfeld, Sondi,
Sontacchi, Sopka, Soudil, Stakor, Stavel, Steiner, Steinhaus,
Sternad, Stiner, Stober, Strnad, Suk, Šafar, Šafran, Šagi, Šajber,
Šajer, Šajgo, Šandor, Šarkezi, Šarlah, Šašvari, Šćetka, Šćula,
Šebešćan, Šebešćen, Šefer, Šegedin, Šeks, Šemper, Šen,
Šenberger, Šenfeld, Šenhof, Šenk, Šeper, Šepfer, Šepl, Šer,
Šeregle, Šeremet, Šergo, Šerman, Šerement, Šever, Šibila,
Šilipetar, Šilješ, Šilt, Šimpf, Šimunovsky, Šipoš, Šira, Šisler,
Škergat, Škerl, Šket, Škeva, Škoda, Škof, Šlageter, Šlang, Šlat,
Šmehil, Šmic, Šmit, Šmital, Šnajder, Šnicer, Šmur, Šolc, Šop,
Šomođi, Šorda, Šozberger, Šoš, Šot, Špangl, Španiel, Špicmiler,
Špigel, Špivdel, Špirer, Šplajt, Špoler, Šprajcer, Šprem, Špringer,
Špringman, Šrajber, Šrajer, Šrajner, Šram, Šrem, Šrempf,
Šrepfler, Štajduher, Štajner, Štampfer, Štanfel, Štasni,
Štaubringer, Štefan, Šteiner, Šteker, Štekl, Štelcer, Štemberger,
Šter, Šterle, Štern, Štibi, Štic, Štigl, Štinc, Štol, Štorat,
Štajtenberger, Štraleger, Štraser, Štraub, Štraus, Štrekelj, Štribl,
Štul, Štulhofer, Štumfol, Šturman, Šuh, Šuker, Šulc, Šuler, Šum,
Šunk, Šuper, Švagel, Švajcer, Švajgert, Švalm, Švark, Šver,
Šverer, Tabain, Tabor, Tabori, Tahtler, Tajs, Takač, Talapko,
127
Talas, Tapšonji, Taraš, Tarcal, Targuš, Tarle, Tausz, Tavas,
Tembel, Terent, Tepert, Ter, Tere, Terek, Teri, Tes, Teteši, Tihi,
Tikas, Timar, Tir, Tirvald, Tissauer, Tivadar, Tobijas, Tomas,
Tompa, Torba, Tosenberger, Tot, Toth, Tram, Trampus, Trauber,
Tray, Treger, Trezner, Triber, Triplat, Trišler, Troha, Truck,
Tumbas, Tumir, Turi, Turk, Tuster, Tuthorn, Ucal, Unfeter,
Unfirer, Ungar, Unger, Unifer, Urban, Urh, Vagenhofer, Vagner,
Vajn, Vajgana, Vajda, Vajgert, Vajing, Vajler, Vajnand,
Vajnberger, Vajnper, Vajnrauh, Vajs, Vajtner, Vajzer, Vakoš,
Valent, Valerie, Valter, Vanstone, Varadi, Varga, Vargoš,
Vasner, Vastl, Vasung, Vašarhelji, Vaštag, Veber, Večei, Vedral,
Veg, Vegar, Vegh, Vego, Vejnberger, Velcer, Velky, Vendel,
Vendling, Venturini, Venus, Vereš, Verkman, Verner, Veršing,
Vertas, Vitengl, Vic, Vida, Vig, Vigh, Vila, Viland, Vilc, Vild,
Vilhelm, Vincer, Vinkler, Vinter, Viola, Virc, Vismeg, Vitman,
Vitner, Vizentaner, Vizner, Volk, Volmut, Volpe, Vondroš,
Vonhaus, Vorih, Vorše, Vosab, Vovra, Wagner, Watzstein,
Watzsten, Wilhelm, Woger, Wolfl, Zado, Zafred, Zakanj,
Zakanji, Zake, Zandt, Zanze, Zaoral, Zavagni, Zavorka, Zbožil,
Zegnal, Zeman, Zepf, Zima, Zimmer, Zirdum, Zloh, Znika, Zohil,
Zorbas, Zorman, Zorn, Zugor, Žagar, Žaper, Žede, Žemla, Žerav,
Žigmund, Žilavi, Žiroš, Žorž, Bačak, Banak, Baričjak, Besednjak,
Bezjak, Biljak, Bohak, Bosak, Botkuljak, Brezak, Brubnjak,
Budak, Bujak, Bukovčak, Cerjak, Cirak, Crnjak, Culjak, Cvrtak,
Čavrak, Čendak, Čičak, Činčak, Čirjak, Čorak, Čučak, Čuljak,
Čurak, Debelak, Debeljak, Dejak, Deželak, Dubovečak, Dujak,
Dupljak, Dušak, Duvhjak, Dvojak, Dvoržak, Đerđak, Ferenčak,
Flanjak, Fundak, Funjak, Gogoljak, Goršak, Gračak, Gradičak,
Hajdinjak, Hodak, Horak, Hornjak, Hršak, Hulak, Husak,
Hušnjak, Ižak, Jančuljak, Jedinjak, Jurak, Kanceljak, Karlak,
Kljak, Kolak, Koprivnjak, Korpak, Kostanjšak, Koščak, Kosćak,
Kozjak, Kraljačak, Krivak, Krnjak, Kršak, Kučak, Kukuružnjak,
Kutnjak, Ladnjak, Lesičak, Lesjak, Levak, Liptak, Lišćak, Lizak,
Lucijak, Mak, Marak, Marenjak, Maslak, Matak, Mazak, Medak,
Mihnjak, Milak, Moštak, Moštečak, Mrak, Mrljak, Mršinjak,
Mrzljak, Novak, Očurščak, Odak, Opačak, Orak, Oznjak, Pajtak,
Papak, Paušak, Pećušak, Perak, Petrak, Petrinšak, Plančak,
128
Plantak, Podgorščak, Polak, Polešak, Poljak, Potočnjak, Požnjak,
Praljak, Puljak, Radeljak, Rak, Ramljak, Rančak, Rehak, Robak,
Rolak, Rušnjak, Ržehak, Sabljak, Sak, Sedak, Senderak, Sivak,
Slabak, Srđak, Strešnjak, Sumrak, Šantak, Šćrbak, Šestak, Šiprak,
Šivak, Škorak, Šlezar, Šolak, Šulak, Šulovnjak, Šušak, Šuvak,
Telak, Tićak, Trčak, Tretenjak, Tritinjak, Tribuljak, Trstenjak,
Trubeljak, Tucak, Turijak, Ušak, Valjak, Valentak, Vajak,
Vdoviak, Vdovjak, Vidak, Vizjak, Vondrak, Vrdoljak, Vrljičak,
Vučak, Vunak, Zagorščak, Zeljak, Zovak, Zubak, Zušćak,
Zuščak, Zuzjak, Zvocak, Žampak, Živičnjak, Adamček,
Avramek, Badzek, Bašek, Batorek, Bebek, Bek, Bilek, Bradek,
Brijaček, Brlek, Brumerček, Buček, Ciganek, Crnek, Culek,
Cvek, Čadek, Čiček, Čizmek, Čubek, Dobek, Dobrišek,
Dobrovšek, Domašek, Drabek, Dušanek, Đerek, Đurček, Elek,
Fištrek, Fusek, Gajdašek, Gonzurek, Gorišek, Gracek, Habunek,
Hajek, Hajpek, Halusek, Hanžek, Haramustek, Hršček, Havlek,
Havliček, Hemetek, Hinek, Hlavaček, Hanatek, Hovanček,
Iraček, Ivanek, Jadek, Jarmek, Jelinek, Jelošek, Junek, Juranek,
Jurašek, Kadežabek, Kanišek, Kelek, Keveček, Klasiček,
Ključariček, Kmoniček, Kofranek, Koržinek, Krajček, Krček,
Krčmarek, Krenek, Kristek, Krivanek, Križek, Krmek, Kržek,
Kunček, Kvaček, Kveštek, Leuštek, Lisek, Lukašek, Maček,
Malounek, Mašek, Maršalek, Martinek, Matotek, Mazanek,
Mihalek, Mojziček, Mrinjek, Mroček, Nesek, Ogrizek, Olenšek,
Pacek, Paušek, Pavesiček, Pavlinek, Pavrlišek, Pechaček, Peček,
Pek, Pentek, Perušek, Petek, Pintek, Pipek, Pišpek, Pohižek,
Polaček, Polček, Popek, Prevolšek, Privšek, Pucek, Punek,
Rambusek, Sabolek, Salopek, Santruček, Seredinek, Sermek,
Služek, Smrček, Snopek, Spaček, Stanek, Sterfiček, Stjepanek,
Šalek, Šantek, Šebek, Šimek, Šipek, Šišek, Škoflek, Špek, Štabek,
Štefanek, Šustek, Tončelek, Toprek, Tramšek, Turek, Uranjek,
Urek, Valašek, Valek, Valušek, Vartušek, Vilupek, Vincek,
Vrbanek, Vrček, Vugreniček, Vurnek, Zdarilek, Zubek, Žižek,
Bahnik, Benčik, Bjelik, Brandalik, Bubenik, Cik, Čepčik, Černik,
Čizik, Čolik, Čulik, Čurik, Čuržik, Dubovinčik, Drtik, Dudnik,
Findrik, Gajdošik, Gazdik, Golik, Hlobik, Holik, Hudovernik,
Humplik, Iržik, Ivančik, Ječmenik, Judik, Kalenik, Kašnik,
129
Kolarik, Konjik, Kostelnik, Košćalik, Kovačik, Kozlik, Krajčik,
Kralik, Kraljik, Krsnik, Kusik, Lebeničnik, Mrčik, Melnik, Mik,
Moćnik, Močnik, Nanik, Obertlik, Olenik, Polovčik, Paradzik,
Pecnik, Pekarik, Plevnik, Pogačnik, Poludvornik, Požarnik,
Pšeničnik, Ranik, Rodik, Romanik, Rupnik, Rutnik, Silajčik,
Slavik, Srčnik, Staščik, Stiblik, Stolnik, Surčik, Šafarik, Šibenik,
Štrbik, Šustik, Tončik, Tudik, Uglik, Verčkovnik, Vipotnik,
Vrtačnik, Zadnik, Zaleznik, Zamečnik, Zglavnik, Alavuk, Biuk,
Buzuk, Ćutuk, Čučuk, Čutuk, Funduk, Hajduk, Halavuk, Kruk,
Ladnjuk, Latčuk, Makarčuk, Mauk, Muk, Oblešćuk, Pauk, Pofuk,
Samaluk, Štanbuk, Šuljak, Tarbuk, Turug, Vouk, Vuk, Babok,
Bertok, Cibok, Čok, Đurok, Gajnok, Glok, Jandrok, Rok, Skrok,
Šćurok, Širok, Šandrk, Abrimac, Antinac, Babac, Badovinac,
Balatinac, Barac, Parčanac, Barjanac, Batinac, Batrac, Bazijanac,
Begovac, Berminac, Bitunjac, Bobanac, Bobinac, Bolkovac,
Bosiljevac, Božac, Bračevac, Bučanac, Budimac, Budrovac,
Bukovac, Buljevac, Butorajac, Ciprovac, Crnjac, Čabrajac,
Čamagajevac, Dabac, Domac, Drašnac, Dubac, Dubravac, Dugac,
Garac, Gerovac, Glasovac, Gorijanac, Grbavac, Guberac,
Herkovac, Jagorinac, Jovinac, Jurenac, Kapelac, Katalenac,
Kerovac, Klanac, Klepac, Koronsavac, Kranjac, Krbavac,
Križanac, Križevac, Kruljac, Kučinac, Leovac, Lipovac, Loparac,
Lukac, Maroslavac, Matovac, Međugorac, Meljanac, Mišljenac,
Monoštorac, Moslvac, Mušac, Novoselac, Obrovac, Papac,
Patajac, Pečvarac, Peštanac, Petrijanac, Piškorjanac, Pitinac,
Plasajac, Podbarac, Podgajac, Polimanac, Poljac, Pongrac,
Posavac, Primorac, Priselac, Pritišanac, Prusac, Pružinac,
Rafajac, Rakovac, Ranogajac, Raštegorac, Rebac, Repinac,
Rimac, Rožac, Runac, Sarkanjac, Semialjac, Skelac, slivac,
Slobođanac, Smoljanac, Sopljanac, Sotinac, Staklenac, Stipac,
Strikinac, Suhopoljac, Sušac, Šalovac, Šilovinac, Šimac, Škrilac,
Škrljac, Šljivac, Šokac, Šperac, Štefanac, Švelac, Tešanac,
Tivanovac, Tomac, Tominac, Tonkovac, Tvrdinac, tučanac,
Umolac, Varaždinac, Vemenac, Veselovac, Viljanac, Vinogradac,
Virovac, Vrebac, Vučenac, Vujnovac, Zabradac, Andrac,
Bajkovec, Bakarec, Bartolec, Berkec, Bešćec, Bolšec, Borovec,
Cupec, Drkulec, Družinec, Ferenc, Flinčec, Gajec, Galinec,
130
Godec, Gramec, Grgec, Habulinec, Hajec, Hlebec, Hlapec,
Hranjec, Ivanušec, Jakopanec, Jakubec, Jalšovec, Jazbec, Jurčec,
Kadlec, Kadvenec, Kopanec, Koprivanec, Koprolčec, Korošec,
Kosalec, Krahulec, Kranjčec, Krklec, Kukec, Kusec, Lendrec,
Literec, Lukavec, Lusavec, Mađarec, Medvedec, Međimurec,
Makovec, Mesec, Mihaljinec, Mihelec, Novogradec, Novoselec,
Oravec,Otorepec, Ozimec, Palčec, Pljukavec, Posavecrpekosavec,
Premec, Prokupec, Punčec, Ranogajec, Rudec, Sekalec,
Smiljanec, Sočec, Sučec, Šegec, Šimunec, Škrlec, Šmigovec,
Šparavec, Štefanec, Štiglec, Tkalec, Trelec, Valjavec, Vaskovec,
Vatovec, Vihovanec, Vnučec, Vrabec, Vugrinec, Zadravec,
Žugec, Žunec, Bojanc, Dolenc, Kemenc, Klemenc, Polanc,
Šetinc, Šiketanc, Škorjanc, Vidanc, Floršic, Krinc, Petric, Plic,
Rausnic, Kruc, Lauc, Luc, Pauc, Askočenski, Bednjički, Beleki,
Benički, Berecki, Bešenski, Binički, Biterski, Bizacki, Breški,
Briski, Budinski, Cerinski, Cerovečki, Čapalski, Černjanski,
Černohorski, Dolanski, Dolički, Dravinski, Dvorski, Dzurinski,
Đurački, Figetski, Fricki, Folivarski, Garajski, Garijanski,
Glogoški, Gorički, Gorijanski, Grabovački, Gucanski, Hocnski,
Kalincki, Kamenicki, Kaucki, Kazenski, Kopecki, Korenski,
Košanski, Koški, Kovalski, Kozicki, Kršćanski, Krupelnicki,
Krupilnicki, Kuđerski, Kuharski, Kulinski, Kupinski,
Kurbatfinski, Kvasnovski, Lupinski, Madecki, Mirski, Oreški,
Osuski, Petljanski, Petrovečki, Podgorski, Podhorski, Podhraški,
Podlavicki, Podoreški, Pothorski, Prosinečki, Prutki, Rački,
Rudinski, Rudnički, Rukovanjski, Salaški, Semenski, Siriški,
Slunjski, Smolenicki, Splavski, Stredački, Strmečki, Tanocki,
Tikvicki, Tripolski, Trstenjački, Turinski, Turniški, Vadaski,
Velicki, Veršanski, Vidrinski, Vodenski, Vrbički, Zagrajski,
Završki, Zbiljski, Zelinski, Badaj, Bakaj, Bažaj, Belaj, Bogataj,
Bonjaj, Brinzej, Brzaj, Cabadaj, Cirbaj, Čabaj, Čikaj, Čuraj,
Dernaj, Dernej, Dobaj, Đetvaj, Garaj, Hečej, Herbaj, Korotaj,
Kručaj, Kuljaj, Hunej, Mileraj, Mužnaj, Nanaj, Paulaj, Podboj,
Požgaj, Raškaj, Rimaj, Rožnaj, Salaj, Santaj, Slutaj, Srhoj, Šamaj,
Šartaj, Šelaj, Šuflaj, Tadej, Vešligaj, Vinaj, Virgej, Zolaj, Zubaj,
Baban, Bakaran, Baliban, Ban, Banjan, Baraban, Baran, Beljan,
Bičan, Bilan, Biljan, Boban, Bogdan, Boloban, Borzan, Buban,
131
Bućan, Bučan, Buljan, Burjan, Cerjan Cigan, Cipan, Crčan,
Čelan, Čenan, Dogan, Domljan, Drokan, Dukan, Đafran, Đurđan,
Frigan, Gavran, Gojtan, Grđan, Gržan, Halužan, Jaman, Kajan,
Kalkan, Kaplan, Karman, Kafan, Kezan, Klaban, Kodzoman,
Kogan, Korman, Koškan, Kreštan, Krpan, Kuran, Kuzman,
Ledenčan, Lekšan, Lučan, Ljiljan, Macan, Mačvan, Mrkan,
Matan, Mažuran, Mokran, Muštran, Orgulan, Padovan, Palijan,
Pazman, Pelikan, Peran, Pervan, Petran, Prodan, Pucan, Radan,
Radman, Rapan, Resan, Sekošan, Selan, Seman, Smoljan, Sršan,
Svrtan, Šaban, Šaltan, Šepečan, Tadijan, Taušan, Tijan, Toman,
Trojan, Tuškan, Uldrijan, Vican, Vrban, Vuksan, Zuban, Župan,
Barišin, Bećin, Belin, Biščanin, Budin, Buhin, Burazin, Cerin,
Čanakin, Čapin, Čebohin, Čerkašin, Čilih, Dalmatin, Delih,
Dragušin, Đurašin, Đurkin, Ferlin, Gracin, Grobin, Gustin,
Guštin, Hajdin, Hrvatin, Jagustin, Jakčin, Jurkin, Kakain,
Kladarin, Klezin, Klošanin, Krušlin, Kutin, Laušin, Lazanin,
Malekin, Marvin, Mikolin, Miškulin, Mordzin, Muselin, Musin,
Musulin, Obajdin, Orgin, Pavin, Pažanin, Pelin, Penavin, Petelin,
Prišlin, Pucarin, Puklin, Rabuzin, Sancin, Segin, Severin, Skelin,
Skrbin, Smetanin, Stilin, Stupin, Šegedin, Škreblin, Tabain,
Temlin, Tigandzin, Tomerlin, Trdin, Trenčin, Trutin, Valdin,
Večanin, Vedlin, Vlahutin, Voldin, Vrklein, Vikadin, Anton,
Poslon, Bapjun, Barun, Bokun, Bračun, Dragun, Kapun, Balen,
Bilen, Buden, Crljen, Došen, Gruden, Koren, Kušen, Omrčen,
Basar, Bednar, Belcar Brodar, Car, Cestar, Cincar, Conar, Ćavar,
Čanžar, Čaplar, Časar, Čavar, Čizmar, Čular, Delimar, Dinjar,
Đuđar, Flegar, Fučkar, Fuštar, Gačkar, Gantar, Gašpar, Grašar,
Grebenar, Haničar, Hanižjar, Hruševar, Kajtar, Klenkar,
Klobučar, Kočevar, Kokar, Kopljar, Korbar, Korpar, Kozar,
Kozmar, Kučar, Kuhar, Kujčar, Kursar, Lesar, Leskovar, Ličar,
Likar, Logožar, Ljevar, Ljikar, Malinar, Maltar, Mactar, Mažar,
Medvar, Mlakar, Muhar, Ogar, Pećar, Pečar, Pehar, Pernar,
Potočar, Požar, Prašnikar, Ptičar, Purar, Putar, Pursar, Rabar,
Ratar, Repar, Rešetar, Ribar, Rimar, Rudar, Senčar, Serdar, Sitar,
Slivar, Solar, Stolar, Stubičar, Sudar, Šatvar, Škrinar, Škrinjar,
Škrobar, Šlogar, Špehar, Špoljar, Štromar, Timar, Vazdar,
Vodeničar, Vrhar, Vužar, Zdilar, Zibar, Zidar, Bohor, Ćuhor,
132
Gregor, Kantor, Kokor, Stakor, Škugor, Bandur, Grgur, Kazimur,
Mazur, Pandur, Piškur, Sekur, Šantur, Šućur, Bambir, Barbir,
Fizir, Košir, Mišir, Čer, Dilber, Skender, Voloder, Adamko,
Bacalo, Bačko, Bago, Baho, Bajalo, Bako, Bališko, Bandalo,
Bando, Baro, Beljo, Benko, Blaško, Borko, Braško, Brekalo,
Brstilo, Budano, Burilo, Butko, Cerenko, Cvetko, Cvitko,
Cvjetko, Ćurko, Ćabro, Čajko, Čajo, Čalo, Čepo, Češko, Čulo,
Čuvalo, Dančo, Danko, Demo, Druško, Duško, Dzalto, Dzambo,
Dzanko, Đambo, Fabo, Fačko, Fijačko, Filko, Frećko, Funko,
Gado, Gargo, Gašo, Gelo, Govorko, Grašo, Grepo, Grujo, Gubo,
Holjenko, Ivanjko, Ivo, Jašo, Jenko, Kačunko, Krzalko, Kasalo,
Kevo, Klusko, Kolačko, Kostenko, Koštro, Krešo, Krolo, Leko,
Lesko, Leško, Lozo, Ljubo, Marčinko, Marđetko, Makaro,
Martinko, Maršo, Matko, Matijaško, Matijatko, Matuško, Medo,
Mepško, Miko, Moro, Mršo, Palko, Patko, Peko, Pešo, Petko,
Peto, Pezo, Plačko, Plačo, Pribilo, Puljko, Racko, Radko, Rako,
Rašo, Ratko, Rejo, Ričko, Rogalo, Rojko, Ronko, Senko, Skoko,
Sliško, Smoljo, Soldo, Sopko, Strmo, Sušilo, Suvaljko, Šebo,
Šego, Šergo, Šipalo, Šiško, Škaro, Škeljo, Škojo, Škondro,
Šoštarko, Štefanko, Šteko, Šutalo, Šuto, Talapko, Tenko, Tinko,
Trto, Vrečko, Vučko, Zado, Zadro, Zeljko, Zorko, Zovko, Zrno,
Žanko, Žarko, Živko, Žuro, Beniš, Biloš, Bokoš, Briš, Budaš,
Čališ, Čataš, Čavoš, Delaš, Debuš, Đuriš, Goriš, Greguraš, Ilijaš,
Ivanuš, Jakuš, Janjiš, Jelaš, Jokoš, Jonaš, Juroš, Kaiš, Karnaš,
Kondaš, Kudeljaš, Marguš, Maroš, Matijaš, Matuš, Miloš, Mioš,
Papeš, Periš, Peteš, Petraš, Premuš, Radoš, Rališ, Roviš, Rudaš,
Sitaš, Targuš, Tibljaš, Tomaš, Vedriš, Arnaut, Balat, Bernat,
Bogut, Bulat, Budot, Caput, Čokljat, Čuljat, Despot, Milat,
Plazibat, Poropat, Šeput, Škergat, Šobat, Šojat, Štorat, Triplat,
Troskot, Velat, Adzaga, Aluga, Bačmaga, Bisaga, Bitanga, Caga,
Černoga, eljuga, Karaga, Macanga, Saraga, Šeruga, Škovraga,
Andabaka, Bečka, Bocka, Crvenka, Ćerluka, Čavka, Čoka,
Gregorka, Ištoka, Klika, Krka, Macuka, Magdika, Merunika,
Mifka, Poka, Pokrivka, Psotka, Pulitika, Roka, Ruška, Straka,
Stučka, Šaka, Šinka, Šipka, Štoka, Šupljika, Tomka, Travarika,
Vacka, Viduka, Vladika, Zelenika, Baketa, Baleta, Balta, Beneta,
Bolta, Bota, Bruneta, Bušljeta, Centa, Čaleta, Ezgeta, falašta,
133
Glibota, Glavota, Goreta, Grgeta, Jureta, Kata, Krmpota, Lakota,
Manceta, Mrkota, Mikuta, Mileta, Nokota, Piližota, Pureta,
Ronta, Softa, Subota, Šamota, Šobota, Tota, Tuta, Valenta,
Babaja, Budija, Crnoja, Čačija, Đelajlija, Đumija, Ferendja,
Gulija, Habdija, Ivandija, Kobija, Kumbrija, Kuraja, Kurevija,
Livaja, Mataija, Pralija, Puškadija, Rabadzija, Rastija, Reja,
Sučija, Šalaja, Šalindrija, Šarlija, Šimulija, Šoja, Štampalija,
Talaja, Tefeltija, Tešija, Tudija, Turalija, Žaja, Badurina, Batona,
Belina, Benčina, Bestvina, Biljetina, Butina, Čulina, Drobina,
Glamuzina, Glavina, Gregesina, Hmelina, Jelovina Koprečina,
Kosina, Kozina, Kudrina, Kurina, lešina, Lozina, Lubina,
Maduna, Matovina, Mihalina, Mladina, Nožina, Petrina, Prusina,
Rogina, Rožina, Rukavina, Solina, Sovina, Starešina, Svetina,
Šapina, Štulina, Šurina, Torbarina, Bakša, Beloša, Budiša, Burša,
Dopša, Grbeša, Ganoša, Grubiša, Janša, Jeuša, Juriša, Katruša,
Kubaša, Loša, Odobaša, Prrša, Svaguša, Šimleša, Toša, Bakula,
Bendzula, Drapela, Fiala, Kola, Manula, Mašala, Mikula, Mikola,
Mrčela, Panela, Rebula, Suvala, Šala, Šćurla, Šibila, Škala,
Škamrala, Škurla, Šola, Tušla, Vampula, Žuvela, Bura, Čugura,
Dobra, Duspara, Dzudzara, Đidora, Điđora, Gatara, Gavra,
Kandzera, Kanđera, Krupara, Kustura, Milobara, Mišura, Mušura,
Privara, Rumora, Šimara, Šunjara, Šura, Šušnjara, Tenžera,
Vančura, Blanda, Borda, Čoporda, Duda, Kalebuda, Kenda,
Kučanda, Lukenda, Mekinda, Munda, Pešorda, Prisuda, Suda,
Šimurda, Šorda, Banja, Begonja, Bratonja, Ceronja, Grošonja,
Hercigonja, Kruhonja, Milokonja, Zubonja, Boca, Brzica, Falica,
Jurca, Letica, Mimica, Poturica, Škunca, Škarica, Vilenica,
Vištica, Vrca, Vuica, Alpeza, Burza, Kokeza, Bluha, Gajoha,
Muha, Boromisa, Miksa, Musa, Ursa, Ćoća, Ćerba, Forgomba,
Reba, Škraba, Zebagriva, Katava, Kelava, Iža, Miloža, Hrubelja,
Špralja, Tampelja, Vrselja, Vukelja, Vurdelja, Zbodulja, Karadza,
Krupa, Tompa, Vukorepa, Kuzma, Tuma, Vulama, Šarbača,
Vrtača, Vanđa, Andrašev, Banov, Biliškov, Buzov, Cukrov,
Eršov, Franov, Korov, Lujev, Lutrov, Naglav, Nategov, Noskov,
Padrov, Panjkov, Parlov, Rušnov, Saveljev, Selecov, Silov,
Švalov, Šacov, Vavrikov, Vojedilov, Žerav, Žerjav, Bece, Blaće,
Bouše, Brence, Cvrlje, Čale, Drlje, Đeke, Đitke, Gaće, Gale,
134
Kele, Kerže, Masle, Miše, Poje, Pope, Rade, Runje, Smoje,
Strunje, Škare, Tarlr, Tere, Batas, Boras, Brlas, Brnas, Dobrokes,
Đuras, Janus, Juras, Korbus, Kotvas, Lelas, Lokas, Lovas, Ljubas
Maras, Matas, Mikas, Milas, Mores, Nebes, Pokas, Prelas, Rakas,
Rus, Tikas, Tumbas, Vidas, Vukas, Becelj, Dzolj, Grizelj,
Gundelj, Ivelj, Kegalj, Kercelj, Krušelj, Kuzelj, Ljulj, Rolj,
Rubelj, Stavalj, Šebalj, Štrekelj, Tolj, Turkalj, Vasilj, Živalj, Žulj,
Beg, Dodig, Erceg, Prebeg, Birač, Cikač, Mioč, Obšivač, Popijač,
Popinjač, Potkoč, Rogač, Srdoč, Vrgoč, Bukal, Gungul, Gutal,
Kočul, Novosel, Topal, Vedral, Zaoral, Zbožil, Žužel, Biškup,
Gorjup, Gorup, Merčep, Pecirep, Prekup, Redzep, Skorup, Broz,
Bengez, Erdelez, Knez, Knjaz, Puljiz, Rogoz, Sekelez, Brož,
Čadež, Gramaž, Papež, Ostriž, Raguž, Bubanj, Korenj, Seginj,
Trtanj, Gleđ, Golob, Srb, Polih, Renih, Kasum, Razum, Medved,
Obad, Adamović, Adzić, Aleksić, Andrić, Andrijašević, Androić,
Anđelić, Anić, Aničić, Antić, Arambašić, Babić, Bačić, Bajić,
Bakić, Baković, Bandić, Banić, Banović, Barišić, Bašić, Batinić,
Begović, Bekić, Belić, Belošević, Bilić, Bjelajac, Bjelić,
Blagojević, Bogdanović, Bokan, Borić, Borovac, Bošković,
Bošnjak, Bošnjaković, Božić, Brajković, Branković, Brkić,
Bubalo, Budić, Budimir, Bukvić, Bulat, Carević, Cvetković,
Ćorić, Ćosić, Ćuk, Ćurić, Čalić, Čarapić, Čović, Čukić, Čulić,
Čupić, Damjanović, Dedić, Delić, Dević, Dobrić, Domazet,
Domazetović, Draganić, Dragić, Drašković, Dražić, Dugalić,
Duka, Dukić, Đaković, Đikić, Đorđević, Đukić, Đumić,
Đuranović, Đurđević, Đuretić, Đurić, Đuričić, Đurković, Elez,
Erić, Filipović, Galić, Galović, Gilić, Grahovac, Hajduković, Inić,
Inđić, Ivanić, Ivanišević, Ivanković, Ivanović, Ivetić, Ivić,
Ivković, Ivošević, Jagodić, Jakić, Jakovljević, Jakšić, Janić,
Janković, Jelčić, Jelić, Jeličić, Jerković, Josipović, Jovanović,
Jović, Jovičić, Jurišić, Kalajdzić, Kalinić, Karakaš, Karalić,
Karan, Karić, Kasum, Katić, Kekez, Kelić, Kikić, Knežević,
Kockar, Kolarević, Koljanin, Kontić, Kordić, Kos, Kostadinović,
Kovačević, Kozić, Krnić, Krstić, Kujundzić, Krstić, Kurtović,
Lacković, Lakić, Lalić, Lekić, Lazić, Lilić, Lolić, Lončar,
Lončarević, Lučić, Lukač, Lukić, Majstorović, Malbaša,
Maljković, Mamula, Mandić, Manojlović, Marčeta, Marić,
135
Maričić, Marin, Marinović, Marjanović, Marković, Martić,
Martinović, Marušić, Matić, Matijašević, Matijević, Matković,
Medaković, Medić, Mihaljević, Mihić, Mijatović, Mijić, Mikić,
Milanković, Milanović, Miletić, Milić, Miličević, Miličić,
Milinković, Milinović, Milošević, Mišić, Mitrović, Mrkonjić,
Mršić, Nakić, Nenadić, Nikić, Nikolić, Nikolin, Novaković,
Ognjenović, Olujić, Orlović, Ostojić, Palić, Pančić, Panić, Papić,
Pašić, Paunović, Pavić, Pavković, Pavlić, Pavlović, Pejić, Pekić,
Pepić, Perčević, Perić, Perošević, Pešikan, Pešut, Petković, Petrić,
Petričević, Petrović, Pivac, Plećaš, Popić, Popović, Prodanović,
Račić, radanović, Radić, Radičević, Radišić, Radočaj, Radaković,
Rajić, Rajković, Rakić, Rakin, Rakitić, Raković, Rašić, Ribić,
Ratković, Rodić, Romić, Rudić, Ružić, Sabljić, Samardzić,
Samardzija, Sarić, Savić, Sekulić, Selak, Simić, Simonović,
Skoko, Sladić, Slavković, Slijepčević, Spajić, Srdanović, Stančić,
Stanić, Stanković, Starčević, Stević, Stjepanović, Stojanac,
Stojanović, Stojić, Stojković, Stošić, Šušić, Šajnović, Šakić,
Šantić, Šarac, Šarčević, Šarić, Šestić, Škoro, Škorić, Šušić, Tadić,
Teodorović, Terzić, Tica, Todorić, Todorović, Tomaš,
Tomašević, Tomić, Tubić, Tucaković, Uzelac, Vekić, Veselić,
Vidaković, Vidić, Vidosavljević, Vidović, Vladisavljević,
Vlahović, Vlašić, Vranić, Vranješ, Vučetić, Vučić, Vučinić,
Vučković, Vujičić, Vujević, Vujić, Vujnović, Vukadinović,
Vukasović, Vukašinović, Vukelić, Vukić, Vukčević, Vukojević,
Vuković, Vuletić, Vuksanović, Vulić, Zec, Zečević, Zekić, Zelić,
Zorić, Zubac, Žarić, Žarković, Žegarac, Žeravica, Žilić,
Živanović, Živić, Živković, Abdilhamit, Ahmetspahić, Ajredini,
Alibegović, Alikavazović, Alimanović, Aliti, Aziri, Azizi,
Bajrami, Balihočić, Bašić, Begić, Bejtović, Bešić, Brajić, Bratić,
Cerić, Ćirkin, Čamdzić, Čatić, Čaušević, Čohodar, Dacić,
Dautbegović, Dedić, Delagić, Demirović, Duraković, Dzaferi,
Dzebo, Dzelihodzić, Đeladini, Ekinović, Elezović, Ferhatović,
Galijašević, Garić, Glibanović, Gutošić, Hadzidesanović,
Hadzihusejinović, Hadzibegović, Hadzić, Hadzihajdarević,
Hajdari, Hadzisejdić, Hajdinović, Halilović, Handzić,
Hasanbegović, Hebib, Hrustanović, Hrustić, Husanović,
Husetović, Husić, Ibrahim, Imeri, Ibrahimbegović, Ibrahimpašić,
136
Ismić, Jaganjac, Jukan, Jusufbegović, Jusufovski, Kablarević,
Kadić, Kapidzić, Karabegović, Keža, Kikić, Kokolari, Konjić,
Kuburić, Kulenović, Kupus, Kuralić, Kurić, Kurtagić,
Lagumdzija, Leto, Lišić, Ljajić, Manđikić, Mazić, Mehić,
Memiši, Mehmedi, Mehmedović, Mekić, Memeti, Memić,
Morina, Muharemi, Muharemović, Mujić, Mujčinović,
Mujkanović, Mulić, Muminović, Murati, Muradbašić, Mustafa,
Mustafić, Mustajbegović, Nadarević, Nasić, Nazifović, Nukić,
Nurković, Nuspahić, Odobašić, Omnićević, Orić, Osmanagić,
Osmanhodzić, Osmanlić, Ovčina, Pašalić, Polimac, Prguda,
Prnjat, Ramadani, Rašljanin, Ređepi, Rizvanović, Sadiković,
Safić, Sali, Selimhodzić, Selimi, Selimović, Selmani, Slipac,
Smajić, Smajlović, Subašić, Sulemanovski, Suljević, Suljić,
Šabanović, Šehović, Taslidzić, Topalović, Tudaković, Tukić,
Tursić, Varešanović, Vehabović, Vejseli, Zahiti, Zečiri,
Zejnilović, Zolotić, Zlubeari, Abičić, Andačić, Andračić,
Andučić, Aničić, Bakarčić, Bančić, Bedačić, Bedričić, Benčić,
Berečić, Biočić, Bračić, Brunčić, Budimčić, Cirkvenčić, Crnčić,
Čačić, Čavčić, Čopčić, Degmečić, Devčić, Dičić, Dolčić,
Domančić, Dubravčić, Dumenčić, Duvančić, Đuračić, Elčić,
Ervačić, Evačić, Farčić, Filipčić, Florijančić, Glavarčić,
Gomerčić, Gorančić, Grivičić, Igerčić, Ivačić, Ivančić, Ivčić,
Ivičić, Jelenčić, Jerčić, Jurčić, Kajčić, Karačić, Karajčić,
Katančić, Klemenčić, Kopčić, Koprivčić, Koričić, Košarčić,
Krajačić, Krapačić, Kučić, Kutičić, Lačić, Lapčić, Lisičić,
Livančić, Lizačić, Lovrenčić, Lozančić, Lučenčić, Lukačić,
Magečić, Magličić, Majdaničić, Marinčić, Martinčić, Mikolčić,
Mostarčić, Mudrovčić, Odorčić, Pajančić, Papučić, Patarčić,
Pernarčić, Pogačić, Poličić, Pongračić, Prinčić, Radovčić,
Ratkovčić, Rubčić, Rupčić, Sakačić, Savdukčić, sinčić, Sinndičić,
Siročić, Smolčić, Sučić, Serčić, Škaričić, Šporčić, Štefančić,
Tkalčić, Todorčić, Trogrančić, Utrobičić, Valenčić, Valentinčić,
Vareščić, Veočić, Vrandečić, Zorčić, Zubčić, Afrić, Alerić,
Barbarić, Bagarić, Bencarić, Boborić, Bradarić, bugarić, Cindrić,
Colnarić, Curić, Čurić, čuturić, Dorić, Dukarić, Dusparić, Farić,
Ferić, Gašparić, Gregorić, Gregurić, Grgurić, Hamarić, Jančurić,
Jerić, Jularić, Kauzlarić, Kladarević, Klarić, Koharić, Kokorić,
137
Kolesarić, kolobarić, Kramarić, Krznarić, Kudrić, Kumrić,
Laurić, Lugarić, Mađerić, Majnarić, Majsterić, Mesarić,
Mažnarić, Morić, Mujarić, Pajkurić, Pankarić, Pintarić, Pinterić,
Plužarić, Porić, Puškarić, Rakarić, Rožmarić, Severić, Sitarić,
Sivrić, Sorić, Sudarić, Sunarić, Škrinjarić, Šnjarić, Šoštarić,
Tandarić, Tavrić, Tićarić, Tipurić, Trbarić, Turić, Vinarić,
Vratarić, Vrtarić, Zvonarić, Agatić, Augustić, Balentić, Benkotić,
Beretić, Birtić, Blažetić, Bogatić, Brletić, Budetić, Cvitić, Ćutić,
Grgetić, Eršetić, Eškutić, Festetić, Francetić, Horvatić, Hrstić,
Ikotić, Ivanetić, Jagetić, Jakovetić, Jalžetić, Juretić, Kalafatić,
Klasnetić, Krtić, Kuntić, Laktić, Lenartić, Letić, Leventić,
Lovretić, Luetić, Luketić, Ljubetić, Majetić, Margaretić,
Margetić, Marketić, Markotić, Mavretić, Munitić, Nevistić,
Oletić, Parčetić, Relatić, Runtić, Saftić, Sertić, Stipetić, Šimatić,
Šulentić, Valentić, Viljetić, Vincetić, Zoretić, Žestić, Ališić,
Andrašić, Andrišić, Barešić, Benašić, Benišić, Bokšić, Bolješić,
Bušić, Cetušić, Cvišić, Cvitanušić, Cvitešić, Cvitkušić, Ćukušić,
Čajkušić, Čalušić, Čaušić, Čordašić, Čukušić, Dimšić, Dobošić,
Embrešić, Farkašić, Fugošić, Geršić, Glavišić, Grbešić, Grgušić,
Grljušić, Hegedušić, Helešić, Ivanšić, Ivanušić, Ivšić, Ivušić,
Janušić, Juribašić, Kašić, Katušić, Košić, Krivošić, Ladišić,
Laušić, Logarušić, Lozušić, Lušić, Ljubešić, Maltašić,
Martinušić, Matejašić, Matešić, Miklošić, Ostrošić, Pavlinušić,
Perkušić, Peršić, Prološić, Pršić, Rakušić, Repušić, Sebešić, Sršić,
Šimošić, Špišić, Tomašić, Tomšić, Trepšić, Vidošić, Vlahušić,
Vrbešić, Vukšić, Zrinušić, Žnidaršić, Antolić, Atalić, Bačelić,
Bartolić, Bartulić, Bastalić, Biuklić, Bobalić, Bralić, Brblić, Brlić,
Bublić, Budalić, Budelić, Buškolić, Ćelić, Čakalić, Čandrlić,
Čokolić, Dalić, Dardalić, Didolić, Djetelić, Dolić, Dulić, Đumlić,
Eklić, Fabulić, Filić, Fiolić, Frajlić, Furlić, Huselić, Lakelić,
Jurlić, Katulić, Kukelić, Kostelić, Krulić, Kurbalić, Lastelić, Lić,
Maglić, Matulić, Medulić, Mihalić, Mihelić, Miklić, Ocelić,
Oršolić, Pavelić, Petlić, Petrlić, Pleslić, Pobulić, Rendulić,
Romolić, Rudelić, Sabolić, Šalić, Sebelić, Takalić, Teklić,
Trogrlić, Volić, Zgrablić, Zlomislić, Ahanić, Azenić, Barinić,
Bičanić, Bilonić, Biščanić, Blažinić, Borenić, Bronić, Ceranić,
Cernić, Crljenić, Crnić, Cvenić, Damjanić, Dekanić, Delinić,
138
Družijanić, Dukmenić, Đanić, Đuranić, Eremenić, Fistanić,
Galunić, Godinić, Greganić, Hanić, Ilanić, Ištvanić, Jelinić,
Juranić, Kajinić, Kasunić, Katalenić, Katarinić, Katnić, Kelenić,
Kolenić, Krstonić, Krizmanić, Križanić, Lišnić, Madunić,
Marinić, Maronić, Maršanić, Milohanić, Mušanić, Mužinić,
Orbanić, Ožanić, Pečanić, Plazonić, Pocrnić, Puhanić, Raknić,
Raosnić, Rojnić, Sekovanić, Smoljanić, Šimenić, Trconić,
Tukonić, Uronić, Uršanić, Vetnić, Vogranić, Vrbanić, Zdunić,
Zemunić, Žubrinć, Županić, Žuženić, Alokić, Balikić, Balkić,
Barkić, Biškić, Breškić, Cvikić, Dekić, Đurkić, Ferkić, Gikić,
Jančikić, Jelkić, Jerkić, Jukić, Landekić, Likić, Marukić, Orkić,
Palackić, Perkić, Petekić, Sukić, Šokić, Unukić, Virovkić,
Vočinkić, Zokić, Belobrajdić, Biondić, Brnadić, Brodić,
Čakardić, Čanadić, Čondić, Dadić, Dardić, Dondić, Drdić,
Drndić, Gazdić, Grandić, Gvezdić, Ivandić, Kaladić, Kemendić,
Kobedić, Koledić, Krivdić, Legradić, Lendić, Magdić, Marendić,
Miladić, Nadić, Nikolandić, Osvadić, Ponudić, Prdić, Raspudić,
Sobodić, Soldić, Šagodić, Šelendić, Šimundić, Vajlandić,
Zaradić, Adijević, Alilović, Andraković, Andrašević, Antičević,
Antolović, Arlović, Artuković, Balaković, Balašković,
Balentović, Baloković, Barleković, Bartolović, Bedeković,
Belanović, Benaković, Bendeković, Beniković, Benković,
Berklović, Berleković, Bernatović, Bertović, Bijuković,
Bilanović, Birović, Biskupović, Bistrović, Bjesnović,
Bježančević, Blažeković, Blažević, Bodlović, Bogović,
Božajković, Božičević, Božinović, Brajnović, Braović, Bravić,
Brozičević, Bučević, Budrović, Buratović, Butković, Crnković,
Cvitanović, Cvitković, Čačulović, Čaklović, Čatipović, Čavlović,
Čevrzović, Čović, Čizmarević, Čulinović, Čunović, Čušković,
Dadasović, Datković, Debogović, Dekanović, Demetrović,
Depević, Dešković, Dijanović, Divošević, Domačinović,
Dominović, Dretvić, Dubrović, Dudović, Dujmović, Dundović,
Dunković, Dzogolović, Đogolović, Đuretković, Đuroković,
Ećimović, Erečković, Ergović, Esapović, Ežbegović, Fadljević,
Fančović, Ferenčević, Filaković, Filiković, Franjević, Franjičević,
Franjković, Fržuljević, Futvić, Garvanović, Gašparović,
Glasnović, Gluhaković, Gombarović, Gotlibović, Grabrović,
139
Gregačević, Greganović, Gregošević, Gretkerović, Grganović,
Grgičević, Grgošević, Grihović, Hergović, Homanović,
Hosinović, Hrastović, Hrgović, Ikasović, Iličević, Irović,
Išpanović, Ištaković, Ivaković, Ižaković, Jakobović, Jaković,
Jakopović, Jakumetović, Janeković, Jelavić, Jozinović, Jozipović,
Juginović, Jurašković, Juratović, Jurinović, Jurjević, Jurković,
Karlović, Keleković, Kereković, Kobašević, Kocijanović,
Kopilović, Kotromanović, Kozlović, Kožulović, Kranjčević,
Križanović, Krnjaković, Krpeljević, Kutozović, Labrović,
Lacović, Ladović, Laslavić, Lasović, Laurović, Legčević,
Lešković, Levaković, Lijović, Liović, Litović, Livović,
Lovaković, Lovoković, Lovreković, Lovrinčević, Lucović,
Mačašević, Maković, Maleković, Markasović, Marošević,
Mataković, Matleković, Matošević, Matusinović, Medvidović,
Maseljević, Meštrović, Mihaljinović, Miškatović, Mjesečević,
Morović, Munkačević, Neznanović, Novoselović, Opravić,
Orešković, Ozdanović, Palanavić, Pavleković, Pešerović,
Piplović, Pozderović, Prakaturović, Prispilović, Prugović,
Puhović, Razumović, Rožanković, Sabolović, Saletković,
Sklizović, Slanović, Solanović, Stipanović, Šatović, Šćević,
Šegović, Šifterović, Šimunović, Šovagović, Štefanović, Štivić,
Švaganović, Tačković, Teslović, Telarović, Terlević, Tijardović,
Tkalčević, Tobolčević, Tomašegović, Tomeković, Tunuković,
Utković, Utvić, Uvanović, Užarević, Valenteković, Vargović,
Vicković, Vilajtović, Vlajsović, Zalović, Zanetović, Zenović,
Zetović, Žabarović, Županović, Alebić, Jerbić, Orobabić, Šambić,
Šerbić, Škobić, Škrobić, Žebić, Amidzić, Belajdzić, Bilandzić,
Buzadzić, Jezildzić, Kuvedzić, Ažić, Blažić, Bodražić, Čižić,
Eržić, Granžić, Janžić, Jažić, Karežič, Kožić, Križić, Kužić,
Miložić, Mužić, Primožić, Režić, Saletkežić, Svedružić, Žužić,
Bezić, Jozić, Lozić, Mamuzić, Omazić, Rozić, Stazić, Varezić,
Bagić, Belegić, Cigić, Fligić, Forgić, Gregić, Jagić, Prgić, Sogić,
Stegić, Bajmić, Bizumić, Drmić, Dujimić, Emić, Falamić, Fumić,
Krmić, Prižmić, Selmić, Ancić, Brocić, Lucić, Ocić, Biškupić,
Gorupić, Jakopić, Japić, Kalpić, Knapić, Kopić, Lipić, Pokupić,
Sklepić, Ćesić, Fosić, Kirasić, Kvesić, Lasić, Matasić, Orsić,
Perasić, Sić, Ursić, Dujić, Gnjajić, Hajić, Jedvajić, Jurajić, Ilijić,
140
Omejić, Salajić, Zmajić, Dropuljić, Erdeljić, Huljić, Škiljić,
Franjić, Šunjić, Tustonić, Geić, Peić, Pleić, Kadoić, Koić, Klaić,
Saplaić, Tomaić, Zetaić, Zinaić, Kuić, Nuić, Vuić, Suhić.
141
SLAVONSKI BROD
Aderle, Adelsberger, Ajhinger, Alar, Alfeldi, Ambrož, Amštat,
Agodi, Astaloš, Ašperger, Aubreht, Ažman, Babler, Bader, Bajai,
Bajer, Balaš, Baldi, Balgavi, Banah, Barta, Bartološ, Bass, Bat,
Batista, Batza, Bauer, Baumajster, Baus, Beč, Belfinger, Bem,
Beneš, Berg-Divald, Bernvald, Beroš, Bertaljoli, Bešter, Bevardi,
Biki, Birer, Birsler, Birnbaler, Biro, Blajer, Blehinger,
Blumenštajn, Bognar, Bogner, Bohte, Bonk, Boroš, Borozni,
Brandt, Branšajd, Brehelmaher, Breslauer, Bruk, Buranji, Cazi,
Celener, Celner, Cergol, Chehade, Cimbal, Cirkveni, Citerbat,
Colombini, Coufal, Čapo, Čećatka, Čerget, Činkl, Čornij, Čretni,
Čubel, Dajč, Daus, Decorti, Degel, Deljusa, Demše, Digoš,
Ditrih, Dobi, Dold, Dolderer, Dopelhamer, Doutlih, Drame,
Dronk, Duch, Dudaš, Ekmajer, Ekres, Elbl, Ele, Emich, Erdelji,
Erdeši, Ereš, Erkman, Exle, Fabričini, Fajgl, Farina, Fehervary,
Fekete, Findrih, Flam, Flas, Fodor, Fojerbah, Folk, Fontana,
Fornet, Frivtrt, Gabaldo, Gađi, Gajer, Gajger, Galamboš, Galant,
Galista, Gampe, Gasler, Gaus, Glancer, Glas, Glazer, Graf,
Greger, Gribl, Gruber, Gutman, Gvotzden, Hahn, Hajlins, Hajnal,
Hanđa, Harfman, Haring, Hartman, Has, Hausknecht, Havelka,
Heđi, Heler, Herbst, Hercog, Herster, Hes, Hetrih, Hmelaš,
Hofman, Holenberger, Holer, Holod, Horvat, Huđi, Husain,
Jamer, Janeš, Jecman, Jenč, Jerman, Jira, Joha, Juhart, Jung,
Kacer, Kach, Kajdl, Kalamar, Kanutti, Kari, Karvazi, Kavali,
Kelemen, Keller, Kempf, Keresteš, Kern, Kezele, Kin, Kiralj,
Kirhofer, Kirkhofer, Kisegi, Kiš, Kiter, Klaser, Klem, Kler,
Klicper, Kljufas, Kocubi, Kohn, Kohon, Kolbas, Kolman,
Kolumbo, Kompas, Konečni, Konrad, Korči, Korčy, Kormoš,
Kostmiler, Kovač, Kozlinger, Kozmus, Kraft, Krajter, Krajtner,
Kramer, Krasnopjurka, Krasnovsky, Krattil, Kremer, Krišto,
Križan, Kučera, Kurtz, Kruzele, Laco, Lajh, Lakner, Lauc,
Lecher, Legradi, Lekhi, Leninger, Lerinc, Let, Lohman, Lorenc,
Losert, Lozert, Lutz, Macher, Mađer, Maiksner, Majoroš, Majer,
Maly, Mance, Margoš, Markusi, Martini, Maurer, Merc, Merkler,
Mesaroš, Mešter, Milberg, Miler, Mioti, Mirt, Misner,
MissoniMiškolci, Moher, Molnar, Mores, Moro, Mrkoci, Muršed,
142
Nadih, Nađ, Najhajzler, Najšvender, Najzler, Nemet, Novotni,
Novotny, Njerš, Okorni, Olhovi, Paher, Pajdl, Pali, Paloš, Panty,
Pasler, Pašty, Pencinger, Pergl, Perc, Perše, Pešti, Peter, Peternel,
Petti, Pezer, Pfaf, Pihler, Pirkl, Pisinger, Plander, Plantazer,
Pohel, Polgari, Politeo, Pospišil, Pracny, Praus, Prem, Priseker,
Prislinger, Prohaska, Prokš, Prudeus, Prutki, Rac, Rajdi, Rajt,
Rajter, Raumberger, Reger, Rem, Retig, Rokoš, Rosenberger,
Rorzecer, Rozercer, Rozman, Rubil, Rugle, Rugole, Sabo, Saik,
Sajdl, Sajfert, Sajli, Salaj, Sauerborn, Schejbal, Sebele, Sess,
Sever, Siđi, Singer, Siser, Skert, Smech, Sođ, Suchy, Svirid, Šaf,
Šajger, Šajerman, Šalgaj, Šalamon, Šef, Šeper, Šerfez, Šerfezi,
Šifel, Šilhan, Šilhard, Šipoš, Širer, Škergert, Šloser, Šmehil, Šmit,
Šmital, Šmorhaj, Šnajder, Šopf, Šoš, Špajdl, Špicer, Šporer,
Šprajc, Šput, Štrajcer, Štajduhar, Štaub, Štrk, Štrobilius, Štruber,
Štrumberger, Šulc, Šulter, Švajcer, Švalm, Tajz, Tall, Taradi,
Ten, Terkal, Tisauer, Tofolini, Toldi, Tomas, Tot, Toth, Treber,
Turtuli, Uhitil, Uidl, Ulični, Ungari, Ungvari, Vac, Vagman,
Vagner, Vaš, Vavrouš, Veber, Vegeš, Veinberger, Veir, Vahtler,
Vajs, Vakijani, Valenštajn, Valter, Varga, Vasung, Veltrusky,
Vencl, Vereš, Vergeš, Verhas, Verzah, Vilagoš, Vilfan, Virag,
Virkes, Vitez, Vik, Vogleš, Vojtkuf, Volpe, Volzajn, Voras,
Vorel, Vrtjel, Zablocky, Zanetti, Zastrižni, Zich, Zorc, Žilih,
Alinjak, Badanjak, Banjak, Bardak, Berak, Bosak, Budak, Burak,
Buzak, Cepak, Čičak, Čorak, Čubak, Čuljak, Debeljak, Dolovčak,
Dudarak, Dujak, Dušak, Dvoržak, Filak, Gluvak, Goščak,
Gramnjak, Gusak, Hajdinjak, Hlevnjak, Hodak, Hodulak, Hričak,
Hunjak, Hurčakjednak, Jelak, Juščak, Kašak, Kiseljak, Kijenak,
Kolak, Kopčak, Kosak, Kozak, Kuprešak, Lesjak, Lozinjak,
Mačak, Maslak, Matejak, Matuščak, Melenjak, Miljak, Mutak,
Neretljak, Novak, Odžak, Opačak, Ovsenjak, Pandak, Pečenjak,
Penjak, Petljak, Pežak, Polak, Poljak, Poštenjak, Pukljak, Rabak,
Ramljak, Ramšak, Rehak, Režnjak, Sabljak, Sedmak, Senjak,
Slabak, Strižak, Svećak, Šebeđak, Šijak, Šušak, Šuveljak, Tiljak,
Trčak, Trstenjak, Valenčak, Vodvjak, Vojak, Vrdoljak, Zovak,
Zubak, Žilak, Adamek, Badzek, Bartek, Bedek, Bek, Belenšek,
Boček, Bolfek, Božiček, Bukovšek, Černošek, Čizmek, Dzimbel,
Fišek, Florek, Fuček, Gajšek, Gucek, Habek, Hanžek,
143
Haranustek, Hranek, Javorek, Javurek, Junek, Jurašek, Kanišek,
Kermek, Klanjšek, Klasiček, Kobilšek, Kolaček, Kolek, Koštek,
Koutek, Krenek, Kristek, Landek, Mahaček, Matejček, Matinšek,
Mazurek, Mifek, Mihaljek, Modalek, Mrinjek, Ogurek, Pišpek,
Romanjek, Salopek, Sedlaček, Seuček, Sopček, Stjepanek, Šiljek,
Šimašek, Šimek, Štefanek, Trlek, Tutek, Valiček, Vranek,
Vugrek, Zakošek, Breznik, Đurčik, Hnolik, Jandik, Jandrik,
Katolik, Krasnik, Maznik, Melnik, Meršnik, Mik, Obertlik,
Oljenik, Paradzik, Pekarik, Petrik, Platenik, Rupnik, Slapernik,
Sovčik, Šibenik, Buk, Čutuk, Ćutuk, Danjiluk, Ivančuk, Kiuk,
Liščuk, Lozuk, Mašljuk, Mišančuk, Primarčuk, Skuk, Žuk,
Matok, Vovk, Boboselac, Banovac, Bitunjac, Blaževac, Bobinac,
Brezovac, Bukovac, Butorac, Crnac, Crnjac, Đurinac, Đurkesac,
Erdeljac, Galac, Galovac, Grbac, Grbavac, Grgac, Guberac,
Gruberac, Ilakovac, Jakovac, Jugovac, Juranac, Jurišanac,
Klepac, Kolomejac, Krbavac, kruljac, Krušac, Leskovac,
Lipovac, Lopac, Ljubac, Makovac, Markovac, Martinac,
Međugorac, Miljakovac, Mikinac, Norac, Obrovac, Parašilovac,
Plavac, Podvorac, Primorac, Puklavac, Rimac, Sušac, Svirac,
Šegovac, Štefanac, Štimac, Tančinac, Tkalac, Tomac, Topolovac,
Vac, Viljevac, Vlasac, Vrpoljac, Vučinac, Vukovac, Zabrdac,
Žalac, Adamec, Dravec, Dubec, Duženec, Firec, Godec,
Hmjelovac, Jakopec, Jekaunec, Jurčec, Kelčec, Kolarec, Koparec,
Kosec, Kovačec, Lipec, Masnec, Medverec, Mihuljec, Mikec,
Milec, Mišanec, Pavlinec, Posavec, Premec, Rokavec, Rudec,
Šiljanec, Šimec, Škrbec, Tišljarec, Tkalec, Topolovec, Tušinec,
Valdec, Videc, Vnučec, Vogrinec, Vrabec, Vrhovec, Vugrinec,
Vulinec, Baćinski, Barščevski, Bednarski, Berezovski,
Bohunicki, Botički, Briški, Cerovečki, Černecki, Dobrovodski,
Frančeski, Galkovski, Generalski, Golembiovski, Gorički,
Gramoljski, Hmilevski, Hrečkovski, Janicki, Janovski, Jevicki,
Kemelski, Kolakovski, Končevski, Konecki, Kopecki,
Koropatnicki, Kučinski, Levicki, Mendelski, Pečenovski,
Porupski, Potocki, Predmerski, Prikavski, Rački, Rosnaki,
Sabolski, Stićinski, Šiđanski, Šošolovski, Štićinski, Taborski,
Turžanski, Velički, Vernački, Veselski, Vinjarski, Voronjecki,
Žutanjski, Badaj, Bodaj, Briznej, Čeglaj, Čikaj, Hricoj, Matej,
144
Rudej, Sondaj, Šilaj, Šmorhaj, Vinaj, Zogar, Žugaj, Arar, Bar,
Belar, Capudar, Car, Ciglar, Cipar, Conjar, Čavar, Drčar, Feldšar,
Fuštar, Gašpar, Hatar, Jagar, Jagodar, Kačmar, Kajtar, Klobučar,
Kolar, Kolomar, Kotlar, Klamar, Kuhar, Kušnjar, Lazar, Lebar,
Lesar, Licitar, Mađar, Malinar, Mažar, Mesar, Mitar, Mlakar,
Možar, Muhar, Munđar, Olčar, Pećar, Pehar, Penzar, Pernar,
Pifar, Pinčar, Pintar, Potnar, Požar, Puškar, Serdar, Slivar, Srdar,
Stapar, Sudar, Šilpetar, Škledar, Škrinjar, Šopar, Špehar, Šplihar,
Špoljar, Štajduhar, Vidmar, Volar, Zalokar, Vretenar, Zlatar,
Žagar, Žajgar, Bambir, Bešvir, Nemfir, Velemir, Gangur,
Tambur, Kukor, Kustor, Balta, Berketa, Bota, Frleta, Galista,
Hoheta, Janota, Kereta, Lakota, Subota, Valenta, Vinketa,
Bakula, Đula, Paškula, Prcela, Širola, Šotola, Špidla, Štipola,
Žgela, Bilandžija, Busija, Čabraja, Čačija, Čelebija, Dragoja,
Dugandžija, Geneja, Kavedžija, Kiridžija, Konjicija, Kovčalija,
Kurdija, Livaja, Mičija, Miharija, Puškadija, Rahija, Šamija,
Šudelija, Terzija, Valadžija, Vodopija, Vukoja, Abaza, Bunoza,
Hoza, Turza, Bakliža, Geza, Jarža, Balja, Ferfolja, Hrelja, Barada,
Bionda, Burda, Danda, Lukenda, Nužda, Palada, Pešorda,
Prebanda, Smuda, Šmerda, Šoronda, Švenda, Vajda, Vivoda,
Žmoda, Bašura, Čugura, Dora, Duspara, Džidara, Đidara,
Kukura, Mandura, Palvara, Šušnjara, Teskera, Tipura, Žbura,
Benčina, Butina, Čarapina, Čulina, Drobina, Džepina, Đurina,
Galzina, Grgena, Hržina, Jakovina, Jurdana, Kozlina, Krajina,
Maduna, Marčina, Matovina, Pavlina, Prusina, Rukavina,
Sirovina, Solina, Šapina, Šegina, Šetina, Škrbina, Botica, Brzica,
Koverlica, Letica, Maglica, Malenica, Marunica, Mimica,
Šekuljica, Trtica, Vavrica, Vištica, Ciliga, Mijazga, Papiga,
Papuga, Požega, Šemiga, Šipraga, Šunjerga, Crvenka, Čečatka,
Čonka, Domika, Haluška, Hauska, Kavka, Landeka, Liška,
Petelka, Setnička, Soroka, Šćuka, Štuka, Tomka, Zupka, Deljuša,
Iveša, Jutriša, Matiša, Periša, Pleša, Poplaša, Prša, Saša, Suša,
Šimleša, Čuma, Homa, Krčma, Larma, Šudurma, Drača, Ilovača,
Džeba, Nesvadba, Osoba, Štreba, Zeba, Gaća, Stokuća,
Halavanja, Manja, Šaravanja, Karadža, Pandža, Krupa, Muha,
Peha, Piha, Troha, Musa, Penava, Vladava, Ažman, Bajan, Ban,
Banjan, Baran, Belan, Beljan, Beran, Biljan, Biščan, Bjelan,
145
Boban, Božan, Buljan, Caban, Dekan, Divljan, Dragovan, Furlan,
Gjurgjan, Glavan, Gulan, Havrlišan, Jerman, Jordan, Karoglan,
Kaštelan, Kocijan, Kodzoman, Krian, Krijan, Kristijan, Krpan,
Kučan, Kvarantan, Macan, Matan, Mažuran, Palijan, Panijan,
Pelikan, Racan, Račan, Radman, Riđan, Skukan, Smoljan,
Soldan, Suman, Šaban, Šlihan, Škorijan, Škrpan, Šoljan, Šurjan,
Tijan, Vrkljan, Vudjan, Zlaman, Župan, Bašlin, Carin, Četin,
Čikulin, Drglin, Horvačanin, Hrvačanin, Jacešin, Jakšin, Kain,
Kirin, Koledin, Krotin, Legin, Markulin, Mešin, Mihaljičin,
Mrvičin, Pavlešin, Petelin, Piršlin, Prkačin, Radužin, Saradžin,
Škalabrin, Tančin, Turčin, Vedlin, Vugrin, Balen, Crljen, Durlen,
Jelen, Karmazen, Lačen, Lojen, majcen, Omrčen, Parcen, Raden,
Studen, Bencun, Bračun, Kasun, Paun, Bodon, Kohon, Možgon,
Simeon, Bago, Balaško, Bano, Bego, Bičenko, Biško, Blaško,
Bojko, Borko, Brajko, Brekalo, Buzgo, Čano, Čapo, Čepo,
Čerenko, Danjo, Đido, Fako, Gagro, Glibo, Kasalo, Kecko,
Klaso, Kličko, Krolo, Laco, Lako, Leko, Leško, Mačinko,
Marčinko, Matekalo, Matuško, Merdžo, Pavelko, Pelepoljko,
Pleško, Prskalo, Pučo, Puljko, Rašo, Rudo, Ruško, Sajko, Sedlo,
Suško, Smitko, Soldo, Šamo, Šego, Šesto, Šetalo, Šinko, Šiško,
Škergro, Šutalo, Tatarko, Trinko, Vačko, Veselko, Videlko,
Vinko, Vuko, Zorko, Zovko, Zrno, Žanko, Ktiž, Premuž, Raguž,
Antulov, Badrov, Buzov, Čerevkov, Grgurev, Jakubiv, Korov,
Lesiov, Miškiv, Semkiv, Tabakov, Židov, Arbanas, Batas, Baus,
Boras, Boris, Brelis, Bujas, Glas, Janus, Kozmus, Krumes,
Kakaras, Kukuras, Ljubas, Maras, Matas, Matus, Milas, Mores,
Pekas, Pralas, Vidas, Voras, Balač, Beč, Delač, Dugač Gombač,
Janč, Jeleč, Klokoč, Kolač, Mioč, Oreč, Puač, Ramač, Tkač, Trač,
Vrgoč, Baškarad, Drozd, Prepad, Šilobod, Batagelj, Dešmalj,
Dežmalj, Grizelj, Japelj, Jurilj, Koselj, Kožulj, Krušelj, Marelj,
Mrvelj, Pecalj, Pezelj, Skopalj, Šebalj, Škulj, Turkalj, Žulj, Beroš,
Bodiš, Burkuš, Buruš, Digoš, Durmiš, Đaniš, Hmelaš, Janeš,
Kulaš, Labaš, Lukaš, Magaš, Margoš, Matoš, Mikuš, Miloš,
Miroš, Radoš, Rokoš, Vavrouš, Bubanj, Kokanj, Krivanj, Sušanj,
Škrovanj, Trtanj, Bule, Cvrlje, Čale, Drlje, Drame, Janje, Miše,
Pleše, Poje, Roje, Saje, Čerget, Čuljat, Kmet, Krovat, Plazibat,
Prgomet, Šermet, Šobat, Šrut, Vrbat, Čubel, Daniel, Kosovel,
146
Kožul, Musil, Novosel, Terkal, Dodig, Džimbeg, Herceg, Paljug,
Prebeg, Filep, Goleb, Golub, Holub, Haresim, Kardum, Prem,
Šitum, Vuzem, Zirdum, Karavlah, Pinjuh, Verzah, Žilih, Kurpez,
Mikez, Oroz, Pokaz, Abramović, Adamović, Agić, Aleksić,
Andrić, Anđelić, Aničić, Antić, Antunović, Arambašić, Babić,
Bačić, Bajić, Bakić, Bandić, Banić, Barišić, Basarić, Bašić,
Batinić, Begović, Bekić, Belić, Beronja, Bilić, Blašković, Blažić,
Bogdanović, Bokanić, Borojević, Bosanac, Bosančić, Bosnić,
Bošnjak, Bošnjaković, Božić, Bradić, Brajković, Brdarić, Brkić,
Bubalo, Budić, Budimir, Budisavljević, Bukvić, Bulatović, Bulić,
Carević, Cvijić, Cvjetković, Čančarević, Čelić, Čeliković,
Čizmić, Čolak, Čolić, Čović, Čulić, Ćorlika, Čosić, Ćuk, Ćurčić,
Dabić Damjanović, Dedić, Delić, Dević, Diklić, Divić. Dobrić,
Dokić, Došen, Dragičević, Dragojević, Dragović, Drašković,
Dražić, Dugonjić, Đaković, Đukić, Đuran, Đurašinović,
Đurđević, Đurić, Đurković, Đurišić, Elez, Eraković, Erceg,
Eremić, Filipović, Gačić, Gajić, Galić, Galović, Garić, Gavrić,
Godić, Gojković, Golić, Golubović, Grčić, Grozdanić, Igić, Ilić,
Ivančević, Ivaniš, Ivanišević, Ivanković, Ivezić, Ivić, Ivković,
Jagodić, Jakovljević, Jakšić, Jandrić, Janković, Jelić, Jerković,
Jolić, Jošić, Jovanović, Jovičić, Jugović, Jurišić, Kalanj, Karagić,
Karakaš, Karalić, Karan, Karić, Katić, Kecman, Kekez, Kikić,
Kljajić, Knežević, Kolarić, Komljenović, Kordić, Kos,
Kostadinović, Kostić, Kovačević, Kovačić, Kralj, Krajnović,
Krnić, Kuduz, Kulić, Kurbalija, Lacković, Laković, Lalić,
Latinović, Lazić, Lemaić, Lešić, Loloić, Lončar, Lončarević,
Lovrić, Lučić, Lukić, Lužaić, Ljubačić, Ljubojević, Majstorović,
Mandić, Manojlović, Maoduš, Marčetić, Marčić, Maričić, Marić,
Marin, Marinović, Marjanović, Markov, Marković, Marojević,
Martić, Martinović, Marušić, Mašić, Matić, Matijašević,
Matijević, Matković, Medaković, Medved, Micić, Mičević,
Mihić, Mijić, Mikić, Milanović, Milašinović, Milić, Miletić,
Miličević, Milošević, Milović, Miljanović, Miljević, Miljković,
Mirčić, Mirković, Mirosavljević, Mišić, Mišković, Mitrić,
Mitrović, Mrkonjić, Mršić, Mutić, Nedić, Nedadić, Nenadović,
Nikić, Nikolaš, Nikolić, Novaković, Obućina, Odobašić, Orlić,
Orlović, Ostojić, Pajić, Panić, Pantelić, Pantić, Pantović, Pavić,
147
Pavković, Pavlić, Pavlović, Pažin, Pejanović, Pejaković, Pejić,
Pejnović, Pekez, Perčević, Perić, Perković, Perović, Pešut,
Petković, Petričević, Petrić, Petrović, Pilipović, Pivac, Pletikosić,
Poleksić, Polić, Popović, Poznić, Pravdić, Princip, Prodanović,
Prvulović, Putnik, Račić, Radičević, Radić, Radišić, Radojčić,
Rajić, Radošević, Radovanović, Rajković, Rakitić, Raković,
Rašić, Ratković, Rogić, Rogošić, Ružić, Sabljić, Samac,
Samardžić, Sarić, Samardžija, Savić, Sekulić, Sekulović, Senić,
Simić, Simović, Skoko, Slavnić, Sokolović, Spajić, Sremac,
Stančić, Stanić, Stanišić, Stanković, Starčević, Stipić,
Stjepanović, Stojanović, Stojčević, Stojić, Sučević, Sudarević,
Sušić, Svilanović, Šabić, Šakić, Šarčević, Šarić, Šestić, Šetka,
Šilić, Škorić, Švedić, Tadić, Terzić, Tolić, Tomašević, Tomić,
Topalović, Tomić, Trninić, Tubić, Ugarković, Vanić, Vasilić,
Vasiljev, Vekić, Velimirović, Veseličić, Vidaković, Vidić,
vidović, Vlahović, Vlajnić, Vlašić, Vranješ, Vučićević, Vučić,
Vučinić, Vučković, Vujčić, Vujić, Vujnović, Vukasović,
Vukašinović, Vukelić, Vukoje, Vukojević, Vuković, Vuksanović,
Vuletić, Zarić, Zec, Zečević, Zekić, Zorić, Žarković, Živić,
Živković, Žunić, Žutić, Agić, Ahmetagić, Ahmetbašić,
Ahmetović, Ajeti, Alibegić, Alić, Arnautović, Bajrić, Beriša,
Bešlić, Begić, Birindžić, Čamdžić, Čano, Čengić, Čelebija, Čutić,
Dalipi, Dedić, Durmić, Džananović, Fidani, Hadžiahmetović,
Hadžialić, Hadžibegović, Halili, Hamedović, Hamzić, Hasić,
Haurdić, Hećimović, Hodžić, Huremović, Huskić, Ibrahimović,
Ibraimi, Isabegović, Islamović, Isović, Jonuzi, Jonuzović, Kadić,
Kadri, Karabegović, Karamujić, Katadžić, Kozličić, Kreso,
Mahmutović, Mašinović, Mašić, Mazerekić, Medarić, Mešić,
Mešanović, Mlikić, Mujazinović, Mujčin, Mujkanović, Mujkić,
Muminović, Muratović, Murselović, Mustafagić, Mustajbašić,
Mušinbegović, Numić, Očanović, Omanović, Omerdić,
Omerbašić, Pešarić, Porobić, Ramić, Ramoševac, Redžepi,
Redžepović, Ribić, Rizvić, Sadiković, Salihbašić, Seferagić,
Sejdić, Selimović, Skopljak, Skulić, Smajić, Smirko, Suljević,
Šarić, Šećerović, Šestan, Zlatarević, Zolatić, Zukanović, Abrić,
Alerić, Arić, Bagarić, Bakarić, Barbarić, Bašurić, Cavrić, Cindrić,
Ciprić, Curić, Dorić, Ferić, Fistrić, Fratrić, Funarić, Gregurić,
148
Grgurić, Jakarić, Jurić, Kauzlarić, Kladarić, Klarić, Ključarić,
Kolesarić, Kolobarić, Korparić, Krznarić, Kučibarić, Kudrić,
Logarić, Majnarić, Mandurić, Mlinarić, Njirić, Pintarić, Puškarić,
Sivrić, Solarić, Stvorić, Sverić, Šavrić, Šerić, Širić, Škrinjarić,
Ščkivarić, Šoštarić, Špoljarić, Tandarić, Tipurić, Tukerić, Verić,
Vinarić, Volarić, Vorić, Vratarić, Zvonarić, Agatić, Agotić,
Beketić, Birtić, Buntić, Crnogatić, Ćutić, Ergotić, Fajdetić, Fastić,
Horvatić, Hustić, Idzojtić, Justić, Justić, Krištić, Lagotić, Lerotić,
Luketić, Ljubetić, Majetić, Margetić, Markotić, Salantić, Sentić,
Sertić, Stipetić, Šulentić, Valjetić, Alavanić, Benić, Bičanić,
Brašnić, Čitunić, Družijanić, Franić, Gržinić, Hrenić, Kapetanić,
Katalinić, Katinić, Klišanić, Krizmanić, Madunić, Mahnić,
Marinić, Paladinić, Penić, Plaznić, Pocrnić, Radmanić, Repanić,
Šimunić, Štefanić, Zdunić, Žubrinić, Županić, Andačić, Aračić,
Bančić, Baričić, Blatančić, Brkljačić, Čavčić, Dajčić, Dajmančić,
Devčić, Dubravčić, Dugančić, Dumenčić. Eskeričić, Filipčić,
Friščić, Grivičić, Hančić, Ivančić, Jakičić, Jugurčić, Jukičić,
Jurčić, Kačić, Kedačić, Klaričić, Klemenčić, Koporčić, Korinčić,
Lačić, Lovrenčić, Marinčić, Mihelčić, Nikoljačić, Odorčić, Orčić,
Pačić, Pastorčić, Pavičić, Pokorčić, Pongračić, Požgajčić, Rečić,
Rupčić, Sečić, Sinovčić, Smolčić, Sučić, Svičić, Šimičić,
Štefanić, Štefčić, Štivičić, Tomičić, Topčić, Tulčić,
Udovičić,Valinčić, Vrančić, Zubčić, Andrišić, Aušić, Bališoć,
Bušić, Čalušić, Čokešić, Čalaušić, Ćukušić, Dolibašić,
Domankušić, Đuršić, Geršić, Goršić, Grdešić, Grubišić, Hlišić,
Ivušić, Jambrešić, Juzbašić, Katušić, Kraišić, Krešić, Ladišić,
Lamešić, Lukušić, Ljubešić, Maršić, Matošić, Mikešić,
Miklaušić, Orešić, Oršić, Peršić, Petrušić, Prišič, Šćrbašić,
Tomašić, Tomšić, Trepšić, Trušić, Vukšić, Vukušić, Zekušić,
Arelić, Badalić, Bartolić, Bublić, Brlić, Colić, Debelić, Dolić,
Franculić, Kobašlić, Kolić, Krtalić, Kudelić, Lulić, Markulić,
Mihelić, Mikulić, Naglić, Naletilić, Ocelić, Paulić, Pavelić,
Piškulić, Plivelić, Ravlić, Rendulić, Sablić, Sabolić, Sedlić, Solić,
Sulić, Titlić, Valić, Zlomislić, Dlakić, Dorkić, Hekić, Ivkić,
Jerkić, Jukić, Jurakić, Marukić, Marekić, Orkić, Perakić,
Šamukić, Tekić, Tokić, Žakić, Aladrović, Antolović,
Augustinović, Azapović, Belenović, Beričević, Bartulović,
149
Benčević, Beraković, Bertović, Blagović, Blažević, Borenković,
Brezičević, Brozović, Butković, Butumović, Cerančević,
Čakmazović, Čeldarević, Čeović, Čmelješević, Ćurković,
Dasović, Demetrović, Didović, Dikanović, Dimjašević,
Dokuzović, Dombović, Dujmović, Dvojković, Đurčević,
Emanović, Ergović, Ešegović, Fadljević, Filaković, Filošević,
Franulović, Franjković, Fulanović, Gašparović, Gelemanović,
Gombović, Grabarević, Grčević, Gregorović, Grgurević,
Guganović, Hrastović, Hrgović, Imrešković, Išpanović, Ivčević,
Jadrijević, Jakobić, Jambrović, Jazvić, Jednobrković, Jelavić,
Jergović, Jurančević, jurnjević, Jurković, Karlović, Kasapović,
Katavić, Kelemović, Križanović, Krnjaković, Kurešević,
Kurkutović, Kutuzović, Lanusović, Lasović, Leović, Likarević,
Liović, Lavić, Lovaković, Lovreković, Maratović, Matanović,
Matasović, Matičević, Milardović, Morović, Mrazović, Muhvić,
Mužević, Neferović, Novoselović, Olanović, Olujević,
Orešković, Pavlinović, Pitlović, Plaščević, Repović, Ribulović,
Satinović, Seletković, Silvestrović, Siroglavić, Stipančević,
Suričević, Šafranjević, Šepčević, Šimunović, Šošmanović,
Škvorčević, Šokčević, Špiranović, Švaganović, Tobolčević,
Tomljanović, Tonković, Tunuković, Tvrdojević, Uhmanović,
Uremović, Utvić, Uvanović, Vargašević, Velikanović,
Vilovčević, Vinković, Vodanović, Vragolović, Zvonarević,
Živatović, Ambrožić, Balažić, Bodrožić, Eržić, Janžić, Premužić,
Stažić, Belobrajdić, Bernardić, Biondić, Brnadić, Crndić, Čondić,
Fajdić, Filajdić, Kerdić, Magdić, Pudić, Rondić, Rosandić, Sedić,
Sudić, Šimundić, Barbić, Kobić, Bilandžić, Daidžić, Degmedžić,
Safundžić, Validžić, Biokapić, Đapić, Hlupić, Kampić, Mustapić,
Popić, Prpić, Repić, Stipić, Brezić, Jozić, Nizić, Vrlazić, Bucić,
Lucić, Dežmić, Dujmić, Fumić, Šimić, Dujić, Kajić, Nujić,
Strujić, Džoić, Fligić, Grgić, Vargić, Huljić, Puljić, Šmuljić,
Klaić, Metaić, Pustaić, Zmaić, Kusić, Kvesić, Lasić, Mesić,
Muhić, Senjić, Tunjić, Šofić.
150
RIJEKA
Abel, Abrahamsberg, Accurti, Acinger, Adami, Adany,
Adelmann, Agapito, Agodini, Agostini, Agreš, Ahel, Aidone,
Ajman, Alar, Albanese, Albaneze, Albaneže, Alberini, Albrecht,
Alfreider, Almasberger, Almosawi, Ambruš, Andics, Andreutti,
Andrijata, Androš, Anelli, Anglussi, Annuzi, Anschuth, Antonaz,
Antonell, Antonello, Antoni, Antonini, Antonioli, Apler, Arači,
Arh, Arbanas, Arbani, Arbiter, Argenin, Arih, Arlavi, Arnold,
Arrigoni, Arvai, Asenbreiner, Ausilic, Aušpergen, Avančini,
Avelini, Awda, Ažman, Babeli, Babich, Babuder, Baccarini,
Baki, Bachich, Bacich, Bajer, Balaczo, Baldas, Balde, Baldigara,
Baldo, Balog, Baloh, Balczo, Banelli, Barbalich, Barbieri, Barna,
Barta, Basioli, Basler, Bassi, Bassiato, Batarelo, Batista, Batori,
Batory, Battisti, Bauer, Bauman, Baumgarten, Bazilio, Bazzara,
Beber, Bekafigo, Beke, Beker, Beleni, Beleznay, Bellan, Bellina,
Belloti, Belovari, Beltrame, Benassi, Bencich, Benettell, Benger,
Bensi, Benussi, Benvenuti, Berber, Berer, Berger, Bergl, Berdard,
Bernazza, Berta, Bertoni, Bertossi, Besermenji, Bevikava,
Biasiol, Bichler, Biderman, Binder, Binsky, Birk, Biro, Biti,
Blasich, Blau, Blecich, Bodi, Bogner, Bolf, Bolterstein, Boni,
Bombonato, Bonano, Bonassin, Bonato, Bondy, Brucker,
Bonetta, Bonetti, Bonicioli, Bonita, Bontempo, Borucinsky,
Boschin, Bonich, Bosio, Bosner, Bossi, Botta, Bottazzo,
Bradamante, Bradaschia, Brainich, Brajer, Brassi, Brančela,
Brazzoduro, Brelih, Brentini, Bressan, Bril, Brock, Brolih, Brulc,
Brumen, Brumini, Brun, Brunetti, Brussi, Bucci, Buchberger,
Bucich, Buge, Buger, Buhmiler, Bui, Bulva, Bunicich,
Buonagura, Buonocore, Buratini, Burigato, Businello, But,
Cabiglio, Calcina, Calderara, Calderoni, Calzi, Canciani,
Cancianich, Capocasa, Carboni, Cargnug, Carti, Caruzzi, Caser,
Caserta, Castellani, Catterini, Cattunar, Cavenago, Cech, Cegledi,
Cizek, Celebrini, Celestin, Celligoi, Cergnul, Cerniar,
Cernogoraz, Cesare, Cezner, Chersi, Chiappertti, Chepolo,
Chytka, Ciabati, Cianci, Ciani, Ciboci, Cici, Cihal, Cimperman,
Cinotti, Ciofini, Ciper, Cipitelo, Cipruš, Cividini, Ciza, Cizerle,
Clai, Clementi, Coglievina, Comelli, Con, Conti, Copetti, Corelli,
151
Cortese, Cossetto, Cotman, Cottiero, Crebel, Crnobori, Cuomo,
Curi, Curl, Curtini, Czerny, Čandrl, Čapo, Čech, Černe, Černi,
Černy, Čretni, Čuzdi, Dadameni, Dadich, Dagostin, Dajčman,
Dall`occa, Dalsaso, Damiani, Danyi, Daraždi, De-giglola, Demargita, De-narciso, Deak, Deani, Defilipas, Defančeski,
Defranceski, Degoricia, Dehni, Deuri, Dejhalla, Dejuri, Deker,
Del, Del-vechio, Delkaro, Delcet, Delffar, Della, Delmestre,
Delost, Delponte, Deluka, Demarchi, Demarki, Demark,
Demartini, Demeter, Demojzes, Demoyzes, Demšar, Depeder,
Depikolozvane, Depoli, Depolo, Depope, Deprato, Deroši,
Desanti, Dessardo, Detel, Devidi, Dežjot, Di, Dinter, Diosy,
Diraka, Djarmati, Dlouhy, Dmejhal, Dobi, Doborgasi, Dobrostal,
Domiter, Doricich, Dormuth, Dorn, Doskoči, Draksler, Drechler,
Dregchmann, Drucker, Drufovka, Dunato, Dunger, Dusman,
Dvorny, Dworski, Đakoni, Đerfi, Đermadi, Đimi, Đuka,
Eberhardt, Eberling, Eigner, Einfinger, Eisenkohl, Eisenzorf,
Ekl, Elek, Elle, Emili, Ende, Enger, Englert, Epeira, Erdelji,
Ermut, Erny, Esih, Ešler, Estrajher, Ehle, Fabianich, Fabo, Fable,
Fabrio, Fabris, Fachini, Fačini, Fafanđel, Faiman, Faivre, Fajman,
Fajt, Fak, Falout, Faltus, Fanedl, Fantuazzo, Fantela, Fantini,
Faraguna, Farina, Farkaš, Fath, Fattori, Fafretto, Fegeš, Fehervari,
Felcher, Felker, Fember, Ferari, Ferderber, Ferenčaba, Ferk,
Ferlindeš, Fernetti, Ferrari, Ferreri, Ferri, Festini, Fiamengo,
Fiamin, Fibinger, Fides, Fike, Filipi, Finderle, Fingušt, Fink,
Fioravanti, Fiorino, Firbus, Firm, First, Fischer, Fišer, Fiuman,
Flajšman, Flandia, Flank, Flus, Fleis, Flod, Florini, Fogel, Fois,
Fol, Fonovich, Fontana, Forca, Forempoher, Forenbacher,
Forenbaher, Forgo, Forza, Fosser, Frai, Frajman, Fran, Franc,
Franceski, Francetich, Franci, Franco, Frančeskini, Frank, Franki,
Frankl, Frankol, Franovich, Freiseis, Frelih, Fridrih, Fritz, Fryda,
Fulgo, Fulgosi, Fumis, Furlani, Furlanis, Gajdoš, Gabrielis, Gajer,
Gajsler, Gal, Galamboš, Galant, Galetta, Galiot, Gall, Galloti,
Galli, Garger, Gacparini, Gašparini, Gašpert, Gattin, Gauš, Gauta,
Gaži, Gebauer, Geber, Gedini, Geml, Gencel, Gerbus,
Gerechtshammer, Gerl, Germanis, Germuth, Gesmundo,
Ghersani, Ghersinich, Gianesse, Gilli, Giorgolo, Giotti,
Giovanelli, Girotto, Giurada, Giuricin, Glasenhardt, Glaser,
152
Glazer, Goldštajn, Gon, Gorkich, Gorse, Gorše, Gortva, Gostisa,
Govi, Graf, Grailach, Grasso, Graziani, Gregl, Gril, Grinhut,
Gropuzzo, Gruber, Grulich, Grus, Gueth, Guidarello, Guidi,
Guttman, Gyarmati, Haasz, Habereiter, Hafner, Haidinger, Haim,
Hajnal, Haller, Hajzler, Hanomihl, Hanzl, Haring, Haš, Hat,
Hatta, Haupert, Hauptfeld, Havelka, Hauselmaier, Heberling,
Hefinger, Hefler, Hegeduš, Heigl, Heingl, Held, Helman, Hem,
Hempt, Henc, Heni, Hepp, Herc, Hercog, Herman, Hibšer,
Hictaler, Hild, Hill, Hirseh, Hitrec, Hladni, Hluz, Hofbauer,
Hofman, Hogge, Hojniker, Hološ, Holsinger, Horvat, Host,
Horvath, Hostinger, Hosu, Hranuelli, Hrdlička, Hren, Hungler,
Hungberg, Hunjadi, Hyrat, Ileš, Iliassich, Inocente, Iussich,
Ivanfi, Jambor, Japel, Jarc, Jerger, Jesensky, Jonke, Jošt, Juretich,
Jurhan, Justich, Kajadi, Kajdi, Kajzer, Kallan, Kalmus, Kalogjera,
Kamauli, Kamerlato, Kamhi, Kanjer, Kapaši, Karpši, Karmel,
Karneluti, Karner, Karpeles, Karpowicz, Kaisal, Kastelich,
Kastmiler, Kastrapeli, Kaštelfranko, Katarinuci, Katkhuda,
Kaufer, Kaufman, Kaurloto, Keber, Kehler, Kekini, Kelemen,
Kelle, Kelle, Kencel, Kenji, Kerestenji, Keri, Kernel, Kersi,
Keršans, Kert, Kessner, Kezele, Khermayer, Kiler, Kindler,
Kinkela, Kinoli, Kiš, Kišpalko, Kit, Klai, Klarich, Klausberger,
Klees, Klemenc, Klener, Klimich, Klinger, Klobasa, Knaus,
Kobal, Koch, Kocman, Kočiš, Kajapi, Kajai, Kajfeš, Kajzer,
Kalc, Kamauli, Krin, Kolacijo, Kolinas, Kollman, Kolombo,
Kombol, Kompanjet, Kompari, Kompas, Komuczki, Kon,
Koncer, Konečni, Konestabo, Kopp, Korner, Kornareto,
Kornhauser, Kostelez, Košmerl, Košta, Kota, Kotri, Kovre,
Kramer, Koziolkowski, Krajcer, Krajniger, Kramberger, Kratil,
Kraus, Krebel, Kreis, Kriso, Kristman, Krišto, Krištafor, Krištof,
Križan, Kromer, Krt, Krumins, Krzyk, Kržyk, Kucich, Kufner,
Kulot, Kuman, Kuna, Kunst, Kurdi, Kurlot, Kurtes, Kurtini,
Kurtz, Kurz, Kuserbanj, Kuti, Kuzele, Kuznjecov, Kvadranti, La,
Lacman, Laco, Lah, Lalli, Lajfert, Lajter, Lakatoš, Landau,
Landauf, Landi, Lampert, Lanciotti, Laser, Lebed, Leber, Lebd,
Lefler, Legovich, Lehman, Lempl, Lemut, Lenard, Lenart, Lenaz,
Lenhard, Lenzovich, Leon, Leoni, Lerh, Lermajer, Lerner,
Lesinger, Lettig, Levenberg, Levi, Levicky, Liber, Licardo,
153
Liebhardt, Liker, Linc, Liquori, Listeš, Lizzul, Lizzull, Loci,
Lohajner, Lokmer, Longhino, Lorber, Lorencin, Lorincz, Lowi,
Lozzi, Luchhi, Lui, Luke, Lupi, Luppi, Lustig, Ljači, Maccarone,
Machin, Mady, Mađeruh, Mage, Magyar, Mahne, Majcen, Majer,
Majerhold, Majerle, Majhen, Majcinger, Majoli, Major, Majster,
Makale, Makaus, Malagia, Malatesta, Malekovci, Malezija,
Malizani, Malner, Malovaz, Mance, Mandi, Manestri, Manfreda,
Manevelo, Mantovani, Manzoni, Marangoni, Maraspin, Marion,
Marcenich, Marchis, Marchini, Marghetti, Marinelli, Marini,
Marochini, Marotti, Marsanich, Maršal, Martineti, Martinez,
Martini, Massari, Materglain, Matuchina, Mauchigna, Maurinaz,
Mayer, Mazi, Mazzarolli, Mazzi, Mazzieri, Mazzola, Mažer,
Mecing, Međeral, Megler, Menard, Mencer, Menegelo,
Mercogliano, Merdita, Merdzo, Merkl, Merle, Merlacchi,
Mesaroš, Mestorovich, Meszaros, Mezger, Mezzagori,
Michelazzi, Micheli, Michelich, Michels, Micoli, Mihailovich,
Mihalich, Mikeluti, Mikulandi, Milaci, Milani, Milazzi, Miler,
Milessa, Milich, Milih, Mini, Minozzi, Mirt, Miscoria, Mishaze,
Missoni, Miter, Mizner, Mladineo, Mofardin, Molnar, Monas,
Montiljo, Montina, Morel, Morelo, Moskatelo, Mošmondor,
Možbah, Možgon, Mucafir, Muči, Mudri, Mulc, Muller, Mulley,
Muralezi, Muretti, Musafia, Mussiow, Nacinovich, Nadalich,
Nagel, Nahtigal, Najger, Najman, Najrajter, Nardini, Nattich,
Navratil, Nefat, Negri, Nell, Nemaz, Nemet, Nemeth, Nenadich,
Netig, Neugebauer, Niceforo, Nicoletti, Ničeno, Nikl, Nikolla,
Nisiteo, Nizner, Nobilo, Nodilo, Nonveiller, Novicky, Novotni,
Novy, Nozdroviczhy, Njari, Oberle, Obersnel, Obsieger, Ocvirk,
Olivara, Oliveri, Olivjer, Orlandini, Orsag, Ortile, Osterman,
Osvald, Ošaben, Otahal, Ottaviani, Otto, Oužecky, Ožbolt,
Ožvald, Pacenti, Pachany, Pačandi, Paganelli, Pagliarini,
Pagnacco, paher, Pajer, Palaoro, Pale, Paleolosoes, Palfi, Palisca,
Palle, Pallua, Pancer, Pantalon, Panzer, Paoletti, Pap,
Papandopulo, Papharhanji, Paragvaj, Paskuči, Paskvalini, Paus,
Pasters, Pattai, Paver, Pavia, Pavini, Pavlovsky, Pecman, Peer,
Peitl, Pekorari, Pelegrini, Peloza, Pemper, Penca, Penel, Perc,
Percich, Pereglin, Perich, Persi, Perše, Pertaut, Pertovt, Pesaressi,
Pesoti, Pessi, Peteh, Petener, Peternell, Petito, Petr, Petrali, Petrc,
154
Petrcol, Petropoli, Pettera, Pezer, Pezđino, Piani, Piasevoli, Picco,
Pignolini, Pihler, Piler, Pillepich, Pilni, Pin, Pinoza, Pirc, Pirch,
Pirš, Piršl, Pitacco, Pitzek, Piuzi, Pivk, Pizzamus, Pizzignacco,
Pizzul, Plander, Plazzota, Pojer, Podravsky, Pol, Polonijo,
Plolnio, Pomazan, Ponisch, Ponte, Possalet, Poszer, Pouh,
Pozder, Pozzecco, Prađeno, Prager, Prah, Pramparo, Prar,
Prauensberger, Prekali, Premate, Premrou, Premru, Prener,
Prettner, Pričard, Prikral, Privilegio, Prohart, Prohaska, Prosaero,
Prunk, Pucci, Pugel, Pughel, Pulich, Puntel, Qurantotto, Rac,
Racane, Raccane, Radi, Radovani, Raimondi, Raimund, Rainer,
Rajh, Rajman, Rajtman, Rakocija, Ramini, Ramous, Rancinger,
Randi, Rasberger, Rauher, Rebba, Rechner, Redi, Regent,
Reggiannini, Reif, Relini, Rener, Reiner, Renieri, Repka,
Reszely, Rex, Ricci, Ricco, Richter, Richtman, Ricl, Rigler, Rigo,
Rihter, Rinaldis, Riosa, Ritmajer, Ritter, Ritterman, Riva, Rivetti,
Rivol, Rivosesschi, Rizner, Rob, Rocca, Rocchi, Rode, Rodella,
Rodnig, Rojc, Rolih, Romano, Romer, Romich, Ronai,
Rosenberg, Roset, Rossatti, Rossi, Rossini, Rossmann, Rot, Roth,
Rovis, Roze, Rozner, Roža, Rubignoni, Rubinich, Ruck, Rude,
Rugani, Runco, Rupert, Rusich, Russo, Rutter, Ružio, Sabadoš,
Sabo, Saki, Salvioli, Sanori, Sansa, Santeleza, Sartori, Sasso,
Saulig, Sbisa, Scaglia, Scala, Scalamera, Scalembra, Scarpa,
Schacherl, Scheidl, Schiavato, Schinoler, Schiozzi, Schmauth,
Schmidiehen,
Schmiedlechner,
Schneller,
Schoba,
Schwichtenberg, Sciucca, Sckimmenti, Scochi, Scomerza,
Scomina, Scotti, Scrobogna, Scuttari, Sega, Seifert, Seiler,
Seifried, Seili, Seitz, Seke, Selci, Seleš, Sellan, Semitekolo,
Senđerđi, Serdoz, Sergo, Sever, Sfiligoi, Sgagliardi, Sgardelli,
Shahini, Shalabi, Sichich, Siddioui, Sifter, Signorini, Sili, Silvani,
Simichen, Siminiati, Simone, Simonetto, Simper, Sinsi, Sinjori,
Skandul, Skembri, Skerbetta, Skladny, Skober, Skoki, Skolaris,
Slaby, Slani, Smakous, Smekal, Smerdel, Smešny, Smocovich,
Smojver, Smutni, Sochor, Socolich, Sodomaco, Sokoli, Somer,
Soprano, Sonnabend, Sonennschien, Soravito, Sorice, Spačal,
Spano, Splat, Sponza, Sqarcia, Srebovi, Srelz, Srijemsi, Staraz,
Starkl, Staver, Stebel, Stecher, Stefanutti, Steiner, Stella, Stelini,
Stamberger, Stepancich, Stipanelo, Storff, Stradiot, Strahia,
155
Streharsky, Strikoman, Strnad, Stroligo, Stumpf, Suchy,
Sulovsky, Surdich, Susnich, Svast, Sveticky, Sykora, Szabo,
Szazygiet, Szili, Szomer, Šafhauzer, Šajt, Šandrul, Šaš, Šavron,
Ščasni, Ščerbe, Šebe, Šefer, Šegrc, Šekrst, Šelember, Šemper,
Šen, Šenk, Šercer, Šever, Šiardi, Šiffer, Šilpeter, Šimunjer, Šipoš,
Šircel, Široka, Šišer, Šijardi, Škalamer, Škedel, Škerl, Škoda,
Škof, Škuver, Šlahora, Šlat, Šlezinger, Šlosar, Šmer, Šmit,
Šnajder, Šnauc, Šneberger, Šnurer, Šober, Šoda, Šomodji, Špop,
Šorn, Šoš, Špicer, Špigl, Špiler, Špondrecht, Šporn, Šporer,
Šprajc, Šram, Štahler, Štajcer, Štajduhar, Štajer, Štajminger,
Štajner, Štampf, Štanfel, Šteler, Štemberger, Štibel, Štišter, Štih,
Štrasberger, Štus, Štrauh, Štraus, Štroligo, Štucl, Šturm, Šulc,
Šuler, Šuper, Šuver, Švab, Švagel, Švajcer, Švarc, Švarcer, Švast,
Švec, Švehla, Švob, Takacs, Tallarini, Tamarut, Tancabel, Tau,
Tauber, Tauzer, Tedeschi, Telebo, Tenci, Teragli, Tercolo, Terek,
Themel, Thomann, Tibcias, Tich, Tironis, Tocacceli, Todeskini,
Tokai, Tolstoj, Tomasini, Tomazi, Tome, Tomme, Tomisich,
Tomissich, Tondini, Tonelli, Tonello, Tonkela, Tonkli, Tonsa,
Topali, Torer, Tot, Toth, Tramontana, Traub, Trauber, Trevisan,
Trick, Trope, Trp, Truglio, Tulezi, Udatny, Udovicich, Udvardi,
Ughetti, Uiblager, Uiblagger, Ukella, Ulrich, Ulrih, Umbehendt,
Umer, Uratoriu, Urban, Urbany, Urdih, Urh, Usamiani, Vaccaro,
Vadnu, Vajcenfeld, Vale, Valentinuzzi, Valeri, Valich, Valle,
Valter, Vancaš, Vanini, Vanzzela, Varagnolo, Varga, Vechietti,
Varl, Vatta, Veber, Veble, Veneti, Venturini, Venucci, Veg,
Velcich, Velfi, Venerus, Venzias, Verdirosi, Vereš, Ves, Vesely,
Veznauer, Vianello, Vida, Vidari, Vidotto, Vidrih, Vigato,
Vikario, Vilke, Vinkler, Vinter, Vio, Virag, Virant, Virt,
Visintini, Visitz, Vitori, Vizi, Vizler, Vlk, Vlašimsky, Vodeb,
Vogl, Volf, Volk, Vossila, Vošnis, Vranicich, Vrh, Wagner,
Weiner, Weiss, Weitzel, Weitzer, Weltrusky, Werft, Wesiak,
Willheim, Wimmer, Winkler, Winter, Winterstein, Wipllinger,
Witasek, Woger, Wolf, Wortmann, Wraspir, Zaccaria, Zach,
Zadareze, Zadel, Zafred, Zaher, Zahora, Zahtila, Zaina, Zambelni,
Zamolo, Zanelli, Zani, Zanki, Zanze, Zappia, Zdrahal, Zechel,
Zeicher, Zeidler, Zele, Zember, Zeneral, Zerer, Zih, Zitterbart,
Zloch, Zoia, Zoldoš, Zor, Zorc, Zorco, Zovich, Zron, Zsiga,
156
Zucchiatti, Zulijani, Zvanut, Zwingl, Žan, Žaper, Žentil, Žibert,
Žigant, Žigante, Žiger, Žigman, Žila, Žlimen, Žorž, Žutes,
Žvanut, Antak, Badanjak, Baljak, Barak, Bardak, Bartovčak,
Basrak, Bazmenjak, Belak, Berak, Besednjak, Beštak, Bezjak,
Bizjak, Brubnjak, Borščak, Bosak, Božak, Brajak, Brunjak,
Budak, Bumbak, Cerjak, Crljenak, Crnjak, Crvak, Čavrak,
Čendak, Činčurak, Čirjak, Čizmak, Čorak, Čučak, Čuljak, Ćirak,
Ćurak, Dajak, Debeljak, Devjak, Dolovčak, Dromljak, Dujak,
Dušak, Duvnjak, Dvoržak, Ernjak, Fanjak, Filjak, Flanjak, Fučak,
Gačak, Gluhak, Gojak, Gošnjak, Griguljak, Grajak, Hajdinjak,
Hendrak, Herak, Hodak, Hornjak, Hreljak, Hršak, Hrženjak,
Hudak, Hudoletnjak, Humljak, Hunjak, Hurčak, Husak, Ilak,
Imenjak, Ivčak, Jantoljak, Jerak, Jezerak, Jurčak, Jurinjak,
Jurišak, Kamenščak, Kiseljak, Kitak, Klaniščak, Kolak,
Koprivnjak, Košak, Kozjak, Kraucak, Krautsak, Križnjak,
Krošnjak, Kutnjak, Lambreščak, Lesjak, Levak, Linštak,
Lipoščak, Lipovščak, Lisičak, Lisjak, Malenjak, Manjak, Maslak,
Mastnak, Matak, Mejak, Merlak, Mezak, Miljak, Miščak, Mrak,
Mrzljak, Mucak, Mudrenjak, Mudrinjak, Mušnjak, Nonšak,
Novak, Novinšćak, Njirjak, Oblak, Ofak, Opačak, Orak, Osmak,
Pajdak, Papak, Paušak, Pavlak, Pejak, Pernjak, Petrak, Pičak,
Pirjak, Plančak, Platak, Polak, Poljak, Ponedeljak, Posenjak,
Posinak, Potočnjak, Prešnjak, Prosenjak, Pustak, Putak, Rabak,
Rak, Rehak, Repnjak, Ročak, Rudenjak, Rujak, Rušnjak, Sabljak,
Safčak, Sambunjak, Sedmak, Sigurnjak, Sirotnjak, Sišak,
Skupnjak, Slivnjak, Sorak, Spodnjak, Sušak, Svržnjak, Šestak,
Šišak, Šulavjak, Šuljak, Šupak, Težak, Tičak, Tomak, Tomečak,
Tomećak, Toplak, Topolnjak, Trčak, Trstenjak, Tubak, Tuljak,
Turak, Udiljak, Valentak, Vajak, Vanjak, Veljak, Viđak, Višak,
Vizjak, Vrbnjak, Vrdoljak, Zubak, Zurak, Željeznjak, Železnak,
Žiljak, Živičnjak, Žmak, Žužinjak, Adamek, Adrinek, Aibek,
Antolek, Baček, Badzek, Bajek, Bajzek, Banček, Bartoniček,
Bašek, Baštek, Bebek, Belanek, Bencek, Blažek, Bobek,
Bokansek, Brlek, Bubek, Bucek, Cek, Cifrek, Cofek, Čandek,
Čerček, Češarek, Čumbrek, Damašek, Dodlek, Doubek, Dašček,
Drensek, Drnosek, Drnošek, Drozdek, Držek, Dušanek, Đerek,
Đunđek, Fištrek, Fuček, Gajšek, Geček, Germek, Gjustibek,
157
Golek, Gorišek, Gradeček, Gregurek, Habek, Hajdek, Halamek,
Havliček, Hlavaček, Holek, Holešek, Horaček, Horžinek,
Hrsarek, Hudek, Hunjek, Jakupek, Jambrek, Janček, Jandrek,
Jašek, Jelinek, Ježek, Jurasek, Jurišek, Kamenšek, Klanišček,
Ključaroček, Kosjek, Kovaček, Kovačiček, Kožiček, Krmek,
Kubiček, Kulfanek, Kulišek, Kunišek, Kunsek, Kurek,
Laudanček, Levstek, Lipovšek, Lončarek, Lovišćek, maček,
Makek, Malenšek, Mandek, Matek, Medek, Mesarek, Mešiček,
Micek, Mihaljek, Mlinarek, Molek, Moravček, Mrazek, Ogrizek,
Ovčariček, Palaček, Paleček, Pasarićek, Pavček, Peček, Petanjek,
Petek, Petkovšek, Pezdevšek, Pevalek, Picek, Planinšek,
Podbevšek, Polaček, Poštek, Prelovšek, Priveršek, Privšek,
Puhek, Punigeršek, Pustišek, Raček, Rašček, Režek, Risek,
Rovšek, Rumek, Salopek, Sambolek, Serdinšek, Seretinek,
Skornišek, Slaviček, Smrček, Stiplošek, Strižek, Svatek, Svitek,
Šantek, Šašek, Šebek, Ševček, Šipek, Španiček, Šupek, Tanšek,
Tiršek, Tomek, Turnšek, Tušek, Tutek, Umek, Urek, Valušek,
Vanjek, Vargek, Veček, Velunšek, Vincek, Vleček, Vodošek,
Vodušek, Volšek, Vranek, Zakošek, Zemanek, Židek, Žižek,
Adamik, Aračnik, Avsenik, Bahnik, Bahnjik, Bedenik, Belik,
Benčik, Bilik, Bižik, Blatnik, Brišćik, Buzik, Cestnik, Česnik,
Dimnik, Dobovičnik, Dornik, Drabik, Drešćik, Drofenik,
Dvornik, Flajnik, Fučik, Gazdik, Golik, Gornik, Gostečnik,
Gradodolnik, Hladnik, Hriešik, Huserik, Ivnik, Jagodnik,
Jaseničnik, Kalik, Kodnik, Kogelnik, Kožik, Krepelnik, Kresnik,
Križnik, Krpelnik, Kršovnik, Kvaternik, Libnik, Ložnik, Malik,
Mihalik, Možnik, Mršnik, Nanik, Nemarnik, Olenik, Prešnik,
Palovčik, Paradzik, Pestotnik, Pibernik, Plevnik, Podgornik,
Podlesnik, Podobnik, Potočnik, Praprotnik, Prosenik, Prusnik,
Pučnik, Pušćenik, Ravnik, Robnik, Ruanik, Sadovnik, Saletnik,
Samersnik, Sindik, Sirnik, Slemenik, Stropnik, Stupnik, Šibenik,
Toćik, Tomšik, Topolnik, Tratnik, Trkovnik, Trnčik, Usenik,
Velenik, Verdonik, Vosnik, Vrhovnik, Vrtačnik, Vučenik,
Zaplotnik, Zarnik, Zbačnik, Zbašnik, Zednik, Zemunik, Zevnik,
Židanik, Žirovnik, Alduk, Bajuk, Bađuk, Bauk, Beuk, Bezuk,
Bruk, Buk, Bezuk, Funduk, Jauk, Luk, Pofuk, Rimarčuk,
Štambuk, Štuk, Šuk, Vnuk, Vatavuk, Vouk, Vuk, Bajok, Ivančok,
158
Sok, Srok, Štefok, Trobok, Uskok, Šandrk, Vovk, Antunac,
Arapinac, Babac, Bačac, Badovinac, Bakac, Banac, Barac,
Bartulac, Batinac, Bekavac, Benac, Bobinac, Bovac, Brajac,
Brezac, Brnjac, Bukovac, Bušac, Butorac, Cerovac, Cesarac,
Crnojevac, Cunjac, Černac, Čukac, Dabac, Delinac, Dobrovac,
Donkovac, Dubravac, Dugac, Erdeljac, Ferenac, Gadanac,
Gašparac, Gerbac, Gerovac, Gladanac, Glavac, Gobac, Golac,
Grbac, Grbavac, Grohovac, Gučevac, Gudac, Hodanovac,
Holjevac, Hreljac, Hriljac, Ivanec, Ivetac, Jajac, Jakac, Jakovac,
Javorac, Jurac, Kalac, Kapac, Karlovac, Kirac, Klanac, Klanjac,
Klepac, Kostelac, Kranjac, Krbavac, Kruljac, Kučinac, Kuljanac,
Kunac, Kuterovac, Labinac, Ladavac, Latinac, Lakošeljac, Legac,
Lenac, Lesac, Leščanac, Lipovac, Lisac, Litobac, Lopac, Lujanac,
Lukinac, Maljac, Maljevac, Malovac, Marčas, Marovac,
Martinac, Mateševac, Mavrinac, Mlatac, Mlinac, Močilac,
Mokorac, Mokljac, Mravinac, Mulac, Nimac, Norac, Novoselac,
Obrovac, Ogorevac, Parac, Pehovac, Perdac, Pitinac, Podravac,
Podvezanac, Pongrac, Posavac, Prelac, Priselac, Protulipac,
Pružinac, Pustijanac, Rakovac, Rastovac, Rebac, Reljac, Rimac,
Ropac, Seserinac, Skopac, Starac, Stolac, Studenac, Sudac,
Sumberac, Šćulac, Šeovac, Šeoac, Šimac, Širac, Škaljac, Škopac,
Škripac, Šokac, Štefanac, Štimac, Štokovac, Štulac, Šušac, Tičac,
Tkalac, Toguljac, Tomac, Tominac, Vakanjac, Varaždinac,
Vatovac, Viljac, Virovac, Vrbanac, Vrbljanac, Vrebac, Vukovac,
Žalac, Andročec, Babec, Bednjanec, Bodanec, Bogatec,
Brezovec, Bučec, Celec, Cepanec, Cerovec, Cesarec, Crnčec,
Čabrajec, Černivec, Čmrlec, Čujec, Čupec, Debelec, Dimec,
Dobrec, Drkulec, Dubravec, Erjavec, Fabijanec, Godec, Golec,
Goričanec, Grbec, Gregorec, Grgec, Hlapec, Hohnjec, Ivanušec,
Jakupanec, Jakupec, Jalšovec, Jazbec, Jurjec, Kanižanec, Kerec,
Kojanec, Kolarec, Kontrec, Kopričanec, Korošec, Kosec,
Kosovec, Kostelec, Koščes, Kovačec, Kranjčec, Krašovec,
Križanec, Kudec, Kuftinec, Kukec, Kusec, Lehkec, Likavec,
Lisec, Lužavec, Majurec, Makanec, Makovec, Malec, Marčec,
Martinec, Matec, Mataševec, Medvedec, Međimorec,
Međimurec, Mekovec, Mezgec, Mihalinec, Mihec, Mikec,
Mikulec, Moravec, Murovec, Nemec, Nimec, Palčec, Pavlovec,
159
Peharec, Pehnec, Pirjavec, Posavec, Poslončec, Prekupec, Prelec,
Premec, Priselec, Rapotec, Ratkajec, Rebec, Rejec, Rijavec,
Rinovec, Rokavec, Skerbec, Slavec, Srednoselec, Stepec, Strelec,
Svetec, Šarec, Šćukanec, Škalec, Škrjanec, Špiranec, Ternovec,
Tetec, Tkalec, Tkalčec, Tupec, Viljavec, Vehovec, Vodopivec,
Zadravec, Zajec, Zdelarec, Zgrebec, Zobec, Zorec, Živčec, Živec,
Žunec, Debeuc, Kuruc, Vutuc, Cic, Peric, Žic, Barzovski,
Bedenicki, Bedzovski, Briški, Budinski, Ciglenečki, Čajkovski,
Devečerski, Drenski, Dupski, Dvorski, Galazovski, Gorički,
Graberski, Grčki, Grobenski, Humski, Javorski, Kamenečki,
Kamenski, Kanjovski, Kanjski, Karminski, Kaverski, Kisielevski,
Klokočki, Koršinski, Kotulovski, Kozelički, Kurbatfinski,
Kuzelički, Lecki, Ledinski, Lovnički, Lovrečki, Mahnovski,
Marinski, Marčevski, Olearski, Oreški, Pačemski, Pačevski,
Podgajski, Podolski, Polišanski, Pološki, Popovački, Potočki,
Prikaski, Rački, Rajski, Ribinski, Ročevski, Rusjakovski,
Severinski, Skalicki, Slunjski, Sobolevski, Staroveški, Špigelski,
Toponarski, Trustanovski, Vinovrški, Vinski, Visocki, Vlašimski,
Vrhovski, Zaverski, Zeremski, Zrinski, Bočkaj, Budaj, Celigoj,
Crnogoj, Cuvaj, Černigoj, Dombaj, Đečaj, Filipaj, Gusej, Harej,
Hlaj, Jedvaj, Kosej, Kogoj, Korotaj, Keševij, Keštromaj, Križaj,
Kučej, Lipej, Milevoj, Mislej, Nepokoj, Nikolaj, Ostrugnaj,
Oštrugnjaj, Ošlaj, Paljucaj, Pataj, Perhaj, Počekaj, Počkaj, Prasaj,
Prendivoj, Radivoj, Rafaj, Ratkaj, Salaj, Smeraj, Silaj, Simonaj,
Skočaj, Slavuj, Slutkaj, Slutej, Sokolaj, Staraj, Suligoj, Špurej,
Šraj, Šteblaj, Štrcaj, Šuflaj, Šutej, Tadej, Terhaj, Tokaj, Vučej,
Žuraj, Andlar, Bilčar, Blidar, Blokar, Božidar, Brdar, Bregar,
Brezničar, Brodar, Burcar, Butnar, Capar, Car, Cesar, Cigar,
Colnar, Crnjar, Cukar, Čebuhar, Čelnar, Černjar, Červar, Česljar,
Čizmar, Čohar, Čotar, Črnjar, Čular, Ćavar, Deskar, Deveničar,
Dolinar, Felbar, Fodar, Fornazar, Fornažar, Frbežar, Fučkar,
Fućkar, Garbar, Glažar, Gombar, Grabar, Grašar, Grčar, Grebar,
Grebenar, Gričar, Holjar, Hrabar, Hrgar, Hribar, Hruševar,
Hruškar, Humar, Jamnikar, Jelnikar, Jošar, Kajtar, Kamar,
Kamenar, Kaničar, Katunar, Kesar, Kolar, Komar, Kožar,
Krajcar, Kravar, Krečar, Kremžar, Krmar, Krušvar, Krznar,
Kučar, Kuhar, Kursar, Kuzmar, Lautar, Leskovar, Levar, Likar,
160
Lipar, Logar, Logožar, Lozar, Luznar, Ljesar, Ljevar, Makar,
Malečkar, Malnar, Maltar, Manestar, Mauhar, Mažar, Medvar,
Mencigar, Mlakar, Mlinar, Mohar, Mornar, Muhar, Namar,
Okršlar, Opančar, Pamučar, Pantar, Paštar, Pečar, Pećar, Pehar,
Pernar, Pesovar, Petovar, Pilićar, Pintar, Počkar, Podlogar,
Podnar, Poklar, Požar, Pretnar, Prevendar, Pucikar, Pučar, Puhar,
Puljar, Punčikar, Purgar, Putar, Rabar, Racar, Raspar, Raukar,
Rečičar, Remenar, Rešetar, Rotar, Rotvar, Rutar, Sabljar,
Sapunar, Sedlar, Selar, Selihar, Senčar, Sitar, Sklenar, Skoblar,
Slosar, Srdar, Stanar, Stavar, Stergar, Stopar, Strgar, Stubičar,
Šafar, Šambar, Šarar, Šavar, Ševar, Škrinjar, Šlibar, Šlopar,
Šlosar, Šnajdar, Šolar, Šostar, Špar, Špehar, Špilar, Špoljar,
Šporar, Šprohar, Štampar, Štromar, Štular, Šugar, Šuštar, Tabar,
Tavčar, Telebar, Traunkar, Travar, Tripar, Trohar, Ukmar,
Ulčakar, Ulčar, Uljar, Utmar, Užar, Vazdar, Vehar, Vengar,
Vidmar, Vilhar, Vretenar, Vuglar, Zdešar, Zibar, Zidar, Zlatar,
Zvonar, Žagar, Žauhar, Žekar, Žnidar, Čavor, Čombor, Čomor,
Foćor, Kandor, Kosor, Mazor, Mramor, Nazor, Pahor, Pektor,
Pobor, Raspor, Smogor, Suhor, Tentor, Znaor, Bagadur, Bangur,
Fatur, Fičur, Fiščur, Gregur, Leskur, Medur, Misgur, Pandur,
Pintur, Piškur, Uzur, Vanjur, Žgur, Alvir, Bešvir, Bukmir, Fizir,
Kažimir, Kosir, Košir, Malir, Mišir, Švigir, Burazer, Butijer,
Kaloper, Kosier, Olivjer, Penđer, Alaica, Bačica, Baica, Barunica,
Belica, Berica, Biberica, Bižaca, Botica, Bradica, Bradvica,
Brzica, Burica, Crnica, Didulica, Dubravica, Glavica, Golubica,
Goloica, Grbavica, Grlica, Hlavica, Iljadica, Jasprica, Jelovica,
Josica, Jurica, Kaica, Karajica, Klarica, Koraca, Krvavica,
Kukica, Lakomica, Lesica, Letica, Lončarica, Lozica, Maglica,
Malenica, Manenica, Marunica, Medica, Mumica, Muzica,
Mužica, Penca, Perica, Peščica, Petrica, Pijaca, Pravdica, Radica,
Roca, Rogoznica, Sikavica, Slavica, Smolica, Škarica, Škufca,
Škunca, Šundrica, Trtica, Turica, Varnica, Veselica, Vitezica,
Vlastelica, Vlašica, Andraka, Badzoka, Baraka, Belička, Boka,
Božka, Brajuka, Čajka, Černeka, Dika, Diraka, Domika,
Drufovka, Fajka, Finka, Frka, Havelka, Hobarka, Hrboka,
Hrdlička, Hubička, Huska, Iternička, Jabuka, Jaška, Ključka,
Kočka, Kušička, Ladika, Leka, Landeka, Marnika, Melka, Mička,
161
Mifka, Muzička, Muždeka, Paleka, Peka, Pitoska, Renka, Repka,
Ružička, Sirka, Smitka, Smodlaka, Šašinka, Široka, Špika, Štoka,
Talapka, Trnka, Viduka, Vodička, Voska, Vrđuka, Zelinka,
Zonka, Žufika, Andrijata, Bareta, Bileta, Bilota, Bonata, Bonita,
Bruketa, Buketa, Buneta, Burmeta, Bušljeta, Caserta, Cota,
Ćaleta, Družeta, Đureta, Fajta, Frleta, Gauta, Glavota, Goreta,
Gržeta, Kalabota, Kireta, Klasta, Konta, Kosta, Košta, Košuta,
Kota, Krota, Krpeta, Kužeta, Lakota, Laleta, Malatesta, Margeta,
Markota, Merdita, Mureta, Parenta, Račeta, Relota, Sarta, Sirota,
Sopta, Stanta, Šegota, Šeta, Šokota, Štanta, Tanta, Telenta, Tota,
Tuta, Valenta, Vinketa, Vrbeta, Vučeta, Zambata, Arbula,
Bakula, Bazala, Bila, Braila, Brančela, Butala, Ćuzela, Dobrila,
Đula, Fantela, Frančula, Gagula, Grizila, Jakopila, Jurcola,
Karaula, Karavla, Kinkela, Kicvela, Kola, Kurtela, La, Manola,
Mrčela, Nađela, Nikola, Rebula, Rodela, Sekula, Smajla, Sirola,
Šendula, Širola, Škobola, Švehla, Tabula, Tonkela, Topola, Uzila,
Variola, Viola, Vozila, Zahtila, Žgela, Žila, Žuvela, Arčaba,
Baraba, Duzbaba, Hraba, Kajba, Kliba, Kuštreba, Ljuba, Ruba,
Škalba, Tariba, Zeba, Babaja, Bakoja, Barkidzija, Bataja, Benzija,
Brzoja, Bucalija, Budija, Čabraja, Čanadija, Čarija, Čingrija,
Ćapalija, Ćirlija, Dragoja, Dzaja, Đelalija, Đonlija, Goja, Goluja,
Gruja, Gulija, Haramija, Jančija, Kadija, Karadzija, Kundija,
Ležaja, Malezija, Matahlija, Mataja, Mazija, Miharija, Mudražija,
Pecija, Perčulija, Pirija, Pustahija, Puškadija, Rabađija, Rakiđija,
Rakocija, Rustja, Saratlija, Skeledzija, Strahija, Struja, Šarlija,
Ševerdija, Šindija, Štampalija, Šutija, Tadija, Trzija, Vagaja,
Varelija, Vodopija, Vulelija, Zelalija, Zoroja, Zuzija, Žaja,
Bažadona, Belina, Blažina, Bečina, Bosna, Brozina, Bratina,
Budna, Čarapina, Čavlina, Čerina, Čudina, Čulina, Dintinjana,
Ditinjana, Dražina, Drobina, Dugina, Farina, Fontana, Fugina,
Gaćina, Galina, Gardina, Garžina, Glavina, Glučina, Gobina,
Godina, Grgurina, Guberina, Hajdina, Haramina, Hrastina, Jerina,
Ježina, Jurdana, Jurina, Jurlina, Kaliterna, Karina, Katana,
Klečina, Koljevina, Koščina, Kozina, Krajina, Kresina, Krpina,
Krstina, Kučina, Kuderna, Kuna, Kužina, Lubina, Lusina, Lužina,
Ljuština, Maduna, Malina, Marčina, Martina, Matana, Matovina,
Matulina, Mauna, Montana, Možina, Murina, Mužina, Pahljina,
162
Pančina, Pavlina, Pratežina, Prusina, Rašetina, Rena, Rogina,
Rosina, Rozina, Rukavina, Rupena, Skomina, Slanina, Slatina,
Smokvina, Superina, Suplina, Surina, Svalina, Šimurina, Šulina,
Šuperina, Tomurina, Torbatina, Turina, Udina, Ugrina, Varenina,
Večerina, Vrsuna, Vučina, Zaina, Žepina, Balorda, Barada,
Benda, Bevada, Čekada, Donda, Dzida, Ferenda, Genda, Gnezda,
Gonda, Granda, Herenda, Hlanuda, Jurada, Karavida, Kathuda,
Kenda, Konjevoda, Korda, Kunda, Melada, Mjeda, Neda, Palada,
Parada, Rosanda, Ruda, Samida, Šoda, Šukunda, Švenda, Uroda,
Vivoda, Bazara, Bjelopera, Bokara, Brbora, Buonagura, Bura,
Cimera, Cingara, Cecura, Dundara, Duspara, Gligora, Iskra,
Jindra, Kera, Komora, Kučera, Kukura, Kura, Kustura, Kuštera,
Malpera, Mavra, Mikulandra, Milobara, Muštra, Ožura, Palavra,
Pera, Rora, Rumora, Sikra, Svara, Šimara, Šimera, Šipura, Šišara,
Škalamera, Škara, Šlahora, Šostera, Šukara, Šušnjara, Tanfara,
Tavra, Tenžera, Tipura, Tumara, Vavra, Bariša, Baša, Bertoša,
Bratuša, Bukša, Čokeša, Erniša, Grbeša, Grobiša, Grubiša, Ipša,
Ivanuša, Iveša, Jakuša, Jelša, Jeuša, Jureša, Juriša, Kaša, Katuša,
Kereša, Kubaša, Kutleša, Lambaša, Lukša, Maša, Mateša, Mauša,
Miliša, Mrkša, Mrša, Okreša, Periša, Perša, Piteša, Plavša, Pleša,
Plješa, Prša, Pruša, Rakuša, Remeša, Ritoša, Roša, Rubeša, Soša,
Švaguša, Šiša, Šubaša, Tepša, Verša, Vukoša, Vukša, Alpeza,
Bunoza, Buza, Ciza, Ćoza, Karuza, Kokeza, Lamza, Munjiza,
Pelosa, Pereza, Pinoza, Sponza, Turza, Bača, Bolanča, Brkljača,
Giljača, Gunjača, Hlača, Leča, Lanča, Maloča, Naranča, Plenča,
Tambača, Baksa, Basa, Ipsa, Klobasa, Kurobasa, Malusa, Pelosa,
Pletikosa, Samsa, Sansa, Sbisa, Tonsa, Bandelja, Brulja, Cecelja,
Ganzelja, Gilja, Golja, Grbelja, Gržalja, Gulja, Faflja, Hobolja,
Hrelja, Hrubelja, Kancilja, Konfelja, Kodelja, Krstulja, Mahulja,
Marčelja, Marelja, Matulja, Mršulja, Pušelja, Radelja, Relja,
Šabalja, Šebelja, Šegulja, Šekulja, Šešelja, Špralja, Tolja,
Travalja, Trtolja, Vicelja, Benja, Crgonja, Čarkonja, Čeprnja,
Črnja, Deranja, Eškinja, Gunja, Hercigonja, Karinja, Kodrnja,
Laginja, Lapanja, Lazanja, Macakanja, Milanja, Moconja,
Mošnja, Paponja, Sladonja, Strenja, Šaravanja, Škrabonja,
Šurdonja, Žonja, Žvanja, Belia, Benzia, Flandia, Malagia, Mataia,
Pavia, Zoia, Berlafa, Brljafa, Bolha, Coha, Gliha, Muha, Šupraha,
163
Troha, Burža, Furža, Mrdeža, Skomerža, Skvaža, Veža, Žuža,
Bundza, Pandza, Canjuga, Erga, Fajdiga, Herega, Juraga, Kolega,
Marega, Mezga, Paljaga, Pošmuga, Prga, Protega, Ronjga,
Saraga, Sega, Sluga, Straga, Šega, Šoljaga, Švrljuga, Velaga,
Vrnoga, Žurga, Dekleva, Jeva, Katava, Kleva, Kopriva, Korva,
Tinova, Đerđa, Đurđa, Rađa, Tuđa, Forkapa, Halapa, Sarapa,
Škarpa, Vukorepa, Župa, Krema, Kuzma, Palma, Slama, Srića,
Ažman, Bajan, Baran, Barban, Baščevan, Bedran, Belan, Beljan,
Belolan, Bencan, Benčan, Benzan, Bilan, Biljan, Bišćan, Birjan,
Bjelan, Blagdan, Boban, Bočan, Bogdan, Borozan, Botinčan,
Božan, Brajan, Brešan, Brguljan, Brižan, Bućan, Budan, Buđan,
Bujan, Buljan, Burburan, Buzdan, Buždan, Bužekjan, Capan,
Ciceran, Crnčan, Curkan, Cvitan, Cvjetan, Čabrijan, Čoban,
Ćićeran, Degan, Dešman, Dijan, Dolgan, Domijan, Dovgan,
Dovžan, Duran, Đerman, Đošan, Đurijan, Fabian, Fabijan,
Felicijan, Fiuman, Flajpan, Forijan, Frlan, Furjan, Furlan, Galijan,
Gardijan, Gavran, Gecan, Glavan, Gojtan, Gorian, Gortan,
Gračan, Gregoran, Grisan, Grman, Gruban, Gržan, Habulan,
Hajplan, Hasan, Hežman, Hovan, Ivančan, Jan, Javoran, Jerman,
Jogan, Jurcan, Jurman, Jurhan, Juvan, Kaican, Kaliman, Kalan,
Kancijan, Karaman, Karlovčan, Kaštelan, Kavran, Kelan, Keran,
Kercan, Klapan, Klasan, Klopan, Kocijan, Kocjan, Kokman,
Koparan, Koran, Koštan, Kotaran, Kožljan, Krijan, Krizman,
Križman, Krljan, Krpan, Kučan, Kukuljan, Kustan, Kušan,
Labinjan, Lasan, Lesan, Ličan, Macan, Magzan, Majcan, Maksan,
Marčan, Margan, Marijan, Martan, Matan, Materglian, Mateljan,
Materljan, Matrljan, Matušan, Mažuran, Međurečan, Mian,
Miljan, Mišan, Modoran, Modrušan, Molan, Montan, Mrgan,
Mršan, Noviljan, Njegovan, Oman, Okzan, Otržan, Padovan,
Palijan, Palman, Paravan, Paškvan, Pazman, Pecman, Pelan,
Pelikan, Peran, Percan, Perman, Pičuljan, Pinčan, Pipan,
Podrečan, Poldan, Pomasan, Pomazan, Potepan, Predovan,
Pribolšan, Prodan, Radan, Radman, Radovan, Roman, Rostan,
Rovan, Rozman, Ruman, Rusan, Rusjan, Salacan, Segnan, Selan,
Seljan, Sikoćan, Skukan, Smoljan, Sobočan, Soldan, Stefan,
Stojan, Strukan, Sudan, Suljan, Suman, Suran, Surijan, Surjan,
Suzan, Svilan, Šaban, Šakan, Šćiran, Šemovčan, Šestan, Šikljan,
164
Škiljan, Štefan, Štovan, Šuman, Šuran, Tadijan, Talan, Tijan,
Toljan, Toman, Torjan, Travan, Trevisan, Trojan, Tuhtan,
Tuškan, Uljan, Uran, Valjan, Vardijan, Veličan, Verban, Vidan,
Vincan, Voštan, Vrban, Vrsan, Zdjeličar, Zekan, Žefran, Židan,
Župan, Aldin, Altin, Antišin, Antonin, Arčanin, Babin, Banašin,
Beranin, Barin, Bartulin, Bašin, Bašlin, Belfranin, Bezin, Birin,
Bortulin, Boškin, Brajin, Brentin, Brnin, Cazin, Cerin, Crevatin,
Crvelin, Čeferin, Čehovin, Čepin, Čerin, Černavin, Čičin, Čuklin,
Čulin, Čurin, Delfin, Delain, Demarin, Derenčin, Deželjin,
Dobrovin, Dorkin, Došlin, Dragustin, Drnasin, Dukadjin, Đurkin,
Faltin, Fantin, Ferlin, Feštin, Fiamin, Fićurin, Florentin, Fračin,
Gerbin, Girin, Govorčin, Grabušin, Gracin, Gržin, Gudlin, Gulin,
Gustin, Guštin, Habazin, Habuzin, Hromin, Hrvatin, Hublin,
Hudolin, Ivanšin, Jurin, Jurkin, Justin, Kabalin, Kacin, Kajin,
Kalin, Kešin, Kilvain, Kirigin, Kirin, Klarin, Komazin, Korin,
Kurtin, Kusturin, Latin, Laškarin, Lazarin, Lokin, Longin, Lopin,
Lorencin, Lubin, Makin, Mandin, Manjin, Manzin, Maračin,
Maradin, Maraspin, Margarin, Marketin, Markulin, Maškarin,
Matacin, Matešin, Matijin, Mičin, Milašin, Milutin, Miškulin,
Moderčin, Modoršin, Mofardin, Morožin, Musladin, Muškardin,
Muvrin, Nadalin, Nardin, Obajdin, Ostrolučanin, Ovcin, Paladin,
Paramin, Paulin, Pavin, Pavlin, Paženin, Penevin, Perčin, Pegelin,
Perentin, Petelin, Petrin, Pin, Piršlin, Pojin, Prgin, Prišlin, Puklin,
Pulin, Racetin, Raguzin, Ratin, Rankin, Rodin, Rušin, Sabadin,
Sain, Santulin, Savarin, Senčanin, Skelin, Skorin, Slavin, Spirin,
Stančin, Stanin, Sterpin, Stilin, Stupin, Suhin, Supin, Šaflin, Šain,
Šarin, Šegetin, Šimin, Škalabrin, Škevin, Škapin, Škropin, Šutrin,
Tadin, Tarpin, Trlin, Ugrin, Valentin, Valjin, Varadin, Vidolin,
Visentin, Visintin, Vizentin, Vižentin, Vogrin, Vugrin, Zubin,
Žuškin, Arčon, Arzon, Baron, Bažon, Buzdon, Buždon, Cukon,
Giron, Grižon, Gurdon, Koron, Leon, Loridon, Marion, Marijon,
Melon, Možgon, Paulon, Peršon, Salamon, Saršon, Simon,
Šavron, Šegon, Škaron, Tozon, Verzon, Zron, Balen, Banđen,
Brumen, Crljen, Jelen, Kaden, Klen, Komen, Komljen, Koren,
Kušen, Ličen, Lovren, Luben, Meden, Nakićen, Ošaben, Persen,
Prosen, Sarađen, Sećen, Sen, Sirsen, Sršen, Suden, Šemen,
Testen, Traven, Treven, Truden, Varljen, Zelen, Bačun, Bahun,
165
Barun, Bračun, Kasun, Kljun, Makarun, Matkun, Parun, Pešun,
Piacun, Radun, Rakun, Salamun, Žigun, Arko, Babajko, Bako,
Balaško, Balko, Banko, Barko, Belko, Benko, Blaško, Blažičko,
Brenko, Budanko, Crljenko, Crnko, Cvetko, Čapko, Čeko, Čoko,
Čorko, Čunko, Ćurko, Denisenko, Dominko, Facko, Fanuko,
Fićko, Fletko, Forko, Franko, Grčko, Grenko, Grško, Jambriško,
Janko, Jenko, Jureško, Jurjako, Karamarko, Keko, Kero, Klimko,
Kolenko, Krišto, Kučko, Ledenko, Ledinko, Leko, Lešenko,
Leško, Ljubenko, Marčinko, Miterko, Murko, Necko, Očko,
Peko, Penko, Pedelko, Perko, Peruško, Pilko, Planko, Plečko,
Pliško, Pokrivko, Pucko, Pulko, Renko, Rilko, Rizoniko, Roško,
Runko, Ruško, Sinko, Smetko, Stainko, Stanko, Sunko, Sveško,
Šanko, Šavko, Šerko, Šinko, Škoko, Šteko, Šverko, Tabako,
Tomaško, Tudeško, Visinko, Vračko, Vrsaljko, Vučko, Vujko,
Zeko, Zorko, Zovko, Žilko, Žitko, Žučko, Batarelo, Bibalo,
Brekalo, Cebalo, Cipitelo, Čepulo, Čorkalo, Čubrlo, Depolo,
Đipalo, Foškulo, Galo, Greblo, Kukilo, Menalo, Morelo, Mučalo,
Muždalo, Nadilo, Nodilo, Prskalo, Raniolo, Sašilo, Škrabalo,
Šutalo, Tripalo, Vladilo, Vrvilo, Bego, Flego, Forgo, Fulgo,
Gligo, Grego, Jugo, Knego, Rigo, Sergo, Stroligo, Šango, Šorgo,
Štroligo, Žigo, Fero, Hero, Lero, Lustero, Palaoro, Paro,
Prospero, Škalamero, Špero, Zaro, Beno, Cuono, Ničeno,
Prađeno, Soprano, Spano, Agapito, Soravito, Turato, Vigato,
Žiganto, Bajo, Kolacijo, Kvajo, Polonijo, Baldo, Dedo, Dzido,
Božo, Čapo, Grepo, Rapo, Čovo, Jažvo, Dabo, Fabo, Škrabo,
Škobo, Štrbo, Telebo, Trebo, Dzodzo, Gadzo, Kedzo, Merdzo,
Fabrio, Ružio, Vikario, Vio, Grašo, Pešo, Kriso, Ruso, Laco,
Runco, Zorco, Lazo, Lozo, Pezo, Mladineo, Abut, Bajazet, Bajt,
Balent, Bažant, Berlot, Bernat, Bertot, Braut, Brbot, Bulat, Buljat,
Caput, Celent, Čuljat, Delcet, Delost, Despot, Dežjot, Dunat,
Ermut, Falout, Fiket, Fingušt, First, Gašpert, Grgat, Hat, Hrast,
Hrovat, Ježovit, Jurat, Kompanjet, Korkut, Kulot, Kuret, Kurlot,
Kužet, Lampert, Lemut, Macut, Marat, Marot, Mijat, Milat,
Muljat, Muščet, Nefat, Pačelat, Percat, Perhat, Perhot, Pernat,
Pertuat, Petrovt, Plazibat, Poropat, Prestint, Rošet, Rupert, Srebot,
Stradiot, Strbat, Svast, Šajt, Šekrst, Šimat, Škarlabot, Šlat, Šojat,
Šubat, Švast, Tamarut, Varat, Virant, Zvanut, Žibert, Žigant,
166
Žvanut, Abram, Adam, Bađim, Bem, Budim, Cadum, Čulim,
Gjeldum, Golem, Haim, Kardum, Pocem, Rasum, Razem,
Razum, Ražem, Rotim, Sam, Šram, Tulum, Urem, Banaš, Banoš,
Bakoš, Batoš, Bednaš, Berkaš, Beroš, Birgeš, Biruš, Bobuš,
Bohuš, Breš, Bubaš, Cimaš, Cipruš, Čatoš, Čikeš, Damiš, Deduš,
Doboš, Dolgoš, Domokuš, Falaš, Flujeraš, Gaš, Gajdoš, Gauš,
Glavaš, Goleš, Granjaš, Grlaš, Harbaš, Hegeduš, Hološ, Hrnjkaš,
Ivaniš, Ivanuš, Ivoš, Jajaš, Jakuš, Janeš, Janiš, Januš, Jenuš,
Jirouš, Jonaš, Juroš, Kajfeš, Kandijaš, Karnjuš, Kavaš, Keliš,
Koljveš, Kolveš, Kontuš, Kordeš, Kordiš, Kotaraš, Kotlaš, Kraš,
Kruneš, Kudiš, Kuiš, Kulaš, Lakoš, Lukeš, Magaš, Makiš,
Markiš, Markuš, Martinaš, Medoš, Mekiš, Mikleuš, Miloš, Miroš,
Mrduljaš, Oskoruš, Pajdaš, Palaš, Papeš, Periš, Pernuš, Pilaš,
Plemenitaš, Pleš, Pleteš, Poljvaš, Poniš, Premuš, Puniš, Punoš,
Radaš, Radauš, Radoš, Rakoš, Ropuš, Roviš, Rugaš, Srbiš, Šaš,
Šipuš, Tambolaš, Tepeš, Tibljaš, Tomaš, Travaš, Vedriš, Vidoš,
Zoldoš, Antolos, Arbanas, Bajs, Balas, Barbis, Baris, Baus, Belas,
Bernes, Bertos, Bonis, Boras, Bratus, Brlas, Bujas, Danes,
Dominis, Dudas, Dzambas, Đuras, Fabris, Faltus, Fides, Filipas,
Firbus, Fris, Flas, Fumis, Furlanis, Gerbus, Germanis, Grbas,
Grgas, Grus, Jakus, Jardas, Jeras, Jermanis, Juras, Kalmus, Karas,
Karlavaris, Karpeles, Klobas, Knaus, Kobas, Kruminis, Kupsis,
Kurtes, Kus, Lelas, Lokas, Lokos, Lupis, Makaus, Maras,
Martinis, Matas, Milas, Monas, Nalis, Ormus, Ovas, Palajs,
Pangos, Paris, Pasters, Paus, Pekas, Peris, Pines, Prelas, Pros,
Radas, Ragus, Ramas, Ramous, Raos, Rovis, Rus, Seles, Skolaris,
Smakous, Štus, Tomas, Tus, Vales, Ves, Vidas, Vrbos, Vulas,
Aidone, Baće, Balde, Beke, Brne, Buce, Buse, Coce, Čače, Čaće,
Čule, Drole, Dude, Fable, Faivre, Fike, Gabre, Gorse, Gorše,
Grce, Hraste, Kale, Kavre, Kovre, Loje, Lovše, Luke, Mage,
Makale, Merle, Miše, Mrle, Mrndze, Pale, Pece, Pende, Perše,
Pleše, Poduje, Poje, Polonije, Povše, Premate, Prišle, Racane,
Rakoše, Raste, Rede, Roce, Rode, Roje, Roze, Rude, Rupe,
Skroče, Smoje, Smrke, Soče, Srebke, Strize, Šale, Šare, Šavle,
Šćerbe, Šebe, Škavre, Šonje, Štule, Šuke, Šupe, Šute, Tarle,
Tome, Tomše, Tomse, Trofe, Tvrde, Vale, Vlaše, Zanze, Zele,
Zule, Žele, Bartol, Bival, Bortul, Bril, Bučul, Bukal, Burčul,
167
Burul, Cergnul, Corel, Crebel, Crgol, Čaval, Černjul, Čohil, Čutil,
Detel, Doležal, Fol, Franjul, Frankol, Frantal, Gabrijel, Gancel,
Japel, Jenul, Kapol, Karmel, Kenđel, Kenul, Kernel, Kobal,
Kombol, Kosovel, Kožul, Kratil, Kršul, Marincel, Međeral, Mitel,
Morel, Musil, Nagel, Heral, Novosel, Otahal, Penel, Petrcol,
Posedal, Prikril, Pugel, Pughel, Puntel, Rasel, Rikel, Rivol, Rubil,
Sabol, Sambol, Sišul, Smerdel, Sobal, Sobol, Sokol, Spračal,
Stebel, Šandrul, Šantel, Šircel, Širol, Šišul, Škedel, Španjol,
Štanfel, Štibel, Švagel, Tancabel, Trcol, Vadnjal, Vesel, Vučemil,
Zadel, Zdrahal, Zeneral, Ždral, Žentil, Žerjal, Alfirev, Antulov,
Arapov, Bačev, Banov, Baričev, Blažev, Boseglav, Božeglav,
Bračanov, Cukrov, Ćabov, Duhatov, Fantov, Filčev, Franov,
Gelov, Gešperov, Gočev, Gregov, Grgantov, Grgurev, Grkov,
Grzunov, Huljev, Ivančev, Jerkov, Jerolimov, Juranov, Juričev,
Kurtov, Lapov, Lovrinov, Lučev, Marinov, Martinov, Matanov,
Matetov, Meržanov, Mesarov, Miklušev, Najev, Oparov,
Osaranov, Parlov, Paškov, Perkov, Pivnjev, Pjerov, Radislav,
Ražov, Rilov, Rusanov, Silov, Sladoljev, Stipaničev, Stipanov,
Strelov, Suljajev, Šalov, Šimičev, Škrokov, Štokov, Timanov,
Viskov, Vlahov, Vučkov, Žerav, Židov, Žigalov, Bandelj,
Batagelj, Brmalj, Erdulj, Čagalj, Čohilj, Gredelj, Grizelj, Grlj,
Grželj, Guculj, Kegalj, Kertelj, Knafelj, Kokalj, Kontelj,
Košmalj, Koželj, Krebelj, Kreculj, Krndelj, Kršulj, Krželj, Ljulj,
Marelj, Matulj, Mihelj, Morelj, Patrlj, Pešalj, Pešelj, Pezelj,
Peternelj, Pregelj, Prezelj, Prijetelj, Pugelj, Puhalj, Radalj,
Rogulj, Rubelj, Sandalj, Šebalj, Škedelj, Škripelj, Špalj, Špagalj,
Štamfelj, Štanfelj, Štefulj, Štrkalj, Štrucelj, Šumelj, Švagelj,
Švegelj, Švigelj, Tolj, Trošelj, Tucelj, Turkalj, Ušalj, Vasilj,
Zubalj, Živalj, Braz, Burmaz, Čerkez, Doz, Duiz, Gerbaz, Glavaz,
Hluz, Kajtuz, Kelez, Knez, Krenajz, Lenaz, Malez, Malovraz,
Maurinaz, Mraz, Nemaz, Oroz, Puz, Rigoz, Serdoz, Staraz,
Verbanaz, Verbaz, Vremez, Alač, Brusač, Cikač, Čeč, Delač,
Glavač, Hrkač, Kosmač, Kukoč, Laskač, Markač, Medač, Mijač,
Obšivač, Orač, Oreč, Petrač, Sokač, Srdoč, Srkoč, Vrgoč, Baloh,
Bezuh, Brelih, Brolih, Debeljuh, Konjuh, Milih, Možbah, Nadoh,
Nedoh, Peteh, Pinjuh, Prah, Strah, Vidrah, Vlah, Akrap, Biškup,
Čip, Čop, Filep, Gorup, Jusup, Skorup, Škrap, Šop, Banjad,
168
Gabud, Glad, Jeđup, Medved, Strnad, Vivod, Vlad, Zafred, Blaž,
Brož, Bratož, Čadež, Kariž, Klapež, Križ, Lukež, Maraž, Puž,
Rudež, Raguž, Ćurbeg, Drog, Herceg, Jug, Podrug, Prebeg, Stug,
Šurbeg, Žuteg, Golob, Golub, Jakab, Jereb, Kaleb, Močibob,
Oreb, Švob, Traub, Vodeb, Ciganj, Hranj, Sušanj, Trtanj,
Aćimović, Adamović, Adzić, Aleksić, Andrić, Anđić,
Andrijašević, Anđelić, Aničić, Anić, Antić, Antonić, Antonijević,
Anušić, Babić, Babin, Bačić, Bajević, Bajić, Bajkin, Bakić,
Baković, Baljak, Banić, Banović, Barać, Barišić, Bašić, begović,
Belić, Belović, Bijelić, Bilić, Bjelanović, Blašković, Blažić,
Bobić, Bogdanović, Bojić, Bolić, Borčić, Borovac, Borović,
Bošković, Bošnjak, Božić, Brajković, Brkić, Brković, Budić,
Budimir, Buha, Buharica, Bukvić, Bubalo, Bulić, Bulović, Bunić,
Carević, Cerović, Cetina, Cicvarić, Crnić, Cvjetković, Čabrić,
Čalić, Čavka, Čekić, Čobanov, Čolak, Čolić, Čović, Čubrić,
Čulić, Čupić, Ćorić, Ćopić, Ćuk, Ćuković, Damjanić,
Damjanović, Danilović, Dedić, Delić, Dević, Diklić, Dimitrijević,
Divić, Dobrić, Dodić, Dobrijević, Dobrilović, Dobrosavljević,
Dokić, Došen, Dokmanović, Domazet, Draganić, Dragičević,
Dragić, Dragojević, Dragović, Drašković, Dražić, Drobnjak,
Dučić, Dudić, Dugonjić, Dujaković, Dukić, Dzodan, Đaković,
Đukić, Đuran, Đurđević, Đurić, Đurković, Erceg, Eremić,
Filipović, Gajski, Galić, Galović, Gerić, Gjurašević, Gjurović,
Gogić, Gojković, Golić, Golubović, Gračanin, Grbić, Grgić,
Grozdanić, Grubić, Grujičić, Grujić, Gudelj, Hajduković, Ilić,
Ivančević, Ivanić, Ivanišević, Ivanković, Ivanov, Ivanović, Ivić,
Ivković, Ivović, Jagodić, Jakovljević, Jakšić, Jančić, Janković,
Jarić, Jelčić, Jelić, Jerković, Jokić, Josić, Jolić, Josipović,
Jovančević, Jovanović, Jović, Jurišić, Jušić, Kalabić, Kalanj,
Kapetanović, Katić, Kaurin, Kekić, Kerkez, Kežić, Knežević,
Kocić, Kojić, Kolaković, Kolarić, Komadina, Komljenović,
Koljević, Kontić, Koprić, Korać, Kordić, Korica, Koroman, Kos,
Kosić, Kostić, Košutić, Kovačević, Ković, Kozić, Krajnović,
Kralj, Kresoja, Krnić, Krstić, Kulić, Kurtović, Labus, Lacković,
Lakić, Latković, Lazić, Lekić, Lešić, Lilić, Lončar, Lončarević,
Lovrić, Lučić, Lukač, Lukić, Lukin, Ljiljak, Ljubanović, Ljubičić,
Ljubobratović, Majstorović, Malbašić, Maletić, Malić, Malinović,
169
Malović, Mandić, Marić, Manojlović, Marinović, Marjanović,
Marčić, Marin, Maričić, Marinković, Markov, Marković,
Marović, Markovina, Martić, Martinović, Marušić, Matejić,
Matić, Matijašević, Matijević, Matković, Mazić, Medić, Mičić,
Mihić, Mijatović, Mijić, Mikelić, Mikić, Milanović, Miletić,
Miličević, Miličić, Milić, Milićević, Milin, Milinović, Miljanić,
Miljević, Miljković, Milković, Milošević, Mirković, Mišković,
Mitrović, Mladenović, Momić, Mršić, Musulin, Nenadić, Nikić,
Nikolić, Nonković, Novaković, Orlić, Orlović, Ostojić, Panić,
Pantelić, Papić, Pavić, Pavković, Pavličević, Pavlić, Perić,
Pavlović, Perazić, Perišić, Perović, Pešić, Pešut, Petković,
Petović, Petričević, Petrić, Petrović, Perković, Pilipović, Pivac,
Polić, Popov, Popović, Princip, Puhalo, Pupovac, Radan, Račić,
Radaković, Radanović, Radić, Radin, Radišić, Radmanović,
Radočaj, Radošević, Radovanović, Radović, Radulović, Rađa,
Rajić, Rajković, Rajnović, Rakić, Rašić, Ratković, Rebić, Reljić,
Ribić, Rinčić, Rodić, Rogić, Rosić, Rudić, Ružić, Sabljić, Sakić,
Samardzić, Sarić, Savić, Sedlar, Sekulić, Selak, Serdar,
Simonović, Simović, Sladić, Smiljanić, Sokolović, Spajić, Srdić,
Srzentić, Stančić, Stanić, Stanišić, Stanković, Starčević,
Stefanović, Stjepanović, Stojanov, Stojanović, Stojčević, Stojić,
Stojnić, Stojšić, Stošić, Stupar, Sušić, Šajnović, Šakić, Šantić,
Šarčević, Šarić, Šegrt, Škorić, Šolaja, Šošić, Šumonja, Šušić,
Šušnjar, Tadić, Tatalović, Tepić, Tijanić, Tišma, Todorić,
Tomašev, Tomašević, Tomić, Tomin, Topalović, Topić, Travica,
Trbojević, Tripković, Trobok, Trojanović, Tutić, Udovičić,
Ugarković, Unković, Uzelac, Vasić, Vasilić, Veselić, Vičević,
Vidaković, Vidić, Vidinić, Vidović, Vignjević, Vlahović,
Vlajković, Vlašić, Vračar, Vraneš, Vranić, Vranković, Vrbljanac,
Vučetić, Vučičević, Vučić, Vučinić, Vučković, Vujić, Vukas,
Vukasović, Vukelić, Vukić, Vukov, Vuković, Vuletić, Vulić,
Vulin, Zebić, Zec, Zečević, Zekić, Zlatić, Zogović, Zorić, Zrilić,
Žeželj, Žikić, Žilić, Živković, Žunić, Adzajlić, Agić, Ahmetaš,
Ahmeti, Ahmetović, Ajanović, Ajdini, Ajra, Alagić, Alešević,
Alibašić, Aličajić, alilović, Aljukić, Altić, Arnautović, Atić,
Avdić, Avdović, Bahić, Bahtiri, Bajramović, Bajrović, Baličevac,
Bašić, Bešević, Bečić, Bećirević, Bećirović, Beganović, Begić,
170
Beljulji, Beriša, Bešić, Beširević, Bikić, Bilal, Bilanović, Bojčić,
Bolić, Brdarić, Cimirotić, Čatlak, Čaušević, Čehaić, Čehić,
Čejvanović, Čelomerović, Čišić, Čišija, Čoković, Čoragić, Čučić,
Ćatić, Ćehić, Ćejvanović, Čenanović, Ćesan, Daim, Dautović,
Delalić, Delibegović, Delić, Deruši, Dipić, Divanović,
Dizdarević, Dizdarić, Dobreva, Drakovac, Dupanović,
Duraković, Duranović, Duratović, Durkalić, Duvančić, Dzafić,
Dzaferović, Dzanović, Dzemajli, Dzomba, Dzumhur, Daferović,
Đapo, Đečaj, Đečević, Đuzo, Elezović, Emini, Eminović, Fatičić,
Fazlić, Ferizi, Ferizović, Festić, Fetah, Fetalj, Fetahović, Fifić,
Fitozović, Gačanin, Ganić, Gashi, Gaši, Gazetić, Gazibegović,
Gluhajić, Gogalić, Gubetin, Hadzialić, Hadzialagić,
Hadzibeganović, Hadzibegović, Hadzić, Hadziefendić,
Hadzijusufović, Hadziomerović, Hajdaragić, Hajderpašić,
Halavač, Halepović, Halilagić, Halili, Halilić, Halilović, Haliti,
Hamidović, Harulić, Hamzić, Hanić, Harambašić, Harčević,
Hasanbašić, Hasanovski, Hasanpašić, Haskić, Hatić, Havić,
Hodzić, Hošić, Hukić, Hulasija, Hurtić, Huseinović, Huskić,
Hušidić, Ibišević, Ibiši, Ibrahimi, Isić, Ibrašimović, Ibrahimpašić,
Idrizović, Ikanović, Ilijazović, Ilijazi, Imamović, Imširović, Iseni,
Isamović, Isanović, Islamaj, Izberović, Jahić, Jajčanin, Jakupović,
Jašaragić, Jašarević, Jašari, Jezerak, Jujić, Jukan, Jusupović,
Kabaši, Kadić, Kadirić, Kadrić, Kahrić, Kahrimanović, Kajtazi,
Kalač, Kantardzić, Kapetanović, Kapić, Kapo, Karabegović,
Karahusić, Karajić, Karajković, Karamustafić, Karić, Kartal,
Kasić, Kasumović, Kavazović, Kendić, Keranović, Keserović,
Kinoli, Klimenta, Kolonić, Kološ, Konjhodzić, Košpo,
Kozarčanin, Krupić, Krveš, Krveši, Kudić, Kuduzović,
Kulenović, Kurdali, Kurtaj, Kurtović, Lakača, Lakomica, Latifi,
Letić, Letilović, Livak, Lonić, Lovčalija, Lović, Ljači, Mačkić,
Mahmić, Mahmutović, Makić, Malkoč, Mašić, Mašinović,
Medanović, Medošević, Mehimović, Mehić, Memeledzija,
Memić, Memišević, Merdanović, Midzić, Mimić, Misaljević,
Mlivić, Mrkonjić, Muhić, Muhardarević, Muharemović,
Muhedinović, Mujarić, Mujanović, Mujičić, Mujić, Mujkanović,
Mujkić, Muminović, Muranović, Muratović, Murica, Murić,
Musli, Mustafi, Mustedanagić, Muškić, Nadarević, Nesimović,
171
Neziri, Nezirović, Nošaj, Nuhanović, Nuhić, Okanović, Okić,
Omanović, Omeragić, Omerović, Omerašević, Orman,
Osmanović, Palić, Pajazetović, Pasvandzić, Pašagić, Pašić,
Petrovac, Pezić, Pilav, Pilavdzić, Piskić, Porić, Preldzić, Prlja,
Prohić, Prošić, Puhovac, Purković, Puškarević, Rajkić, Rakip,
Ramčić, Ramić, Ramuš, Redzepović, Redzić, Redzović, Rekić,
Repeša, Rizvić, Sadiković, Salihbašić, Salihi, Salković, Schaban,
Sajfić, Selimagić, Selimbegović, Selimović, Simonaj, Sinanović,
Smailagić, Smaili, Smajlović, Smlatić, Spahić, Strujić, Subašić,
Sulejmanagić, Sulejmani, Sulejmanović, Suljanović, Suljkanović,
Sultanić, Sušić, Šabanović, Šabić, Šahbaz, Šahini, Šalja, Šekerić,
Šerfedin, Škamo, Škandro, Šogolj, Šošić, Šuke, Tači, Tahmas,
Talargić, Tanović, Tigani, Tipura, Tivari, Tokalić, Topčagić,
Topalović, Trešnjić, Trnka, Trokić, Tuco, Turkušić, Tutušević,
Ukela, Ukić, Učžičanin, Varmez, Vehabović, Veletanlić, Velić,
Velja, Verša, Višo, Vodeničarević, Vokši, Vrpčić, Zahirović,
Zarifović, Zajčirović, Zejnilović, Zekaj, Zubanović, Zubić, Zulić,
Ždralić, Abramušić, Andrašić, Antešić, Baranašić, Barešić,
Barjašić, Baršić, Barušić, Belašić, Blatešić, Bulešić, Cvitkušić,
Čalušić, Dološić, Dujmešić, Durbešić, Fugošić, Galošić, Giljušić,
Glavašić, Goršić, Grašić, Grošić, Ipšić, Ivanušić, Ivašić, Ivšić,
Jadrošić, Jambrešić, Jambreušić, Jurešić, Juzbašić, Kanešić,
Katušić, Keršić, Kiršić, Kontošić, Krešić, Kršić, Kutišić, Ladašić,
Ladišić, Lukašić, Lušić, Maćešić, Magašić, Maltašić, Mardešić,
Maršić, Matešić, Matijašić, Matošić, Miklaušić, Milneršić,
Miošić, Mošić, Motušić, Opašić, Orešić, Oršić, Palaveršić,
Paušić, Pavešić, Pedišić, Peljušić, Perušić, Petrušić, Plišić, Prešić,
Pulišić, Rempešić, Rošić, Seršić, Stašić, Šindaršić, Šubašić,
Šušteršić, Tomašić, Tomšić, Tonšić, Topalušoć, Travašić, Ukušić,
Vrtodušić, Vukšić, Vukušić, Žindaršić, Akačić, Alinčić,
Amančić, Andričić, Antončić, Aračić, Bakarčić, Balačić,
Balukčić, Barčić, Baretinčić, Baričić, Bartolčić, Bastijančić,
Baučić, Benačić, Benčić, Berčić, Bevčić, Bilčić, Biočić,
Blatančić, Bogavčić, Bončić, Bonefačić, Boščić, Bonifačić,
Boštjančić, Breščić, Bužančić, Cenčić, Crnčić, Cucančić, Cvečić,
Devčić, Dlačić, Dorčić, Dračić, Draščić, Dropučić, Dubravčić,
Dumičić, Dvorničić, Fabijančić, Fanučić, Ferenčić, Ferjančić,
172
Filčić, Filičić, Filipčić, Floričić, Florjančić, Frgačić, Fučić,
Funčić, Gabrijelčić, Gardilčić, Gaičić, Golčić, Gomerčić, Grbčić,
Gržančić, Gustinčić, Guščić, Horvatinčić, Hrnčić, Ivančić, Ivčić,
Jagačić, Jakačić, Jakopinčić, Jakovčić, Jamičić, Jarnečić,
Jedrejčić, Jelenčić, Jelovčić, Jerončić, Jurčić, Juričić, Justinčić,
Kalčić, Katačić, Katarinčić, Kirinčić, Klačić, Klaričić,
Klemenčić, Kleščić, Kocijančić, Koprenčić, Kosorčić,
Kostrenčić, Koščić, Krančić, Krbavčić, Kristančić, Krstačić,
Krulčić, Lapčić, Laurenčić, Lavrenčić, Leščić, Linčić, Lovinčić,
Lovrečić, Lovrenčić, Lozančić, Mahečić, Martinčić, Masovčić,
Matajčić, Matečić, Matejčić, Meručić, Mihočić, Milharčić,
Milovčić, Mikolčić, Mikuličić, Miočić, Mohorovičić, Mrakovčić,
Mudrovčić, Odorčić, Orčić, Parčić, Pastorčić, Pavačić, Pavičić,
Perčić, Perinčić, Perivančić, Petančić, Petrinčić, Pinčić,
Plemenčić, Pogačić, Poljančić, Pongračić, Poščić, Pračić,
Radovčić, Ratkovčić, Reščić, Ribičić, Rubčić, Rubenčić, Ružčić,
Semenčić, Sfarčić, Sičić, Simončić, Sinčić, Sindičić, Skračić,
Slatinčić, Smirčić, Sobotinčić, Sokačić, Spinčić, Stagličić, Stečić,
Stepančić, Stipančić, Stipčić, Stražičić, Strgačić, Stupičić,
Subotinčić, Sučić, Suričić, Svirčić, Šečić, Šepčić, Šporčić,
Štefančić, Štefičić, Tečić, Tičić, Trnačić, Tučić, Turčić, Ujčić,
Uljančić, Urbančić, Valčić, Valenčić, Varoščić, Velčić, Veljačić,
Vidučić, Vlačić, Vlakančić, Volčić, Vrandečić, Vrečić, Zupančić,
Zupičić, živčić, Žnidarčić, Afrić, Bahorić, Bakarić, Barbarić,
Botrić, Cagarić, Cindrić, Ciprić, Cukarić, Čeperić, Čurjorić,
Čukorić, Čurjarić, Fatorić, Figurić, Flegarić, Fudurić, Funarić,
Gašparić, Gregorić, Gergorić, Grgurić, Gunarić, Harić, Hrabrić,
Jemrić, Jerić, Kalegarić, Kauzlarić, Kelentrić, Kentrić, Klarić,
Komparić, Kramarić, Krznarić, Kudrić, Kuharić, Kumrić, Kurić,
Likarić, Liverić, Loparić, Lugarić, Lukarić, Međerić, Majnarić,
Malinarić, Maurić, Mavrić, Mesarić, Mlinarić, Mohorić, Nemarić,
Nožarić, Njirić, Oštrić, Ovčarić, Pajkurić, Palarić, Palavrić,
Paparić, Pasarić, Pintarić, Plantarić, Posarić, Puharić, Puškarić,
Rakamarić, Rasporić, Remenarić, Segarić, Silvestrić, Skočigorić,
Sorić, Spiciarić, Storić, Stvorić, Sužberić, Šabarić, Šandorić,
Šatorić, Šćurić, Šižgorić, Šorić, Šoštarić, Špoljarić, Šužberić,
Tišljarić, Torić, Vekarić, Velenderić, Vodarić, Volarić, Vratarić,
173
Zgurić, Zidarić, Žmarić, Žnidarić, Župarić, Agelić, Anelić,
Antolić, Antulić, Barbalić, Bartolić, Bastalić, Bestulić, Bibulić,
Bortulić, Brnelić, Budiselić, Buškulić, Buzolić, Calić, Ciklić,
Civadelić, Colić, Cuculić, Cvelić, Čandrlić, Černelić, Čoholić,
Čubelić, Ćubelić, Ćepulić, Dabelić, Debelić, Deželić, Dovolić,
Dropulić, Đirlić, Đonlić, Erlić, Franelić, Franolić, Frelić, Frlić,
Gabelić, Gizdulić, Holić, Kamalić, Kariolić, Karlić, Karmelić,
Kastelić, Kašelić, Kekelić, Kihalić, Korelić, Kostelić, Kozulić,
Kranželić, Kurelić, Kurilić, Kušpilić, Livelić, Marelić,
Marinovlić, Markulić, Marmlić, Marulić, Mihalić, Mihelić,
Mihovlić, Mikulić, Naglić, Nadalić, Naletilić, Natanelić,
Novarlić, Ogurlić, Oršolić, Pahlić, Pajalić, Pašvulić, Peculić,
Perčinlić, Persulić, Peterlić, Petrlić, Pindulić, Piškulić, Pleslić,
Pogorelić, Prebilić, Radulić, Rafaelić, Rahelić, Raspolić,
Razmilić, Rendulić, Rogolić, Rudelić, Sabalić, Sabolić, Sandalić,
Sardelić, Silić, Skitarelić, Skočilić, Stulić, Sušlić, Sutlić, Šalić,
Šubelić, Šiklić, Škalić, Škoflić, Škorlić, Šolić, Špelić, Štiglić,
Šulić, Švaglić, Taglić, Tancabelić, Telić, Tihomilić, Titlić,
Tomulić, Trahlić, Tralić, Troglić, Tulić, Urelić, Valić, Vidalić,
Violić, Vitulić, Vlastelić, Vrlić, Zamlić, Zdrilić, Zolić, Žeželić,
Žigulić, Agotić, Bakotić, Baretić, Batistić, Bernetić, Bertić,
Boljfetić, Bonetić, Bradetić, Buntić, Cvitić, Čustić, Erstić,
Fajdetić, Feretić, Francetić, Frketić, Glavurtić, Glibotić, Gotić,
Gretić, Grotić, Gržetić, Gustetić, Hajtić, Hentić, Hontić, Horvetić,
Ivanetić, Jagetić, Jakšetić, Jedretić, Jeletić, Juretić, Jurketić,
Justić, Kalafatić, Kopajtić, Krištić, Kustić, Lerotić, Lucetić,
Lušetić, Ljubetić, Ljutić, Majetić, Manjgotić, Margaletić,
Margitić, Matetić, Milostić, Morgantić, Munitić, Mužetić,
Negovetić, Netretić, Nevistić, Nižetić, Okretić, Opatić, Ostić,
Pavletić, Peštić, Petretić, Pjerotić, Puratić, Rogutić, Runtić,
Saftić, Sarkotić, Savretić, Sertić, Sintić, Sirotić, Soldatić, Soltić,
Stipetić, Šerventić, Škrgatić, Škrtić, Šrintić, Štitić, Šuštić,
Tončetić, Trinajstić, Ukotić, Valetić, Vestić, Vincetić, Zanketić,
Zoretić, Žestić, Bačinić, Bahtanić, Bernić, Bastijanić, Bozanić,
Brumnić, Bubnić, Čubranić, Dekanić, Dijanić, Fabijanić, Fistanić,
Franić, Godinić, Granić, Grizonić, Hajdinić, Hodanić, Hrenić,
Jakominić, Jedrunić, Juranić, Kaftanić, Kancijanić, Karavanić,
174
Kaštelanić, Katalinić, Kerševanić, Krizmanić, Kržanić, Kucjenić,
Kušenić, Kvenić, Letinić, Linić, Macanić, Madronić, Mahnić,
Malatestinić, Marohnić, Maršanić, Matunić, Mažuranić, Medanić,
Miculinić, Mihanić, Milohanić, Milohnić, Močinić, Musanić,
Orbanić, Oršanić, Ožanić, Pajnić, Paladinić, Paronić, Paulinić,
Pavlinić, Pečanić, Penić, Peranić, Pipinić, Plazonić, Povrženić,
Pribanić, Puljanić, Ravnić, Reinić, Repanić, Rimanić, Rojnić,
Rožanić, Rožmanić, Rubinić, Rukonić, Rušinić, Simunić, Sironić,
Skočanić, Skopoinić, Stifanić, Stipanić, Šamanić, Šaranić,
Šarunić, Šmurinić, Švabenić, Švorinić, Toljanić, Točinić,
Tovernić, Veranić, Viskanić, Vlahinić, Vogranić, Vrbanić,
Vrtunić, Zdunić, Zelenić, Žaknić, Žitinić, Žuanić, Žubrinić,
Županić, Augustinović, Alaupović, Alfirević, Andrašević,
Andričević, Andrović, Antolović, Avirović, Azinović,
Ažametović, Babarović, Balenović, Bartolović, Bartulović,
Beaković, Bertović, Bedeković, Belulović, Berković, Bezinović,
Biažević, Biskupović, Bistrović, Blažeković, Blažević,
Bobanović, Bodlović, Bonjeković, Božičković, Braović,
Brautović, Brleković, Brunović, Budrović, Burlović, Butković,
Butorović, Crnković, Crnić, Curović, Cvitković, Čaldarević,
Čavlović, Čerčinović, Čivić, Čulinović, Dasović, Datković,
Dežulović, Dinković, Dominković, Domišljanović, Donđivić,
Draženović, Drinković, Dundović, Duhović, Duranović, Dužević,
Ećimović, Eterović, Fadljević, Filanović, Filferović,
Frančišković, Franović, Franulović, Frišković, Frković,
Galetović, Gašljević, Gašparović, Gluhaković, Grebljanović,
Gregorović, Gregović, Grginović, Gršković, Guzović, Heraković,
Herljević, Holjević, Honović, Hrgović, Iveković, Jakešević,
Jakljević, Jakopović, Jambrović, Jandroković, Janeković,
Jerčinović, Jujnović, Juković, Juranović, Jurčević, Juričević,
Jurinović, Jurišević, Jurjević, Jurković, Jurović, Kapitanović,
Karlović, Ketović, Kobašević, Koludrović, Korlević, Kranjčević,
Križanović, Krstulović, Kružičević, Kukuljević, Kurbanović,
Kurkutović, Labrović, Lašković, Legović, Lencović, Leović,
Levaković, Lipanović, Livić, Lovreković, Lovričević,
Lovrinović, Lovrović, Lucijanović, Lucović, Marasović,
Marčinković, Mateković, Matešković, Matošević, Matovinović,
175
Matutinović, Medvidović, Mendiković, Meštrović, Mihovilović,
Milardović, Milohanović, Miočević, Mlacović, Mogorović,
Mohorović, Mohović, Mravić, Muhvić, Mušković, Mužević,
Načinović, Obilinović, Ojurović, Orešković, Orović, Ostrogović,
Ostarčević, Padavić, Palačinović, Pasković, Pastuhović,
Pavešković, Pavlaković, Penavić, Peruzović, Peterković,
Petrinović, Pirozović, Pokmajević, Probojčević, Radatović,
Radolović, Radosović, Rebrović, Ribarović, Rilović, Rupenović,
Rusković, Sanković, Sergović, Skandović, Smoković,
Smoljanović, Stilinović, Stipković, Sutlović, Šalinović, Šegavić,
Šegvić, Ševeljević, Šilović, Šimoković, Šimunović, Šokčević,
Tadejević, Tkalčević, Tomljenović, Trdoglavić, Tvrtković,
Udiković, Udović, Ujević, Ukalović, Uravić, Uremović, Utković,
Valković, Vargović, Verović, Vicković, Vidačković, Vinceković,
Vinković, Visković, Vozarević, Vragović, Vraneković, Vrević,
Vušković, Zadković, Zaninović, Zenzerović, Zvonarević,
Žargović, Žigrović, Žuvić, Aladić, Bernardić, Bevandić, Biondić,
Donadić, Drandić, Drndić, Dikandić, Grandić, Grudić, Gundić,
Ivandić, Jerdić, Košuljandić, Ledić, Lenardić, Lendić, Magdić,
Marendić, Martedić, Nuždić, Raspudić, Redić, Rendić, Siladić,
Surdić, Šimundić, Terdić, vajdić, Zaradić, Zavidić, Zlendić,
Žgaljardić, Žudić, Abramić, Domić, Hromić, Jurmić, Prizmić,
Šekimić, Šimić, Žamić, Alebić, Bernobić, Brnabić, Brnobić,
Cibić, Dembić, Fabić, Gembić, Gobić, Harbić, Karbić, Nebić,
Parabić, Polegubić, Šajbić, Trumbić, Vrabić, Zgombić, Žgombić,
Amižić, Ažić, Ćužić, Gržić, Hatežić, Hržić, Janežić, Ježić,
Maržić, Mužić, Perožić, Pežić, Primožić, Režić, Sinožić,
Sparožić, Šparožić, Tomažić, Tržić, Bagić, Burgić, Elergić,
Fligić, Jengić, Jergić, Jungić, Prgić, Stegić, Šegić, Banfić,
Kristofić, Škifić, Benazić, Bronzić, Dokozić, Gazić, Glomazić,
Kalajzić, Mamuzić, Strizić, Ulezić, Vitezić, Biškupić, Capić,
Filipić, Garapić, Jakopić, Limpić, Pilepić, Prpić, Stapić, Šipić,
Terpić, Tumpić, Vodopić, Bogeljić, Čemeljić, Rakljić, Vitaljić,
Zemljić, Žgaljić, Domandzić, Dugandzić, jezidzić, Majdandzić,
Pandzić, saradzić, Validzić, Frankić, Hekić, Iljkić, Jadreškić,
Jerkić, Jurkić, Katkić, Mandekić, Morankić, Priskić, Senkić,
Tarokić, Gomojić, Hrvojić, Livajić, Nujić, Vidajić, Gracić, Lacić,
176
Pancić, Pucić, Vicić, Hrvoić, Hoić, Kurtoić, Šoić, Toić, Ivosić,
Jurasić, Kobasić, Kvesić, Lasić, Lesić, Lovasić, Mesić, Persić,
Kaić, Pelaić, Meić, Pleić, Tvrdeić, Oguić, Pranjić, Šunjić, Ćaćić,
Riđić.
177
SPLIT
Akerman, Albini, Alborghetti, Albreht, Altavilla, Ambrosi,
Andreis, Angalt, Angerbrandt, Antonello, Antonini, Aranza,
Arbanas, Ariyo, Armanda, Armanini, Avelini, Aviani, Babeli,
Babelli, Bacci, Bajai, Bajcer, Ballarin, Baldasari, Balog, Barbieri,
Bari, Barši, Baš, Batarelo, Baumgartner, Baus, Bekafico, Beloti,
Benevoli, Benusi, Bergam, Bergamo, Berlenshi, Berlensi,
Bernardi, Bernardis, Bernardsen, Berticioli, Bertolino, Bervvaldi,
Bester, Bešker, Bettini, Bezer, Biber, Bijader, Bilafer, Bill,
Binder, Bireš, Bognolo, Bohm, Bolani, Boldin, Bolech,
Bombardelli, Bombel, Bonacci, Bonači, Bondi, Bone, Bonomi,
Boschi, Boski, Bosolt, Botteri, Brilli, Brisky, Bruckler,
Brzobohati, Bui, Bulfon, Busato, Busatto, Butterer, Buttiglieri,
Cambi, Cambj, Carminatti, Casa, Celio, Cetineo, Cezar, Cicarelli,
Cicliani, Cigler, Cimer, Cinoti, Cinotti, Cioti, Cipci, Coffu,
Colnago, Corneretto, Correggi, Csomka, Culetto, Cuzzi, Čamber,
Čeh, Černe, Čorba, Dajčbauer, Dalbello, Damiandis, Dačman,
Defilias, Definis, Deguili, Delale, Deletis, Dellialle, Dellavia,
Della-Zota, Delonga, Delorko, Deljusa, Demaria, Demarki,
Demicheli, Demikeli, Demori, De-Marchi, De-Micheli, Denegri,
Depolo, Deprato, Depol, Derado, Dereani, Devalle, Devivi,
Disopra, Dittrich, Dolcher, Dolci, Dominis, Domladis, Donadini,
Donati, Dorigati, Dožai, Dože, Dudaš, Dude, Dweik, Džoni,
Đerđ, Đerđa, Egekher, Einflat, Elek, Engelbreht, Engelsberger,
Elhofer, Eremut, Ereš, Eskenazi, Fagarazzi, Fajjt, Falsfein,
Fantini, Farenvalo, Farkaš, Feher, Ferara, Ferenca, Ferri, Fevr,
Fiamengo, Filipeti, Filipi, Filipuzzi, Fio, Fiorentini, Fle, Fleš,
Fontanji, Forempoher, Forence, Forenpoher, Foscarini,
Frađakomo, Franceschi, Franceschini, Franchini, Frančeski,
Frank, Frankini, Frankola, Fraporti, Frapporti, Frenc, freund,
Fridel, Friedl, Frua, Fulgosi, Fulgozi, Gal, Galasso, Gall,
Garbatti, Garber, Garner, Gasner, Gasparini, Giunio, Goll, Gorz,
Gostl, Grabner, Grancieri, Grancijeri, Grandis, Grassi, Grenling,
Grimani, Grisongo, Grl, Grosman, Guandaghino, Hacstock,
Hagendorfer, Haggia, Hajder, Hajnal, Hajnol, Hajnrih, Halas,
178
Han, Hans, Hauptman, Held, Hegedus, Heger, Hekman, Hell,
Helling, Hemm, Heski, Hil, Hofman, Hohla, Holcer, Homer,
Horvat, Hranueli, Hromiš, Hruš, Hubscher, Hudi, Hullenkramer,
Husar, Hut, Jakl, Jaku, Janoš, Jecl, Jeger, Johan, Kačer, Kaluzo,
Kandido, Karbonini, Kario, Karl, Karminati, Karolj, Kartelo,
Karuza, Kaufman, Kaurloto, Kazinoti, Kazolini, Kečkemet,
Kelemente, Kerekeš, Kessler, Kezerle, Kirhmajer, Kirn, Klanfer,
Klauser, Klinberg, Koc, Kohout, Kolina, Kolombo, Kolozeti,
Kon, Koncani, Konig, Konrad, Korhamer, Korubolo, Korže,
Koydi, Kozmi, Krahenbuhl, Krajtmajer, Kramer, Kraus, Krauss,
Krefl, Krišto, Krojs, Kroneger, Ksenitz, Kučer, Kulazo, Kumer,
Kun, Kuss, Ladstadter, Lahman, Laporta, Laptoš, Laus, Laura,
Lavš, Leder, Lehmann, Leibenfrost, Leikauff, Lepen, Lerinc,
Levi, Lichtberger, Lichwa, Lingli, Link, Listeš, Longo, Lonza,
Lorger, Linuzzi, Lupi, Mach, Machiedo, Macoko, Madirazza,
Maestro, Makfod, Mahr, Majce, Majcen, Majer, Makijedo, Malc,
Mance, Manđarelo, Manga, Manger, Manzoni, Maranduzzo,
Marchi, Mariani, Marini, Markolini, Maroh, Mariotti, Mascarell,
Mattiassi, Maver, Medi, Medini, Melki, Medeš. Menegelo,
Meneghello, Merc, Mesaroš, Messmer, Micheli, Migotti, Mikeli,
Milano, Miler, Minigo, Missoni, Mladineo, Molk, Montana,
Moro, Monterisi, Moreno, Moreti, Morpugo, Moscatelli,
Mossetig, Moskatelo, Mras, Muscatello, Nađ, Nađi, Najger,
Najman, Nardelli, Nell, Nemet, Nemeth, Nečeno, Nikolanci,
Nisiteo, Nonveiller, Nutrizio, Nkari, Occidentale, Olah, Olbrich,
Omahen, Ongini, Ondaro, Orlandini, Ornig, Ortoljo, Osvald,
Pačizig, Palađo, Pallaoro, Palmisano, Paljuši, Paparela, Paparella,
Pasini, Paskvali, Pataji, Pavaza, Pamper, Pender, Peribonio,
Perlini, Pesenti, Pešl, Pašnjardo, petraelo, Petrizzio, Petrone,
Pezer, Pezzi, Pfeifer, Pfeiffer, Piasevoli, Pigl, Piroch, Plepel,
Pogutz, Pojer, Polajžer, Polatti, Politeo, Poretti, Povh, Premzl,
Preti, Prezzi, Princi, Prugl, Profaca, Prohaska, Quante, Quen,
Rabfeld, Rac, Radinger, Radolfi, Radovani, Rafaelli, Rafaneli,
Raganelli, Rajh, Raunig, Regio, Regner, Reitober, Rell, Repp,
Retzler, Righi, Rigo, Rimay, Rismondo, Rister, Ritterman, Rivier,
Rizzi, Rocco, Roki, Rossetti, Rossi, Rosso, Roter, Rubinjoni,
Rudolf, Rudolfi, Ruml, Russo, Sabadi, Sabo, Sabioncello, Sačer,
179
Safret, Sajc, Salvador, Salvango, Salvezani, Salvi, Santini,
Santanoceto, Sartori, Sasso, Schramadel, Scheriber, Schrotter,
Schulz, Schutt, Schwenner, Scotti, Sekereš, Selestrin, Seleš,
Seneš, Serventi, Siber, Sigal, Sillis, Simniati, Simonelli, Singolo,
Sisgoreo, Skaljer, Skansi, Skarneo, Skladani, Skladany, Smoday,
Solari, Sosa, Spadaveccihia, Spiegel, Statileo, Stella, Strello,
Strubnay, Strumer, Šefer, Šenauer, Šifner, Šiller, Širer, Škember,
Škrabl, Šmid, Šmit, Šnajder, Šponer, Špeh, Šparmajer, Špicer,
Špruns, Štajner, Štefanini, Štojs, Šuster, Švabe, Tarabene, Tauber,
Tebaldi, Tempel, Tente, Tesolato, Tesollato, Tezolato, Tihi, Tilk,
Tironi, Toch, Tocigl, Tollazzi, Tomaseo, Tondini, Torre, Torti,
tosti, Tot, Toth, Tousaint, Tramontana, Tramuntana, Travisi,
Travizi, Trogolo, Turk, Usmiani, Vjcl, Vakante, Valand,
Valdfoge, Valenti, Varady, Varga, Veber, Veis, Venier, Verle,
Veron, Verzotti, Viali, Vici, Vidali, Vigato, Viher, Vila, Vimer,
Virc, Vit, Vitali, Vitturi, Vizentin, Vlajki, Volf, Voltovini,
Weber, Weiss, Weissenbacher, Weitzer, Werdnik, Werner,
Weiser, Wilhelm, Woditzka, Wolf, Wrulich, Yarnood, Zakladny,
Zaler, Zalesky, Zanchi, Zanella, Zaneta, Zanini, Zanze, Zauher,
Zavoreo, Zegnal, Zehetner, Zeleni, Zohil, Zoltner, Zudengio,
Zuppa, Žaper, Bačak, Bajdak, Belak, Besak, Bezak, Bezeljak,
Bezjak, Biljak, Boljak, Boršak, Bosak, Bremžak, Bujak, Bumbak,
Čmrečak, Crnjak, Čatlak, Čavrak, Čepelak, Činčurak, Čirjak,
Čvrljak, Čorak, Čuljak, Čvrljak, Dajak, Debak, Debeljak, Dičak,
Doužak, Dumnjak, Falak, Ferenčak, Gojak, Grijak, Heljak,
Herak, Hlevnjak, Hodak, Hrebak, Hrestak, Hrženjak, Ilak, Jerak,
Kajmak, Kolak, Kontak, Koščak, Krivak, Križak, Kruhak,
Kunčak, Kurjak, Librenjak, Lisjak, Maslak, Mateljak, Midenjak,
Mihnjak, Miljak, Misjak, Mizdrak, Mrak, Mravak, Mutak, Odžak,
Opačak, Orošnjak, Papak, Pečnjak, Penjak, Perak, Petak, Petrak,
Pirak, Polak, Poljak, Poljičak, Poprtnjak, Postrak, Poštenjak,
Prljak, Puljak, Radeljak, Rak, Ramljak, Rehak, Režak, Rilak,
Rudak, Sigurnjak, Slaviljak, Solak, Spodnjak, Srpak, Stojak,
Strižak, Strunjak, Sušak, Šestak, Šoljak, Šuljak, Šurjak, Tabak,
Taslak, Tičak, Tomeljak, Toplak, Torjak, Trstenjak, Tucak,
Tumpak, Udiljak, Vanjak, Vidak, Viđak, Vlak, Vrdoljak,
Vrhnjak, Vrljičak, Vučak, Zejak, Zubak, Zvocak, Žarak, Žiljak,
180
Žižak, Bebek, Bek, Beranek, Besek, Bokavšek, Božiček, Brlek,
Bundek, Cvek, Červek, Čizek, Čulek, Dezđek, Drnovšek, Đerek,
Fusek, Geček, Hajek, Halaček, Holek, Horvatek, Janoušek,
Jazbinšek, Kaderžabek, Kamenšk, Klanšek, Kogovšek, Kokolek,
Kortšek, Kosiček, Kostanješek, Kranček, Križek, Krmek,
Kunštek, Kuvek, Lokošek, Markušek, Martek, Medvešek,
Mestinšek, Meštanek, Meštenek, Miketek, Minček, Minđek,
Mokraček, Očiček, Pajdek, Palošek, Pavetiček, Peček, Petek,
Petrek, Planinšek, Podgoršek, Privšek, Puljek, Rambovsek,
Robek, Salopek, Savček, Slaviček, Sobek, Stermšek, Šašek,
Šofek, Šourek, Tulek, Tušek, Vidaček, Vidiček, Vincek, Vorek,
Zaviršek, Zmazek, Babnik, Babik, Bitežnik, Breznik, Cerkvenik,
Cvik, Česnik, Dobnik, Dvornik, Goltnik, Gornik, Jazdvik,
Kačmarčik, Kašlik, Klančik, Konjik, Kostelnik, Kralik, Krsnik,
Mlačnik, Palik, Pečnik, Podobnik, Pogačnik, Postružnik,
Prelesnik, Rančnik, Rebernik, Repnik, Rupnik, Sindik, Skrepnik,
Šibenik, Toupalik, Tratnik, Večernik, Vrtačnik, Vučenik,
Zavratnik, Zemunik, Žitnik, Ajduk, Alduk, Biuk, Čečuk, Ćutuk,
Hajduk, Ištuk, Ivašuk, Piljuk, Samaluk, Štambuk, Štuk, Šupuk,
Tomčuk, Vatavuk, Blažok, Čok, Hajsok, Palčok, Skok, Uskok,
Bilobrk, Kenk, Molk, Pisk, Potisk, Abramac, Altarac, Antunac,
Badovinac, Bartulac, Bekavac, Benac, Bitunjac, Bosanac, Božac,
Braovac, Brezovac, Bukovac, Buljac, Buovac, Crnjac, Drašinac,
Đuranac, Fabijanac, Fabjanac, Farac, Garac, Gašparac, Golac,
Gojmerac, Gotovac, Grenac, Grgac, Guberac, Gudac, Hazdovac,
Herjovac, Ivanac, Jajac, Jegarac, Karlovac, Kaštelanac, Klanac,
Komac, Kostelac, Kotarac, Kranjac, Križanac, Kukac, Kunac,
Labanac, Lačanac, Latinac, Lemac, Lenac, Lipovac, Lisac,
Ljeskovac, Madžarac, Martinac, Matkovac, Matovac, Maurac,
Mihelac, Mikanac, Mikinjac, Mišurac, Mlinac, Mulac, Mušac,
Nikolac, Nimac, Norac, Palac, Papac, Pavlinac, Pisac, Podvorac,
Pokrovac, Pongrac, Popac, Popovac, Primorac, Prlac, Prusac,
Radomiljac, Rastegorac, Rebac, Rimac, Runac, Slankamenac,
Šarkonjac, Šeulac, Šiljevinac, Šimac, Šimunac, Škopljanac,
Šparac, Šperac, Šumberac, Tadinac, Tomac, Tutavac, Usorac,
Veleglavac, Verbenec, Vilogorac, Viljac, Viljanac, Viljevac,
Vivodinac, Vranac, Vrebac, Vrljac, Vunac, Vukovac, Zapalac,
181
Zelinac, Županjac, Blagec, Borovec, Brezec, Ceglec, Cesarec,
Čajavec, Dubravec, Erjavec, Hudec, Igrec, Ipavec, Jurčec,
Klepec, Koprivec, Korošec, Križanec, Krklec, Kukec, Kukovec,
Lemovec, Leskovec, Lisec, Matošec, Mihalec, Mahilanec, Mikec,
Mikulec, Nemec, Novogradec, Orahovec, Papec, Pehnec,
Piškorec, Plec, Podlipec, Podravec, Poljanec, Posavec, Prelec,
Rinkovec, Stančec, Strelec, Sukanec, Sušec, Svetec, Šepec,
Škorjanec, Škrjanec, Šokec, Štrublec, Tomec, Trebec, Vajdec,
Zglobec, Dolenc, Gorjanc, Rožanc, Jakauc, Puc, Koc, Kranjc,
Mihevc, Ogorevc, Škoprc, Žic, Breški, Briski, Glinski, Gorički,
Gradinski, Gurski, Humski, Koljčicki, Korunovski, Korečki,
Kutnohorski, Lahčanski, Laskovski, Ledinski, Leški, Luški,
Malički, Mataruški, Meaški, Pervanski, Presečki, Rački, Slupski,
Zanoški, Bočkaj, Hrvoj, Kusej, Levaj, Paj, Požgaj, Radej, Raj,
Ručigaj, Sedej, Srhoj, Šaj, Ušaj, Vrščaj, Vučaj, Arar, Bakalar,
Car, Cukar, Čampar, Čavar, Čepar, Červar, Češljar, Črešnjar,
Črnologar, Čular, Ćavar, Dobnikar, Dračar, Dupar, Feldšar,
Fuštar, Gašpar, Grabar, Grubar, Hočevar, Hrabar, Hribar, Jagar,
Jančar, Kamar, Kamenar, Klobučar, Ključar, Kočevar, Kolar,
Kolničar, Komar, Kramar, Kravar, Krušvar, Kučar, Kučinar,
Kuhar, Kursar, Kušar, Lebar, Licitar, Lipar, Lisičar, Logožar,
Lužar, Makar, Maltar, Mavšar, Merhar, Mitar, Mladar, Mlakar,
Mornar, Muhar, Murvar, Opančar, Ovčar, Paklar, Pamučar,
Pastar, Paštar, Pečar, Pehar, Planjar, Plucnar, Podnar, Pogačar,
Požar, Prar, Pugar, Puhar, Punčikar, Rakijar, Raukar, Rešetar,
Sapunar, Serdar, Skritar, Skrinjar, Slapničar, Slivar, Sotlar,
Stanar, Šafar, Ševar, Šiftar, Šisar, Škabar, Škrabar, Šljivar, Špar,
Štiblar, Tavčar, Torkar, Trohar, Tuskar, Vrhar, Vrtlar, Zlatar,
Zugar, Zvonar, Žabkar, Žagar, Žbogar, Žličar, Alfier, Bijader,
Doder, Dožder, Gaber, Sanader, Skender, Šećer, Barbir, Čičmir,
Jakir, Kažimir, Kumir, Kurir, Madir, Misir, Nakir, Palir, Velimir,
Bator, Doktor, Kosor, Labor, Madjor, Madzor, Nazor, Pistor,
Rehor, Salahor, Šaškor, Škugor, Štor, Znaor, Batur, Dotur, Ištur,
Kapur, Leskur, Pećur, Abija, Androja, Babaja, Bakija, Benzija,
Bešlija, Budija, Budja, Bulaja, Crnošija, Čačija, Čapalija, Čarija,
Čelebija, Delija, Grmoja, Gulišija, Jazidzija, Kandzija, Kazija,
Kesovija, Kutija, Letoja, Livaja, Lukrecija, Malvasija, Muslija,
182
Palija, Perdija, Pirija, Porobija, Pralija, Rabadzija, Radoja,
Rakidzija, Rakocija, Samokovlija, Saratlija, Serezija, Spaija,
Šalindrija, Šamija, Šentija, Šindija, Štampalija, Šurija, Talaja,
Tešija, Trlaja, Vodopija, Vukdelija, Vukoja, Vulelija, Zaharija,
Zakarija, Zoroja, Žaja, Žutelija, Ađuka, Andabaka, Baraka,
Bažoka, Berecka, Berka, Boraska, Boraška, Dika, Dlaka,
Dorotka, Frka, Haklička, Holovka, Hrboka, Hrdlička, Jelaska,
Juka, Kocka, Kriška, Krka, Kubaska, Lavička, Mijačika,
Mikulka, Paleka, Perka, Prka, Protrka, Renka, Smodlaka, Šerka,
Špika, Travirka, Triška, Vanjka, Veronika, Videka, Vodička,
Vrlika, Vuka, Alabanda, Barada, Berda, Brnada, Čekada, Dunda,
Felanda, Granda, Herenda, Ivanda, jahoda, Konda, Korda,
Lapenda, Lukenda, Malada, Matenda, Melada, Mišerda, Mjeda,
Nenada, Palada, Parada, Pešorda, Prebanda, Prlenda, Svoboda,
Šoda, Šperanda, Vajda, Zarda, Alaica, Antica, Baburica, Bakica,
Bartulica, Bašica, Bečica, Bižaca, Bokarica, Botica, Braica,
Brajica, Branđolica, Brzica, Burica, Ferenca, Gabelica, Grgurica,
Ikica, Iljadica, Jakulica, Jasprica, Jerkunica, Jurica, Kalaica,
Kapulica, Kaštelica, Kozlica, Krvavica, lalica, Letica, Lojica,
Lončarica, Lozica, Lušzica, Ljubica, Madiraca, Maglica, Majica,
Malenica, Marunica, Mastilica, Matijica, Mimica, Mišica,
Mrvica, Nožica, Parica, Peraica, Perajica, Perica, Piplica,
Pivalica, Pobrica, Pravdica, Pravica, Putica, Radica, Rakonca,
Ralica, Roca, Rojnica, Santica, Sičenica, Slavica, Sočivica,
Stipica, Supica, Škarica, Škrabica, Škrpaca, Škunca, Šljepica,
Varnica, Verunica, Veselica, Vilenica, Vištica, Vitezica,
Vlastelica, Vrca, Vučica, Vuica, Žabica, Antonja, Batovanja,
Begonja, Benja, Brnja, Bunja, Ceranja, Čeprnja, Goronja, Čanja,
Karavanja, Karinja, Kronja, Mudronja, Peronja, Pocrnja,
Škubonja, Števanja, Tonja, Ževrnja, Žonja, Aranza, Bareza,
Dokoza, Elpeza, Gauza, Karuza, Kokeza, Lonza, Munjiza, Panza,
Pereza, Skroza, Sponza, Arseta, Babeta, Baleta, Bareta, Beneta,
Bikota, Bobeta, Bota, Bruketa, Cota, Čaleta, Čapeta, Čikota,
Čota, Ćaleta, Ezgeta, Frleta, Galista, Glibota, Gojčeta, Goreta,
Hošta, Iveta, Kita, Konta, Košta, Krpeta, Kurta, Lažeta, Luketa,
Margeta, Markota, Mlikota, Mrkota, Mureta, Niskota, Parenta,
Perketa, Perlota, Piližota, Piveta, Poduta, Radeta, Relota, Rota,
183
Senta, Siketa, Sopta, Šegota, Škrmeta, Šolta, Šuta, Tanta, Truta,
Tuta, Valenta, Zambata, Zaneta, Atlaga, Bitanga, Bunčuga,
Canjuga, Črnoga, Drezga, Đolonga, Grga, Hrga, Juraga, Kolega,
Mega, Penga, Piljuga, Prga, Protega, Rozga, Saraga, Šoljaga,
Štroliga, Šunjerga, Vrnoga, Zlonga, Aužina, Badurina, Banina,
Barina, Batina, Baturina, Bazina, Bedrina, Belina, Bezina,
Biljetina, Biočina, Blažina, Boćina, Borovina, Bosna, Bosotina,
Božina, Burtina, Butina, Čarapina, Čavlina, Čerina, Čudina,
Čulina, Ćudina, Denona, Diana, Dolina, Dražina, Gaćina,
Galzina, Gaurina, Gladina, Glavina, Guina, Hadjina, Jelovina,
ježina, Jurlina, Kalina, Kaliterna, Karna, Katalina, Kešina,
Koprčina, Kosina, Koščina, Kozina, Krajina, Kupina, Kvasina,
Lebedina, Lešina, Leština, Lozina, Lozovina, Lubina, Mačina,
Marčina, marina, Mašina, Matana, Matusina, Mažurana, Milina,
Mladina, Montana, Munivrana, Murina, Mužina, Nožina, Parčina,
Perina, Pleština, Pojatina, Pratežeina, Puizina, Radina, Raguzina,
Rešetina, Rukavina, Slatina, Sodina, Sumina, Superina, Svalina,
Svetina, Šapina, Škarpona, Tičina, Torbarina, Ugrina, Varenina,
Vigna, Vržina, Vučina, Žepina, Bacalja, Brzulja, Colja, Čepelja,
Čogelja, Grbelja, Kotrulja, Ljilja, Makelja, Mrčelja, Marelja,
Prcelja, Pulja, Radelja, Radobolja, Relja, Skakelja, Škrtulja,
Šulja, Švragulja, Tampolja, Vadilja, Bajala, Bakula, Burla,
Butela, Čala, Čavala, Čepula, Čorvila, Čubela, Ćorvila, Ćubela,
Ćuzela, Digula, Đula, Gabela, Gogala, Havala, Hohla, Jurela,
Jurtela, Kivela, Lela, Manola, Mrčela, Mula, Okula, Paparela,
Pavela, Rakela, Sekula, Šibila, Širola, Škurla, Šmudla, Šola, Vela,
Vila, Vosila, Vrakela, Žuvela, Bašura, Bundara, Butara, Cimera,
Čikara, Čutura, Djidara, Duspara, Đidara, Ermacora, Ferara,
Gatara, Gazibara, Gjidera, Iskra, Kalogjera, Kavara, Kokaram
Kustura, Kuštera, Kuštra, Makra, Matura, Mikulandra, Mišura,
Mozara, Muštra, Mušura, Nađara, Ora, Parpura, Pera, Rora,
Rumora, Sikora, Soljara, Sunara, Šatara, Šišara, Šunjara,
Šušnjara, Tafra, Tandara, Tanfara, Tavra, Tenžera, Teskera,
Vondra, Zagora, Žampera, Žura, Barba, Baraba, Bumba,
Dugbaba, Dzeba, Ljuba, Štaba, Tariba, Torba, Barbaroša, Bareša,
Birmiša, Budeša, Bukša, Duša, Grbeša, Guša, Ipša, Iveša, Jakiša,
Jutriša, Kurbaša, Lambaša, Lukša, Luša, Miliša, Mrša, Pavliša,
184
Periša, Peša, Piteša, Plavša, Rameša, Roša, Rubeša, Svaguša,
Šimleša, Tomaša, Vukoša, Vukša, Barbača, Bolanča, Borča,
Brkljača, Buča, Grmeča, Gunjača, Marača, Naranča, Suča,
Šarabača, Tambača, Zlopača, Brboleža, Gaža, Goluža, Krleža,
Mrdeža, Pereža, Soža, Veža, Bučma, Garma, Vetma, Gadza,
Karadza, Pandza, Šimundza, Gliha, Šupraha, Gagia, Tartaglia,
Kelava, Kleva, Leva, Penava, Sava, Škeva, Vukava, Konsa,
Kurobasa, Musa, Pensa, Pletikosa, Posa, Sasa, Ursa, Muštrapa,
Skarpa, Trampa, Zupa, Žura, Rađa, Tuđa, Štolfa, Aman, Baban,
Bajan, Bakran, Ban, Banjan, Baran, Beban, Belan, Berlan,
Bežovan, Bilan, Biljan, Biščan, Bjelan, Blagdan, Boban, Bogdan,
Borozan, Božan, Brešan, Bučan, Bulovan, Buljan, Butigan,
Caratan, Cerjan, Čelan, dean, Deman, Dijan, Diklan, Domljan,
Dukan, Duran, Erslan, Fabijan, Fabjan, Ferjan, Florijan, Frlan,
Furlan, German, Glavan, Gluhan, Gorjan, Gracan, Gulan, Hasan,
Hruban, Ivančan, Jaman, Jaran, Jerkan, jerman, Juran, Kačan,
Kalan, Karaman, Karoglan, Kaštelan, Kelan, Keran, Kocijan,
Kodzoman, Kokan, Končan, Korljan, Koštan, Krizman, Krpan,
Kuran, Kursan, Kuzman, Kvarantan, Lordan, Lugnan, Lukan,
Lukman, Macan, Malovan, Margan, Matan, Mateljan, Matešan,
Matozan, Matušan, Melvan, Mežan, Mijan, Milan, Miljan,
Moćan, Modrušan, Montan, Mujan, Nedoklan, Oman, Pean,
Pelivan, Peran, Pervan, Pičuljan, Pipan, Pertolan, Predovan,
Prodan, Prvan, Rabadan, Radan, Radman, Radovan, Režan,
Rizvan, Roman, Rovan, Rusijan, Slugan, Smiljan, Smoljan,
Stojan, Stričan, Strukan, Surjan, Svilan, Svrtan, Šaban, Šamadan,
Šaran, Šeman, Šestan, Šmitran, Šodan, Šolman, Šoljan, Špan,
Šprljan, Šuman, Toman, Vidan, Vranjican, Vrban, Vrcan,
Vukman, Vuksan, Vuljan, Zekan, Zukan, Zupan, Žuljan, Žuvan,
Aničin, Bagatin, Bakotin, Balarin, Banjin, Bartulin, Boldin,
Braičin, Braškin, Brnin, Buntin, Burazin, Buškain, Buterin,
Butužin, Cetin, Crvelin, Čičin, Čipin, Čulin, Čupin, Čurlin,
Ćapin, Ćerezin, Ćurin, Ćurlin, Delin, Doljanin, Domaćin,
Domuzin, Dražin, Drnasin, Duišin, Firizin, Frlekin, Gabrin,
Garin, Gatin, Gazin, Gecin, Gobin, Gorin, Gracin, Grgin,
Grgurin, Gulin, Guštin, Hajdin, Harapin, Horjin, Horvatin,
Hrvatin, Ivičin, Jakovčin, Jurešin, Juretin, Juričin, Jurin, Jurišin,
185
Jurkin, Jurlin, Kalorin, Karin, Kažulin, Kirigin, Kladarin, Klarin,
Kolčin, Kolin, Kuštarin, Lalin, Lazarin, Legin, Longin, Lučin,
Luketin, Marketin, Markulin, Matacin, Matošin, Mazalin, Meklin,
Merlin, Mikelin, Milutin, Miolin, Mišadin, Mišičin, Mladin,
Morožin, Muselin, Muslin, Neveščanin, Ogrin, Paladin, Pavelin,
Pavičin, Pažanin, Pederin, Penavin, Perčin, Perišin, Perlain,
Peterlin, Prkačin, Prlain, Racetin, Rakvin, Ravkin, Remetin,
Rodin, Ronkulin, Rošin, Ružičanin, Segedin, Segolin, Selestrin,
Skorin, Skuzin, Sobin, Spain, Stančin, Studin, Supin, Svrdlin,
Šain, Šarin, Šegedin, Šimin, Šitin, Škreblin, Šumlin, Šurlin,
Tadin, Trlin, Tržin, Valjin, Varin, Viculin, Vidulin, Vizentin,
Vrcalin, Vukadin, Vukasin, Vuletin, Zamberlin, Zulin, Žburin,
Žerdin, Abinun, Bakašun, Bokun, Čakarun, Čapkun, Dragun,
Jarun, Milun, Piacun, Radun, Sarun, Zerdun, Bulen, Crljen,
Čuden, Eržen, Hajden, Jelen, Klemen, Omrčen, Peršun, Pražen,
Pržen, Ročen, Sarađen, Sršen, Trbljen, Zelen, Balon, Benzon,
Suton, Žigon, Okorn, Bailo, Bajlo, Batarelo, Bognolo, Bonjolo,
Brailo, Brekalo, Brimilo, Brstilo, Čepulo, Čoklo, Čorkalo, Čalo,
Čorvilo, Čulo, Danilo, Duilo, Đalo, Đipalo, Gabrilo, Gelo, Golo,
Hrdalo, Karlo, Kartelo, Krolo, Mucalo, Nogalo, Oblizalo, Pištalo,
Pitalo, Propadalo, Singolo, Splivalo, Stupalo, Šipalo, Štrkalo,
Šurkalo, Šutalo, Tolo, Tripalo, Trogolo, Vrekalo, Vrvilo, Vrvilo,
Žolo, Baljko, Beko, Biško, Boko, Borko, Breko, Brko, Brunsko,
Budanko, Ciko, Crnko, Cvetko, Čoko, Črnko, Ćipko, Ćoko,
Ćurko, Dečko, Doko, Dzanko, Dzeko, Đeko, Điko, Fifako,
Fosko, Fučko, Golovko, Govorko, Ivanko, Ivko, Janko, Juko,
Jurko, Kačunko, Kuko, Lako, Ledenko, Leko, Macoko, Mirko,
Pačko, Peko, Perko, Pilko, Pleško, Rako, Renko, Sanko, Smoljko,
Skatertiko, Soko, Stanko, Stasenko, Sunko, Suvaljko, Šiško,
Škajko, Škoko, Šteko, Štefanko, Šuško, Šverko, Topolko, Trako,
Turko, Vrčko, Vrsaljko, Vuko, Zeljko, Zoko, Zovko, Žanko,
Žarko, Žeko, Žiško, Žitko, Bago, Bego, Čargo, Flego, Gligo,
Grego, Knego, Longo, Minigo, Prugo, Strigo, Šago, Šego,
Šemigo, Trgo, Vego, Zudenigo, Žigo, Bajto, Busato, Čikato,
Kaurloto, Šuto, Turketo, Vigato, Bejo, Cvijo, Čajo, Gojo, Lejo,
Smajo, Škojo, Bazo, Čezo, Ćozo, Karuzo, Kalazo, Lazo, Lozo,
Pezo, Bučo, Kovčo, Pučo, Sočo, Cindro, Dabro, Favro, Hero,
186
Jaro, Kero, Koštro, Omero, Ongaro, Sivro, Škaro, Viro, Zadro,
Zaro, Zoro, Ždero, Žuro, Čendo, Pešnjardo, Poldo, Soldo, Šendo,
Čepo, Grepo, Dzapo, Klepo, Tripo, Čovo, Guvo, Kevo, Krivo,
Savo, Zovo, Ćebo, Dabo, Kebo, Lebo, Šerbo, Škrobo, Dzafo,
Fabrio, Fio, Kario, Vusio, Vuzio, Gaćo, Gadzo, Kedzo, Merdzo,
Grašo, Krešo, Sašo, Šašo, Šešo, Jažo, Keđo, Laco, Vuco, Lemo,
Strmo, Ničeno, Proso, Smoljo, Škeljo, Škiljo, Školjo, Skarneo,
Zavoreo, Abram, Adum, Beram, Bratim, Bulum, Budzum,
Dujam, Đeldum, Đugum, Ećim, Gardum, Gjeldum, Golem,
Gulam, Haresim, Jaram, Kardum, Kasum, Kelem, Kerum,
Muslim, Ražem, Rom, Salom, Salem, Šitum, Urem, Zerdum,
Zulim, Abramov, Alfirev, Antonov, Antulov, Badrov, Balov,
Banov, Baričev, Bedalov, Bilankov, Biliškov, Blaslov, Blažev,
Brajnov, Burov, Buzov, Carev, Cukrov, Čulav, Ćulav, Ćurkov,
Danielov, Donatov, Donkov, Dujmov, Dundov, Durdov, Datkov,
Fantov, Galov, Garov, Gašperov, Gobov, Grandov, Gregov,
Grzunov, Gržanov, Hrabrov, Huljev, Hutjev, Ijevljev, Ivančev,
Ivičev, Jerolimov, Jugov, Jurčev, Juričev, Kapov, Kraljev,
Kurtov, Lampalov, Lizinov, Lovrinov, Lučev, Ljubenkov,
Marinov, Maslov, Matov, Meštrov, Musinov, Naglov, Najev,
Obratov, Osibov, Pancirov, Parlov, Parunov, Paškov, Paviškov,
Perkov, Pierov, Pijerov, Pjerov, Puhov, Ražov, Ricov, Rokov,
Sandulov, Sarajčev, Silov, Sladoljev, Srdarev, Stipančev,
Stipanov, Šubašov, Šalov, Šalamov, Šimunov, Šiškov, Školjarev,
Šperkov, Štrelov, Šundov, Šuškov, Turčinov, Valerijev, Vlahov,
Zajcev, Zavadlav, Zglav, Abrus, Aras, Atias, Balas, Baras, Belas,
Beus, Bilas, Boras, Brnas, Bujas, Dadas, Davis, Drnas, Fabris,
Gerbus, Grgas, Ivas, Jakas, Jakus, Janus, Jardas, Jeras, Juras,
Klis, Klobas, Knaus, Kos, Kučas, Kupres, Laus, Lelas, Letis,
Lokas, Lovas, Lukas, Lupis, Ljubas, Malis, Maras, Matas,
Matijas, Mentus, Mikas, Milas, Munjes, Nalis, Ovas, Prelas,
Puljas, Rados, Raos, Svilokos, Tomas, Trs, Ukas, Vidas, Vulas,
Zurlas, Akrap, Fržop, Gorup, Merčep, Strizirep, Vukorep, Alat,
Bagat, Barčot, Berket, Boljat, Bosolt, Bučat, Bulat, Buljat, Caput,
Celent, Čokljat, Despot, Dunat, Durat, Greget, Gregoret, Grgat,
Halat, Hrovat, Jerat, Kanpet, Kanajet, Kančurat, Kohout, Korlaet,
Kundit, Kuret, Kužet, Lazibat, Mačukat, Mamut, Mijat, Mikrut,
187
Milat, Muljat, Murat, Novokmet, Palit, Parat, Paut, Perhat,
Pernat, Plazibat, Popit, Prgomet, Prkut, Sobot, Šeremet, Šimat,
Šubat, Šut, Troskot, Velat, Vrbat, Antoš, Batoš, Bendeviš, Beroš,
Biloš, Biluš, Biruš, Bjeliš, Buklijaš, Čikeš, Ćikeš, Delaš, Diviš,
Drviš, Đogaš, Glavaš, Goleš, Goliaš, Hruš, Iviš, Jakoliš, Janeš,
Jelaš, Kalaš, Karaš, Kolčaš, Kordiš, Krklješ, Kuljiš, Labaš,
Lakoš, Laptaš, Lauš, Lepeš, Magaš, Maleš, Manaraš, Matijaš,
Mejaš, Memiš, Mendeš, Miloš, Miš, Mojaš, Mrduljaš, Papeš,
Periš, Peroš, Ponoš, Punoš, Puš, Radaš, Radoš, Repaš, Semeš,
Seneš, Škudaš, Taraš, Teritaš, Travaš, Varkaš, Varoš, Vutreš,
Vidiš, Vidoš, Vrkaš, Zaboš, Atelj, Bacelj, Bobelj, Bračulj, Brkulj,
Cvrkalj, Čagalj, Čavrlj, Čukelj, Gerželj, Grizelj, Gudelj, Hegolj,
Hodalj, Hudalj, Jakulj, Kavelj, Kacelj, Kegalj, Kevelj, Kožemelj,
Krželj, Kušelj, Matavulj, Matulj, Ordulj, Patalj, Pezelj, Pilj,
Prijatelj, Prlj, Radalj, Radulj, Raulj, Robselj, Renčelj, Retelj,
Rogulj, Rubelj, Rudelj, Smerdelj, Sovulj, Šepelj, Ševelj, Škerlj,
Škobalj, Škomrlj, Škovrlj, Špalj, Štrkalj, Šumelj, Šušmelj,
Švagelj, Tocilj, Tolj, Treselj, Trošelj, Turkalj, Vasilj, Vrabelj,
Žbulj, Žulj, Bakač, Berač, Bilač, Buč, Dugeč, Elač, Fakač, Gnječ,
Hrkač, Ikač, Jakopač, Jurač, Markoč, Mihoč, Mijoc, Mikoč,
Mioč, Opuhač, Parač, Rogeč, Sarač, Srdoč, Surač, Vrgoč, Baće,
Bagdje, Baje, Banje, Bare, Barle, Bede, Berce, Blaće, Bogoje,
Brate, Buble, Buće, Bule, Coce, Cvrlje, Čale, Čule, Dime, Dože,
Drlje, Dude, Đivoje, Fle, Gaće, Gale, Gazde, Horže, Hraste, Ive,
Kante, Karađole, Korže, Koštre, Krce, Krile, Kurte, Laštre, Lete,
Lise, Ljolje, Majce, Masle, Mašče, Miše, Može, Mrše, Muše,
Pleše, Poduje, Poje, Prce, Puče, Rade, Raste, Roje, Rumje, Skale,
Skobe, Slade, Smoje, Smrke, Solje, Strize, Strunje, Stude, Sule,
Svete, Šale, Šare, Šćerbe, Škare, Škvore, Šore, Štame, Šunde,
Šupe, Švabe, Tarle, Tente, Terze, Tiške, Tomše, Tvrde, Vakante,
Verle, Zlodre, Zolje, Zore, Žmire, Badel, Bombel, Bukal, Burcul,
Buškarjol, Kapural, Nepil, Novosel, Plapel, Posedel, Prandel,
Samodol, sekul, Sišul, Skol, Skorsul, Sokol, Špacal, Tempel,
Batoz, Burmaz, Garmaz, Ivaz, Kelez, Knez, Knjaz, Popaz, Puljiz,
Rogoz, Sekelez, Vodogaz, Slajbeg, Beg, Bulog, Dodig, Dzimbeg,
Jug, Mitag, Podrug, Prug, Razlog, Šarlog, Šiljeg, Šiljug, Blaž,
Grabež, Maltež, Rudež, Voglež, Golub, Kaleb, Oreb, Kundid,
188
Magud, Obrad, Strbad, Šigud, Valand, Maroh, Pinjuh, Smeh,
Špeh, Vlah, Šušanj, Tiganj, Abramović, Adamović, Adžić, Agić,
Aleksić, Andrić, Andrijašević, Anđelić, Aničić, Anić, Antić,
Antonijević, Antunović, Anušić, Aralica, Arambašić, Asanović,
Babić, Bačić, Bajić, Bakić, Baković, Bandić, Baničević, Banić,
Banović, Barać, Barišić, Barović, Bašić, Batinica, Barinić,
Begović, Bekić, Belić, Belošević, Berić, Bijelić, Bikić, Bilić,
Bjelanović, Blagojević, Blanuša, Blašković, Blažić, Boban,
Bobić, Bogdanović, Bogić, Bogojević, Bogunović, Bojanić,
Bojić, Bokan, Borčić, Borić, Borković, Borojević, Borovac,
Borović, Bosančić, Bosnić, Bošković, Bošnjak, Botić, Božić,
Božin, Bracanović, Bradić, Brajević, Bratić, Brkić, Brković,
Bubalo, Budić, Budimir, Budiša, Budišin, Bugarin, Bukarica,
Bulić, Bulović, Bulj, Carević, Carić, Crnčević, Crnogorac,
Cvetković, Cvijetić, Cvjetković, Čakić, Čalić, Čavka, Čeko,
Čipčić, Čizmić, Čolak, Čović, Čubrić, Čulić, Čupić, Ćapin, Ćorić,
Ćosić, Ćuk, Ćulum, Ćurić, Damjanić, Damjanović, Davidović,
Dedić, Dejanović, Delić, Dević, Dimić, Dimitrijević, Divić,
Dobrić, Despotović, Dobrota, Domazet, Dragan, Dragaš,
Dragičević, Dragić, Dragojević, Dragović, Drašković, Dražić,
Drobac, Dučić, Dudić, Duka, Dukić, Džajić, Džakula, Džolić,
Đaković, Đurđević, Đurić, Elez, Elezović, Erceg, Filipović,
Galić, Garić, Gavrančić, Gavrilović, Gerić, Gilić, Glumac,
Golubović, Grabovac, Graovac, Grbić, Grčić, Grubić, Gudelj,
Guteša, Ilić, Isaković, Ivančević, Ivanišević, Ivanković, Ivanović,
Ivić, Ivković, Jagodić, Jakić, Jakovljević, Jakšić, Jančić, Janić,
Jankov, Janković, Janjetović, Janjić, Javor, Jelača, Jelčić, jeličić,
Jelić, Jelovac, Jeremić, Jerkov, Jerković, Jevremović, Jocić,
Jokanović, Jokić, Joković, Jolić, Jončić, Josipović, Jovanović,
Jovičević, Jović, Jugović, Jurišić, Kalajdžić, Kalinić, Kandić,
Kapetanović, Kapor, Karan, Karanović, Katić, Keča, Kekez,
Kelić, Kesić, Kežić, Knežević, Kokot, Koljanin, Komadina,
Končar, Komljenović, Kontić, Kordić, Kosović, Kostić,
Kostović, Kovač, Kovačev, Kovačević, Ković, Kozić, Krajinović,
Kralj, Kraljević, Krčmar, Krnić, Krstičević, Krstić, Krunić,
Kujundžić, Kulić, Kurtović, Kuzmanović, Lacković, Lacmanović,
Lakić, Lakušić, Lalić, Latković, Lazarević, Lazić, Lekić, Lisica,
189
Lisičić, Lolić, Lešić, Lončar, Lončarević, Lović, Lovrić, Lučić,
Lukač, Lukić, Ljiljak, Ljubičić, Macanović, Majstorović, Makić,
Maksimović, Malbaša, Maletić, Malić, Maljković, Mandarić,
Mandić, Manojlović, Maravić, Maričić, Marić, Marijan, Marin,
Marinković, Marinović, Marjanović, Markov, Marković,
Markovina, Marović, Martić, Martinović, Marušić, Matić,
Matijašević, Matijević, Matković, Medić, Medved, Mihajlović,
Mihić, Mijatović, Mijić, Mijović, Mikelić, Mikić, Milaković,
Milanković, Milanović, Miletić, Miličević, Milićić, Milić, Milin,
Milinović, Milošević, Milovac, Milović, Milutinović, Miljković,
Mirić, Mirković, Mišić, Miškov, Mišković, Mitrović, Mrkonjić,
Mršić, Mudrinić, Musić, Musulin, Nedić, Nikić, Nikolić,
Novaković, Novković, Obradović, Ognjenović, Olujić, Opačić,
Orlić, Orlović, Ostojić, Ovuka, Pajić, Palaversa, Palaversić,
Palčić, Papić, Pašić, Paunović, Pavić, Pavković, Pavličević,
Pavlov, Pavlović, Pažin, Pejanović, Pejić, Pekić, Perić, Perišić,
Perković, Perović, Pešić, Petković, Petričević, Petrić, Petrović,
Pivac, Pletikosić, Pokrajac, Polić, Popović, Prijić, Prolić, Protić,
Prpa, Purić, Putnik, Račić, Radak, Radanović, Radić, Radin,
Radišić, Radmilović, Radojković, Radosavljević, Radošević,
Radovanović, Radović, Radulović, Rajević, Rajić, Rajković,
Rakić, Rančić, Rašić, Ratković, Rebić, Reljić, Ribić, Rinčić,
Rogić, Rogošić, Romić, Rosić, Rudan, Rudić, Ružić, Sabljić,
Samac, Samardžić, Samardžija, Sarić, Savin, Savićević, Sekulić,
Selak, Simić, Skoko, Sladić, Smiljanić, Soldo, Spajić, Srdanović,
Stančić, Stanić, Stanišić, Stankov, Stanković, Stojanac, Stojanov,
Stojanović, Stojčić, Stojić, Stojnić, Stošić, Subotić, Sušić, Šakić,
Šakotić, Šantić, Šarić, Šarčević, Šarac, Šćepanović, Šegrt, Šešelj,
Šetka, Ševo, Šikić, Šišić, Škorić, Škoro, Šošić, Štula, Tadić,
Tasovac, Terzić, Todorić, Tomašević, Tomić, Topić, Tošić,
Trivić, Unković, Ušljebrka, Uzelac, Vekić, Veličković,
Vidaković, Vidić, Vidović, Višić, Vitanović, Vlahović, Vlašić,
Vojnović, Vranić, Vranković, Vranješ, Vranjković, Vučetić,
Vučićević, Vučić, Vučković, Vujanović, Vujčić, Vujić, Vujnović,
Vujović, Vukas, Vukasović, Vukelić, Vukičević, Vukić,
Vukojević, Vukov, Vuković, Vuletić, Vulić, Zagorac, Zdjelar,
Zec, Zekić, Zorica, Zorić, Zrnić, Žarković, Žegarac, Žeravica,
190
Žilić, Živković, Žižić, Žunić, Abagić, Agarčević, Agoli, Agović,
Ahmed, Ahmetović, Ahmović, Ajdezi, Ajeti, Alibabić, Alibašić,
Alibegović, Aličić, Alijagić, Alijev, Alimović, Ališah, Asani,
Avdić, Azemi, Barjaktarević, Bajramagić, Bajrami, Bajramović,
Bajrić, Bajrović, Balihodžić, Begović, Bešić, Beširević, Bešlagić,
Bešo, Bezdrob, Blagajčević, Borčak, Busuladžić, Buturović,
Čajdo, Čatić, Čaušević, Čavkić, Čehić, Čorbić, Čorović, Čupo,
Ćamka, Ćatović, Ćilimković, Ćustović, Delalić, Demir, Demiri,
Drinjaković, Dugalić, Durgutović, Džabija, Džananović,
Đelilović, Đonlagić, Efendić, Elezi, Fazlić, Fejzić, Feratović,
Gaši, Gegić, Hadrović, Hadžiabdić, Hadžić, Hadžiahmetović,
Hajrić, Hadžifejzulović, Hajrulahović, Hakiki, Halilović,
Halikotić, Halimović, Haliti, Hanifić, Haračić, Harmandić, Hasić,
Haznadarević, Hekić, Herenda, Hodža, Hodžić, Hoti, Hozo,
Hrustić, Hukanović, Huljaj, Huskić, Ibrahimpašić, Ibrišimović,
Idrizbegović, Iširlija, Jahić, Jarebica, Jašarević, Kadrić, Kajdić,
Kalamujić, Kalem, Kantić, Karahasanović, Karat, Karić, Karišik,
Karlica, Kišić, Kopić, Koro, Košpo, Koštić, Kreso, Kučanin,
Kukić, Kunosić, Kurić, Kurtalija, Latifoski, Lizde, Lugošić,
Lukanić, Luković, Ljubunčić, Ljušaj, Mačkić, Mahmutović,
Malkoč, Mašić, Matežić, Mehić, Mehović, Mejremić, Mešić,
Milak, Mrgan, Muharemović, Mujagić, Mujakić, Mujarić, Mujić,
Muminović, Mujkanović, Mulaomerović, Mulaosmanović,
Muratović, Murtić, Mustafić, Mustedanagić, Meretljaković,
Meslanović, Nuhanović, Nuradinović, Nurkić, Okanović,
Omanović, Omeragić, Pečenković, Pehlivanović, Peljto, Pilav,
Piragić, Piskavica, Prokić, Radoslić, Ramić, Ređa, Ređaj, Ređepi,
Resulbegović, Rizvanović, Rizvić, Sadiković, Seferi, Salahor,
Salihagić, Salkić, Sarač, Sarajlić, Sarajlija, Sarkić, Selimi,
Selimović, Sirčo, Sivro, Skelić, Smajkan, Subašić, Šabanović,
Šahdomerović, Šarić, Šaronjić, Šefkija, Šehič, Šehović, Šemović,
Šeremet, Širbić, Škrijelj, Šljivo, Štrkljević, Tači, Talić, Taslidza,
Terzić, Tiro, Trbić, Tulek, Tutić, Vajzović, Velagić, Zahirović,
Zajmović, Zečirović, Zečiri, Zekaj, Zubanović, Abramušić,
Addušić, Brkošić, Bušić, Čajkošić, Čaušić, Drakšić, Durešić,
Franušić, Govorušić, Grljušić, Grubišić, Harašić, Ipšić, Ivanušić,
Ivošić, Ivušić, Jadrešić, Jakobušić, Jambrošić, Karanušić, Katušić,
191
Keršić, Kevešić, Kunjašić, Kureljušić, Landikušić, Laušić,
Lemešić, Lukšić, Lušić, Magušić, Maršić, Matošić, Menđušić,
Miklaušić, Mitrošić, Očašić, Omašić, Paušić, Perkušić, Petrušić,
Rabanašić, Seršić, Stipšić, Taušić, Tomašić, Topalušić, Unušić,
Uršić, Beršić, Adorić, Afrić, alerić, Anterić, Arnerić, Bagarić,
Bahorić, Barbarić, Baturić, Belamarić, Bezerić, Bradarić,
Brodarić, Butrić, Cindrić, Crmarić, Crvarić, Ćibarić, Ferić, Firić,
Gregorić, Grgurić, Hundrić, Jemrić, Jerić, Jurić, Kasandrić,
Kramarić, Krznarić, Kumarić, Leburić, Lugarić, Mesarić,
Mlinarić, Morić, Mnikolorić, Njirić, Oštrić, Palarić, Pelicarić,
Pinterić, Posarić, Prosperić, Puškarić, Sapunarić, Segarić, Sestrić,
Sisarić, Solarić, Šavorić, Šerić, Turić, Večerić, Vigurić, Volarić,
Vudrić, Zvonarić, Žnidarić, Andučić, Antičić, Baričić, Biličić,
Bolčić, Bonačić, Bonefačić, Brajčić, Brkljačić, Bubičić,
Buzdovačić, Bužančić, Desančić, Devčić, Devenčić, Domančić,
Dorčić, Dulčić, Dumančić, Duplančić, Duvančić, Farčić, Funčić,
Furčić, Gardilčić, Gašperčić, Gizdavčić, Glunčić, Grančić,
Gregorčić, Hrnčić, Ivačić, Ivančić, Javorčić, Jedrejčić, Jerčić,
Jerončić, Jurčić, Kačić, Karličić, Karaničić, Kaštelančić, Katičić,
Klemečić, Kleončić, Kocijančić, Kukavčić, Livačić, Lovrinčić,
Marinčić, Marunčić, Masovčić, Matejčić, Metličić, Nemčić,
Pačić, Peračić, Pivačić, Plančić, Pogančić, Prančić, Pribačić,
Prolščić. Pučić, Pupačić, Radovančić, Radovčić, Rajčić, Ribičić,
Rovančić, Rubčić, Ruščić, Sfarčić, Silobrčić, Sinčić, Sinovčić,
Skočić, Smirčić, Smolčić, Soljačić, Stipančić, Svačić, Svilčić,
Ševčić, Šimičić, Škaričić, Stefančić, Talijančić, Tkalčić, Tuferčić,
Urličić, Utrobičić, Valčić, Valentinčić, Velčić, Veljačić, Vlačić,
Vlasteličić, Vrančić, Vrandečić, Znidarčić, Zoričić, Zrinčić,
Zupančić, Žabčić, Žeravčić, Agnić, Arbunić, Baranić, Bednjanić,
Bilonić, Celnić, Cvitanić, Čobrnić, Dekanić, Družijanić,
Dumanić, Fistanić, Fonić, Franić, Granić, Jutronić, Kačunić,
Kancijanić, Klištinić, Krizmanić, Križanić, Madunić, Majcenić,
Mandalić, Marangunić, Martinić, Mladinić, Mudnić, Mužinić,
Ožanić, Palinić, Pionić, Poljanić, Radevenić, Radnić, Renić,
Sasunić, Sažanić, Simunić, Širinić, Švornić, Trutanić, Tustonić,
Uzinić, Vlahinić, Zuanić, Šaknić, Aglić, Akelić, Amulić,
Andrijelić, Ardalić, Atalić, Bakalić, Bataić, Bodulić, Bralić,
192
Bušalić, Buškalić, Cibilić, Civadelić, Colić, Čubelić, Dabelić,
Degelić, Deželić, Donkulić, Drdelić, Dropuljić, Đurlić, Egelić,
Ferlić, Fradelić, franulić, Gabelić, Garafulić, Gelić, Generalić,
Gojsalić, Haglić, Ivelić, Ivilić, Kalilić, Kakuralić, Karmelić,
Kozulić, Kroflić, Kuspilić, Luluć, Manastirlić, Matulić, Mršelić,
Omelić, Oršulić, Pavelić, Perčinlić, Pilić, Pleslić, Pogorelić,
Pokolić, Pribisalić, Pulišelić, Razmilić, Roglić, Rudelić, Sabalić,
Sardelić, Spicijalić, Srdelić, Silić, Sulić, Šarolić, Šatalić, Škulić,
Šolić, Trogrlić, Urlić, Artić, Bačetić, Batistić, Certić, Fuštić,
Glavurtić, Gospodnetić, Ergotić, Horvatić, Hrvatić, Izotić, Juretić,
Kolinbatović, Koljatić, Kriletić, Labetić, Leontić, Lerotić,
Leventić, Ligutić, Lipotić, Ljepotić, Ljubetić, Mačukatić, Majetić,
Margetić, Negotić, Nevistić, Nižetić, Ozretić, Pecotić, Pentić,
Pinčetić, Piščutić, Runtić, Segartić, Strmotić, Šeputić, Šerventić,
Šitić, Škrgatić, Šustić, Tončetić, Trebotić, Valentić, Vantić,
Veletić, Zanetić, Alapić, Čepić, Filipić, Gašpić, Hrepić, Jospić,
Kalpić, Mustapić, Vodopić, Acalinović, Adnađević, Alfirević,
Alović, Alujević,Aljinović, Andričević, anđelinović, Anibalović,
Atičević, Araranković, Babarović, Balenović, Bandalović,
Barhanović, Barišković, Bartulović, Benković, Beoković,
Bartičević, Bezinović, Bezmalinović, Bijažević, Bilanović,
Biskupović, Blažević, Bobanović, Bodlović, Bologović,
Božitković, Brešković, Bronzinčević, Budrović, Burilović,
Butković, Capulović, Cincović, Crnković, Curavić, Cvrković,
Čupertović, Ćatipović, Dabrović, Desalatović, Dominiković,
Duhović, Dujmović, Dumbelović, Dužević, Đergović, Ercegović,
Ešegović, Fabijanović, Fledrović, Franetović, Franičević,
Franković, Franulović, Friganović, Galetović, Grabrović,
Grgatović, Grginović, Grgurević, Horović, Hrgović, Ilović,
Jadrijević, Jelović, Jozinović, Juginović, Jurasović, Juričević,
Jurinović, Jurjević, Jurković, Kalafatović, Karelović, Karzulović,
Keglević, Koharević, Koludrović, Kranjčević, Kristiforović,
Križanović, Krnčević, Krstulović, Kružičević, Kuščević,
Letilović, Lizatović, Lovreković, Lovrinčević, Marasović,
Markusović, Mašković, Matulović, Matutinović, Maurović,
Meštrović, Mihanović, Mihovilović, Milardović, Mohorović,
Morović, Mužević, Nerlović, Obilinović, Oblaković, Orešković,
193
Paštrović, Parafjanović, Pavešković, Pavlinović, Pejaković,
Pejković, Penović, Perasović, Peruzović, Petrinović, Pilković,
Piplović, Plenković, Poklepović, Posinković, Pozdravić,
Prančević, Puhalović, Radovniković, Ribarović, Rušinović,
Ružević, Sansević, Satinović, Senjanović, Siriščević, Svišković,
Smoljanović, Stipanović, Stipinović, Šalinović, Šandurović,
Šegović, Šegvić, Šeparović, Šestanović, Ševeljević, Šimunović,
Šinkovič, Tadajević, Tečinović, Tijardović, Ujdurević, Ujević,
Uvanović, Valtrović, Vicković, Vidošević, Vilović, Visković,
Vodanović, Vojković, Vučemilović, Zafranović, Zaninović,
Zamborčević, Zović, Žigrović, Županović, Žuvić, Bendić,
Čondić, Didić, Donadić, Dundić, Glaurdić, Gudić, Gundić,
Ivandić, Ivardić, Ladić, Lendić, Lombardić, Marendić, Pribudić,
Pršendić, Raspudić, Rendić, Skokandić, Soldić, Šimundić, Šodić,
Uvodić, Varvodić, Zaradić, Zidić, Zlendić, Živić, Alebić, Gobić,
Jakobić, Jerbić, Kabić, Kalebić, Kambić, Kolumbić, Ogrebić,
Rubić, Trumbić, Amižić, Aržić, Baržić, Batnožić, Bodrožić,
Janežić, Kalajžić, Lukežić, Okmažić, Ožić, Premužić, Primožić,
Prežić, Rožić, Arbanasić, Asić, Bajsić, Kvesić, Lorinsić, Lovasić,
Perasić, Rukasić, Treursić, Ursić, Azić, Borzić, Ćuzić, Jazić,
Lozić, Tecilazić, Bajnić, Lomić, Dujmić, Nejasmić, Sumić,
Šimić, Blagaić, Klaić, Paić, Peraić, Cecić, Lacić, Lucić, Dergić,
Grgić, Mogić, Stegić, Dobrovoić, Lijić, Ludvaić, Perdijić, Skejić,
Florojkić, Fakić, Frankić, Jukić, Jurkić, Viskić, Hujić, Kujić,
Nujić, Rujić, Huljić, Puljić, Rogljić, Vitaljić, Jagnjić, Magnjić,
Pocrnjić, Meić, Pleić, Reić, Tvrdeić, Veić, Viceić, Pandzić, Roić,
Zloić, Tranfić, Zulejhić.
194
PULA
Agostelli, Albanese, Albertini, Alessio, Ambrosi, Ambruš,
Angelini, Antoni, Antoniazzo, Arbiter, Bader, Baf, Baldassi,
Balde, Baressi, Barlessi, Bartoletti, Barzelogna, Bauer, Basaneže,
Basanesse, Battistin, Bazzeo, Bearzi, Beato, Beber, Beck, Bekl,
Beli, Belli, Belullo, Benci, Benusi, Benussi, Berdini, Berliaffa,
Bertanjoli, Bertogna, Bertoldi, Birmajer, Birritteri, Bissi, Biteri,
Bitti, Blagoni, Blanch, Blažuti, Bodeti, Bognar, Boice,
Bolterštein, Bonaca, Bonadia, Bonano, Bonazza, Brant, Boroni,
Botegaro, Bradich, Brajuha, Bratoch, Brencich, Bridarolli,
Brocca, Bruzzi, Bucci, Bucconi, Budi, Bulf, Bunc, Buranello,
Burger, Buser, Busetti, Busletta, Buttignoni, Butući, Cangl,
Castellani, Cattonaro, Celebrini, Celia, Cerri, Cettina,Cezner,
Cherin, Chervatin, Chiavalon, Chiolle, Chirissi, Chiurco, Cicada,
Ciler, Civiticio, Cibler, Clada, Colner, Contesich, Cossetto, Cossi,
Costa, Cressina, Crnobori, Crosgnach, Culiat, Curto, Cvajner,
Čanji, Čedokli, Čeke, Čekini, Černe, Červeni, Čikoš, Čonkaš,
Daići, Dajčman, Dallemulle, Damiani, Dawud, Davosyr, Deak,
Debetto, Deghenghi, Dejhalla, Delalle, Delbianco, Delcaro,
Delmonaco, Delmoro, Deltreppo, Delzotto, Demanuele,
Demartini, Deml, Demori, Deprato, Derosi, Deutch, Devescovi,
Dimaso, Dinka, Dirnbah, Dobranovich, Dobri, Dobrilla,
Domonji, Dorani, Dovalel, Doz, Draksler, Dudich, Đerfi, Đeri,
Đuraki, Ekhart, Elbl, Eler, Emer, Erdeši, Erman, Etinger,
Faggiani, Fajfer, Fanelli, Fanizzi, Farago, Faraguna, Farina,
Fasoli, Fator, Fedel, Feiman, Felicijan, Feliće, Feranda, Ferlatti,
Ferri, Ferluga, Fiandaca, Fiducioso, Filipi, Finc, Finderle, Fink,
Fiorentin, Fioretti, Fiorido, Firj, Fišer, Flah, Floreani, Floreano,
Floris, Floridan, Fodor, Fonio, Fontana, Forembaher, Fornasaro,
Fortunato, Forza, Foskio, Fraccaro, Fragiacomo, Fraj, Franceschi,
Franco, Frank, Franolich, Franolli, Frei, Frimel, Frol, Fuchs,
Fuks, Furlani, Gagliardi, Gaides, Galant, Garay, Gargiullo,
Gartner, Gas, Gasparini, Gašparini, Gattoni, Gauder, Gedri,
Gereš, German, Geromella, Gherbaz, Gherghetta, Ghersettich,
Ghersi, Ghersin, Giadresco, Giasberg, Giorgi, Girardi, Giudici,
Giugno, Giurina, Giurini, Gjeneš, Glazduri, Glazer, Gnip,
195
Godigna, Gomf, Gompf, Gomzi, Gozzi, Grabner, Grah, Gregori,
Greiml, Gri, Grižgnl, Gropuzzo, Grossi, Grum, Guglielmi,
Gukentaler, Habenšus, Habrle, Hadnađ, Hafner, Hajling, Hajnc,
Hajster, Haler, Han, Hasil, Hatwagner, Hauser, Hautz, Hegedus,
Heider, Herbih, Herc, Hering, Herman, Hertisch, Higi,
Himlereich, Hlavati, Hodri, Hofjerka, Holli, Homan, Homoky,
Horn, Horvat, Hren, Huber, Hudi, Hulla, Idei, Iharoš, Ivetta,
John, Jožef, Juhas, Jung, Jurki, Just, Kajfeš, Kalister, Kancelar,
Kandušer, Kanxhi, Kapeloto, Karasi, Kardaš, Karli, Kassner,
Katarinuci, Kelemen, Kellek, Kerekeš, Kereš, Kern, Kestler, Kiš,
Klaindinst, Kleindeist, Klir, Koči, Kofler, Kolveši, Korani,
Kormoš, Korodi, Kortez, Koseto, Krainz, Krajcer, Kramberger,
Kraus, Krebel, Kreis, Krištof, Krizmanich, Kunce, Kunčer, Kurti,
Kveder, Ladanji, Laico, Lakatoš, Langer, Lazar, Lederer,
Legovini, Lehman, Leikauff, Leitner, Lenđel, Lettis, Libanore,
Linardon, Linc, Lino, Lipai, Lisner, Listeš, Lizzul, Lopart,
Lorusso, Luchetto, Luchesi, Luciani, Lui, Luketo, Lukezi, Luks,
Lussetti, Lutman, Madrussan, Magyar, Majer, Malinarich,
Malner, Mancini, Manfreda, Manzin, Marceglia, Marfan, Marini,
Marinis, Marion, Marsi, Marssi, Marton, Masseni, Mešeni,
Meteis, Maticchio, Mattias, Matticchio, Maul, Mauri, Meguschar,
Meli, Melon, Melzi, Menart, Mendrea, Merai, Merkl, Mesaroš,
Mese, Michelini, Milani, Miler, Milessa, Milline, Millo,
Milocanovich, Milone, Milotti, Mingon, Miserochi, Missan,
Miškolci, Mofardin, Moferadin, Moimas, Molinari, Molnar,
Monti, Montina, Moratto, More, Moretti, Moscarda, Moschion,
Mullerl, Murr, Muzer, Nadalutti, Nađ, Nemeš, Narberger, Nasser,
Natalle, Nedveš, Negri, Nikles, Obrovazzo, Odaglia, Odoni, Olaj,
Oliva, Olivari, Onorato, Opassi, Ostroman, Ošo, Ovari, Pacenti,
Pachialat, Palađi, Palančai, Palko, Paolasini, Paoletti, Paolini,
Pardon, Pasini, Pastrovicchio, Pauletta, Pauro, Paus, Paver,
Pavichievich, Petech, Peteh, Petener, Petercol, Petri, Petrucco,
Pettener, Piantanida, Piazza, Pieri, Pinter, Pitacco, Piutti, Plisco,
Plos, Pojer, Poles, Polla, Polonijo, Popazzi, Poretti, Possi, Povh,
Premate, Prestini, Preteglani, privitellio, Pukari, Punis, Pust,
Puškaš, Putigna, Quranta, Quarantotto, Rabach, Radolli, Raizner,
Rajs, Rampini, Raner, Rassol, Rauch, Raunich, Reatti, Recanati,
196
Regyat, Rendi, Renier, Revelant, Revelante, Rif, Richuto,
Richter, Riffert, Rigo, Riker, Riosa, Riter, Rochetti, Rocchi,
Rocco, Roce, Rodela, Rojc, Roki, Rondi, Rosignoli, Rosanda,
Rot, rotta, Rubbi, Rugole, Rupenovich, Rusgnach, Sabadi,
Sabadoš, Sabo, Samblich, Samuele, Sandri, Sangaleti, Sannino,
Santini, Santo, Saulig, Savani, Schomerlsich, Scoria, Scremin,
Sekelj, Scrogobna, Sellan, Senker, Sep, Seppi, Seravil, Serbus,
Sergo, Serli, Sficco, Sforzina, Sifari, Sigronelli, Silkoni, Sironi,
Siscovich, Skol, Sokele, Sopani, Sorgarello, Spinotti, Stalzer,
Stari, Staver, Stefanutti, Steffe, Stell, Stemberger, Sterai,
Sticivich, Stocco, Storeli, Stupavsky, Sudoli, Sufich, Suievich,
Susnich, Sutil, Svitich, Šajber, Šami, Šariri, Šegando, Šenik,
Škifini, Škoda, Šmit, Šober, Šorc, Šplajt, Špringer, Šprah,
Špringman, Šrepfler, Štajn, Štajner, Štaub, Štebih, Šteker, Štern,
Štojs, Štor, Štos, Štritof, Šugh, Šuster, Tahmas, Tamaro, Tanger,
Tapai, Tarabene, Tarticchio, Tenodi, Terdi, Tesser, Topfetti,
Toffolo, Tognon, Tegnon, Tomasi, Tonella, Toroš, Toth, Trigatti,
Troha, Trošt, Truhli, Turk, Uvardi, Ugussi, Urban, Urbani, Urti,
Vajsbaher, Vajzer, Vake, Vale, Valenti, Valle, Vazmer, Vede,
Veg, Vencl, Vendler, Veneruzzo, Venier, Vargaš, Versa,
Verucchi, Vesselizza, Viali, Vianello, Virag, Virant, Viscovich,
Vitale, Vlacci, Vocceti, Volghieri, Volk, Von, Vescilla, Vrubel,
Vrus, Wabnig, Walter, Wiedlich, Wruss, Xivitz, Zajc, Zaleke,
Zamolo, Zancovich, Zandomenigo, Zanetti, Zanghirella, Zanini,
Zanki, Zanko, Zannini, Zanolla, Zarli, Zeiner, Zigante, Ziherl,
Zimolo, Zohil, Zonta, Zulani, Zuljani, Žemva, Žentil, Žigant,
Žigri, Žmavc, Žorž, Žutki, Ausenak, Bešlak, Benjak, Berak,
Beršnak, Borščak, Bosak, Brezak, Bruljak, Bumak, Crvak,
Čabak, Čendak, Čivljak, Čuljak, Čvrljak, Debeljak, Devjak,
Filipjak, Gluhak, Gojak, Grijak, Gunjak, Hajdenjak, Herak,
Hodak, Hreljak, Hudoletnjak, Jačmenjak, Jambrišak, Javščak,
Jerak, Kesak, Kitak, Košak, Krnjak, Kurtjak, Levak, Lisjak,
Lovrak, Majdak, Mateljak, Medak, Mejak, Melnjak, Miljak,
Mrzljak, Neljak, Novak, Ostružnjak, Papak, Pepelnak, Prijak,
Pisnjak, Poljak, Polondak, Prnjak, Puzjak, Rabak, Radeljak,
Ramljak, Rumak, Rušnjak,Ružnjak, Sadzak, Sekušak, Sirotnjak,
Smernjak, Spernjak, Srpak, Svržnjak, Šandak, Šiljak, Šišak,
197
Špiljak, Šušak, Šuvak, Težak, Tičak, Torlak, Trstenjak, Tubak,
Turak, Vanjak, Vidak, Vojak, Vrbnjak, Vrdoljak, Žmak,
Arzenšek, Bahunek, Behek, Bencek, Bezek, Bilek, Brlek, Carek,
Ček, Čiček, Čizmek, Človek, Dolinšek, Dušanek, Erdek, Ešpek,
Filek, Grmek, Hrček, Jalinek, Kišiček, Kliček, Kumek, Levstek,
Malek, Malenšek, Marinšek, Mesarek, Moravek, Ogrizek,
Oharek, Ojsteršek, Pahek, Palovček, Pešek, Petraček, Polanček,
Redek, Rocek, Rohaček, Rohtek, Salopek, Slanček, Somek,
Sotlšek, Svetek, Šebrek, Šimek, Šmitek, Šomek, Tomašek,
Tramšek, Zadnek, Zvonek, Žužek, Bzik, Cerkovnik, Drenik,
Drešćik, Godnik, Grofelnik, Hojnik, Jurdik, Kepnik, Keršnik,
Kodnik, Krsnik, Kržišnik, Kvaternik, Lipnik, Lustik, Luznik,
Milostnik, Močnik, Nemarnik, Orešnik, Pečovnik, Petrik,
Pibernik, Pik, Pikovnik, Podgornik, Podobnik, Prelasnik,
Proštenik, Ravnik, Rupnik, Sindik, Slamnik, Srabotnik, Stehlik,
Stepišnik, Sušnik, Valenik, Viternik, Vodnik, Volejnik, založnik,
Žerovnik, Žirovnik, Alavuk, Ćutuk, Skuk, Štambuk, Tarbuk,
Čendok, Picok, Antonac, Bakjac, Banovac, Barac, Bargudac,
Bitunjac, Bolanac, Boljkovac, Božac, Brezac, Bukovac, Butorac,
Cerovac, Crkvenac, Crljenac, Cunjac, Čajkovac, Črnac,
Dobrovac, Fabac, Galinac, Glavinac, Gorjanac, Gorovac, Grbac,
Ivanac, Ivetac, Jugovac, Kalac, Kalagac, Kazalac, Kirac,
Kostalec, Kranjec, Kruljac, Kurelac, Labinac, Ladavac,
Lakoseljac, Lakošeljac, Lenac, Lipovac, Makovac, Marčac,
Matovac, Mikac, Miljavac, Miljevac, Mirkac, Mlatac, Molac,
Orihovac, Planinac, Pongrac, Posavac, Pribojac, Pujac,
Pustijanec, Rabac, Rakovac, Repinac, Ropac, Rumac, Rusac,
Stepinac, Sušac, Šćulac, Šepac, Šimunac, Škopac, Škrljac, Špac,
Šimac, Tomac, Verbanac, Viljevac, Vrbanac, Vugrinac,
Zvečevac, Žalac, Bajec, Bajzec, Bajkovec, Brunec, Dolenec,
Frrčec, Gizdavec, Grgec, Jegerinec, Japec, Jemec, Jugrec,
Kerovec, Kolec, Kopričanec, koprivec, Kovačec, Krahulec,
Krahjec, Krbec, Krklec, Kujavec, Leskovec, Marčec, Medvedec,
Mervec, Mezgec, Puharec, Perdec, Petelinec, Petrinec, Pevec,
Posavec, Požgajec, Punčec, Rakovec, Rebec, Rijavec, Širec,
Šimnovec, Škrlec, Šokec, Tkalec, Topolovec, Vađunec, Virovec,
Vodopivec, Zadravec, Bric, Žic, Ferjanc, Kolenc, Krajnc,
198
Planinc, Šimec, Škorjanc, Zupanc, Gregorc, Rezdirc, Breški,
Bzovski, Crngovski, Danevski, Defrančeski, Dolobovski,
Dvorski, Gorički, Homadovski, Jamnicki, Jankulovski, Ledinski,
Maksutovski, Milinski, Podolski, Podubski, Pothorski, Potočki,
Prašnički, Rački, Rižovski, Sečujski, Salacki, Slunjski, Sulocki,
Špigelski, Trnski, Tršinski, Vinovrški, Baljaj, Banjaj, Bodlaj,
Devernaj, Dolinaj, Gabaj, Kanižaj, Kogej, Lekaj, Lešdedaj,
Mordej, Pataj, Počekaj, Požgaj, sedaj, Sfiligoj, Srhoj, Staraj,
Steblaj, Steraj, Štercaj, Trobej, Vrščaj, Antonja, Begonja, Črnja,
Deranja, Drakonja, Grganja, Laginja, Macakanja, Mošnja,
Putinja, Radonja, Sladonja, Strenja, Strunja, Šikoronja, Tonja,
Velikanja, Velikonja, Aranza, Lanza, Munjiza, Peloza, Pereza,
Ponza, Bakša, Bariša, Bukša, Grubiša, Ipša, Iveša, Jakša, Jelša,
Lepoša, Maša, Okreša, Papišta, Pereša, Pepiša, Peroša, Pleša,
Ritoša, Rubeša, Šiša, Barada, Bida, Brženda, Cicada, Čelada,
Donada, Duda, Feranda, Gazivoda, Herenda, Munda, Peharda,
Rosanda, Saksida, Spada, Špada, Vivoda, Baraga, Celega,
Ferluga, Hrga, Juraga, Stornoga, Štorga, Vuga, Zgaga, Bareta,
bileta, Dermeta, Družeta, Frleta, Gergeta, Glavota, Glibota,
Grošeta, Iveta, Jorkota, Košta, Košuta, Luketa, Mirčeta, Mišta,
Mureta, Perfeta, Rabota, Remeta, Stanta, Šegota, Škropeta, Šteta,
Truta, Učeta, Vrbota, Zonta, Bedrina, Bezina, Biočina, Blarežina,
Blažina, Borina, Bosna, Božina, Brzina, Budigna, Cergna, Čerina,
Čulina, Dugina, Đurina, Gaćina, Glavina, Godigna, Godina,
Gotovina, Jakovina, Jurina, Jurlina, Kozina, Krosina, Lozina,
Lubina, Luketina, Lužina, Mačina, Matana, Montina, Mužina,
Pahljina, Prašina, Preberina, Putina, Rebrina, Rovina, Rukavina,
Rupena, Saina, Sekanina, Sforžina, Slana, Slanina, Šaina, Šajina,
Špadina, Šupljina, Taratina, Turina, Vađina, Vučina, Žepina,
Bernaca, Birca, Boca, Bradvica, Crlenica, Čerlenica, Ivica,
Jukica, Jurca, Jurica, Koraca, Kuljica, Mimica, Nugolica,
Okmaca, Ofsenica, Pajaca, Pekica, Perica, Reljica, Smolica,
Ševrlica, Škaljica, Škarica, Vujica, Birsa, Ipsa, Ivesa, Musa,
Perosa, Bolanča, Bonča, Brkljača, Kutlača, Lanča, Maloča,
Troča, Brala, Catela, Čevela, Detela, Rančula, Hula, Jeromela,
Jukopila, Jurcola, Kamerla, Kinkela, Korla, Nola, Pola, Radola,
Rudela, Skubla, Širola, Užila, Vela, Vozila, Zahtila, Budia, Celia,
199
Crnoja, Čapalija, Čivčija, Đomlija, Geneja, Goja, Kavedzija,
Kundija, Ležaja, Mutavalija, Pirija, Pustahija, Samarđija, Sođa,
Struja, Šindija, Travalija, Vagaja, Damaška, Dika, Dinka,
Domika, Haška, Hlušička, Jasika, Landeka, Macuka, Motika,
Opeka, Paliska, Paprika, Peterka, Repka, Strnka, Strineka,
Šepuka, Široka, Velka, Bradara, Gligora, Iskra, Kevra, Košara,
Kuvara, Malpera, Nekora, Rumora, Skira, Šipura, Tafra, Vidra,
Žura, Čubelja, Faflja, Folja, Golja, Hrelja, Krelja, Kršulja, Ljilja,
Mršulja, Šebelja, Šešelja, Dzeba, Keba, Kliba, Kuba, Ljuba,
Ruba, Štaba, Zaroba, Zgomba, Dekleva, Griva, Kleva, Protiva,
Žemva, Brajuha, Troha, Bonadija, Đerđa, Rađa, Garma,
Gambiraža, Kaluža, Peloža, Anžlovar, Bagar, Berdar, Bravar,
Burčjar, Capar, Car, Čar, Červar, Češljar, Čitar, Defar, Deskar,
Dugar, Đupar, Filjar, Flegar, Fornažar, Gambar, Gantar, Grabar,
Gričar, Hližar, Hočevar, Hrastar, Hribar, Humar, Jagar, Kancelar,
Klenovar, Klinar, Kolar, Korpar, Krajcar, Kramar, Kramžar,
Kuhar, Kursar, Likar, Litar, Lonzar, Malnar, Mitar, Mlakar,
Monar, Možar, Paljar, Pehar, Pelicar, Pernar, Pifar, Pilar, Plazar,
Pogačar, Ponikvar, Pontar, Požar, Puhar, Punčikar, Puškar, Pužar,
Rabar, Raspar, Ravnekar, Prihar, Rižnar, Rupar, Serdar, Sesar,
Sitar, Sklenar, Slamar, Slivar, Smogar, Smrekar, Solar, Stanar,
Stregar, Sudar, Šafar, Šarar, Pilpetar, Škatar, Šopar, Šostar,
Štekar, Štiftar, Šugar, Tavčar, Trajbar, Učkar, Vidergar, Vidmar,
Vretenar, Vrviščar, Zadnikar, Žrvnar, Barbir, Ivančir, Krajčir,
Minčir, Švigir, Labor, Nazor, Znahor, Dondur, Per, Baban, Balan,
Baliban, Ban, Balvan, Barlian, Bašan, Belan, Beljan, Biban,
Bilan, Bišćan, Boban, Botinčan, Bujan, Bronzan, Brozan, Bulian,
Buljan, Ciceran, Cinkopan, Cvitan, Čabran, Čeman, Dobran,
Durman, Dušan, Dušman, Dužman, Fabjan, Frigan, Furlan,
German, Glavan, Gonan, Gortan, Gužvan, Habulan, Halužan,
Homan, Jan, Javoran, Jerman, Jovan, Juran, Jurcan, Juričan,
Kaštelan, Keršan, Kliman, Koštan, Koštroman, Kožljan, Kekman,
Krizman, Križman, Krpan, Krupljan, Kučan, Labinjan, Lasan,
Lipljan, Macan, Madrušan, Marcan, Marcapan, Matozan,
Matušan, Mian, Miljan, Milovan, Mišan, Močan, Modrušan,
Mušan, Otočan, Padovan, Percan, Petean, Piljan, Pincan, Pinzan,
Poljugan, Predan, Prodan, Racan, Račan, Radman, Radovan,
200
Ročan, Roman, Rusjan, Sebastijan, Siljan, Skukan, Smoljan,
Sobočan, Pastojan, Šestan, Šikman, Šiljan, Šprljan, Štrijan, Šuran,
Talan, Tijan, Toman, Trapan, Vican, Vidan, Voštan, Vukman,
Zdeličan, Zuban, Zulijan, Zupan, Župan, Ajdin, Banašin, Barolin,
Bašlin, Benvin, Bin, Blažanin, Bobin, Braičin, Budičin, Budin,
Bukulin, Casolin, Cerin, Ciprin, Cusin, Čerin, Čermin, Ćurin,
Dagustin, Dalmolin, Demarin, Darežanin, Dukin, Dzin, Fajin,
Fakin, Garbin, Garabandin, Gobin, Goldin, Grapulin, Grgorin,
Gulin, Guštin, Hervatin, Hrovatin, Jaklin, Jurašin, Kalinin,
Katarin, Kirin, Klarin, Kodarin, Krevatin, Kuštrain, Latin,
Lazarin, Legin, Lisičin, Lorencin, Lupetin, Malin, Manin,
Manzin, Markulin, Maružin, Merklin, Mešin, Milutin, Miškulin,
Miladin, Morožin, Muškadin, Paladin, Palin, Paulin, Pakin,
Pavlin, Percin, Petelin, Pincin, Rozin, Sagadin, Sajin, Selovin,
Serblin, Skulin, Sterpin, Šterpin, Trbolin, Verkin, Vidolin,
Vidulin, Vidušin, Virintin, Vižentin, Vugrin, Zorzin, Zubin,
Balen, Koren, Ličen, Meden, Padjen, Poglajen, Preden, Prosen,
Ražen, Sršen, Sviben, Vošten, Bason, Bazon, Bžon, Belakon,
Buždon, Cukon, Grabron, Melon, Mingon, Piton, Poslon,
Sabijon, Suton, Šegon, Tognon, Voškion, Bokun, Boljun, Cahun,
Dragun, Makarun, Pancun, Žigun, Adamenko, Bajlo, Banko,
Barbaro, Beato, Bego, Bonato, Boro, Brenko, Brako, Brekalo,
Cvetko, Čadjo, Čadro, Čerljenko, Čujo, Dabo, Dasko, Dunjko,
Fažo, Flego, Fonio, Foskio, Foško, Galo, Gobo, Govorko, Grašo,
Greblo, Grego, Jadreško, Janko, Kapeloto, Kourko, Kolenko,
Komšo, Koriko, Koseto, Leto, Luketo, Mačinko, Malacko, Miko,
Njavro, Palko, Pauro, Pečko, Peloso, Penko, Perko, Peruško,
Pleško, Pliško, Počeko, Poldrugo, Radatiko, Rajko, Rako, Runko,
Rutko, Skrobo, Sliško, Smoljo, Sočo, Soldo, Šergo, Šeško,
Šipako, Škalko, Škaro, Škataro, Škako, Šverko, Tamaro,
Tamaško, Vereško, Vrekalo, Vrsaljko, Zamalo, Zanko, Zeljko,
Zimolo, Želeško, Živko, Abram, Adum, Đogum, Grum, Jurum,
Kadum, Kalem, Pum, Razum, Rotim, Zulim, Dzajp, Ćup, Gnip,
Osip, Pecirep, Alač, Birač, Bohač, Cikač, Delač, Kukoč, Markoč,
Mlač, Parač, Pivač, Rukljač, Srdoč, Uhač, Vrgoč, Alviž, Čadež,
Lukež, Maraž, Raguž, Ancelj, Bezelj, Brecelj,. Hilj, Hodalj,
Kardelj, Kegelj, Kogelj, Kokalj, Koželj, Kagelj, Kršulj, Maselj,
201
Merkelj, Mihelj, Peternelj, Puhalj, Radalj, Radulj, Rogulj, Rubelj,
Šebalj, Turkalj, Vincelj, Zubalj, Žbulj, Žuželj, Antulov, Bangov,
Banov, Božeglav, Donkov, Dujmov, Gašparov, Grandov, Kapov,
Mladinov, Parlov, Perkov, Rokov, Rukav, Trseglav, Trepov,
Židov, Apat, Bernat, Braut, Bulat, Buljat, Bulut, Comet, Culiat,
Čuljat, Dermit, Despot, Dragozet, Draguzet, Hrobot, Hunjet,
Kandot, Kmet, Lakat, Mamut, Milat, Mirt, Nanut, Nefat, Pačalat,
Paćelat, Pavat, Perhat, Perkat, Pikot, Pilat, Poropat, Prhat, Privrat,
Regvat, Soldat, Šimat, Šobat, Šojat, Zimet, Aras, Arbanas, Baus,
Belas, Bonas, Braus, Brgles, Brlas, Ćus, Duras, Fabris, Files, Gas,
Ibriks, Ivis, Jahus, Jakus, Juras, Karnjus, Klobas, Kos, Krnjus,
Kurbos, Kurpos, Ljubas, Majkus, Maras, Matas, Milas, Miljas,
Moimas, Monas, Nikles, Paus, Perčiklas, Pletikos, Plos, Poles,
Pujas, Punis, Rakas, Rovis, Štos, Tomas, Tumbas, Vidas, Vidos,
Aš, Bakiš, Beljkaš, Beroš, Birkaš, Bodiš, Čikeš, Čonkaš,
Jermaniš, Juroš, Kneš, Kordiš, Kuiš, Matijaš, Miloš, Petraš,
Premuš, Radoš, Tibljaš, Tomaš, Toroš, Trboš, Vedriš, Vergaš,
Vertuš, Vindaš, Bakmaz, Đukez, Gmaz, Ignaz, Knez, Mraz,
Puljiz, Sardoz, Šaraz, Tomaz, Vitez, Batel, Cagol, Cergnul,
Černjul, Črnjul, Fedal, Franjul, Frol, Gul, Nasil, Komel, Kopal,
Kožul, Licul, Maul, Mihail, Nosil, Novosel, Orel, Posedel,
Preučil, Rasol, Rubil, Serdval, Skandel, Skandul, Skol, Širol,
Škandul, Španjol, Vesel, Vrubel, Zohil, Žentil, Beg, Jug, Šimeg,
Bile, Boice, Čače, Čule, Fable, Mese, More, Može, Pende, Raše,
Rede, Repe, Roce, Rode, Rugole, Strunje, Šaule, Šćerbe, Škare,
Šuklje, Tade, Tomše, Vake, Vale, Vede, Vitale, Zdravlje, Biljuh,
Kožuh, Peteh, Velkavrh, Vrh, Bobonj, Bubanj, Pazmanj,
Považanj, Golub, Golob, Labud, Obad, Omerzu, Aleksić, Andrić,
Anđić, Aničić, Anić, Antić, Antonijević, Anušić, Babić, Bačić,
Bakić, Banić, Banković, Banović, Barišić, Barjaktarević, Bašić,
Begović, Belić, Bilić, Bjelica, Blagojević, Blašković, Blažić,
Bobić, Bogdanović, Bogojević, Bogunović, Bošković, Bošnjak,
Bošnjaković, Božić, Budić, Budimir, Budišin, Bugarin, Bukvić,
Bulatović, Bulić, Butulija, Cetina, Crljenica, Cvetković,
Cvjetković, Čalić, Čelić, Čolić, Čulić, Čupić, Čurović, Čuturić,
Ćosić, Ćurić, Dabović, Damjanić, Delić, Dević, Dimić,
Dimitrijević, Divjak, Dobrić, Dodić, Dončić, Dragaš, Dragičević,
202
Dragojević, Drakulić, Drašković, Dražić, Dudić, Dugonić, Dukić,
Dušić, Đuranović, Đurica, Đurić, Đurović, Erak, Erceg, Filipović,
Galić, Grahovac, Grbin, Grčić, Grujić, Ilić, Ivančević, Ivanić,
Ivaniš, Ivanišević, Ivanković, Ivanović, Ivetić, Jakovljević,
Jakšić, Janjić, Jarić, Jekić, Jelčić, Jelić, Jelovac, Jerković, Jojkić,
Jovanović, Jovičić, Jović, Jurišić, Kapetanović, Katić, Kljajić,
Knežević, Kojić, Kokot, Kolarić, Kontić, Kordić, Koroman,
Kosanović, Kostić, Kovač, Kovačević, Kovačić, Kralj, Kraljević,
Krivokapić, Krivokuća, Krsmanović, Kunić, Kuzmanović, Lajić,
Lakić, Laković, Lalić, Lazarević, Lazić, Lončar, Lovrić, Lučić,
Lukač, Lukić, Ljubičić, Ljubić, Ljubobratović, Mađarević,
Majstorović, Maksimović, Maletić, Malić, Mandić, Marčeta,
Maričević, Maričić, Marić, Marinković, Marović, Marinović,
Marjanović, Marković, Martinović, Matić, Matijašević,
Matijević, Matković, Matović, Medić, Mihailović, Mihajlović,
Mijatović, Mijović, Miladinović, Milanović, Miletić, Mileusnić,
Miličević, Miličić, Milić, Milinović, Milisavljević, Miljević,
Miljković, Milošević, Milovac, Milovanović, Mirković,
Mišković, Mitrović, Mladenović, Momirović, Mrkonjić, Nenadić,
Nikolić, Orlić, Orlović, Ostojić, Pajković, Pančić, Pantović,
Papić, Pašić, Pavić, Pavlić, Pavlović, Pejičić, Pepić, Pejić, Perić,
Perišić, Perković, Perović, Petković, Petričević, Petrić, Petrović,
Pokrajac, Popov, Popović, Radeka, Radić, Radin, Radišić,
Radmilović, Radošević, Radović, Radulović, Rajković, Rakić,
Rašković, Rogošić, Rosić, Rudan, Ružić, Savić, Savković,
Sekulić, Simeunović, Stanić, Stanišić, Stanković, Stanojević,
Stefanović, Stevanović, Stjepanović, Stojaković, Stojanović,
Stojšić, Stokić, Stošić, Strugar, Stupar, Subotić, Sušić, Svorcan,
Šarić, Škorić, Tadić, Tomić, Topić, Tošić, Trišić, Unković,
Vekić, Vesić, Vidaković, Vidović, Vitas, Vitasović, Vlahović,
Vlašić, Vojnović, Vranić, Vučić, Vujović, Vukić, Vukojević,
Vukotić, Vuletić, Vulić, Zarić, Zdravković, Zec, Zekić, Zeljković,
Zlatić, Zorica, Žeravica, Živanović, Živić, Živković, Abazi,
Abazović, Agaji, Agić, Ahmeti, Ahmić, Akaratović, Alajbegović,
Alabegović, Alikić, Altić, Avdić, Azizović, Bajraktarević,
Baralić, Beganović, Begić, Behić, Bešić, Biberić, Blasović,
Biščević, Blagajčević, Brdar, Botonjić, Bradarić, Buljić,
203
Bužimkić, Cimiratić, Crljenković, Crnović, Čabaravdić,
Čangalović, Čatak, Čaušević, Čenanović, Čoban, Čović,
Čuljanđi, Ćatović, Ćurt, Dautbegović, Dautović, Debelac, Dedić,
Demirović, Derviškadić, Devedzić, Dolić, Drdovski, Drnda,
Dubinović, Dudaković, Duračak, Duraković, Durmišević,
Dzamastagić, Dzindo, Dzinić, Dzinović, Đulepa, Đuzo, Fazlić,
Ganić, Gradaščević, Gračić, Grudić, Gušani, Hadžibegić, Hadžić,
Hadžefendić,
Hadžimehmedović,
Hadžiosmanović,
Hadžiselimović, Hajdarević, Hajrić, Halilović, Haramandić,
Hasanović, Hergić, Hodzić, Hoti, Hotić, Hubanić, Hukić,
Huremović, Huskić, Husić, Ibrahimi, Ibrahimović, Ibrišagić,
Ibrišević, Ibrišimović, Idrizi, Ismaili, Islambašić, Isufi, Jahić,
Jaranović, Jašarević, Jodanović, Jukan, Jusufi, Kadić, Kadrić,
Kajtezović, Kalač, Kamberović, Kapetanović, Karabegović,
Kramanlić, Karasalihović, Kasumović, Kitonjić, Komić, Korača,
Korjenić, Komatović, Kozić, Krdzelić, Kruševljanin, Kubatović,
Kučević, Kupinić, Lelo, Ličina, Lipovac, Lojić, Ljatifi, Ljekaj,
Mahmutović, Maksumić, Malkoč, Mašić, Mašinović, Mehanić,
Mehić, Melkić, Memišević, Mešić, Mešković, Midzić,
Muhamedović, Mujagić, Mujašić, Mujezinović, Mujkanović,
Mujkić, Mulalić, Mumćehajić, Muminović, Muratović, Musemić,
Mustafić, Mustić, Nalić, Nicević, Nikšić, Nuriši, Obić, Okić,
Oković, Omanović, Omerašević, Omerčić, Osmanagić,
Osmanhodzić, Omanović, Pajić, Palavrić, Pašagić, Pašukan,
Pečenković, Piralić, Pudić, Ramadani, Ramić, Ređepi, Rupić,
Rustemaj, Rušiti, Sadiković, Safić, Salić, Salkić, Seferagić,
Sejdić, Selimović, Skadrak, Smaić, Smailbašić, Smajić,
Smajlagić, sofić, Sofo, Softić, Spahić, Šabić, Šahdanović,
Šahović, Šalja, Šehu, Šeperović, Šišić, Škrgić, Škrijelj, Šuškić,
Tabaković, Tahmas, Tartić, Talalbašić, Teletović, Tokić,
Topčagić, Tuzlaković, Uka, Uzunić, Vatić, Vejzović,
Zejnilhodzić, Zekić, Zimić, Zukanović, Zulfikarpašić, Žero,
Agatić, Balentić, Baotić, Bertetić, Biletić, Bodetić, Brletić, Cvitić,
Družetić, Fijankutić, Ferletić, Francetić, Frntić, Gastić, Gašpartić,
Gotić, Hrastić, Juretić, Kupustić, Kuftić, Lerotić, Ljutić, Maretić,
Milotić, Nižetić, Opatić, Paoletić, Pauletić, Pavletić, Pribetić,
Setić, Sirotić, Soldatić, Stermotić, Svitić, Šetić, Škrgatić,
204
Valentić, Žanetić, Žudetić, Ahačić, Antončić, Bančić, Barbančić,
Bastijančić, Benčić, Blažinčić, Boljunčić, Bonefačić, Brenčić,
Breščić, Briščić, Dorčić, Draščić, Đelčić, Ferenčić, Ferjančić,
Funčić, Gomerčić, Gržančić, Ijačić, Ivačić, Ivančić, Jadrejčić,
Jakačić, Jakovčić, Jedrejčić, Juračić, Jurčić, Juričić, Kalčić,
Kaluđerčić, Kamenčić, Karčić, Katičić, Kaučić, Kirinčić, Klapčić,
Klemenčić, Klobučić, Kocijančić, Koporčić, Krajačić, Kranjčić,
Krepčić, Krivičić, Krizmančić, Kusačić, Lančić, Lovrečić,
Lovrenčić, Markulinčić, Martinčić, Matejčić, Medančić,
Miklavčić, Nadrčić, Nemčić, Otmačić, Pačić, Pastorčić,
Polomčić, Prinčić, Pučić, Radovčić, Rupčić, Sinčić, Sindičić,
Smolčić, Starčić, Stepančić, Stepčić, Sučić, Šćrbačić, Šimičić,
Tomičić, Tončić, Udovičić, Ujčić, Vahčić, Valčić, Valenčić,
Vičić, Vlačić, Vrtačić, Alerić, Bagarić, Bakarić, Barbarić,
Cindrić, Cukerić, Fatorić, Gergorić, Gregurić, Grgurić, Griparić,
Hertarić, Jurić, Kaligarić, Kanurić, Kauzlarić, Klarić, Komparić,
Lazarić, Liverić, Loparić, Lugarić, Malinarić, Mavrić, Mizdarić,
Mlinarić, Moharić, Morić, Oštrić, Peršurić, Pintarić, Ribarić,
Sagarić, Samirić, Sandrić, Segarić, Sigurić, Sorić, Stuparić,
Sunarić, Šoštarić, Tandarić, Zidarić, Androšić, Barešić, Bulešić,
Buršić, Čalušić, Čordašić, Divšić, Geršić, Glušić, Hlišić, Išić,
Ivušić, Jalšić, Juzbašić, Kontošić, Kostešić, Krušić, Lukašić,
Lukšić, Majandrušić, Matijašić, Matošić, Meznaršić, Mandrušić,
Mijandrušić, Opašić, Paulšić, Petešić, Pukšić, Rošić, Skomeršić,
Šnidaršić, Tomašić, Tomišić, Ukošić, Ušić, Bastijanić, Blagonić,
Brhanić, Čubranić, Fabijanić, Franić, Furlanić, Grgorinić,
Gržinić, Ivinić, Jehnić, Jelenić, Karavanić, Kljunić, Kvenić,
Macinić, Majnić, Milohanić, Močinić, Mužinić, Oplanić,
Orbanić, Ožanić, Pernić, Raunić, Ravnić, Rojnić, Rubinić,
Smoljanić, Šimunić, Uljanić, Vojnić, Zupanić, Antonelić,
Bartolić, Bestulić, Bratulić, Camlić, Celić, Detelić, Eklić, Filiplić,
Franelić, Fanolić, Grakalić, Hrlić, Kolić, Korelić, Matulić,
Mezulić, Mihalić, Mikolić, Neralić, Ocelić, Pavelić, Plešlić,
Pogorilić, Raspolić, Sablić, Sardelić, Semolić, Silić, Skitarelić,
Šebelić, Škuflić, Špelić, Valić, Vitulić, Žeželić, Živolić, Žulić,
Amalović, Antolović, Babarović, Balenović, Balunović,
Bartolović, Beaković, Bobanović, Bolković, Brajković, Butković,
205
Crnković, Cvitković, Diković, Doblanović, Dujmenović,
Ercegović, Fištrović, Folnović, Fonović, Franješević, Franković,
Gašparović, Grabrović, Gregorović, Grgičević, Heraković,
Indriković, Jadrijević, Jergović, Jurčinović, Jurjević, Jurković,
Karlović, Kartaljević, Knezović, Koludrović, Krstulović,
Lafortonović, Legović, Lencović, Ligović, Livović, Lorković,
Matošević, Maurović, Mendiković, Mihovilović, Mohorović,
Mušković, Načinović, Neslanović, Ojurović, Peračković,
Radolović, Smoković, Stipčević, Šamšalović, Šimatović,
Šimičević, Šimunović, Štoković, Šujević, Švegović, Terlević,
Tvrtković, Ulaković, Uravić, Utković, Višković, Zaninović,
Zenzerović, Zović, Žigrović, Benevrkić, Foškić, Hekić, Jurkić,
Unukić, Bevandić, Biondić, Dadić, Drandić, Drndić, Ivandić,
Ledić, Lendić, Linardić, Magdić, Rendić, Žudić, Ambrozić,
Bekezić, Benazić, Jazić, Jozić, Alebić, Bernobić, Ozebić, Šajbić,
Zgombić, Alapić, Biškupić, Jakopić, Knapić, Lipić, Tumpić,
Bergić, Brgić, Špigić, Bijažić, Primožić, Sinožić, Uležić, Žužić,
Domić, Hlemić, Pamić, Dugandzić, Tokmadzić, Duić, Dužaić,
Kaić,Peraić,Lasić,Ursić,Škifić,Akeljić.
206
Драган Ђурица
„У ПОТРАЗИ ЗА КОРЕНИМА“
АУТОРСКО ИЗДАЊЕ
Рецензија:
Јован Јовановић, проф.
Уредник:
Драган Ђурица
Лектор:
Јован Јовановић
Коректор:
Јован Јовановић
Припрема за штампу:
Јован Јовановић
Штампа:
Студио „Тампограф“ Нови Сад
Тираж:
50
-------------------------------------------------------ЦИП - каталогизација
ISBN
-----------------------------------------------------------------
Биографија аутора
Драган Ђурица је рођен 2. октобра 1953. године у
Зрењанину, од оца Војка и мајке Смиље рођене
Кокотовић. Детињство је провео у Банатском
Карађорђеву.
Живео је и радио у Београду и у Сједињеним
Америчким Државама. Боравећи у различитим
културним и мултинационалним срединама, аутор је
имао прилике да упозна људе различитог порекла и
вероисповести. Сва та искуства и пријатељства из
личног живота јесу мотивација за настанак овакве
културолошке студије. Дужи период свог живота
посвећује истраживању овакве тематике, не
занемаривши класике и бестселере светске и српске
књижевности. Себе проналази у различитим
књижевним жанровима, те је и његов читалачки
укус сходан томе.
Отац је троје деце. Живи у Кикинди.

Similar documents

×

Report this document